Κατάλογος χωρών κατά δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης (2006)

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

Παρατίθεται κατάλογος με τις χώρες του κόσμου και την κατάταξή τους στην Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη (Human Development Report) του 2006 με βάση στα στοιχεία του 2004. Ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index, HDI) αποτελεί μέτρο σύγκρισης του προσδόκιμου ηλικίας, του αλφαβητισμού, της εκπαίδευσης και της ποιότητας ζωής ανά τον κόσμο. Με βάση αυτόν το Δείκτη, γίνεται χαρακτηρισμός μιας χώρας σε υπανάπτυκτη ή αναπτυσσόμενη ή αναπτυγμένη. Ο δείκτης ξεκίνησε να μετράται για πρώτη χρονιά το 1990 από τον Πακιστανό οικονομολόγο Mahbub ul Haq. Οι χώρες (σχεδόν όλα τα Μέλη του ΟΗΕ και μερικά ειδικά εδάφη) διαιρούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες με βάση το Δείκτη HDI: Με Υψηλή, Με Μέση και Με χαμηλή ανθρώπινη ανάπτυξη.

Χάρτης που δείχνει την κατάταξη των χωρών του κόσμου σύμφωνα με το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (2006).

ΥψηλήΕπεξεργασία

ΜεσαίαΕπεξεργασία

ΧαμηλήΕπεξεργασία

Δεν αναφέρονται στον κατάλογοΕπεξεργασία