Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος - Other languages