Το ενιαίο κράτος αποτελεί τύπο συγκεντρωτικού κράτους στο οποίο σε αντίθεση με τις ομοσπονδίες υπάρχει μία κυβέρνηση χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες τοπικές σε περαιτέρω κρατίδια που να αποτελούν την χώρα. Κάθε ενιαίο κράτος έχει δικό του σύστημα αποκέντρωσης όμως η κάθε τοπική αυτοδιοίκηση διοικεί με τρόπο τον οποίο δεν διασπάται η ενότητα του κράτους. Αντιθέτως, σε κάθε ομοσπονδιακό κράτος οι αρμοδιότητες κάθε τοπικής κυβέρνησης είναι αυξημένες και η επιρροή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι περιορισμένη. Επίσης αν κάποιο κράτος το οποίο αποτελείται ή περιέχει στην επικράτεια του αυτόνομες περιοχές, δεν είναι απαραίτητο να είναι ομοσπονδιακό κράτος. Όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, η Ουκρανία κι άλλες. Η Ελλάδα από τον καιρό της ανεξαρτησίας της αποτελεί ενιαίο κράτος καθώς επίσης διαθέτει και μία αυτόνομη περιοχή το Άγιο όρος.

Τα ενιαία κράτη στον κόσμο

Ενιαία κράτη

Επεξεργασία

Δείτε επίσης

Επεξεργασία