83 Βεατρίκη

αστεροειδής της κύριας ζώνης αστεροειδών
83 Βεατρίκη

Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από Ανιμπάλε ντε Γκάσπαρις
Ανακαλύφθηκε στις 26 Απριλίου 1865
Χαρακτηριστικά τροχιάς
Αφήλιο 393.528.000 km
(2,631 AU)
Περιήλιο 334.023.000 km
(2,233 AU)
Ημιάξονας τροχιάς 363.776.000 km
(2,432 AU)
Εκκεντρότητα 0,082
Περίοδος περιφοράς 1.385,035 ημέρες
(3,79 χρόνια)
Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 19,07 km/sec
Κλίση 4,966° ως προς την Εκλειπτική
Μήκος του ανερχόμενου σημείου 27,80°
Όρισμα του περιηλίου 167,17°
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Ακτίνα 40,7 km
Μάζα 5,6 ×1017 kgr
Μέση πυκνότητα - gr/cm3
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό 0,0228 m/sec2
Ταχύτητα Διαφυγής 43 m/sec
Αστρονομική περίοδος περιστροφής 10,16 h
Λευκαύγεια 0,092
Φασματικός τύπος X
Φαινόμενο μέγεθος -
Απόλυτο μέγεθος 8,66
Μέση Θερμοκρασία 178 K

Η Βεατρίκη (Beatrix) είναι ένας μεγάλος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών, με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 8,66. Ανακαλύφθηκε το 1865 από τον Ιταλό αστρονόμο Ανιμπάλε ντε Γκάσπαρις, που παρατηρούσε από τη Νάπολη, και πήρε το όνομα της από τη Βεατρίκη Πορτινάρι, η οποία ήταν αγαπημένη του Δάντη Αλιγκέρι και κεντρικός χαρακτήρας στα έργα του Θεία Κωμωδία και Νέα ζωή. Η Βεατρίκη υπήρξε ο τελευταίος από τους εννέα αστεροειδείς που ανεκάλυψε συνολικά ο ντε Γκάσπαρις.

Μία επιπρόσθηση αστέρα από τη Βεατρίκη, που παρατηρήθηκε στις 15 Ιουνίου 1983, επέτρεψε να προσδιορισθεί ότι η ελάχιστη διάμετρός της ήταν τουλάχιστον 68 χιλιόμετρα.