Διοικητική διαίρεση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στο παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι περιφερειακές ενότητες, οι δήμοι, οι δημοτικές ενότητες, οι τοπικές κοινότητες και οι οικισμοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την Απογραφή πληθυσμού της Ελλάδας του 2011.

Όνομα Γεωγραφικός
κωδικός
Καλλικράτη
Πληθυσμός
Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (Έδρα: Κομοτηνή, η) 01 112.039
Δήμος Αρριανών (Έδρα: Φιλλύρα, η) 0102 16.577
Δημοτική Ενότητα Αρριανών 010202 5.589
Τοπική Κοινότητα Αγιοχωρίου 01020202 226
Αγιοχώρι, το 0102020201 226
Τοπική Κοινότητα Αρριανών 01020201 1.147
Αρριανά, τα 0102020101 1.147
Τοπική Κοινότητα Δαρμένης 01020203 314
Δαρμένη, η 0102020301 314
Τοπική Κοινότητα Δειλινών 01020204 307
Δειλινά, τα 0102020401 307
Τοπική Κοινότητα Ηπίου 01020205 265
Ήπιο, το 0102020501 265
Τοπική Κοινότητα Κινύρων 01020206 171
Κίνυρα, τα 0102020601 171
Τοπική Κοινότητα Λυκείου 01020207 1.016
Λύκειο, το 0102020701 1.016
Τοπική Κοινότητα Μικρού Πιστού 01020208 433
Μικρό Πιστό, το 0102020801 433
Τοπική Κοινότητα Μύστακα 01020209 419
Μύστακας, ο 0102020901 419
Τοπική Κοινότητα Νέδας 01020210 246
Νέδα, η 0102021001 246
Τοπική Κοινότητα Νικητών 01020211 94
Νικητές, οι 0102021101 94
Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 01020212 294
Πλαγιά, η 0102021201 294
Τοπική Κοινότητα Σκαλώματος 01020213 318
Σκάλωμα, το 0102021301 318
Τοπική Κοινότητα Στροφής 01020214 339
Στροφή, η 0102021401 339
Δημοτική Ενότητα Κέχρου 010203 1.222
Τοπική Κοινότητα Κέχρου 01020301 1.222
Άνω Καμπή, η 0102030102 23
Βούρλα, τα 0102030103 30
Κάμπος, ο 0102030104 76
Κερασιά, η 0102030105 125
Κέχρος, ο 0102030101 199
Μικρός Κέχρος, ο 0102030106 103
Μοναστήρι, το 0102030107 74
Τσούκκα, η 0102030108 65
Χαμηλό, το 0102030109 84
Χαράδρα, η 0102030110 113
Χλόη, η 0102030111 330
Δημοτική Ενότητα Οργάνης 010204 2.183
Δημοτική Κοινότητα Οργάνης 01020401 2.183
Άνω Κάρδαμος, ο 0102040102 52
Βυρσίνη, η 0102040103 307
Δρανιά, η 0102040104 164
Καλύβια, τα 0102040105 51
Κάρδαμος, ο 0102040106 178
Κάτω Βυρσίνη, η 0102040107 77
Κόβαλο, το 0102040108 58
Κύμη, η 0102040109 306
Μυρτίσκη, η 0102040110 385
Οργάνη, η 0102040101 496
Σμιγάδα, η 0102040111 109
Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας 010201 7.583
Τοπική Κοινότητα Άγρας 01020102 197
Άγρα, η 0102010201 197
Τοπική Κοινότητα Άνω Δροσίνης 01020103 106
Άνω Δροσινή, η 0102010301 106
Τοπική Κοινότητα Αράτου 01020104 1.158
Άρατος, ο 0102010401 1.158
Τοπική Κοινότητα Αρδείας 01020105 27
Αρδεία, η 0102010501 27
Τοπική Κοινότητα Αρχοντικών 01020106 365
Αρχοντικά, τα 0102010601 365
Τοπική Κοινότητα Βραγιάς 01020107 521
Βραγιά, η 0102010701 521
Τοπική Κοινότητα Δοκού 01020108 970
Δοκός, η 0102010801 970
Τοπική Κοινότητα Δροσιάς 01020109 223
Δροσιά, η 0102010901 223
Τοπική Κοινότητα Δρύμης 01020110 302
Δρύμη, η 0102011001 302
Τοπική Κοινότητα Εσοχής 01020111 323
Εσοχή, η 0102011101 323
Τοπική Κοινότητα Κάτω Δροσινής 01020112 66
Κάτω Δροσινή, η 0102011201 66
Τοπική Κοινότητα Λαμπρού 01020113 492
Λαμπρό, το 0102011301 492
Τοπική Κοινότητα Νέου Καλλυντήριου 01020114 241
Νέο Καλλυντήριο, το 0102011401 241
Τοπική Κοινότητα Νεύρων 01020115 158
Νεύρα, τα 0102011501 158
Τοπική Κοινότητα Ομηρικού 01020116 313
Ομηρικό, το 0102011601 313
Τοπική Κοινότητα Πάσσου 01020117 747
Πάσσος, ο 0102011701 747
Τοπική Κοινότητα Πατερμών 01020118 109
Πατερμά, τα 0102011801 109
Τοπική Κοινότητα Ραγάδας 01020119 270
Ραγάδα, η 0102011901 270
Τοπική Κοινότητα Σκιάδας 01020120 86
Σκιάδα, η 0102012001 86
Τοπική Κοινότητα Φιλλύρας 01020101 909
Φιλλύρα, η 0102010101 909
Δήμος Ιάσμου (Έδρα: Ίασμος, ο) 0103 13.810
Δημοτική Ενότητα Αμαξάδων 010302 1.773
Τοπική Κοινότητα Αμαξάδων 01030201 1.773
Αμαξάδες, οι 0103020101 1.195
Άνω Αμαξάδες, οι 0103020102 563
Μοναχοί, οι 0103020103 15
Δημοτική Ενότητα Ιάσμου 010301 5.703
Δημοτική Κοινότητα Ιάσμου 01030101 4.399
Γαλήνη, η 0103010102 289
Διαλαμπή, η 0103010103 469
Ίασμος, ο 0103010101 2.586
Ιππικό, το 0103010104 37
Κοπτερό, το 0103010105 810
Μελίταινα, η 0103010106 15
Μωσαϊκό, το 0103010107 193
Τοπική Κοινότητα Αμβροσίας 01030102 766
Αμβροσία, η 0103010201 432
Μικρό Παλλάδιο, το 0103010202 60
Παλλάδιο, το 0103010203 274
Τοπική Κοινότητα Σάλπης 01030103 538
Γλυκονέρι, το 0103010302 68
Σάλπη, η 0103010301 470
Δημοτική Ενότητα Σώστου 010303 6.334
Δημοτική Κοινότητα Ασωμάτων 01030302 2.851
Αγίασμα, το 0103030201 326
Ασώματοι, οι 0103030202 712
Δύμη, η 0103030203 403
Θάμνα, τα 0103030204 513
Ρίζωμα, το 0103030206 287
Φοιτητικές Εστίες Δ.Π.Θ., οι 0103030205 346
Φωλιά, η 0103030207 264
Τοπική Κοινότητα Κερασέας 01030303 8
Κερασιά, η 0103030301 8
Τοπική Κοινότητα Ληνού 01030304 411
Ληνός, ο 0103030401 411
Τοπική Κοινότητα Μέγα Πιστού 01030305 886
Μέγα Πιστό, το 0103030501 886
Τοπική Κοινότητα Μίσχου 01030306 729
Μίσχος, ο 0103030601 729
Τοπική Κοινότητα Πολυάνθου 01030307 737
Κρυστάλλη, η 0103030702 9
Πολύανθο, το 0103030701 712
Τρίκορφο, το 0103030703 16
Τοπική Κοινότητα Σώστη 01030301 712
Σώστης, ο 0103030101 712
Δήμος Κομοτηνής (Έδρα: Κομοτηνή, η) 0101 66.919
Δημοτική Ενότητα Αιγείρου 010102 3.493
Τοπική Κοινότητα Αιγείρου 01010201 1.207
Αγροτικό Ορφανοτροφείο, το 0101020102 45
Αίγειρος, η 0101020101 924
Μεσσούνη, η 0101020103 238
Τοπική Κοινότητα Αρωγής 01010202 9
Αρωγή, η 0101020201 9
Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας 01010203 136
