Μαρτυρικά χωριά και πόλεις της Ελλάδας

Ως «Μαρτυρικά Χωριά και Πόλεις» χαρακτηρίζονται στην Ελλάδα χωριά ή πόλεις τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές από ξένους εισβολείς ή κατακτητές σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων. Ο χαρακτηρισμός αυτός γίνεται επίσημα με προεδρικό διάταγμα. Αφορά συχνότερα οικισμούς που έχουν υποστεί μαζικές εκτελέσεις κατοίκων και καταστροφές την περίοδο της Κατοχής (1941-1944).

Το Μαυσωλείο του Διστόμου.

Παρακάτω αναφέρονται οι οικισμοί που είναι ήδη χαρακτηρισμένοι επίσημα ως μαρτυρικοί. Σημειώνεται βέβαια πως εκκρεμούν αποφάσεις για τον χαρακτηρισμό ως μαρτυρικών αρκετών ακόμα οικισμών της χώρας.

Κατάλογος αναγνωρισμένων μαρτυρικών πόλεων και χωριών

Επεξεργασία

Ακολουθεί κατάλογος με τα επίσημα αναγνωρισμένα μαρτυρικά χωριά και πόλεις.

Κρήτη
Ήπειρος και Επτάνησα
Μακεδονία-Θράκη
Πελοπόννησος
Στερεά Ελλάδα
Θεσσαλία

Δείτε επίσης

Επεξεργασία
Κύρια λήμματα
Λήμματα κατά τόπους

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία