Υδροηλεκτρισμός είναι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από υδατοπτώσεις. Ο υδροηλεκτρισμός παρέχει περίπου 715.000 MWe ή 19% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας (16% το 2003), λογιστικά πάνω από το 63% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την περίοδο 2005.