Κατάλογος βασιλέων της Βουργουνδίας

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ακολουθεί ο κατάλογος των βασιλέων, που κυβέρνησαν το Βασίλειο των Βουργουνδών και στην συνέχεια το Βασίλειο της Βουργουνδίας με τους Μεροβίγγειους, την Δυναστεία των Καρολιδών και το Βασίλειο της Αρλ σαν τμήμα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

O θυρεός των βασιλέων της Βουργουνδίας.

Παλαιός Οίκος της Βουργουνδίας Επεξεργασία

Ακολουθεί ο κατάλογος των πρωτο-Γερμανών γηγενών Βουργουνδών βασιλέων, που κυβέρνησαν το "Βασίλειο των Βουργουνδών" ή "Πρώτο Βασίλειο της Βουργουνδίας"

Ο Φλάβιος Αέτιος μετακίνησε τους Βουργουνδούς στην Σαβοΐα.

Διαίρεση του βασιλείου ανάμεσα στους τέσσερις γιους του Γκουντέριχου:

Μεροβίγγειοι Επεξεργασία

Οι Μεροβίγγειοι βασιλείς των Φράγκων Χιλδεβέρτος Α΄, ο μικρότερος αδελφός του Χλωτάριος Α΄ και ο ανεψιός του Θευδεβέρτος Α΄ κατέκτησαν το βασίλειο των Βουργουνδών από τον Γκοντομάρ Γ΄ που δολοφονήθηκε (534), το ενσωμάτωσε στο Βασίλειο των Φράγκων.

Όνομα Εικόνα Γέννηση Σύζυγοι, τέκνα Τέλος
Χιλδεβέρτος Α΄[1]
(Childebert I)
534 - 558 (κεντρικά τμήματα)
  497
Τρίτος γιος του Κλόβι Α΄ και της Αγίας Κλοτίλδης
Ουλτραγκόθα
Δύο γιοι
23 Δεκεμβρίου 558
61 έτους
Θευδεβέρτος Α΄[2]
(Thibert Ier)
534 - 548 (βόρεια τμήματα)
  500
Γιος του Θευδέριχου Α΄ και της Σουαβεγκόθας
(1)Βισιγκάρδη(2)Δευτέρια
Ένας γιος
548
48 ετών
Ατύχημα
Χλωτάριος Α΄[3]
(Childeric Ier)
534 - 561 (νότια τμήματα)
  498
Τέταρτος γιος του Κλόβις Α΄ και της Αγίας Κλοτίλδης
(1)Γκουντέρικ
(2)Ραδεγούνδη
(3)Ινγούνδη
Τέσσερις γιοι και μία κόρη
(4)Αρεγούνδη
Ένας γιος
(5)Χουνσίνα
Ένας γιος
29 Νοεμβρίου 561
63 ετών
Γκούντραμ
(Gontran)
561 - 592
  περί το 532
Δεύτερος γιος του Χλωτάριου Α΄ και της Ινγούνδη
(1)Βενεράντα
(2)Μαρκατρούντε
(3)Αούστερχιλντ
Δύο γιοι
28 Μαρτίου 592
περίπου 60 ετών
Χιλδεβέρτος Β΄
(Childebert II)
592 - 595
  6 Απριλίου 570
Γιος του Σιγιβέρτου Α΄ και της Μπρουνχίλντας της Αυστρασίας
Δύο γιοι 596
26 ετών
Θευδέριχος Β΄
(Thierry ΙΙ)
595 - 613
  587
Δεύτερος γιος του Χιλδεβέρτου Β΄
Ερμενμπέργκα
Τέσσερις νόθοι γιοι
613
26 ετών

Όταν ενώθηκε με την Νευστρία κυβερνήθηκε με έναν βασιλιά αλλά με ξεχωριστή διοίκηση.

Δυναστεία των Καρολιδών Επεξεργασία

Όνομα Εικόνα Γέννηση Σύζυγοι, τέκνα Τέλος
Πιπίνος ο Βραχύς
(Pepin le Bref?)
751 - 768
  714
Δεύτερος γιος του Κάρολου Μαρτέλου και της Ροτρούδης του Τρεβ
Μπερτράντα του Λον
Δύο γιοι και μία κόρη
24 Σεπτεμβρίου 768
54 ετών
Καρλομάνος Α΄
(Carloman Ier)
768 - 771
751
Δεύτερος γιος του Πιπίνου του Βραχύ και της Μπερτράντας του Λον
Γερβέργκα
Δύο γιοι
4 Δεκεμβρίου 771
20 ετών
Κάρολος Α΄ Μέγας
(Καρλομάγνος)
(Charlemagne)
771 - 814
  2 Απριλίου 747
Πρώτος γιος του Πιπίνου του Βραχύ και της Μπερτράντας του Λον
(1) Δεζιδεράτα
(2) Χίλντεγκαρντ του Φίντσγκαου
Τρεις γιοι και τέσσερεις κόρες
(3) Φαστράντα
Δύο κόρες
(4) Λούιτγκαρντ
Ένας νόθος γιος
28 Ιανουαρίου 814
67 ετών
Λουδοβίκος Α΄ Ευσεβής
(Louis Ι le Pieux)
814 - 840
  778
Τρίτος γιος του Καρλομάγνου και της Χίλντεγκαρντ του Φίντσγκαου
(1) Ερμενγάρδη του Τουρ
Τρεις γιοι και δύο κόρες
(2) Ιουδήθ της Βαυαρίας
Ένας γιος και μία κόρη
20 Ιουνίου 840
62 ετών
Λοθάριος Α΄
(Childebert II)
840 - 855
  795
Πρώτος γιος του Λουδοβίκου του Ευσεβούς και της Ερμενγάρδης του Τουρ
Ερμενγάρδη του Τουρ
Τρεις γιοι και τέσσερις κόρες
Ένας νόθος γιος
29 Σεπτεμβρίου 855
60 ετών

Οι γιοι του Λουδοβίκου του Ευσεβούς διαίρεσαν με την Συνθήκη του Βερντέν το Βασίλειο των Φράγκων (843), η Βουργουνδία διανεμήθηκε ανάμεσα στα αδέλφια.

Όταν απεβίωσε ο Λοθάριος Α΄ έγινε διανομή του βασιλείου ανάμεσα στους γιους του, οι Βουργουνδικές περιοχές διανεμήθηκαν ως εξής:

Για τους βασιλείς, κόμητες και δούκες της Προβηγκίας υπάρχει ο Κατάλογος κομήτων της Προβηγκίας.

Βασίλειο της Άνω Βουργουνδίας Επεξεργασία

Κύριο λήμμα: Άνω Βουργουνδία

Ο Λοθάριος Β΄ μετέτρεψε το τμήμα της Βουργουνδίας που κληρονόμησε στο Βασίλειο της Λοθαριγγίας, με τον πρόωρο θάνατο του αδελφού του Καρόλου δέχτηκε πολλά τμήματα από το νοτιότερο βασίλειο της Προβηγκίας. Όταν πέθανε ο Λοθάριος Β΄ (869) οι θείοι του Κάρολος Β΄ ο Φαλακρός και Λουδοβίκος Β΄ ο Γερμανικός διαίρεσαν το βασίλειο με την Συνθήκη του Μέρσεν (8 Αυγούστου 870). Ο Κάρολος Γ΄ ο Παχύς ένωσε ξανά ολόκληρο το βασίλειο της Βουργουνδίας με εξαίρεση το βασίλειο της Προβηγκίας (884), με τον θάνατο του (888) οι ευγενείς της Άνω Βουργουνδίας συγκεντρώθηκαν στον Άγιο Μαυρίκιο, εκεί εξέλεξαν νέο βασιλιά τον πρίγκιπα Ροδόλφο από τον Οίκο των Παλαιών Γουέλφων. Ο Ροδόλφος δημιούργησε το Βασίλειο της Άνω Βουργουνδίας και κυβέρνησε ως Ροδόλφος Α΄ της Βουργουνδίας, προσπάθησε να κερδίσει όλο το παλιό βασίλειο του Λοθάριου Β΄ αλλά ο Αρνούλφος της Καρινθίας τον ανάγκασε να περιοριστεί στην Βουργουνδιακή περιοχή.

Ο Κορράδος Β΄ της Γερμανίας, ως Κορράδος Α΄ της Βουργουνδίας, ενσωμάτωσε την Άνω Βουργουνδία στη Γερμανία, και δημιούργησε το Βασίλειο της Αρλ, που ήταν το βασίλειο της Βουργουνδίας μέσα στη Γερμανική αυτοκρατορία με κυβερνήτη τον Γερμανό ηγεμόνα.

Βασίλειο της Βουργουνδίας (Αρλ) στην Αγία Ρωμαϊκή αυτοκρατορία Επεξεργασία

Κύριο λήμμα: Βασίλειο της Αρλ

Οίκος των Σαλίων Επεξεργασία

Όνομα Εικόνα Γέννηση Σύζυγοι, τέκνα Τέλος
Κορράδος Α΄[5]
(Conrad II)
1032 - 1039[6]
  990
Γιος του Ερρίκου του Σπάυερ (δισεγγονού του Όθωνα Α΄) και της Αδελαΐδας του Μετς
Γκίζελα της Σουαβίας
ένας γιος και μια κόρη
4 Ιουνίου 1039
49 ετών
Ερρίκος Γ΄
(Heinrich III)
1039 - 1056[7]
  28 Οκτωβρίου 1016
Γιος του Κορράδου Α΄ και της Γκιζέλας της Σουαβίας
(1) Γκουνχίλντα της Δανίας
μια κόρη
(2) Αγνή του Πουατιέ
τέσσερις κόρες και δυο γιοι
5 Οκτωβρίου 1056
40 ετών
Ερρίκος Δ΄
(Heinrich IV)
1056 - 1105[8]
  11 Νοεμβρίου 1050
Γιος του Ερρίκος Γ΄ και της Αγνής του Πουατιέ
(1) Μπέρτα της Σαβοΐας
Τρεις γιοι και τρεις κόρες
(2) Ευπραξία του Κιέβου
7 Αυγούστου 1106
56 ετών
Ερρίκος Ε΄[9]
(Heinrich II)
1105 - 1125[10]
  περί το 1081
2ος γιος του Ερρίκου Δ΄ και της Μπέρτας της Σαβοΐας
Ματθίλδη της Νορμανδίας 23 Μαΐου 1125
περίπου 44 ετών

Οίκος του Σούπλινμπουργκ Επεξεργασία

Όνομα Εικόνα Γέννηση Σύζυγοι, τέκνα Τέλος
Λοθάριος Γ΄ Σούπλινμπουργκ
(Lothar III)
1125 - 1137
  9 Ιουνίου 1075
Γιος του Γκέμπχαρτ του Σούπλινμπουργκ και της Χέντβιχ του Φόρμπαχ
Ρίχεντσα του Νόρντχαϊμ
Μία κόρη
3 Δεκεμβρίου 1137
62 ετών

Οίκος των Χοενστάουφεν Επεξεργασία

Όνομα Εικόνα Γέννηση Σύζυγοι, τέκνα Τέλος
Κορράδος Γ΄
(Konrad III)
1137 - 1152
  1093
Γιος του Φρειδερίκου Α΄ της Σουαβίας και της Αγνής των Σαλίων (κόρης του Ερρίκου Δ΄)
(1) Γερτρούδη του Κόμπουργκ
τρεις κόρες
(2) Γερτρούδη του Ζούλτσμπαχ
δυο γιοι
15 Φεβρουαρίου 1152
59 ετών
Φρειδερίκος Α΄
(Friedrich I. Barbarossa)
1152 - 1190
  1122
Γιος του Φρειδερίκου Β΄ της Σουαβίας (αδελφού του Κορράδου Γ΄) και της Ιουδήθ της Βαυαρίας
(1) Αδελαΐδα του Βόμπουργκ
(2) Βεατρίκη Α΄ της Βουργουνδίας
έξι γιοι και μια κόρη
10 Ιουνίου 1190
68 ετών
πνιγμός
Ερρίκος ΣΤ΄
(Heinrich VI)
1190 - 1197
  1165
Γιος του Φρειδερίκου Α΄ και της Βεατρίκης Α΄ της Βουργουνδίας
Κωνσταντία του Ωτβίλ
ένας γιος
28 Σεπτεμβρίου 1197
32 ετών
ελονοσία
Φίλιππος της Σουαβίας
(Philipp von Schwaben)
1197 - 1208
  1177
Πέμπτος γιος του Φρειδερίκου Α΄ Βαρβαρόσσα και της Βεατρίκης Α΄ της Βουργουνδίας
Ειρήνη Αγγελίνα
Τέσσερις κόρες
21 Ιουνίου 1208
31 έτους
Δολοφονήθηκε

Οίκος των Γουέλφων Επεξεργασία

Όνομα Εικόνα Γέννηση Σύζυγοι, τέκνα Τέλος
Όθων Δ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
(Otto IV. von Braunschweig)
1208 - 1215, διεκδικητής
  1093
Τρίτος γιος του Ερρίκου του Λέοντα και της Ματθίλδης της Αγγλίας
(1) Βεατρίκη της Σουαβίας
(2) Μαρία της Βραβάντης
19 Μαΐου 1218
43 ετών

Οίκος των Χοενστάουφεν Επεξεργασία

Όνομα Εικόνα Γέννηση Σύζυγοι, τέκνα Τέλος
Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάουφεν
(Federico II)
1220 - 1250
  26 Δεκεμβρίου 1194
Γιος του Ερρίκου ΣΤ΄ και της Κωνσταντίας Ωτβίλ της Σικελίας
(1) Κωνσταντία της Αραγωνίας
ένας γιος
(2) Ισαβέλλα Β΄ της Ιερουσαλήμ
ένας γιος και μια κόρη
(3) Ισαβέλλα της Αγγλίας
ένας γιος και μια κόρη
(4;) Μπιάνκα Λάντσια
δύο γιοι και μια κόρη
πέντε νόθες κόρες
13 Δεκεμβρίου 1250
56 ετών
Κορράδος Δ΄ της Γερμανίας
(Konrad IV)
1237 - 1254
Με τον πατέρα του
1237 - 1250
  25 Απριλίου 1228
2ος γιος του Φρειδερίκου Β΄ και της Ισαβέλλας Β΄ της Ιερουσαλήμ
(1) Ελισάβετ της Βαυαρίας
ένας γιος
21 Μαίου 1254
36 ετών
ελονοσία

Αποκατάσταση Επεξεργασία

Την εποχή των βασιλέων της Βουργουνδίας Κορράδου Α΄ και Ροδόλφου Γ΄ η βασιλική εξουσία στην Βουργουνδία εξασθένησε σημαντικά, και οι τοπικοί ευγενείς ανέλαβαν την πρωτοβουλία. Όταν απεβίωσε πρόωρα ο Ερρίκος Γ΄ της Γερμανίας, η χήρα του Αγνή του Πουατιέ διετέλεσε αντιβασιλέας και κηδεμόνας τού ανήλικου γιου της Ερρίκου Δ΄. Ο Ροδόλφος του Ράινφελντεν δούκας της Σουαβίας, που είχε νυμφευτεί την αδελφή του Ερρίκου Γ΄, απέκτησε σταδιακά την βασιλική εξουσία στη Βουργουνδία. Όταν ο Ροδόλφος του Ράινφελντεν εξελέγη διεκδικητής αντιβασιλιάς (1079), ο Ερρίκος Δ΄ τού στέρησε όλες τις εξουσίες και τις παραχώρησε στους πρίγκιπες- επισκόπους της Λωζάνης και της Σιόν. Όταν τον Φεβρουάριο του 1127 δολοφονήθηκε ο Γουλιέλμος Γ΄, κόμης της Βουργουνδίας, ο Λοθάριος Γ΄ Σούπλινμπουργκ υποστήριξε στα κληρονομικά δικαιώματα της Βουργουνδίας τον εκ μητρός θείο τού Γουλιέλμου Γ΄, Κορράδο Α΄ του Τσέρινγκεν, που ήταν εκ μητρός εγγονός τού Ροδόλφου τού Ράινφελντεν.

Ο Οίκος του Τσέρινγκεν δεν είχε σταθερό βασιλικό τίτλο· σταδιακά άρχισαν να αποκαλούν τον εαυτό τους "δούκες και ρέκτορες της Βουργουνδίας". Ωστόσο ο βασιλιάς προσπάθησε να τους στερήσει τους τίτλους και περιόρισε την εξουσία τους ανατολικά από την Οροσειρά του Ιούρα. Οι προσπάθειες των Τσέρινγκεν να επεκταθούν δυτικά από την οροσειρά του Ιούρα δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, με αποκορύφωμα μία αποτυχημένη στρατιωτική εκστρατεία (1153). Ο Φρειδερίκος Α΄ Βαρβαρόσσα κληρονόμησε τις περιοχές δυτικά από την Οροσειρά τού Ιούρα με τον γάμο του με την Βεατρίκη Α΄ της Βουργουνδίας διάδοχο της κομητείας της Βουργουνδίας. Ο γάμος αυτός περιόρισε οριστικά τις εξουσίες των Τσέρινγκεν με αυστηρό τρόπο, ανάμεσα στην Οροσειρά τού Ιούρα και τις Άλπεις· ο τελευταίος εκπρόσωπος της δυναστείας Βερθόλδος Ε΄ του Τσέρινγκεν απεβίωσε χωρίς απογόνους (1218). Με το τέλος τού Μπέρτολτ Ε΄, ο Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάουφεν έκανε κατάσχεση τού τίτλου τού ρέκτορα της Βουργουνδίας, που τον παραχώρησε στον μεγαλύτερο γιο και διάδοχό του Ερρίκο, ώστε να αποφύγουν να τον διεκδικήσουν οι κληρονόμοι των Τσέρινγκεν. Ο διορισμός αυτός ήταν σημαντικός, αλλά μόνο προσωρινά· όταν ο Ερρίκος εξελέγη βασιλιάς της Γερμανίας τον Απρίλιο του 1220, ο τίτλος σταδιακά εξαφανίστηκε.

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. William Deans; Frederick Martin (1882). A History Of France: From The Earliest Times To The Present Day. 1. Edinburgh & London: A. Fullarton & Co. σσ. 6-9, 420, 1792, Table Of Sovereigns Of France.
 2. William Deans; Frederick Martin (1882). A History Of France: From The Earliest Times To The Present Day. 1. Edinburgh & London: A. Fullarton & Co. σσ. 6-9, 420, 1792, Table Of Sovereigns Of France.
 3. William Deans; Frederick Martin (1882). A History Of France: From The Earliest Times To The Present Day. 1. Edinburgh & London: A. Fullarton & Co. σσ. 6-9, 420, 1792, Table Of Sovereigns Of France.
 4. Britannica (1922). The Encyclop?dia Britannica: A Dictionary of Arts, Sciences, Literature
 5. enumerated as successor of Conrad I who was German King 911–918 but not Emperor
 6. Lodovico Antonio Muratori, Giuseppe Oggeri Vincenti, Annali d'Italia, 1788, σσ. 78-81.
 7. Lodovico Antonio Muratori, Giuseppe Oggeri Vincenti, Annali d'Italia, 1788, σσ. 78-81.
 8. Lodovico Antonio Muratori, Giuseppe Oggeri Vincenti, Annali d'Italia, 1788, σσ. 78-81.
 9. Barraclough, Geoffrey (1984). The Origins of Modern Germany. W. W. Norton & Company.
 10. Lodovico Antonio Muratori, Giuseppe Oggeri Vincenti, Annali d'Italia, 1788, pp. 78-81.

Πηγές Επεξεργασία

 • Barraclough, Geoffrey (1984). The Origins of Modern Germany. W. W. Norton & Company.
 • Britannica (1922). The Encyclop?dia Britannica: A Dictionary of Arts, Sciences, Literature
 • Lodovico Antonio Muratori, Giuseppe Oggeri Vincenti, Annali d'Italia, 1788
 • William Deans; Frederick Martin (1882). A History Of France: From The Earliest Times To The Present Day. 1. Edinburgh & London: A. Fullarton & Co.