Συμμετοχή της Πολωνίας στη Eurovision - Άλλες γλώσσες