124 Άλκηστις

αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών
Για άλλες χρήσεις, δείτε: Άλκηστις.
124 Άλκηστις
Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από Κρίστιαν Χάινριχ Φρήντριχ Πέτερς
Ανακαλύφθηκε στις 23 Αυγούστου 1872
Χαρακτηριστικά τροχιάς
Αφήλιο 423.558.000 km
(2,831 AU)
Περιήλιο 363.297.000 km
(2,428 AU)
Ημιάξονας τροχιάς 393.427.000 km
(2,630 AU)
Εκκεντρότητα 0,077
Περίοδος περιφοράς 1.557,784 ημέρες
(4,26 χρόνια)
Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 18,34 km/s
Κλίση 2,951° ως προς την Εκλειπτική
Μήκος του ανερχόμενου σημείου 188,184°
Όρισμα του περιηλίου 63,214°
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Ακτίνα 38,2 km
Μάζα 4,7 ×1017 kg
Μέση πυκνότητα - g/cm3
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό 0,0214 m/s2
Ταχύτητα Διαφυγής 0,0404 km/s
Αστρονομική περίοδος περιστροφής - h
Λευκαύγεια -
Φασματικός τύπος S
Φαινόμενο μέγεθος -
Απόλυτο μέγεθος 8,11
Θερμοκρασία
ελάχ.μέσημεγ.
~172 K

Η Άλκηστις (αγγλικά:Alkeste) είναι μεγάλος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 8,11. Ανακαλύφθηκε το 1872 από τον Γερμανοαμερικανό αστρονόμο Κρίστιαν Χάινριχ Φρήντριχ Πέτερς και πήρε το όνομά της από την Άλκηστη της ελληνικής μυθολογίας.

Μόνο μία επιπρόσθηση αστέρα από την Άλκηστη έχει παρατηρηθεί στην Ιστορία: είναι η επιπρόσθηση του λαμπρού αστέρα β Παρθένου στις 24 Ιουνίου 2003, που παρατηρήθηκε από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία