Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (ηθοποιοί πορνογραφικών ταινιών)/Προσωρινό

Η παρακάτω είναι προτεινόμενη πολιτική, οδηγία ή διαδικασία της Βικιπαίδειας. Η πρόταση βρίσκεται πιθανώς υπό ανάπτυξη, υπό συζήτηση ή στη διαδικασία εξασφάλισης συναίνεσης για υιοθέτηση. (Η πλειοψηφία σε μια πρόταση δεν συνιστά συναίνεση). Αναφορές ή σύνδεσμοι προς αυτή τη σελίδα δεν θα πρέπει να την περιγράφουν ως «πολιτική».
Error: no shortcuts were specified and the |msg= parameter was not set.


Σκοπός αυτής της οδηγίας είναι να βοηθήσει ώστε να καθοριστεί πότε ένας ή μία ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών μπορούν να θεωρηθούν ότι καλύπτουν τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας στα πλαίσια της Βικιπαίδειας. Η οδηγία αυτή λειτουργεί επικουρικά της γενικότερης οδηγίας Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (άνθρωποι), θέτοντας επιπλέον και περισσότερο εξειδικευμένα κριτήρια.

Κριτήρια Επεξεργασία

Γενικά, ένας ή μία ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών καλύπτει τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας εάν υπάρχουν αναφορές σε αυτούς από αξιόπιστες, ανεξάρτητες δευτερεύουσες πηγές. Στα ειδικότερα κριτήρια όμως που πρέπει να λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη περιλαμβάνονται:

  • Να έχουν κερδίσει ή να υπήρξαν υποψήφιοι για κάποιο σημαντικό βραβείο της βιομηχανίας ψυχαγωγίας ενηλίκων ή κινηματογράφικού βραβείου, ή κάποιου βραβείου κάποιου από τα σημαντικότερα πορνογραφικά περιοδικά ή περιοδικού ενηλίκων, όπως το Penthouse, το Playboy ή το Playgirl ή άλλου ανάλογου.
  • Να έχουν συνεισφέρει σημαντικά σε κάποιο είδος πορνογραφίας, είτε ξεκινώντας μία νέα τάση στην πορνογραφία, είτε πρωταγωνιστώντας σε μια ταινία που κατέστη κλασική, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ή προβληματισμό, ή θεωρήθηκε μεγάλη εμπορική επιτυχία.
  • Να έχουν προβληθεί πέραν της μίας φοράς σε αξιοσημείωτα μέσα.

Έλλειψη εγκυκλοπαιδικότητας Επεξεργασία

Άρθρα που δεν καλύπτουν τα ανωτέρω κριτήρια μπορούν να προταθούν για διαγραφή, είναι δυνατόν όμως να διαγραφούν με τη διαδικασία γρήγορης διαγραφής, εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις που τίθενται εκεί.

Δείτε επίσης Επεξεργασία