Γλυφάδα, η 0101020301 136
Τοπική Κοινότητα Καλλίστης 01010204 122
Καλλίστη, η 0101020401 122
Τοπική Κοινότητα Μελέτης 01010205 497
Μελέτη, η 0101020501 497
Τοπική Κοινότητα Μέσης 01010206 183
Μέση, η 0101020601 183
Τοπική Κοινότητα Νέας Καλλίστης 01010207 391
Νέα Καλλίστη, η 0101020701 391
Τοπική Κοινότητα Παραλίας Μέσης 01010208 6
Παραλία Μέσης, η 0101020801 6
Τοπική Κοινότητα Πόρπης 01010209 452
Πόρπη, η 0101020901 452
Τοπική Κοινότητα Φαναρίου 01010210 490
Φανάρι, το 0101021001 490
Δημοτική Ενότητα Κομοτηνής 010101 60.648
Δημοτική Κοινότητα Κομοτηνής 01010101 54.272
Ήφαιστος, ο 0101010102 1.706
Κομοτηνή, η 0101010101 50.990
Μεγάλο Κρανοβούνι, το 0101010103 149
Μεσοχώρι, το 0101010104 119
Μικρό Κρανοβούνι, το 0101010105 159
Παραδημή, η 0101010106 434
Σχολή Αστυνομίας, η 0101010107 335
Υφαντές, οι 0101010108 380
Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 01010102 82
Ανθοχώρι, το 0101010201 82
Τοπική Κοινότητα Γρατίνης 01010103 365
Γρατινή, η 0101010301 365
Τοπική Κοινότητα Θρυλορίου 01010104 1.910
Θρυλόριο, το 0101010401 620
Ροδίτης, ο 0101010402 1.018
Φύλακας, ο 0101010403 272
Τοπική Κοινότητα Ιτέας 01010105 77
Ιτέα, η 0101010501 77
Τοπική Κοινότητα Κάλχαντος 01010106 1.160
Ιάμπολη, η 0101010602 173
Κάλχας, ο 0101010601 634
Μεγάλη Άδα, η 0101010603 9
Μύτικας, ο 0101010604 5
Σαρακηνή, η 0101010605 40
Τυχηρό, το 0101010606 299
Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς 01010107 357
Καρυδιά, η 0101010701 357
Τοπική Κοινότητα Κηκιδίου 01010108 610
Κηκίδιο, το 0101010801 610
Τοπική Κοινότητα Κοσμίου 01010109 922
Κόσμιο, το 0101010901 922
Τοπική Κοινότητα Πανδρόσου 01010110 394
Νυμφαία, η 0101011002 35
Πάνδροσος, η 0101011001 115
Σύμβολα, τα 0101011003 244
Τοπική Κοινότητα Σιδηράδων 01010111 199
Σιδηράδες, οι 0101011101 199
Τοπική Κοινότητα Στυλάριου 01010112 300
Στυλάρι, το 0101011201 300
Δημοτική Ενότητα Νέου Σιδηροχωρίου 010103 2.778
Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων 01010302 491
Άγιοι Θεόδωροι, οι 0101030201 491
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Δουκάτου 01010303 418
Μέγα Δουκάτο, το 0101030301 418
Τοπική Κοινότητα Νέου Σιδηροχωρίου 01010301 1.327
Αδριανή, η 0101030102 144
Καλαμόκαστρο, το 0101030103 342
Μαυρομμάτιο, το 0101030104 137
Μικρό Δουκάτο, το 0101030105 137
Νέο Σιδηροχώρι, το 0101030101 567
Τοπική Κοινότητα Παγουρίων 01010304 542
Παγούρια, τα 0101030401 542
Δήμος Μαρωνείας - Σαπών (Έδρα: Σάπες, οι) 0104 14.733
Δημοτική Ενότητα Μαρωνείας 010402 6.350
Δημοτική Κοινότητα Αμαράντων 01040202 1.918
Αμάραντα, τα 0104020201 624
Βάκος, ο 0104020202 432
Ίσαλο, το 0104020203 490
Καλλιθέα, η 0104020204 137
Πάμφορο, το 0104020205 235
Δημοτική Κοινότητα Ξυλαγανής 01040201 1.575
Εργάνη, η 0104020102 347
Νέα Πέτρα, η 0104020103 48
Ξυλαγανή, η 0104020101 1.180
Τοπική Κοινότητα Ιμέρου 01040203 276
Αμπελάκια, τα 0104020302 6
Ίμερος, ο 0104020301 270
Τοπική Κοινότητα Μαρωνείας 01040204 570
Άγιος Χαράλαμπος, ο 0104020402 3
Άνω Ασκητές, οι 0104020403 49
Ασκητές, οι 0104020404 68
Μαρώνεια, η 0104020401 427
Πλατανίτης, ο 0104020405 23
Τοπική Κοινότητα Μιράνων 01040205 1.250
Βέννα, η 0104020502 619
Μίρανα, τα 0104020501 286
Σαλμώνη, η 0104020503 345
Τοπική Κοινότητα Πελαγίας 01040206 44
Πελαγία, η 0104020601 44
Τοπική Κοινότητα Προσκυνητών 01040207 717
Αλκυώνα, η 0104020702 6
Κρυονέρι, το 0104020704 50
Λεύκες, οι 0104020705 14
Οικισμός προσωπικού ΔΕΗ, ο 0104020703 16
Προσκυνητές, οι 0104020701 597
Προφήτης Ηλίας, ο 0104020706 34
Δημοτική Ενότητα Σαπών 010401 8.383
Δημοτική Κοινότητα Σαπών 01040101 4.988
Αετοκορυφή, η 0104010102 87
Αρσάκειο, το 0104010103 660
Βέλκιο, το 0104010104 329
Κασσιτερά, τα 0104010105 17
Πρωτάτο, το 0104010106 278
Σάπες, οι 0104010101 3.351
Τσιφλίκι, το 0104010107 87
Χαμηλό, το 0104010108 179
Τοπική Κοινότητα Αμφίας 01040102 359
Αμφία, τα 0104010201 359
Τοπική Κοινότητα Αρίσβης 01040103 1.054
Αρίσβη, η 0104010301 1.054
Τοπική Κοινότητα Εβρίνου 01040104 455
Εβρίνος, ο 0104010401 455
Τοπική Κοινότητα Ιασίου 01040105 83
Ιάσιο, το 0104010501 83
Τοπική Κοινότητα Κιζαρίου 01040106 45
Κιζάριο, το 0104010601 45
Τοπική Κοινότητα Κρωβύλης 01040107 416
Κρωβύλη, η 0104010701 129
Παλαιά Κρωβύλη, η 0104010702 277
Πετρωτά, τα 0104010703 10
Τοπική Κοινότητα Λοφαρίου 01040108 528
Αετόλοφος, ο 0104010802 39
Λοφάρι, το 0104010801 489
Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας 01040109 188
Νέα Σάντα, η 0104010901 188
Τοπική Κοινότητα Στρύμης 01040110 267
Διώνη, η 0104011002 166
Στρύμη, η 0104011001 101
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας (Έδρα: Δράμα, η) 02 98.287
Δήμος Δοξάτου (Έδρα: Καλαμπάκι, το) 0202 14.516
Δημοτική Ενότητα Δοξάτου 020202 8.943
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου 02020202 3.150
Άγιος Αθανάσιος, ο 0202020201 3.150
Δημοτική Κοινότητα Δοξάτου 02020204 2.884
Δοξάτο, το 0202020401 2.884
Δημοτική Κοινότητα Κυρίων 02020201 1.958
Βαθύσπηλο, το 0202020101 235
Βαθυχώρι, το 0202020102 208
Ευρύπεδο, το 0202020103 135
Κύρια, τα 0202020104 1.330
Υψηλό, το 0202020105 50
Τοπική Κοινότητα Αγοράς 02020203 101
Αγορά, η 0202020301 101
Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου 02020205 672
Άνω Κεφαλάρι, το 0202020501 339
Κάτω Κεφαλάρι, το 0202020502 333
Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων 02020206 178
Αίγειρος, ο 0202020602 0
Περιστέρια, τα 0202020603 10
