Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης - Άλλες γλώσσες