Αριθμοί οξείδωσης των χημικών στοιχείων

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Αυτός είναι ένας κατάλογος των αριθμών οξείδωσης (εξαιρουμένων των μη ακέραιων τιμών) όλων των γνωστών χημικών στοιχείων. Οι πιό συνηθισμένοι αριθμοί οξείδωσης σημειώνονται με έντονα γράμματα.
Ο αριθμός οξείδωσης 0 που έχουν όλα τα στοιχεία σε ελεύθερη κατάσταση αντιπροσωπεύεται από το σύμβολο του στοιχείου.


−1 H +1
He
−1 Li +1
Be +2
B +1 +2 +3
−4 −3 −2 −1 C +1 +2 +3 +4
−3 −2 −1 N +1 +2 +3 +4 +5
−2 −1 O +1 +2
−1 F
Ne
−1 Na +1
Mg +1 +2
Al +1 +3
−4 −3 −2 −1 Si +1 +2 +3 +4
−3 −2 −1 P +1 +2 +3 +4 +5
−2 −1 S +1 +2 +3 +4 +5 +6
−1 Cl +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
Ar
K +1
Ca +2
Sc +1 +2 +3
−1 Ti +2 +3 +4
−1 V +1 +2 +3 +4 +5
−2 −1 Cr +1 +2 +3 +4 +5 +6
−3 −2 −1 Mn +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
−2 −1 Fe +1 +2 +3 +4 +5 +6
−1 Co +1 +2 +3 +4 +5
−1 Ni +1 +2 +3 +4
Cu +1 +2 +3 +4
Zn +2
Ga +1 +2 +3
−4 Ge +1 +2 +3 +4
−3 As +2 +3 +5
−2 Se +2 +4 +6
−1 Br +1 +3 +4 +5 +7
Kr +2
Rb +1
Sr +2
Y +1 +2 +3
Zr +1 +2 +3 +4
−1 Nb +2 +3 +4 +5
−2 −1 Mo +1 +2 +3 +4 +5 +6
−3 −1 Tc +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
−2 Ru +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
−1 Rh +1 +2 +3 +4 +5 +6
Pd +2 +4
Ag +1 +2 +3
Cd +2
In +1 +2 +3
−4 Sn +2 +4
−3 Sb +3 +5
−2 Te +2 +4 +5 +6
−1 I +1 +3 +5 +7
Xe +2 +4 +6 +8
Cs +1
Ba +2
La +2 +3
Ce +2 +3 +4
Pr +2 +3 +4
Nd +2 +3
Pm +3
Sm +2 +3
Eu +2 +3
Gd +1 +2 +3
Tb +1 +3 +4
Dy +2 +3
Ho +3
Er +3
Tm +2 +3
Yb +2 +3
Lu +3
Hf +2 +3 +4
−1 Ta +2 +3 +4 +5
−2 −1 W +1 +2 +3 +4 +5 +6
−3 −1 Re +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7
−2 Os +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
−3 −1 Ir +1 +2 +3 +4 +5 +6
Pt +2 +4 +5 +6
−1 Au +1 +2 +3 +5
Hg +1 +2 +4
Tl +1 +3
−4 Pb +2 +4
−3 Bi +3 +5
−2 Po +2 +4 +6
−1 At +1 +3 +5 +7
Rn +2
Fr +1
Ra +2
Ac +3
Th +2 +3 +4
Pa +3 +4 +5
U +3 +4 +5 +6
Np +3 +4 +5 +6 +7
Pu +3 +4 +5 +6 +7
Am +2 +3 +4 +5 +6
Cm +3 +4
Bk +3 +4
Cf +2 +3 +4
Es +2 +3
Fm +2 +3
Md +2 +3
No +2 +3
Lr +3
Rf +4

Η παρακάτω εικόνα χρησιμοποιήθηκε από τον Irving Langmuir το 1919 σε μία από τις πρώτες μελέτες του σχετικά με τον κανόνα της οκτάδας. Η περιοδικότητα του αριθμού οξείδωσης ήταν μιά από τις ενδείξεις που οδήγησαν τον Langmuir στο να διατυπώσει τον κανόνα..

Langmuir valence.png
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα List_of_oxidation_states_of_the_elements της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).