Πηγάδια, τα 0202020601 168
Δημοτική Ενότητα Καλαμπακίου 020201 5.573
Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου 02020101 3.110
Καλαμπάκι, το 0202010101 3.110
Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 02020102 454
Αγία Παρασκευή, η 0202010201 454
Τοπική Κοινότητα Καλαμώνος 02020103 597
Καλαμώνας, ο 0202010301 597
Τοπική Κοινότητα Νεροφράκτου 02020104 584
Νεροφράκτης, ο 0202010401 584
Τοπική Κοινότητα Φτελιάς 02020105 828
Φτελιά, η 0202010501 828
Δήμος Δράμας (Έδρα: Δράμα, η) 0201 58.944
Δημοτική Ενότητα Δράμας 020101 58.532
Δημοτική Κοινότητα Δράμας 02010101 45.828
Αμπελάκια, τα 0201010102 322
Δράμα, η 0201010101 44.823
Νέα Σεβάστεια, η 0201010103 518
Ταξιάρχες, οι 0201010104 146
Τιμόθεος, ο 0201010105 19
Δημοτική Κοινότητα Ξηροποτάμου 02010112 2.735
Μεταμόρφωση Σωτήρος, η 0201011202 181
Ξηροπόταμος, ο 0201011201 2.554
Δημοτική Κοινότητα Χωριστής 02010113 2.725
Χωριστή, η 0201011301 2.725
Τοπική Κοινότητα Καλλιφύτου 02010102 1.600
Καλλίφυτος, η 0201010201 1.282
Πανόραμα, το 0201010202 318
Τοπική Κοινότητα Καλού Αγρού 02010103 1.178
Καλός Αγρός, ο 0201010301 1.178
Τοπική Κοινότητα Κουδουνίων 02010104 996
Κουδούνια, τα 0201010401 996
Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού 02010105 139
Δενδράκια, τα 0201010502 26
Λιβαδερό, το 0201010501 73
Χαράδρα, η 0201010503 40
Τοπική Κοινότητα Μακρυπλαγίου 02010106 49
Μακρυπλάγιο, το 0201010601 40
Πολύκαρπος, ο 0201010602 9
Τοπική Κοινότητα Μαυροβάτου 02010107 736
Μαυρόβατος, ο 0201010701 736
Τοπική Κοινότητα Μικροχωρίου 02010108 630
Μικροχώρι, το 0201010801 630
Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 02010109 883
Βαθύλακκος, ο 0201010902 98
Μοναστηράκι, το 0201010901 785
Τοπική Κοινότητα Μυλοποτάμου 02010110 711
Μυλοπόταμος, ο 0201011001 711
Τοπική Κοινότητα Νικοτσάρας 02010111 322
Νικοτσάρας, ο 0201011101 322
Δημοτική Ενότητα Σιδηρονέρου 020102 412
Τοπική Κοινότητα Σιδηρονέρου 02010201 310
Καλλίκαρπο, το 0201020102 24
Οροπέδιο, το 0201020103 23
Παππάδες, οι 0201020104 35
Σιδηρόνερο, το 0201020101 228
Τοπική Κοινότητα Σκαλωτής 02010202 102
Σκαλωτή, η 0201020201 102
Δήμος Κάτω Νευροκοπίου (Έδρα: Κάτω Νευροκόπι, το) 0203 7.860
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Νευροκοπίου 02030001 2.157
Κάτω Νευροκόπι, το 0203000101 2.157
Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας 02030002 92
Αχλαδιά, η 0203000201 92
Τοπική Κοινότητα Βαθυτόπου 02030003 461
Βαθύτοπος, ο 0203000301 461
Τοπική Κοινότητα Βώλακος 02030004 1.028
Βώλακας, ο 0203000401 1.028
Τοπική Κοινότητα Γρανίτου 02030005 78
Γρανίτης, ο 0203000501 78
Τοπική Κοινότητα Δασωτού 02030006 235
Δασωτό, το 0203000601 235
Τοπική Κοινότητα Εξοχής 02030007 150
Εξοχή, η 0203000701 150
Τοπική Κοινότητα Καταφύτου 02030008 232
Κατάφυτο, το 0203000801 232
Τοπική Κοινότητα Κάτω Βροντούς 02030009 554
Κάτω Βροντού, η 0203000901 554
Τοπική Κοινότητα Λευκογείων 02030010 465
Λευκόγεια, τα 0203001001 465
Τοπική Κοινότητα Μικροκλεισούρας 02030011 137
Μικροκλεισούρα, η 0203001101 111
Πέρασμα, το 0203001102 26
Τοπική Κοινότητα Μικρομηλέας 02030012 38
Μικρομηλιά, η 0203001201 38
Τοπική Κοινότητα Οχυρού 02030013 514
Οχυρό, το 0203001301 514
Τοπική Κοινότητα Παγονερίου 02030014 154
Παγονέρι, το 0203001401 154
Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου 02030015 898
Περιθώρι, το 0203001501 898
Τοπική Κοινότητα Ποταμών 02030016 323
Ποταμοί, οι 0203001601 323
Τοπική Κοινότητα Χρυσοκεφάλου 02030017 344
Χρυσοκέφαλος, ο 0203001701 344
Δήμος Παρανεστίου (Έδρα: Παρανέστι, το) 0204 3.901
Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου 020402 2.805
Τοπική Κοινότητα Αδριανής 02040202 1.080
Αδριανή, η 0204020201 1.080
Τοπική Κοινότητα Άνω Πυξαρίου 02040203 136
Άνω Πυξάρι, το 0204020301 20
Γύρος, ο 0204020302 15
Τείχος, το 0204020303 63
Υψηλόκαστρο, το 0204020304 38
Τοπική Κοινότητα Νικηφόρου 02040201 321
Μαρμαριά, η 0204020102 12
Μικρολιβάδι, το 0204020103 13
Νικηφόρος, ο 0204020101 296
Τοπική Κοινότητα Πλατανιάς 02040204 633
Θαμνωτό, το 0204020402 21
Μαυροκορδάτος, ο 0204020403 59
Πελεκητή, η 0204020404 13
Πλατανιά, η 0204020401 464
Πρινόλοφος, ο 0204020405 76
Τοπική Κοινότητα Πλατανόβρυσης 02040205 211
Δρυμότοπος, ο 0204020502 1
Παλιάμπελα, τα 0204020501 48
Πλατανόβρυση, η 0204020503 58
Τερψιθέα, η 0204020504 23
Χαμοκέρασα, τα 0204020505 81
Τοπική Κοινότητα Πτελέας Πλατανιάς 02040206 209
Πτελέα, η 0204020601 209
Τοπική Κοινότητα Υψηλής Ράχης 02040207 215
Υψηλή Ράχη, η 0204020701 215
Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου 020401 1.096
Τοπική Κοινότητα Θολού 02040102 166
Θόλος, ο 0204010201 4
Κάτω Θόλος, ο 0204010202 123
Κρήνη, η 0204010203 8
Στέρνα, η 0204010204 31
Τοπική Κοινότητα Παρανεστίου 02040101 881
Αηδονόκαστρο, το 0204010102 15
Καπνόφυτο, το 0204010103 18
Καρποφόρο, το 0204010104 26
Μεσοχώρι, το 0204010105 105
Ξάγναντο, το 0204010106 43
Παρανέστι, το 0204010101 625
Περίβλεπτο, το 0204010107 8
Πολυνέρι, το 0204010108 10
Πολύσυκο, το 0204010109 15
Τέμενος, το 0204010110 16
Τοπική Κοινότητα Σίλης 02040103 49
Διπόταμα, τα 0204010302 17
Πρασινάδα, η 0204010301 32
Σίλλη, η 0204010303 0
Δήμος Προσοτσάνης (Έδρα: Προσοτσάνη, η) 0205 13.066
Δημοτική Ενότητα Προσοτσάνης 020501 9.065
Δημοτική Κοινότητα Πετρούσσης 02050109 1.860
Πετρούσσα, η 0205010901 1.704
Σταυρός, ο 0205010902 156
Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης 02050101 3.553
Προσοτσάνη, η 0205010101 3.553
Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου 02050102 132
Ανθοχώρι, το 0205010201 132
Τοπική Κοινότητα Γραμμένης 02050103 320
Γραμμένη, η 0205010301 320
Τοπική Κοινότητα Καλής Βρύσης 02050104 705
Καλή Βρύση, η 0205010401 705
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 02050105 378
Καλλιθέα, η 0205010501 378
Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείων 02050106 665
Αγγίτης, ο 0205010602 82
Κοκκινόγεια, τα 0205010601 533
Πηγές, αι 0205010603 50
Τοπική Κοινότητα Μικροπόλεως 02050107 845
Μικρόπολη, η 0205010701 845
Τοπική Κοινότητα Πανοράματος 02050108 42
Πανόραμα, το 0205010801 42
Τοπική Κοινότητα Πύργων 02050110 274
Πύργοι, οι 0205011001 274
Τοπική Κοινότητα Χαριτωμένης 02050111 291
Χαριτωμένη, η 0205011101 291
Δημοτική Ενότητα Σιταγρών 020502 4.001
Τοπική Κοινότητα Αργυρούπολις 02050202 661
Αργυρούπολη, η 0205020201 661
Τοπική Κοινότητα Μαυρολεύκης 02050203 418
Μαυρολεύκη, η 0205020301 418
Τοπική Κοινότητα Μεγαλοκάμπου 02050204 309
Μεγαλόκαμπος, ο 0205020401 309
Τοπική Κοινότητα Μικροκάμπου 02050205 242
Μικρόκαμπος, ο 0205020501 242
Τοπική Κοινότητα Περιχώρας 02050206 185
Άγιος Μηνάς, ο 0205020602 4
Περιχώρα, η 0205020601 181
Τοπική Κοινότητα Σιταγρών 02050207 702
Σιταγροί, οι 0205020701 702
Τοπική Κοινότητα Φωτολίβους 02050201 1.484
Φωτολίβος, το 0205020101 1.484
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Έδρα: Αλεξανδρούπολη, η) 03 147.947
Δήμος Αλεξανδρούπολης (Έδρα: Αλεξανδρούπολη, η , Ιστορική έδρα: Βήρα, η) 0301 72.959
Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης 030101 61.702
Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης 03010101 58.125
Αγνάντια, η 0301010102 158
Αλεξανδρούπολη, η 0301010101 57.812
Αμφιτρίτη, η 0301010103 155
Τοπική Κοινότητα Άβαντος 03010102 527
Άβαντας, ο 0301010201 527
Τοπική Κοινότητα Αισύμης 03010103 253
Αισύμη, η 0301010301 193
Λεπτοκαρυά, η 0301010302 60
Τοπική Κοινότητα Κίρκης 03010104 75
Κίρκη, ο 0301010401 75
Τοπική Κοινότητα Μάκρης 03010105 1.919
Δίκελλα, τα 0301010502 290
Έννατο, το 0301010503 268
Κοίμηση Θεοτόκου, η 0301010504 48
Μάκρη, η 0301010501 924
Μεσημβρία, η 0301010505 145
Πανόραμα, το 0301010506 37
Παραλία Δικελλών, η 0301010507 102
Πλάκα, η 0301010508 105
Τοπική Κοινότητα Συκορράχης 03010106 803
Ατάρνη, η 0301010602 77
Αύρα, η 0301010603 135
Κόμαρος, η 0301010604 169
Μέστη, η 0301010605 112
Πέραμα, το 0301010606 108
Συκορράχη, η 0301010601 202
Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης 030102 2.706
Τοπική Κοινότητα Ανθείας 03010201 1.226
Άνθεια, η 0301020102 781
Αρίστηνο, το 0301020101 445
Τοπική Κοινότητα Δωρικού 03010202 341
Αετοχώρι, το 0301020202 81
Δωρικό, το 0301020201 260
Τοπική Κοινότητα Λουτρού 03010203 769
Λουτρά Τραϊανούπολης, τα 0301020302 29
Λουτρός, ο 0301020301 713
Πεύκα, τα 0301020303 27
Τοπική Κοινότητα Νίψης 03010204 370
Νίψα, η 0301020401 370
Δημοτική Ενότητα Φερών 030103 8.551
Δημοτική Κοινότητα Πέπλου 03010305 1.514
Βρυσούλα, η 0301030502 165
Γεμιστή, η 0301030503 158
Κήποι, οι 0301030504 193
Πέπλος, ο 0301030501 998
Δημοτική Κοινότητα Φερών 03010301 5.659
Πόρος, ο 0301030102 202
Φέρες, οι 0301030101 5.457
Τοπική Κοινότητα Αρδανίου 03010302 306
Αρδάνιο, το 0301030201 306
Τοπική Κοινότητα Δορίσκου 03010303 520
Δορίσκος, ο 0301030301 276
Μοναστηράκι, το 0301030302 244
Τοπική Κοινότητα Καβησού 03010304 197
Καβησός, η 0301030401 197
Τοπική Κοινότητα Πυλαίας 03010306 148
Κοίλα, τα 0301030602 7
Μελία, η 0301030603 62
Πυλαία, η 0301030601 79
Τοπική Κοινότητα Τριφυλλίου 03010307 207
Ιτέα, η 0301030702 105
Τριφύλλι, το 0301030701 102
Δήμος Διδυμοτείχου (Έδρα: Διδυμότειχο, το) 0302 19.493
Δημοτική Ενότητα Διδυμοτείχου 030201 16.078
Δημοτική Κοινότητα Διδυμοτείχου 03020101 9.367
Διδυμότειχο, το 0302010101 9.263
Νέοι Ψαθάδες, οι 0302010102 104
Δημοτική Κοινότητα Ελληνοχωρίου 03020104 1.373
Ελληνοχώρι, το 0302010401 593
Θυρέα, η 0302010402 160
Λαγός, ο 0302010403 620
Τοπική Κοινότητα Ασβεστάδων 03020102 192
Ασβεστάδες, οι 0302010201 192
Τοπική Κοινότητα Ασημένιου 03020103 334
Ασημένιο, το 0302010301 334
Τοπική Κοινότητα Ισαακίου 03020105 407
Ισαάκιο, το 0302010501 407
Τοπική Κοινότητα Καρωτής 03020106 271
Καρωτή, η 0302010601 271
Τοπική Κοινότητα Κουφοβούνου 03020107 629
Κουφόβουνο, το 0302010701 629
Τοπική Κοινότητα Κυανής 03020108 474
Κυανή, η 0302010801 474
Τοπική Κοινότητα Μάνης 03020109 538
Ευγενικό, το 0302010902 85
Μάνη, η 0302010901 385
Σιταριά, η 0302010903 68
Τοπική Κοινότητα Πετράδων 03020110 184
Πετράδες, οι 0302011001 184
Τοπική Κοινότητα Ποιμενικού 03020111 343
Ποιμενικό, το 0302011101 343
Τοπική Κοινότητα Πραγγίου 03020112 304
Πραγγί, το 0302011201 304
Τοπική Κοινότητα Πυθίου 03020113 541
Πύθιο, το 0302011301 429
Ρήγιο, το 0302011302 100
Σταθμός, ο 0302011303 12
Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου 03020114 326
Σιτοχώρι, το 0302011401 326
Τοπική Κοινότητα Σοφικό 03020115 795
Σοφικό, το 0302011501 795
Δημοτική Ενότητα Μεταξάδων 030202 3.415
Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου 03020202 365
Αλεποχώρι, το 0302020201 237
Πολιά, η 0302020202 128
Τοπική Κοινότητα Ασπρονερίου 03020203 538
Ασπρονέρι, το 0302020301 466
Γιατράδες, οι 0302020302 72
Τοπική Κοινότητα Βρυσικών 03020204 304
Βρυσικά, τα 0302020401 162
Σαύρα, η 0302020402 142
Τοπική Κοινότητα Δόξης 03020205 410
Δόξα, η 0302020501 410
Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου 03020206 433
Βρύση, η 0302020602 43
Ελαφοχώρι, το 0302020601 133
Χιονάδες, αι 0302020603 257
Τοπική Κοινότητα Λάδης 03020207 180
Λάδη, η 0302020701 180
Τοπική Κοινότητα Μεταξάδων 03020201 717
Αβδέλλα, η 0302020102 30
Μεταξάδες, οι 0302020101 687
Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου 03020208 468
Παλιούρι, το 0302020801 468
Δήμος Ορεστιάδας (Έδρα: Ορεστιάδα, η) 0303 37.695
Δημοτική Ενότητα Βύσσας 030302 6.515
Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσης 03030201 2.805
Νέα Βύσσα, η 0303020101 2.805
Τοπική Κοινότητα Καβύλης 03030202 758
Καβύλη, η 0303020201 758
Τοπική Κοινότητα Καστανεών 03030203 1.059
Καστανιές, οι 0303020301 1.059
Τοπική Κοινότητα Ριζίων 03030204 1.272
Ρίζια, τα 0303020401 1.272
Τοπική Κοινότητα Στέρνας 03030205 621
Στέρνα, η 0303020501 621
Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου 030303 2.226
Τοπική Κοινότητα Γαλήνης 03030302 0
Γαλήνη, η 0303030201 0
Τοπική Κοινότητα Ζώνης 03030303 449
Ζώνη, η 0303030301 150
Μικρά Δοξιπάρα, η 0303030302 209
Χελιδώνα, η 0303030303 90
Τοπική Κοινότητα Κυπρίνος 03030301 806
Κυπρίνος, ο 0303030101 806
Τοπική Κοινότητα Φυλακίου 03030304 971
Αμμόβουνο, το 0303030402 113
Κέραμος, ο 0303030403 263
Φυλάκιο, το 0303030401 595
Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδος 030301 23.584
Δημοτική Κοινότητα Ορεστιάδος 03030101 20.211
Λεπτή, η 0303010102 641
Νέος Πύργος, ο 0303010103 943
Ορεστιάδα, η 0303010101 18.426
Παλαιά Σαγήνη, η 0303010104 15
Σάκκος, ο 0303010105 186
Τοπική Κοινότητα Αμπελακίων 03030102 470
Αμπελάκια, τα 0303010201 470
Τοπική Κοινότητα Βάλτου 03030103 403
Βάλτος, ο 0303010301 403
Τοπική Κοινότητα Θουρίου 03030104 643
Θούριο, το 0303010401 643
Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Δοξιπάρας 03030105 302
Μεγάλη Δοξιπάρα, η 0303010501 302
Τοπική Κοινότητα Νέου Χειμωνίου 03030106 444
Νέο Χειμώνιο, το 0303010601 444
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 03030107 902
Νεοχώρι, το 0303010701 739
Παταγή, η 0303010702 163
Τοπική Κοινότητα Χανδρά 03030108 209
Χανδράς, ο 0303010801 209
Δημοτική Ενότητα Τριγώνου 030304 5.370
Τοπική Κοινότητα Άρζου 03030402 433
Άρζος, ο 0303040201 237
Καναδάς, ο 0303040202 196
Τοπική Κοινότητα Δικαίων 03030401 834
Δίκαια, τα 0303040101 561
Δίλοφος, ο 0303040102 52
Κριός, ο 0303040103 40
Πάλλη, η 0303040104 181
Τοπική Κοινότητα Ελαίας 03030403 428
Ελαία, η 0303040301 428
Τοπική Κοινότητα Θεραπειό 03030404 86
Θεραπειό, το 0303040401 86
Τοπική Κοινότητα Κομάρων 03030405 628
Κόμαρα, τα 0303040501 628
Τοπική Κοινότητα Μαρασίων 03030406 140
Μαράσια, τα 0303040601 140
Τοπική Κοινότητα Μηλέα 03030407 54
Μηλέα, η 0303040701 54
Τοπική Κοινότητα Ορμενίου 03030408 557
Ορμένιο, το 0303040801 557
Τοπική Κοινότητα Πενταλόφου 03030409 510
Πεντάλοφος, ο 0303040901 510
Τοπική Κοινότητα Πετρωτών 03030410 270
Πετρωτά, τα 0303041001 270
Τοπική Κοινότητα Πλάτης 03030411 655
Πλάτη, η 0303041101 655
Τοπική Κοινότητα Πτελέας 03030412 441
Πτελέα, η 0303041201 441
Τοπική Κοινότητα Σπηλαίου 03030413 334
Σπήλαιο, το 0303041301 334
Δήμος Σαμοθράκης (Έδρα: Σαμοθράκη, η) 0304 2.859
Αλώνια, τα 0304000002 291
Άνω Καρυώτες, οι 0304000003 22
Άνω Μεριά, η 0304000004 57
Δάφνες, οι 0304000005 16
Θέρμα, τα 0304000006 106
Καμαριώτισσα, η 0304000007 1.069
Κατσαμπάς, ο 0304000008 15
Κάτω Καρυώτες, οι 0304000009 41
Λάκκωμα, το 0304000010 317
Μακρυλιές, οι 0304000011 12
Ξηροπόταμος, ο 0304000012 29
Παλαιόπολη, η 0304000013 36
Ποταμιά, η 0304000014 6
Προφήτης Ηλίας, ο 0304000015 189
Σαμοθράκη, η 0304000001 653
Δήμος Σουφλίου (Έδρα: Σουφλί, το) 0305 14.941
Δημοτική Ενότητα Ορφέα 030502 4.761
Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου 03050206 1.903
Γέρικο, το 0305020602 125
Γονικό, το 0305020603 309
Μέγα Δέρειο, το 0305020604 528
Μικρό Δέρειο, το 0305020601 158
Πετρόλοφος, ο 0305020605 112
Ρούσσα, η 0305020606 325
Σιδηροχώρι, το 0305020607 346
Τοπική Κοινότητα Αμορίου 03050202 412
Αμόριο, το 0305020201 412
Τοπική Κοινότητα Κυριακής 03050203 100
Κυριακή, η 0305020301 100
Τοπική Κοινότητα Λαβάρων 03050201 1.093
Λάβαρα, τα 0305020101 1.093
Τοπική Κοινότητα Μάνδρας 03050204 150
Μάνδρα, η 0305020401 150
Τοπική Κοινότητα Μαυροκκλησίου 03050205 313
Κόρυμβος, ο 0305020502 201
Μαυροκκλήσι, το 0305020501 112
Τοπική Κοινότητα Πρωτοκκλησίου 03050207 790
Αγριάνη, η 0305020702 530
Πρωτοκκλήσι, το 0305020701 260
Δημοτική Ενότητα Σουφλίου 030501 6.170
Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου 03050101 4.487
Γιαννούλη, η 0305010102 185
Σιδηρώ, η 0305010103 465
Σουφλί, το 0305010101 3.837
Τοπική Κοινότητα Δαδιάς 03050102 546
Δαδιά, η 0305010201 533
Κοτρωνιά, η 0305010202 12
Μονή Δαδιάς, η 0305010203 1
Τοπική Κοινότητα Κορνοφωλεάς 03050103 443
Κορνοφωλιά, η 0305010301 432
Μονή Κορνοφωλιάς, η 0305010302 11
Τοπική Κοινότητα Λαγυνών 03050104 328
Λαγυνά, τα 0305010401 328
Τοπική Κοινότητα Λυκόφωτος 03050105 366
Λυκόφως, το 0305010501 366
Δημοτική Ενότητα Τυχερού 030503 4.010
Δημοτική Κοινότητα Τυχερού 03050301 2.311
Τυχερό, το 0305030101 2.311
Τοπική Κοινότητα Λευκίμμης 03050302 201
Λευκίμμη, η 0305030201 201
Τοπική Κοινότητα Λύρας 03050303 185
Λύρα, η 0305030301 185
Τοπική Κοινότητα Προβατώνος 03050304 1.004
Θυμαριά, η 0305030402 232
Προβατώνας, ο 0305030401 712
Ταύρη, η 0305030403 60
Τοπική Κοινότητα Φυλακτού 03050305 309
Φυλακτό, το 0305030501 309
Περιφερειακή Ενότητα Θάσου 04 13.770
Δήμος Θάσου (Έδρα: Θάσος, η) 0401 13.770
Δημοτική Κοινότητα Θάσου 04010001 3.240
Γλυφάδα, η 0401000102 0
Θάσος, η 0401000101 3.234
Μακρυάμμος, η 0401000103 2
Νιστέρι, το 0401000104 4
Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου 04010002 1.762
Αλυκή, η 0401000202 17
Αστρίς, η 0401000203 51
Θεολόγος, ο 0401000201 636
Θυμωνιά, η 0401000204 10
Κοίνυρα, η (νησίς) 0401000205 5
Κοίνυρα, τα 0401000206 105
Λιβάδι, το 0401000207 0
Μονή Αρχαγγέλου, η 0401000208 29
Παράδεισος, ο 0401000209 2
Παραλία Αστρίδος, η 0401000210 79
Ποτός, ο 0401000211 815
Ρωσογκρεμός, ο 0401000212 2
Σκίδια, τα 0401000213 2
Ψιλή Αμμος, η 0401000214 9
Δημοτική Κοινότητα Καλλιράχης 04010003 1.018
Καλλιράχη, η 0401000301 452
Σκάλα Καλλιράχης, η 0401000302 566
Δημοτική Κοινότητα Λιμεναρίων 04010004 2.480
Κάστρο, το 0401000401 9
Λιμενάρια, τα 0401000402 2.471
Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς 04010007 1.384
Λεύκη, η 0401000702 1
Ποταμιά, η 0401000701 1.383
Δημοτική Κοινότητα Πρίνου 04010008 1.423
Άγιος Ανδρέας Πρίνου, ο 0401000802 0
Μεγάλος Πρίνος, ο 0401000801 26
Μικρός Πρίνος, ο 0401000803 30
Όρμος Πρίνου, ο 0401000804 156
Πρίνος, ο 0401000805 1.211
Τοπική Κοινότητα Μαριών 04010005 537
Μαριές, αι 0401000501 158
Σκάλα Μαριών, η 0401000502 379
Τοπική Κοινότητα Παναγίας 04010006 802
Παναγία, η 0401000601 725
Χρυσή Αμμουδιά, η 0401000602 77
Τοπική Κοινότητα Ραχωνίου 04010009 729
Ραχώνι, το 0401000901 446
Σκάλα Ραχωνίου, η 0401000902 283
Τοπική Κοινότητα Σωτήρος 04010010 395
Σκάλα Σωτήρος, η 0401001001 376
Σωτήρας, ο 0401001002 19
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (Έδρα: Καβάλα, η) 05 124.917
Δήμος Καβάλας (Έδρα: Καβάλα, η) 0501 70.501
Δημοτική Ενότητα Καβάλας 050101 58.790
Δημοτική Κοινότητα Καβάλας 05010101 56.371
Άγιος Σύλλας, ο 0501010102 101
Άσπρη Άμμος, η 0501010103 48
Καβάλα, η 0501010101 54.027
Παλιό Τσιφλίκι, το 0501010104 2.195
Σανατόριο, το 0501010105 0
Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης 05010102 2.225
Άνω Λεύκη, η 0501010202 17
Λεύκη, η 0501010203 48
Νέα Καρβάλη, η 0501010201 2.160
Τοπική Κοινότητα Χαλκερού 05010103 194
Χαλκερό, το 0501010301 194
Δημοτική Ενότητα Φιλίππων 050102 11.711
Δημοτική Κοινότητα Ζυγού 05010203 2.057
Ζυγός, ο 0501020301 1.485
Πρόσφυγες, οι 0501020302 572
Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων 05010201 3.365
Κρηνίδες, οι 0501020101 3.365
Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεώνος 05010202 2.724
Αμυγδαλεώνας, ο 0501020201 2.724
Τοπική Κοινότητα Κορυφών 05010204 38
Κορυφές, οι 0501020401 38
Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 05010205 690
Κρυονέρι, το 0501020501 690
Τοπική Κοινότητα Λιμνιών 05010206 182
Βουνοχώρι, το 0501020602 106
Λιμνιά, τα 0501020601 35
Λυκόστομο, το 0501020603 41
Τοπική Κοινότητα Λυδίας 05010207 808
Λυδία, η 0501020701 808
Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας 05010208 108
Παλαιά Καβάλα, η 0501020801 108
Τοπική Κοινότητα Πολυνέρου 05010209 25
Κρανοχώρι, το 0501020902 7
Πολύνερο, το 0501020901 18
Τοπική Κοινότητα Πολυστύλου 05010210 820
Δάτο, το 0501021002 310
Μικροχώρι, το 0501021003 90
Πολύστυλο, το 0501021001 420
Τοπική Κοινότητα Φιλίππων 05010211 894
Φίλιπποι, οι 0501021101 894
Δήμος Νέστου (Έδρα: Χρυσούπολη, η) 0502 22.331
Δημοτική Ενότητα Κεραμωτής 050202 5.115
Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής 05020201 2.056
Κεραμωτή, η 0502020101 1.438
Μοναστηράκι, το 0502020102 230
Χαϊδευτό, το 0502020103 388
Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος 05020202 863
Αγίασμα, το 0502020201 843
Παραλία Αγιάσματος, η 0502020202 20
Τοπική Κοινότητα Νέας Καρυάς 05020203 1.426
Νέα Καρυά, η 0502020301 1.426
Τοπική Κοινότητα Πηγών 05020204 770
Πηγές, αι 0502020401 770
Δημοτική Ενότητα Ορεινού 050203 1.212
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά 05020302 35
Άγιος Κοσμάς, ο 0502030201 20
Σκοπός, ο 0502030202 15
Τοπική Κοινότητα Διποτάμου 05020303 45
Διπόταμος, ο 0502030301 45
Τοπική Κοινότητα Δυσβάτου 05020304 28
Δύσβατο, το 0502030401 9
Στεγνό, το 0502030402 19
Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου 05020305 62
Ελαφοχώρι, το 0502030501 62
Τοπική Κοινότητα Κεχροκάμπου 05020306 359
Κεχρόκαμπος, ο 0502030601 359
Τοπική Κοινότητα Λεκάνης 05020301 485
Λεκάνη, η 0502030101 485
Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου 05020307 120
Κρυονέρι, το 0502030702 13
Μακρυχώρι, το 0502030701 84
Νικητές, οι 0502030703 12
Πλατανιά, η 0502030704 11
Τοπική Κοινότητα Πλαταμώνος 05020308 78
Πλαταμώνας, ο 0502030801 78
Δημοτική Ενότητα Χρυσούπολης 050201 16.004
Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης 05020101 8.885
Χρυσούπολη, η 0502010101 8.885
Τοπική Κοινότητα Αβραμυλιάς 05020102 65
Αβραμυλιά, η 0502010201 46
Δαμασκηνιά, η 0502010202 19
Τοπική Κοινότητα Γέροντα 05020103 468
Γέροντας, ο 0502010301 468
Τοπική Κοινότητα Γραβούνης 05020104 737
Γραβούνα, η 0502010401 737
Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού 05020105 143
Διαλεκτό, το 0502010501 107
Εκλεκτό, το 0502010502 2
Κρήνη, η 0502010503 34
Τοπική Κοινότητα Ερατεινού 05020106 649
Ερατεινό, το 0502010601 649
Τοπική Κοινότητα Ζαρκαδιάς 05020107 671
Εκάλη, η 0502010702 73
Ζαρκαδιά, η 0502010701 598
Τοπική Κοινότητα Ξεριά 05020108 468
Νέος Ξεριάς, ο 0502010801 468
Τοπική Κοινότητα Παραδείσου 05020109 216
Παράδεισος, ο 0502010901 216
Τοπική Κοινότητα Πέρνης 05020110 897
Πέρνη, η 0502011001 897
Τοπική Κοινότητα Πετροπηγής 05020111 522
Πετροπηγή, η 0502011101 522
Τοπική Κοινότητα Ποντολιβάδου 05020112 465
Άνω Ποντολίβαδο, το 0502011202 120
Νέα Κώμη, η 0502011203 63
Ποντολίβαδο, το 0502011201 282
Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου 05020113 1.818
Χρυσοχώρι, το 0502011301 1.818
Δήμος Παγγαίου (Έδρα: Ελευθερούπολη, η) 0503 32.085
Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης 050301 9.492
Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης 05030101 5.555
Δασικό Χωριό, το 0503010102 0
Ελευθερούπολη, η 0503010101 4.360
Εξοχή, η 0503010103 142
Παναγιά, η 0503010104 655
Χορτοκόπι, το 0503010105 398
Τοπική Κοινότητα Αμισιανών 05030102 927
Αμισιανά, τα 0503010201 927
Τοπική Κοινότητα Αντιφιλίππων 05030103 869
Αντιφίλιπποι, οι 0503010301 869
Τοπική Κοινότητα Κηπίων 05030104 347
Άνω Χορτοκόπι, το 0503010402 22
Κηπία, τα 0503010401 325
Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχώματος 05030105 1.472
Κοκκινόχωμα, το 0503010501 1.472
Τοπική Κοινότητα Χρυσοκάστρου 05030106 322
Μονή Αγίου Παντελεήμονος, η 0503010602 15
Χρυσόκαστρο, το 0503010601 307
Δημοτική Ενότητα Ελευθερών 050302 9.082
Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου 05030201 3.532
Αγία Μαρίνα, η 0503020102 5
Άγιος Αθανάσιος, ο 0503020103 13
Νέα Πέραμος, η 0503020101 3.514
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέου 05030202 411
Άγιος Ανδρέας, ο 0503020201 411
Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρίου 05030203 1.222
Ελαιοχώρι, το 0503020301 1.195
Παραλία Ελαιοχωρίου, η 0503020302 27
Τοπική Κοινότητα Ελευθερών 05030204 1.303
Ελευθερές, αι 0503020401 1.303
Τοπική Κοινότητα Μυρτοφύτου 05030205 433
Μυρτόφυτο, το 0503020501 424
Παραλία Μυρτοφύτου, η 0503020502 9
Τοπική Κοινότητα Νέας Ηρακλίτσης 05030206 1.605
Αποβάθρα, η 0503020602 45
Νέα Ηρακλίτσα, η 0503020601 1.560
Τοπική Κοινότητα Φωλεάς 05030207 576
Πύργος, ο 0503020702 9
Φωλιά, η 0503020701 567
Δημοτική Ενότητα Ορφανού 050303 5.249
Τοπική Κοινότητα Ακροποτάμου 05030302 675
Ακροπόταμος, ο 0503030201 675
Λουτρά Ελευθερών, τα 0503030202 0
Τοπική Κοινότητα Γαληψού 05030301 414
Γαληψός, η 0503030101 414
Τοπική Κοινότητα Καριανής 05030303 664
Βρύση, η 0503030302 73
Καριανή, η 0503030301 591
Τοπική Κοινότητα Ορφανίου 05030304 706
Μέγας Αλέξανδρος, ο 0503030402 50
Ορφάνι, το 0503030401 656
Τοπική Κοινότητα Οφρυνίου 05030305 1.904
Οφρύνιο, το 0503030501 758
Παραλία Οφρυνίου, η 0503030502 1.146
Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου 05030306 886
Κοκκινοχώρι, το 0503030602 278
Ποδοχώρι, το 0503030601 608
Δημοτική Ενότητα Παγγαίου 050304 4.251
Δημοτική Κοινότητα Νικήσιανης 05030401 2.236
Νικήσιανη, η 0503040101 2.236
Τοπική Κοινότητα Γεωργιανής 05030402 611
Γεωργιανή, η 0503040201 611
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 05030403 1.404
Παλαιοχώρι, το 0503040301 1.404
Δημοτική Ενότητα Πιερέων 050305 4.011
Τοπική Κοινότητα Αυλής 05030502 504
Αυλή, η 0503050201 504
Παλιά Αυλή, η 0503050202 0
Τοπική Κοινότητα Δωματίων 05030503 457
Δωμάτια, τα 0503050301 457
Τοπική Κοινότητα Μελισσοκομείου 05030504 424
Μελισσοκομείο, το 0503050401 284
Πυργοχώρι, το 0503050402 140
Τοπική Κοινότητα Μεσιάς 05030505 379
Μέλισσα, η 0503050502 209
Μεσιά, η 0503050501 170
Τοπική Κοινότητα Μεσορόπης 05030506 456
Μεσορόπη, η 0503050601 456
Τοπική Κοινότητα Μουσθένης 05030501 647
Μουσθένη, η 0503050101 647
Τοπική Κοινότητα Πλατανοτόπου 05030507 584
Πλατανότοπος, ο 0503050701 584
Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου 05030508 560
Καραβαγγέλης, ο 0503050801 371
Σιδηροχώρι, το 0503050802 189
Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης Έδρα: Ξάνθη, η) 06 111.222
Δήμος Αβδήρων (Έδρα: Γενισέα, η , Ιστορική έδρα: Άβδηρα) 0602 19.005
Δημοτική Ενότητα Αβδήρων 060202 3.341
Τοπική Κοινότητα Αβδήρων 06020201 1.473
Άβδηρα, τα 0602020101 1.090
Γκιώνα, η 0602020102 129
Λεύκιππος, ο 0602020103 77
Παιδικές Κατασκηνώσεις, αι 0602020104 0
Πεζούλα, η 0602020105 103
Σκάλα Αβδήρων, η 0602020106 74
Τοπική Κοινότητα Μάνδρας 06020202 506
Μάνδρα, η 0602020201 506
Τοπική Κοινότητα Μυρωδάτου 06020203 492
Ερωδιός, ο 0602020302 16
Μυρωδάτο, το 0602020301 476
Τοπική Κοινότητα Νέας Κεσσάνης 06020204 870
Λάγος, ο 0602020402 339
Λουτρά Ποταμιάς, τα 0602020403 0
Νέα Κεσσάνη, η 0602020401 418
Ποταμιά, η 0602020404 113
Δημοτική Ενότητα Βιστωνίδος 060201 10.435
Δημοτική Κοινότητα Γενισέας 06020101 2.185
Βαφαίικα, τα 0602010102 712
Γενισέα, η 0602010101 1.473
Δημοτική Κοινότητα Διομηδείας 06020102 4.421
Αυξεντίου, ο 0602010202 264
Διομήδεια, η 0602010201 739
Νέος Ζυγός, ο 0602010203 395
Παλαιό Κατράμιο, το 0602010204 631
Παλαιός Ζυγός, ο 0602010205 665
Πετεινός, ο 0602010206 1.118
Φελώνη, η 0602010207 609
Τοπική Κοινότητα Κουτσού 06020103 749
Κουτσό, το 0602010301 390
Συδινή, η 0602010302 359
Τοπική Κοινότητα Μαγικού 06020104 856
Αλκυόνη, η 0602010402 245
Μαγικό, το 0602010401 611
Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων 06020105 511
Πηγάδια, τα 0602010501 511
Τοπική Κοινότητα Πολυσίτου 06020106 403
Πολύσιτος, ο 0602010601 403
Τοπική Κοινότητα Σελίνου 06020107 292
Σέλινο, το 0602010701 292
Τοπική Κοινότητα Σουνίου 06020108 1.018
Σούνιο, το 0602010801 1.018
Δημοτική Ενότητα Σελέρου 060203 5.229
Δημοτική Κοινότητα Σελέρου 06020301 5.229
Άκαρπο, το 0602030102 298
Άνω Πολύσιτο, το 0602030103 36
Βελοχώρι, το 0602030104 225
Γρήγορο, το 0602030105 235
Λευκόπετρα, η 0602030106 700
Ρύμη, η 0602030107 6
Σέλερο, το 0602030101 2.059
Σήμαντρα, τα 0602030108 809
Φίλια, τα 0602030109 861
Δήμος Μύκης (Έδρα: Σμίνθη, η) 0603 15.540
Δημοτική Ενότητα Θερμών 060302 812
Τοπική Κοινότητα Θερμών 06030201 812
Άνω Θέρμες, οι 0603020102 332
Διάσπαρτο, το 0603020103 39
Θέρμες, οι 0603020101 117
Ιαματικές Πηγές, αι 0603020104 5
Κίδαρις, η 0603020105 28
Κοττάνη, η 0603020106 23
Μέδουσα, η 0603020107 195
Μέσες Θέρμες, οι 0603020108 73
Δημοτική Ενότητα Κοτύλης 060303 2.158
Δημοτική Κοινότητα Κοτύλης 06030301 2.158
Αιμόνι, το 0603030102 75
Δημάρι, το 0603030103 623
Κοτύλη, η 0603030101 429
Πάχνη, η 0603030104 1.031
Δημοτική Ενότητα Μύκης 060301 12.087
Δημοτική Κοινότητα Εχίνου 06030102 3.074
Εχίνος, ο 0603010201 2.486
Μελίβοια, η 0603010202 588
Δημοτική Κοινότητα Μύκης 06030101 8.051
Αιώρα, η 0603010102 268
Άλμα, το 0603010103 321
Άνω Ζουμπούλι, το 0603010104 49
Άνω Κίρρα, η 0603010105 34
Αχλαδιά, η 0603010106 0
Γλαύκη, η 0603010107 1.447
Γοργόνα, η 0603010108 217
Διάφορο, το 0603010109 39
Ζουμπούλι, το 0603010110 109
Καπνόανθος, ο 0603010111 0
Κένταυρος, ο 0603010112 2.580
Κίρρα, η 0603010113 170
Κορυφή, η 0603010114 10
Κότινο, το 0603010115 80
Κουτσομύτης, ο 0603010116 145
Κρανιά, η 0603010117 0
Μάνταινα, η 0603010118 276
Μύκη, η 0603010119 1.313
Όαση, η 0603010120 96
Πανέρι, το 0603010121 2
Προσήλιο, το 0603010122 142
Πύργος, ο 0603010123 28
Ράχη, η 0603010124 0
Σιρόκο, το 0603010125 100
Σμίνθη, η 0603010101 277
Σούλα, η 0603010126 68
Στήριγμα, το 0603010127 69
Τρίγωνο, το 0603010128 71
Χρυσό, το 0603010129 140
Τοπική Κοινότητα Ωραίου 06030103 962
Βασιλοχώρι, το 0603010302 0
Θεοτόκος, η 0603010303 26
Κύκνος, ο 0603010304 206
Ρεύμα, το 0603010305 148
Σταμάτιο, το 0603010306 6
Ωραίο, το 0603010301 576
Δημοτική Ενότητα Σατρών 060304 483
Τοπική Κοινότητα Σατρών 06030401 483
Ακραίος, ο 0603040102 2
Γιδότοπος, ο 0603040103 15
Δουργούτι, το 0603040104 3
Καλότυχο, το 0603040105 31
Λυκότοπος, ο 0603040106 3
Πολύσκιο, το 0603040107 3
Ποταμοχώρι, το 0603040108 58
Ρεματιά, η 0603040109 4
Σάτρες, οι 0603040101 189
Τέμενος, το 0603040110 171
Τσαλαπετεινός, ο 0603040111 4
Δήμος Ξάνθης (Έδρα: Ξάνθη, η) 0601 65.133
Δημοτική Ενότητα Ξάνθης 060101 63.083
Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου 06010102 3.034
Εύμοιρο, το 0601010201 1.272
Λαμπρινό, το 0601010202 44
Λεύκη, η 0601010203 358
Νέα Μορσίνη, η 0601010204 220
Παλαιά Μορσίνη, η 0601010205 230
Πετροχώρι, το 0601010206 910
Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων 06010103 3.898
Ανθηρό, το 0601010302 0
Άσκυρα, τα 0601010303 0
Έρανος, ο 0601010304 0
Κετίκι, το 0601010305 8
Κιμμέρια, τα 0601010301 3.644
Λιβάδι, το 0601010306 3
Πανεπιστημιούπολη, η 0601010307 226
Πελεκητό, το 0601010308 15
Πόρτα, η 0601010309 0
Πριόνι, το 0601010310 2
Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης 06010101 56.151
Μονή Καλαμούς, η 0601010102 2
Μονή Ταξιαρχών, η 0601010103 27
Ξάνθη, η 0601010101 56.122
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης 060102 2.050
Τοπική Κοινότητα Γέρακα 06010202 297
Γέρακας, ο 0601020201 31
Ισαία, η 0601020202 111
Μέγα Εύμοιρο, το 0601020203 66
Ορεστινή, η 0601020204 4
Πίλημα, το 0601020205 85
Τοπική Κοινότητα Δαφνώνος 06010203 290
Δαφνώνας, ο 0601020301 290
Τοπική Κοινότητα Καρυοφύτου 06010204 179
Άνω Καρυόφυτο, το 0601020401 105
Καστανίτης, ο 0601020402 14
Κάτω Καρυόφυτο, το 0601020403 48
Λειβαδίτης, ο 0601020404 12
Τοπική Κοινότητα Κομνηνών 06010205 261
Κομνηνά, τα 0601020501 261
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 06010206 319
Ιωνικό, το 0601020601 45
Καλύβα, η 0601020602 0
Κάτω Ιωνικό, το 0601020603 44
Νεοχώρι, το 0601020604 181
Σταυροχώρι, το 0601020605 49
Τοπική Κοινότητα Πασχαλιάς 06010207 130
Δρυμιά, η 0601020702 22
Πασχαλιά, η 0601020701 80
Χαλέπι, το 0601020703 28
Τοπική Κοινότητα Σταυρουπόλεως 06010201 574
Δασικό Χωριό, το 0601020102 0
Καλλιθέα, η 0601020103 4
Λυκοδρόμιο, το 0601020104 33
Μαργαρίτι, το 0601020105 1
Σταυρούπολη, η 0601020101 536
Δήμος Τοπείρου (Έδρα: Εύλαλο, το) 0604 11.544
Δημοτική Κοινότητα Ευλάλου 06040001 4.985
Δέκαρχο, το 0604000102 734
Εύλαλο, το 0604000101 922
Ηλιοκέντημα, το 0604000103 1.405
Κρεμαστή, η 0604000104 382
Κύρνος, ο 0604000105 852
Μικροχώρι, το 0604000106 264
Ορφανό, το 0604000107 317
Παλαιό Όλβιο, το 0604000108 109
Δημοτική Κοινότητα Τοξοτών 06040008 1.845
Άγιος Αθανάσιος, ο 0604000802 239
Θαλασσιά, η 0604000803 304
Κοσμητή, η 0604000804 51
Μεγάλο Τύμπανο, το 0604000805 299
Μικρό Τύμπανο, το 0604000806 62
Ποίμνη, η 0604000807 44
Σεμέλη, η 0604000808 27
Τοξότες, οι 0604000801 819
Τοπική Κοινότητα Αβάτου 06040002 1.078
Άβατο, το 0604000201 1.078
Τοπική Κοινότητα Γαλάνης 06040003 108
Γαλάνη, η 0604000301 108
Τοπική Κοινότητα Εξοχής 06040004 1.295
Βανιάνο, το 0604000402 166
Γκιζέλα, η 0604000403 184
Δάφνη, η 0604000404 43
Εξοχή, η 0604000401 86
Κοσσός, ο 0604000405 73
Κυψέλη, η 0604000406 210
Μέλισσα, η 0604000407 345
Νέα Αμισός, η 0604000408 188
Τοπική Κοινότητα Ερασμίου 06040005 1.268
Δασοχώρι, το 0604000502 112
Νέο Εράσμιο, το 0604000501 865
Παλαιό Εράσμιο, το 0604000503 291
Ραδιοσταθμός, ο 0604000504 0
Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων 06040006 635
Μάγγανα, τα 0604000601 635
Τοπική Κοινότητα Ολβίου 06040007 330
Όλβιο, το 0604000701 330