Κατάλογος πόλεων της Ιταλίας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia
Χάρτης της Ιταλίας

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους δήμους-πόλεις της Ιταλίας με πληθυσμό μεγαλύτερο των 15000 μόνιμων κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της 1ης Ιανουαρίου του 2011 της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της Ιταλίας (ISTAT). Σε παρένθεση αναφέρεται η επαρχία στην οποία ο κάθε δήμος ανήκει.

ΑΕπεξεργασία

ΒΕπεξεργασία

ΓΕπεξεργασία

ΕΕπεξεργασία

ΙΕπεξεργασία

ΚΕπεξεργασία

ΛΕπεξεργασία

ΜΕπεξεργασία

ΝΕπεξεργασία

ΟΕπεξεργασία

ΠΕπεξεργασία

ΡΕπεξεργασία

ΣΕπεξεργασία

ΤΕπεξεργασία

ΦΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία