Κατάλογος πολιτικών κομμάτων της Ελλάδας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ο κατάλογος ελληνικών πολιτικών κομμάτων περιέχει τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, από την ίδρυση της Ελλάδας μέχρι σήμερα. Οι συντομογραφίες ή οι κοινές αναφορές των ονομασιών τους δίνονται σε παρενθέσεις καθώς και η χρονική περίοδος κατά τον οποίο ήταν ενεργά, ή το/α έτος/η στο οποίο/α έλαβαν μέρος σε εκλογές. Ορισμένα κόμματα που εμφανίζονται σε περισσότερες από μια αναφερόμενες περιόδους αναφέρονται τις αντίστοιχες φορές. Σημειώνεται ότι ο κατάλογος δεν είναι πλήρης.

Υφιστάμενα Κόμματα/Συνασπισμοί Κομμάτων/Πολιτικές ΚινήσειςΕπεξεργασία

Παρουσιάζονται αλφαβητικά τα κόμματα/πολιτικές κινήσεις ή οι συνασπισμοί κομμάτων:

Παλαιότερα κόμματαΕπεξεργασία

Ελληνική Πολιτεία 1828-1832 και Βασίλειον της Ελλάδος 1832-1862Επεξεργασία

Βασίλειον της Ελλάδος, Α' Βασιλευόμενη Δημοκρατία, 1862-1913Επεξεργασία

Βασίλειον της Ελλάδος, Α' Βασιλευόμενη Δημοκρατία, 1913-1924Επεξεργασία

Δεύτερη Ελληνική Δημοκρατία 1924-1936Επεξεργασία

Βασίλειον της Ελλάδος 1936-1944 και Ελληνική Πολιτεία 1941-1944Επεξεργασία

Κατά την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά και κατά τη διάρκεια της Κατοχής από τις Δυνάμεις του Άξονα, δεν υπήρχαν κόμματα με επίσημη δραστηριότητα.

Βασίλειον της Ελλάδος 1944-1967Επεξεργασία

Στρατιωτική Δικτατορία 1967-1974Επεξεργασία

Κατά την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας των Συνταγματαρχών, δεν υπήρχαν κόμματα με επίσημη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πλήθος αναφορών[1], το "Κόμμα 4ης Αυγούστου" (Κ4Α), με επικεφαλής τον Κώστα Πλεύρη είναι η μοναδική οργάνωση/κόμμα που λειτουργούσε νόμιμα την περίοδο της επταετούς δικτατορίας.

Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία 1974 και εξήςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία