Το Ουνουνέννιο, είναι η προσωρινή ονομασία από την IUPAC για το υπερβαρύ χημικό στοιχείο με τον ατομικό αριθμό 119 και προσωρινό σύμβολο το Uue. Είναι επίσης γνωστό ως εκαφράγκιο ή στοιχείο 119. Σήμερα,μόνο επιστημονικές ομάδες έχουν πει ότι το ανακάλυψαν. Δεδομένου ότι είναι κάτω από τα αλκαλικά μέταλλα θα μπορούσε να έχει ιδιότητες παρόμοιες με εκείνες του φραγκίου ή και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά δραστικά με το νερό και τον αέρα (αν τα σχετικιστικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να το καταστήσουν λιγότερο δραστικό από το φράγκιο). Μια προβλεπόμενη κατάσταση οξείδωσης είναι το 1. Ωστόσο, σε αντίθεση με όλα τα άλλα αλκαλιμέταλλα, αυτό έχει επίσης προβλεφθεί για να δείξει την κατάσταση οξείδωσης +3. Το Ουνουνέννιο θα είναι το πρώτο στοιχείο στην όγδοη περίοδο του περιοδικού πίνακα και το έβδομο στη σειρά των αλκαλιμετάλλων.

Ουνουνέννιο
ΟγκανέσσιοΟυνουνέννιοΟυνμπινίλιο
Fr

Uue

Uhe


Ιστορία
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, σύμβολο Ουνουνέννιο (Uue)
Ατομικός αριθμός (Ζ) 119
Κατηγορία Αλκαλιμέταλλα
ομάδα, περίοδος,
τομέας
1 ,8, s
Σχετική ατομική
μάζα (Ar)
άγνωστη
Ατομικές ιδιότητες
Φυσικά χαρακτηριστικά
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά

Δείτε Επίσης

Επεξεργασία