Κατάλογος υπουργείων της ελληνικής κυβέρνησης

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Υπουργεία που υπάρχουν σήμερα στην ΕλλάδαΕπεξεργασία

Υπουργεία που υπήρξαν κατά το παρελθόνΕπεξεργασία

Τα παρακάτω υπουργεία υπήρξαν κατά το παρελθόν και σήμερα έχουν καταργηθεί ή αλλάξει όνομα. Κατά την κατάργησή τους, οι υπηρεσίες που τα συγκροτούσαν συγχωνεύθηκαν σε άλλα υπουργεία.

Υπουργεία κατά την Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας (1821-1827)Επεξεργασία

Σημειώνεται ότι επειδή τα υπουργεία αυτά υπήρξαν κατά τη διάρκεια των συρράξεων της Ελληνικής Επανάστασης, λειτούργησαν κατά περιόδους. Κατά καιρούς αναφερόταν ως «υπουργεία» και αργότερα «Γενικές Γραμματείες επί των ...», μια τάση που επικράτησε μετά το 1828 και για αρκετά έτη για τα υπουργεία που υπήρχαν κατά τη διοίκηση της Ελλάδας από την Αντιβασιλεία και τον Όθωνα

Υπουργεία κατά την περίοδο της Βασιλείας του ΌθωναΕπεξεργασία

Υπουργεία 1833 - 1846Επεξεργασία

[1]:

ΑναφορέςΕπεξεργασία