Δυτικό μπλοκ ονομαζόταν κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου (υφίσταται εν μέρει σαν έννοια ακόμα και σήμερα) ένα σύνολο κρατών που αποτελείτο από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης που υπάγονταν στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ), τον Καναδά, τη Γαλλική Γουιάνα και τις ΗΠΑ. Όλα τα κράτη που αποτελούσαν το ΝΑΤΟ και κατ' επέκταση το δυτικό μπλοκ όπως ονομάστηκε, βρίσκονταν στην άμεση σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ, η οποία ήταν σε πολλά επίπεδα η πιο ισχυρή χώρα.

Η πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη την εποχή του ψυχρού πόλεμου

Βασικό χαρακτηριστικό των χωρών αυτών ήταν η καπιταλιστική φιλελεύθερη οικονομία, που ήταν η ειδοποιός διαφορά από το ανατολικό μπλοκ, που απαρτιζόταν από κράτη με σοσιαλιστική οικονομία που βρίσκονταν στην σοβιετική σφαίρα επιρροής.

Οι χώρες αυτές ήταν η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Δανία, η Δυτική Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πορτογαλία , η Ιταλία, η Ελλάδα και η Τουρκία.

1947–1991 ενώσεις του Δυτικού Μπλοκ Επεξεργασία

ΝΑΤΟ Επεξεργασία

* Υποδεικνύει το ιδρυτικό κράτος μέλος

Πέντε Μάτια Επεξεργασία

ANZUS Επεξεργασία

Αντισοβιετικά κομμουνιστικά ή σοσιαλιστικά κράτη (μέχρι το 1989 ) Επεξεργασία

Σύμφωνο Ελεύθερης Σύνδεσης Επεξεργασία

METO, Σύμφωνο της Βαγδάτης, CENTO (μέχρι το 1979) Επεξεργασία

Συνθήκη του Ρίο Επεξεργασία

SEATO Επεξεργασία

Περιοχή Μέσης Ανατολής/Βόρειας Αφρικής Επεξεργασία

Συνεργάτες Ασίας, Νοτιοανατολικής Ασίας και Ωκεανίας Επεξεργασία

Άλλοι Επεξεργασία

Δυτικές ενώσεις μέτα το 1991 Επεξεργασία

ΝΑΤΟ Επεξεργασία

* Υποδεικνύει κράτος μέλος πριν από το 1991

Κύριος σύμμαχος εκτός ΝΑΤΟ Επεξεργασία

Έταιροι Μέσης Ανατολής Επεξεργασία

Εταίροι Ασίας, Νοτιοανατολικής Ασίας και Ωκεανίας Επεξεργασία

Διαμερικανοί Εταίροι Επεξεργασία

Τετραμελής Διάλογος για την Ασφάλεια Επεξεργασία

Άλλοι Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία