Πρότυπο:Πληροφορίες χημικού στοιχείου

{{{στοιχείο}}}
{{{αριστερά}}} ← {{{στοιχείο}}} → {{{δεξιά}}}
{{{πάνω}}}

{{{σύμβολο}}}

{{{κάτω}}}

[[Εικόνα:{{{εικόνα}}}|200px]]
{{{λεζάντα}}}

[[Εικόνα:{{{εικόνα2}}}|200px]]
{{{λεζάντα2}}}

Ιστορία
Πρόβλεψη {{{Πρόβλεψη}}}
Ανακαλύφθηκε {{{Ανακαλύφθηκε}}}
Πρώτη Απομόνωση {{{Πρώτη Απομόνωση}}}
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, σύμβολο {{{όνομα}}} ({{{σύμβολο}}})
Ατομικός αριθμός (Ζ) {{{ατομικός αριθμός}}}
Κατηγορία {{{κατηγορία}}}
ομάδα, περίοδος,
τομέας
{{{ομάδα}}} ,{{{περίοδος}}}, {{{τομέας}}}{{{τομέας}}}
Σχετική ατομική
μάζα (Ar)
{{{σχετική ατομική μάζα}}}
Φυσική κατάσταση {{{Φυσική κατάσταση}}}
Ηλεκτρονική
διαμόρφωση
{{{ηλεκτρονική διαμόρφωση}}}
Αριθμός EINECS {{{EINECS}}}
Αριθμός CAS {{{CAS numb}}}
Ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα {{{ατομική ακτίνα}}}
Ομοιοπολική ακτίνα {{{ομοιοπολική ακτίνα}}}
Ακτίνα van der Waals {{{ακτίνα van der Waals}}}
Ηλεκτραρνητικότητα {{{ηλεκτραρνητικότητα}}}
Κυριότεροι αριθμοί
οξείδωσης
{{{αριθμοί οξείδωσης}}}
Ενέργειες ιονισμού {{{ενέργειες ιονισμού}}}
Φυσικά χαρακτηριστικά
Κρυσταλλικό σύστημα {{{κρυσταλλικό σύστημα}}}
Κρυσταλλικό πλέγμα {{{κρυσταλλικό πλέγμα}}}
Σημείο τήξης {{{σημείο τήξης}}}
Σημείο βρασμού {{{σημείο βρασμού}}}
Τριπλό σημείο {{{τριπλό σημείο}}}
Κρίσιμο σημείο {{{κρίσιμο σημείο}}}
Πυκνότητα {{{πυκνότητα}}}
Ενθαλπία τήξης {{{ενθαλπία τήξης}}}
Ενθαλπία εξάτμισης {{{ενθαλπία εξάτμισης}}}
Ειδική θερμοχωρητικότητα {{{ειδική θερμοχωρητικότητα}}}
Μαγνητική συμπεριφορά {{{μαγνητική συμπεριφορά}}}
Ειδική ηλεκτρική
αντίσταση
{{{ειδική ηλεκτρική αντίσταση}}}
Ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα {{{ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα}}}
Ειδική θερμική
αγωγιμότητα
{{{ειδική θερμική αγωγιμότητα}}}
Σκληρότητα Mohs {{{σκληρότητα Mohs}}}
Σκληρότητα Vickers {{{σκληρότητα Vickers}}}
Σκληρότητα Brinell {{{σκληρότητα Brinell}}}
Μέτρο ελαστικότητας
(Young's modulus)
{{{μέτρο ελαστικότητας}}}
Μέτρο διάτμησης
(Shear modulus)
{{{μέτρο ολίσθησης}}}
Μέτρο ελαστικότητας όγκου
(Bulk modulus)
{{{μέτρο ελαστικότητας όγκου}}}
Λόγος Poison {{{λόγος Poison}}}
Ιξώδες {{{Ιξώδες}}}
Ταχύτητα του ήχου {{{ταχύτητα του ήχου}}}
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά
Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [εκκαθάριση]

Χρήση προτύπου Επεξεργασία

Αντιγράψτε τον κώδικα του χρώματος που παρατίθεται στο τρίτο κελί για την ανάλογη κατηγορία στοιχείων και επικολλήστε τον στο πεδίο "χρώμα":

Χρωματική κατηγοριοποίηση
Κατηγορία
στοιχείου
Χρώμα Κώδικας
Αμέταλλα
  
#00ffa0
Ευγενή αέρια
  
#c0ffff
Αλκάλια
  
#ff6666
Αλκαλικές γαίες
  
#ffdead
Μεταλλοειδή
  
#cccc99
Αλογόνα
  
#ffff99
Μέταλλα
  
#cccccc
Στοιχεία μετάπτωσης
  
#ffc0c0
Λανθανίδες
  
#ffbfff
Ακτινίδες
  
#ff99cc
Άγνωστα
  
#e8e8e8
{{Πληροφορίες χημικού στοιχείου
<!--------Χρώμα πίνακα--------->
|χρώμα            =
<!--Θέση του στοιχείου στον περιοδικό πίνακα-->
|αριστερά           =
|δεξιά            =
|πάνω             =
|κάτω             =
<!----------Ιστορία----------->
|Πρόβλεψη           =
|Ανακαλύφθηκε         =
|Πρώτη Απομόνωση       =
<!-----Κυρίως πληροφορίες----->
|όνομα            =
|σύμβολο           =
|εικόνα            =
|λεζάντα           =
|εικόνα2           =
|λεζάντα2           =
|ατομικός αριθμός       =
|κατηγορία          =
|ομάδα            =
|περίοδος           =
|τομέας            =
|σχετική ατομική μάζα     =
|φυσική κατάσταση       =
|ηλεκτρονική διαμόρφωση    =
|EINECS            =
|CAS numb           =
|ατομική ακτίνα        =
|ομοιοπολική ακτίνα      =
|ακτίνα van der Waals     =
|ηλεκτραρνητικότητα      =
|αριθμοί οξείδωσης      =
|ενέργειες ιονισμού      =
|κρυσταλλικό σύστημα     =
|κρυσταλλικό πλέγμα      =
|σημείο τήξης         =
|σημείο βρασμού        =
|τριπλό σημείο        =
|κρίσιμο σημείο        =
|πυκνότητα          =
|ενθαλπία τήξης        =
|ενθαλπία εξάτμισης      =
|ειδική θερμοχωρητικότητα   =
|μαγνητική συμπεριφορά    =
|ειδική ηλεκτρική αντίσταση  =
|ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα =
|ειδική θερμική αγωγιμότητα  =
|σκληρότητα Mohs       =
|σκληρότητα Vickers      =
|σκληρότητα Brinell      =
|μέτρο ελαστικότητας     =
|μέτρο ολίσθησης       =
|μέτρο ελαστικότητας όγκου  =
|λόγος Poison         =
|ιξώδες            =
|ταχύτητα του ήχου      =
<!--------Ενότητα : Επικινδυνότητα ---------------->
|επικινδυνότητα         =<!---ναι/όχι--->
<!-----Εικόνες επικινδυνότητας------>
|διαβρωτικό           =<!---ναι/όχι--->
|εκρηκτικόΕικ          =<!---ναι/όχι--->
|επιβλαβές           =<!---ναι/όχι--->
|ερεθιστικό           =<!---ναι/όχι--->
|εύφλεκτο            =<!---ναι/όχι--->
|πολύ εύφλεκτο         =<!---ναι/όχι--->
|επικίνδυνο για το περιβάλλον  =<!---ναι/όχι--->
|τοξικό             =<!---ναι/όχι--->
|πολύ τοξικό          =<!---ναι/όχι--->
|οξειδωτικό           =<!---ναι/όχι--->
|ραδιενεργό           =<!---ναι/όχι--->
|φράση-R            =
|φράση-S            =
|LC50              =
|MSDS              =
|NFPA1             =
|NFPA2             =
|NFPA3             =
|NFPA4             =
|άλλοι κίνδυνοι         =
<!------Ενότητα : Εκρηκτικό------>
|εκρηκτικό           =<!---ναι/όχι--->
|ευαισθησία στην κρούση     =
|ευαισθησία στην τριβή     =
|ταχύτητα έκρηξης        =
}}

TemplateData Επεξεργασία

Πλαίσιο πληροφοριών για χημικό στοιχείο. Τοποθετείται πριν την εισαγωγή/σύνοψη

Παράμετροι προτύπου[Διαχείριση TemplateData]

Αυτό το πρότυπο προτιμά μορφοποίηση μπλοκ των παραμέτρων.

ΠαράμετροςΠεριγραφήΤύποςΚατάσταση
χρώμαχρώμα

δείτε την σελίδα περιγραφής του προτύπου για το χρωματικό σύστημα

Συμβολοσειράπροαιρετικό
όνομαόνομα

χωρίς περιγραφή

Περιεχόμενουποχρεωτικό
στοιχείοστοιχείο

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςυποχρεωτικό
αριστεράαριστερά

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
δεξιάδεξιά

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
πάνωπάνω

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
σύμβολοσύμβολο

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςυποχρεωτικό
κάτωκάτω

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
εικόναεικόνα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
λεζάνταλεζάντα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
εικόνα2εικόνα2

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
λεζάντα2λεζάντα2

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ΠρόβλεψηΠρόβλεψη

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ΑνακαλύφθηκεΑνακαλύφθηκε

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
Πρώτη ΑπομόνωσηΠρώτη Απομόνωση

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ατομικός αριθμόςατομικός αριθμός

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
κατηγορίακατηγορία

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ομάδαομάδα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
περίοδοςπερίοδος

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
τομέαςτομέας

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
blockblock

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
σχετική ατομική μάζασχετική ατομική μάζα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
Φυσική κατάστασηΦυσική κατάσταση

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ηλεκτρονική διαμόρφωσηηλεκτρονική διαμόρφωση

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
EINECSEINECS

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
CAS numbCAS numb

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ατομική ακτίναατομική ακτίνα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ομοιοπολική ακτίναομοιοπολική ακτίνα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ακτίνα van der Waalsακτίνα van der Waals

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ηλεκτραρνητικότηταηλεκτραρνητικότητα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
αριθμοί οξείδωσηςαριθμοί οξείδωσης

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ενέργειες ιονισμούενέργειες ιονισμού

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
κρυσταλλικό σύστημακρυσταλλικό σύστημα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
κρυσταλλικό πλέγμακρυσταλλικό πλέγμα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
σημείο τήξηςσημείο τήξης

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
σημείο βρασμούσημείο βρασμού

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
τριπλό σημείοτριπλό σημείο

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
κρίσιμο σημείοκρίσιμο σημείο

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
πυκνότηταπυκνότητα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ενθαλπία τήξηςενθαλπία τήξης

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ενθαλπία εξάτμισηςενθαλπία εξάτμισης

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ειδική θερμοχωρητικότηταειδική θερμοχωρητικότητα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
μαγνητική συμπεριφοράμαγνητική συμπεριφορά

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ειδική ηλεκτρική αντίστασηειδική ηλεκτρική αντίσταση

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ειδική ηλεκτρική αγωγιμότηταειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ειδική θερμική αγωγιμότηταειδική θερμική αγωγιμότητα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
σκληρότητα Mohsσκληρότητα Mohs

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
σκληρότητα Vickersσκληρότητα Vickers

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
σκληρότητα Brinellσκληρότητα Brinell

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
μέτρο ελαστικότηταςμέτρο ελαστικότητας

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
μέτρο ολίσθησηςμέτρο ολίσθησης

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
μέτρο ελαστικότητας όγκουμέτρο ελαστικότητας όγκου

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
λόγος Poisonλόγος Poison

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ΙξώδεςΙξώδες

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ταχύτητα του ήχουταχύτητα του ήχου

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
επικινδυνότηταεπικινδυνότητα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
διαβρωτικόδιαβρωτικό

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
εκρηκτικόΕικεκρηκτικόΕικ

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
επιβλαβέςεπιβλαβές

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ερεθιστικόερεθιστικό

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
εύφλεκτοεύφλεκτο

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
πολύ εύφλεκτοπολύ εύφλεκτο

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
επικίνδυνο για το περιβάλλονεπικίνδυνο για το περιβάλλον

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
τοξικότοξικό

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
πολύ τοξικόπολύ τοξικό

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
οξειδωτικόοξειδωτικό

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ραδιενεργόραδιενεργό

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
εικόνα κινδύνου 1εικόνα κινδύνου 1

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
εικόνα κινδύνου 2εικόνα κινδύνου 2

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
εικόνα κινδύνου 3εικόνα κινδύνου 3

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
εικόνα κινδύνου 4εικόνα κινδύνου 4

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
προσδιορισμός κινδύνωνπροσδιορισμός κινδύνων

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
φράση-Rφράση-R

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
φράση-Sφράση-S

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
LC50LC50

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
MSDSMSDS

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
NFPA1NFPA1

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
NFPA2NFPA2

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
NFPA3NFPA3

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
NFPA4NFPA4

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
άλλοι κίνδυνοιάλλοι κίνδυνοι

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
εκρηκτικόεκρηκτικό

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ευαισθησία στην κρούσηευαισθησία στην κρούση

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ευαισθησία στην τριβήευαισθησία στην τριβή

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ταχύτητα έκρηξηςταχύτητα έκρηξης

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό