Κατάλογος βυζαντινών εξεγέρσεων και εμφυλίων πολέμων

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Ακολουθεί κατάλογος εμφυλίων πολέμων ή άλλων εσωτερικών εμφυλίων συγκρούσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη (330-1453). Ο ορισμός μίας οργανωμένης εμφύλιας αναστάτωσης είναι κάθε διαμάχη που έγινε μέσα στο σύνορα της Αυτοκρατορίας, με τουλάχιστον έναν ηγέτη της αντίστασης εναντίον της κυβερνώσας εξουσίας. Για συγκρούσεις στο εξωτερικό δείτε τον Κατάλογο Βυζαντινών πολέμων.

Ο Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός σχετίζεται με τρεις Εμφυλίους Πολέμους: 1321/22/27-28, 1341-47 και 1352-57.

4ος αι. Επεξεργασία

5ος αι. Επεξεργασία

6ος αι. Επεξεργασία

7ος αι. Επεξεργασία

8ος αι. Επεξεργασία

 • 705: εκτόπιση του Τιβέριου Γ΄ Αψίμαρου από τον Ιουστινιανό Β΄.
 • 709: Εξέγερση στη Ραβέννα υπό τον Γεώργιο εναντίον της σύλληψης του αρχιεπισκόπου Φήλικα.
 • 711: Η εξέγερση των Χερσωνιτών υπό τον Φιλιππικό Βαρδάνη καταλήγει στην επιτυχή εκτόπιση του Ιουστινιανού Β΄.
 • 715: Η εξέγερση του Θέματος του Οψικίου στη Ρόδο έχει ως αποτέλεσμα εξάμηνο εμφύλιο πόλεμο. Ο Αναστάσιος Β΄ παραιτείται υπέρ του Θεοδοσίου Γ΄.
 • 716-717: Εξέγερση και επιτυχής σφετερισμός του στρατηγού Λέοντα (Γ΄) του Ίσαυρου.
 • 717/8: Εξέγερση του Σέργιου, κυβερνήτη της Σικελίας, που ανακηρύσσει τον Βασίλειο Ονομάγουλο ως αυτοκράτορα.
 • 726/4: Εξέγερση των Βενετών εναντίον της Ρωμανίας. Η αιτία ήταν οι εικονομαχικοί νόμοι του Λέοντα Γ΄ του Ισαύρου. Οι εξεγερμένοι εξέλεξαν τον Όρσο Υπάτο ως δούκα (δόγη) της Βενετίας.
 • 726/7: Εξέγερση του Θέματος της Ελλάδας υπό τον τουρμάρχη Αγαλλιανού Κοντοσκέλη και κάποιου Στεφάνου εναντίον των εικονοκλαστικών πολιτικών του Λέοντα Γ΄.
 • 741-743: εξέγερση και σφετερισμός του Αρτάβασδου εναντίον του Κωνσταντίνου Ε΄ του Εικονομάχου.
 • 780: Ανεπιτυχές πραξικόπημα για χάρη του Νικηφόρου, αδελφού του Λέοντα Δ΄ του Χαζάρου.
 • 781-782: Αυτοκρατορική εκστρατεία εναντίον του Ελπίδιου, κυβερνήτη της Σικελίας.
 • 790: Στρατιωτική εξέγερση εναντίον της αντιβασιλείας της Ειρήνης της Αθηναίας. Ο γιος της Κωνσταντίνος ΣΤ΄ ο Πορφυρογέννητος γίνεται μόνος Αυτοκράτορας.
 • 792-793:Εξέγερση του Θέματος των Αρμενιακών εναντίον της αποκατάστασης της Ειρήνης της Αθηναίας ως συναυτοκράτειρας του Κωνσταντίνου ΣΤ΄.
 • 800: Εξέγερση στην Καππαδοκία, υποκινημένη από τον Σταυράκιο τον ευνούχο.

9ος αι. Επεξεργασία

10ος αι. Επεξεργασία

11ος αι. Επεξεργασία

12ος αι. Επεξεργασία

13ος αι. Επεξεργασία

 • π.1200-1206: Εξέγερση και εγκαθίδρυση αυτόνομου καθεστώτος από τον Λέοντα Χαμάρετο στη Λακωνία
 • π.1200-1208: Εξέγερση και εγκαθίδρυση αυτόνομου καθεστώτος από τον Λέοντα Σγουρό στη βορειο-ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Ελλάδα
 • 1201: Ένα πραξικόπημα, από τον Ιωάννη Κομνηνό τον Παχύ εναντίον του Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου στην Κωνσταντινούπολη, καταστέλλεται βίαια
 • 1201: Εξέγερση από τον Ιωάννη Σπυριδωνάκη στη Μακεδονία
 • 1201-1202: Εξέγερση του Μανουήλ Καμύτζη και του Ντόμπρομιρ Χρυσού στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία
 • 1204-1205: Β΄ εξέγερση και εγκαθίδρυση αυτόνομου καθεστώτος από τον Θεόδωρο Μαγκαφά στη Φιλαδέλφεια
 • 1204-1205: Εξέγερση και εγκαθίδρυση αυτόνομου καθεστώτος από τον Σάββα Ασιδηνό στον κάτω ρου του Μαιάνδρου ποταμού
 • 1204-1206: Εξέγερδη και εγκαθίδριση αυτόνομου καθεστώτος από τον Ιωάννη Καντακουζηνό στη Μεσσηνία
 • 1225: Εξέγερση του Ισαάκιου και του Ανδρόνικου Νεστόργου εναντίον του Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη

14ος αι. Επεξεργασία

15ος αι. Επεξεργασία

 • 1453-1454: Λαϊκή εξέγερση στο δεσποτάτο του Μορέως εναντίον του Δημητρίου και Θωμά των Παλαιολόγων. Κατεστάλη από Οθωμανικό στρατό.

Πηγές Επεξεργασία

 • Bartusis, Mark C. (1997). The Late Byzantine Army: Arms and Society 1204–1453. University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-1620-2.
 • Kazhdan, Alexander, ed. (1991), Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-504652-6
 • Kaegi, Walter Emil (1981), Byzantine Military Unrest, 471–843: An Interpretation, Amsterdam: Adolf M. Hakkert, ISBN 90-256-0902-3
 • Savvides, Alexios G. K. (1995). Μελέτες Βυζαντινής Ιστορίας 11ου - 13ου αιώνα. 2η Έκδοση με διορθώσεις και συμπληρώσεις [Studies in Byzantine History of the 11th–13th centuries. 2nd Edition with corrections and additions] (in Greek). Athens: M. Kardamitas Publications. ISBN 960-354-019-6.
 • Treadgold, Warren T. (1997). A History of the Byzantine State and Society. Stanford, CA: Stanford University Press. ISBN 0-8047-2630-2.

Δείτε επίσης Επεξεργασία