Το 8128 (οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ) είναι σύνθετος αριθμός μετά το 8127 και πριν το 8129.

8128
Περιγραφικά
Τακτικός8128ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση26× 127
Διαιρέτες1 2 4 8 16 32 64 127 254 508 1016 2032 4064 8128
(σύνολο: 13)
Άθροισμα διαιρετών8128
Σε άλλα συστήματα
Ελληνικό,ΗΡΚΗ´
ΡωμαϊκόVMMMCXXVIII
Δυαδικό11111110000002
Τριαδικό1020110013
Τετραδικό13330004
Πενταδικό2300035
Εξαδικό1013446
Οκταδικό177008
Δωδεκαδικό485412
Δεκαεξαδικό1FC016
Εικοσαδικό106820
Εξηνταδικό2FS60

Ιδιότητες

Επεξεργασία

Κοντινοί πρώτοι αριθμοί

Επεξεργασία

Διάταξη κατά σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

8151 8150 8149 8148 8147 8146 8145
8152 8131 8130 8129 8128 8127 8144
8153 8132 8119 8118 8117 8126 8143
8154 8133 8120 8115 8116 8125 8142
8155 8134 8121 8122 8123 8124 8141
8156 8135 8136 8137 8138 8139 8140
8157 8158 8159 8160 8161 8162 8163

Παραπομπές

Επεξεργασία

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία