Το 65535 (εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε) είναι σύνθετος αριθμός μετά το 65534 και πριν το 65536. Ο αριθμός έχει ειδική σημασία στην επιστήμη υπολογιστών καθώς αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή που μπορεί να αντιπροσωπευθεί από έναν δυαδικό αριθμό 16 δυαδικών ψηφίων χωρίς πρόσημο (θετικό αριθμό, unsigned short int 16 μπιτ ή 2 μπάιτ).

65535
Περιγραφικά
Τακτικός65535ο
Αριθμητικά χαρακτηριστικά
Παραγοντοποίηση3 × 5 × 17 × 257
Διαιρέτες1 3 5 15 17 51 85 255 257 771 1285 3855 4369 13107 21845 65535
(σύνολο: 15)
Άθροισμα διαιρετών45921
Σε άλλα συστήματα
Ελληνικό͵εφλε´
ΡωμαϊκόLXVDXXXV
Δυαδικό11111111111111112
Τριαδικό100222200203
Τετραδικό333333334
Πενταδικό40441205
Εξαδικό12232236
Οκταδικό1777778
Δωδεκαδικό31B1312
ΔεκαεξαδικόFFFF16
Εικοσαδικό83GF20
ΕξηνταδικόICF60

ΙδιότητεςΕπεξεργασία

Στην επιστήμη υπολογιστώνΕπεξεργασία

Τύπος δεδομένωνΕπεξεργασία

Ο αριθμός συναντάται συχνά στην επιστήμη υπολογιστών καθώς αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή που μπορεί να διαθέτει ένας τύπος δεδομένων μικρού ακεραίου χωρίς πρόσημο (unsigned short int) με χωρητικότητα 2 μπάιτ (ή 16 δυαδικά ψηφία / bit). Σε κάποιες γλώσσες προγραμματισμού ο αριθμός αντιπροσωπεύεται από την σταθερά

MAX_UNSIGNED_SHORT

και παρόμοιες ονομασίες σταθερών. Ειδικά στους παλαιούς υπολογιστές οι οποίοι είχαν διαύλους μεταφοράς δεδομένων με χωρητικότητα 16 δυαδικών ψηφίων (16μπιτοι υπολογιστές), το 65535 (FFFF16 στην δεκαεξαδική μορφή του) αποτελεί την μέγιστη τιμή της μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ο περιορισμός αυτός είναι πρακτικά εμφανής στα σημεία όπου διάφορες εφαρμογές υπολογιστών ή γλωσσών προγραμματισμού χρησιμοποιούν τον τύπο unsigned short int, όπως τις κλάσεις αντικειμένων της Java οι οποίες μπορούν να έχουν ως μέγιστο αριθμό μεθόδων 65535 ή τις μεθόδους κατασκευής (constructor) των οποίων το μέγεθος του κώδικα δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 μπάιτ,[4] ή την έκδοση του Microsoft Word 2011 για Mac όπου οι αριθμοί γραμμής δεν εμφανίζονται πέρα από το 65535.

Διαδικτυακά πρωτόκολλαΕπεξεργασία

Στα διαδικτυακά πρωτόκολλα, το 65535 αντιστοιχεί στον αριθμό θύρας (port) για το TCP και το UDP.

Κοντινοί πρώτοι αριθμοίΕπεξεργασία

Διάταξη κατά σπείρα Ούλαμ. Πρώτοι αριθμοί με γαλανό χρωματισμό στο υπόβαθρο, πράσινο οι αριθμοί με 3 διαιρέτες, κόκκινο οι αριθμοί με μεγάλο σύνολο διαιρετών.

65551 65550 65549 65548 65547 65546 65545
65552 65531 65530 65529 65528 65527 65544
65553 65532 65519 65518 65517 65526 65543
65554 65533 65520 65515 65516 65525 65542
65555 65534 65521 65522 65523 65524 65541
65556 65535 65536 65537 65538 65539 65540
65557 65558 65559 65560 65561 65562 65563

ΆλλαΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία