Κατάλογος πολιτικών κομμάτων της Ελλάδας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο κατάλογος ελληνικών πολιτικών κομμάτων περιέχει τα πολιτικά κόμματα που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα με την καθιέρωση της Συνταγματικής Μοναρχίας από το πρώτο Σύνταγμα του 1844.

Ψηφοδέλτια σύγχρονων εκλογών

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος δεν είναι πλήρης.

Υφιστάμενα Κόμματα (2024)

Επεξεργασία

Α

Β

  • Βολτ Ελλάδας 2023 - [2]

Δ

Ε

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Φ

Χ

Κατάλογος κομμάτων ανά ιστορική περίοδο

Επεξεργασία

Συνταγματική Μοναρχία Όθωνα, 1843 - 1862

Επεξεργασία

Την περίοδο της Βασιλείας του Όθωνα δεν υπήρχαν πολιτικά κόμματα, παρά μόνο πρόσωπα σε θέσεις εξουσίας που σχημάτιζαν κύκλους επιρροής. Υπό αυτή την έννοια οι πρώτες πολιτικές παρατάξεις που δημιουργήθηκαν ήδη από τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης του 1821 ήταν το :

Βασίλειον της Ελλάδος, Α' Βασιλευόμενη Δημοκρατία, 1862-1913

Επεξεργασία

Κατάλυση κοινοβουλευτικού πολιτεύματος

Γερμανική κατοχή της Ελλάδας

Κατάργηση κοινοβουλευτικού πολιτεύματος

Α

Γ

Δ

Ε

Κ

Λ

Μ

Ν

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Φ

Χ

Παραπομπές

Επεξεργασία