81 Τερψιχόρη

αστεροειδής της κύριας ζώνης αστεροειδών
Για άλλες χρήσεις, δείτε: Τερψιχόρη (αποσαφήνιση).

Η Τερψιχόρη (αγγλικά:Terpsichore) είναι ένας μεγάλος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 8,48. Ανακαλύφθηκε το 1864 από τον Γερμανό αστρονόμο Βίλχελμ Τέμπελ, που παρατηρούσε από τη Μασσαλία, και πήρε το όνομα της από τη Μούσα του χορού της ελληνικής μυθολογίας, την Τερψιχόρη.

Η τροχιά του αστεροειδούς 81 Τερψιχόρη
81 Τερψιχόρη

Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από Βίλχελμ Τέμπελ
Ανακαλύφθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1864
Χαρακτηριστικά τροχιάς
Αφήλιο 516.955.000 km
(3,456 AU)
Περιήλιο 337.132.000 km
(2,254 AU)
Ημιάξονας τροχιάς 427.044.000 km
(2,855 AU)
Εκκεντρότητα 0,211
Περίοδος περιφοράς 1.761,647 ημέρες
(4,82 χρόνια)
Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 17,43 km/sec
Κλίση 7,809° ως προς την Εκλειπτική
Μήκος του ανερχόμενου σημείου 1,497°
Όρισμα του περιηλίου 50,234°
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Ακτίνα 59,55 km
Μάζα 1,8 ×1018 kgr
Μέση πυκνότητα - g/cm3
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό 0,0333 m/sec2
Ταχύτητα Διαφυγής 63 m/sec
Αστρονομική περίοδος περιστροφής 10,943 ώρες
Λευκαύγεια 0,051
Φασματικός τύπος C
Φαινόμενο μέγεθος -
Απόλυτο μέγεθος 8,48
Θερμοκρασία
ελάχ.μέσημεγ.
~165 K

Η μάζα και η πυκνότητα της Τερψιχόρης δεν είναι γνωστές με καμία ακρίβεια, φαίνεται όμως ότι αποτελείται από σχετικώς βαριά υλικά για αστεροειδή: η μάζα της πρέπει να είναι μεταξύ 0,9 και 11,5 τετράκις εκατομμυρίων τόνων.