Άνοιγμα κυρίου μενού

Κατάλογος υπουργείων της ελληνικής κυβέρνησης

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Υπουργεία που υπάρχουν σήμερα στην ΕλλάδαΕπεξεργασία

Υπουργεία που υπήρξαν κατά το παρελθόνΕπεξεργασία

Τα παρακάτω υπουργεία υπήρξαν κατά το παρελθόν και σήμερα έχουν καταργηθεί ή αλλάξει όνομα. Κατά την κατάργησή τους, οι υπηρεσίες που τα συγκροτούσαν συγχωνεύθηκαν σε άλλα υπουργεία.

Υπουργεία κατά την Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας (1821-1827)Επεξεργασία

Σημειώνεται ότι επειδή τα υπουργεία αυτά υπήρξαν κατά τη διάρκεια των συρράξεων της Ελληνικής Επανάστασης, λειτούργησαν κατά περιόδους. Κατά καιρούς αναφερόταν ως «υπουργεία» και αργότερα «Γενικές Γραμματείες επί των ...», μια τάση που επικράτησε μετά το 1828 και για αρκετά έτη για τα υπουργεία που υπήρχαν κατά τη διοίκηση της Ελλάδας από την Αντιβασιλεία και τον Όθωνα

 • Μινιστέριον των Εξωτερικών
 • Μινιστέριον των Εσωτερικών
 • Μινιστέριον της Οικονομίας
 • Μινιστέριον του Πολέμου
 • Μινιστέριον των Ναυτικών
 • Μινιστέριο του Δικαίου ή της Δικαιοσύνης
 • Μινιστέριο των Θρησκευτικών ή της Θρησκείας
 • Μινιστέριο της Αστυνομίας

Υπουργεία κατά την Αντιβασιλεία του ΌθωναΕπεξεργασία

Τα υπουργεία κατά την Αντιβασιλεία του Όθωνα ορίστηκαν στις 3(15) Απριλίου 1833[1]:

 • Γραμματεία της Επικράτειας επί του Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών
 • Γραμματεία της Επικράτειας επί της Δικαιοσύνης
 • Γραμματεία της Επικράτειας επί των Εσωτερικών
 • Γραμματεία της Επικράτειας επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
 • Γραμματεία της Επικράτειας επί των Οικονομικών
 • Γραμματεία της Επικράτειας επί των Στρατιωτικών
 • Γραμματεία της Επικράτειας επί των Ναυτικών

ΑναφορέςΕπεξεργασία