Γεώργιος Ε΄ του Ηνωμένου Βασιλείου - Άλλες γλώσσες