Κατάλογος Ελλήνων Υπουργών άνευ χαρτοφυλακίου

Οι Υπουργοί άνευ Χαρτοφυλακίου ή χωρίς χαρτοφυλάκιο (από το 1988) αποτέλεσαν κυβερνητικό αξίωμα στην Ελλάδα.

Ο όρος υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου χρησιμοποιήθηκε ενίοτε για Πρωθυπουργούς ή Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης, οι οποίοι δεν είχαν αναλάβει κάποιο άλλο υπουργείο.

Με τον νόμο 1943/1991, οι προβλεπόμενες από τον ν.1558/1985 θέσεις υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο μετατράπηκαν σε θέσεις υπουργών επικρατείας, και οι δύο τότε εν ενεργεία υπουργοί άνευ χαρτοφυλακίου (Μίκης Θεοδωράκης και Γιάννης Κεφαλογιάννης) ονομάστηκαν Υπουργοί Επικρατείας.

Διατελέσαντες υπουργοί άνευ χαρτοφυλακίου (1918-1991)[1]

Επεξεργασία
Όνομα Έναρξη Θητείας Λήξη Θητείας [note 1] Κυβέρνηση Σημειώσεις
Εμμανουήλ Ρέπουλης 3 Ιανουαρίου 1918 4 Νοεμβρίου 1920 Ελευθερίου Βενιζέλου 1917 Αναφέρεται ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης στο διάταγμα παραίτησης.
Ανδρέας Μιχαλακόπουλος 9 Ιανουαρίου 1919
Αριστείδης Στεργιάδης 28 Ιανουαρίου 1920 28 Αυγούστου 1922 Παραιτήθηκε έξι κυβερνήσεις αργότερα (Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη 1922).
Σπυρίδων Στάης 22 Φεβρουαρίου 1921 3 Μαρτίου 1921 Νικολάου Καλογερόπουλου 1921
Χαράλαμπος Βοζίκης 29 Ιανουαρίου 1922 Παραιτήθηκε στην επόμενη κυβέρνηση, κατόπιν διορίστηκε υπουργός Επισιτισμού.
Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος 8 Μαϊου 1921 2 Μαρτίου 1922 Δημητρίου Γούναρη 1921
Νικόλαος Τριανταφυλλάκος 29 Ιανουαρίου 1922 16 Ιουλίου 1922 Παραιτήθηκε τρεις κυβερνήσεις αργότερα (Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη 1922).
Σπυρίδων Στάης 27 Μαρτίου 1922 3 Μαΐου 1922 Δημητρίου Γούναρη 1922 Την ίδια ημέρα διορισμού του ως υπουργού Επισιτισμού στην κυβέρνηση Γούναρη 1922, τα καθήκοντα ανατέθηκαν στον Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη. Αναφέρεται ως άνευ χαρτοφυλακίου στο διάταγμα παραίτησης.
Χαράλαμπος Βοζίκης
Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης 9 Μαΐου 1922 28 Αυγούστου  1922 Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη 1922 Πρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου το ίδιο διάστημα.
Στυλιανός Γονατάς 14 Νοεμβρίου 1922 5 Νοεμβρίου 1923 Στυλιανού Γονατά 1922 Πρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου έως 11/1/1924. Ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών στις 5/11/1923.
Αλέξανδρος Παπαναστασίου 4/5 Μαΐου 1924 5 Ιουλίου 1924 Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 1924 Πρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου 12/3 έως 25/7/1924. Ανέλαβε προσωρινώς το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ναυτικών στις 5/7/1924 και δεν αναφέρεται ως άνευ χαρτοφυλακίου στο διάταγμα παραίτησης.
Αθανάσιος Ευταξίας 19 Ιουλίου 1926 22 Αυγούστου 1926 Αθανασίου Ευταξία 1926 Πρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου το ίδιο διάστημα. Ανετράπη από τον Κονδύλη.
Αλέξανδρος Ζαΐμης 4 Δεκεμβρίου 1926 17 Αυγούστου 1927 Αλέξανδρου Ζαΐμη 1926 Πρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου το ίδιο διάστημα.
8 Φεβρουαρίου 1928 4 Ιουλίου 1928 Αλέξανδρου Ζαΐμη 1928
Ελευθέριος Βενιζέλος 4 Ιουλίου 1928 28 Ιουλίου 1928 Ελευθερίου Βενιζέλου 1928 Πρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου έως 7/6/1929 και προσωρινώς Υπουργός Εσωτερικών (28/7 - 2/8/1928). Δεν αναφέρεται ως άνευ χαρτοφυλακίου στο διάταγμα παραίτησης.
7 Ιουνίου 1929 17 Ιουνίου 1929 Ελευθερίου Βενιζέλου Ιουνίου 1929 Διορίσθηκε Υπουργός Υγεινής, θέση που διατήρησε μέχρι το πέρας της θητείας του.
16 Ιανουαρίου  1933 6 Μαρτίου 1933 Ελευθερίου Βενιζέλου 1933 Πρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου το ίδιο διάστημα. Δεν αναφέρεται ως άνευ χαρτοφυλακίου στο διάταγμα παραίτησης.
Παναγής Τσαλδάρης 10 Μαρτίου 1933 3 Ιανουαρίου  1934 Κυβέρνηση Παναγή Τσαλδάρη 1933 Πρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου έως 10/10/1935. Ανέλαβε διάφορα υπουργεία, με πρώτο αυτό της Αεροπορίας στις 3/1/1934, ενώ δεν εξεδόθη διάταγμα παραίτησης.
Ιωάννης Μεταξάς 2 Μαρτίου 1935 20 Μαρτίου 1935
Πέτρος Κ. Μαυρομιχάλης 27 Μαρτίου 1935 27 Ιουνίου 1935
Αναστάσιος Ταβουλάρης 29 Μαΐου 1944 12 Οκτωβρίου 1944 Ιωάννη Ράλλη 1943 Προηγουμένως Υπουργός Εσωτερικών.
Γεώργιος Σακαλής 24 Μαϊου 1944 ; Γεωργίου Παπανδρέου Μαΐου 1944
Κωνσταντίνος Ρέντης 8 Ιουνίου 1944 30 Αυγούστου 1944
Σπυρίδων Τσακόπουλος 30 Αυγούστου 1944 18 Οκτωβρίου 1944
Εμμανουήλ Σοφούλης
Γεώργιος Καρτάλης 23 Οκτωβρίου 1944 3 Ιανουαρίου 1945 Γεωργίου Παπανδρέου Εθνικής Ενότητος 1944
Λάμπρος Λαμπριανίδης 24 Νοεμβρίου 1944
Γεώργιος Σιδέρης 2 Απριλίου 1945 8 Απριλίου 1945 Νικολάου Πλαστήρα 1945
Γεώργιος Καφαντάρης 22 Νοεμβρίου 1945 11 Μαρτίου 1946 Θεμιστοκλή Σοφούλη 1945 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης το ίδιο διάστημα.
Νίκος Καζαντζάκης 26 Νοεμβρίου 1945 20 Ιανουαρίου 1946
Γεώργιος Παπανδρέου 4 Απριλίου 1946 18 Απριλίου 1946 Παναγιώτη Πουλίτσα 1946
Σοφοκλής Βενιζέλος
Παναγιώτης Κανελλόπουλος
Απόστολος Αλεξανδρής 4 Νοεμβρίου 1946 24 Ιανουαρίου 1947 Κωνσταντίνου Τσαλδάρη Οκτώβριος 1946
Ναπολέων Ζέρβας 24 Ιανουαρίου 1947 23 Φεβρουαρίου 1947 Δημητρίου Μαξίμου 1947
Σοφοκλής Βενιζέλος 27 Ιανουαρίου 1947 17 Φεβρουαρίου 1947 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, εντεταλμένος "εις τον Συντονισμόν των Υπουργείων των εχόντων σχέσιν με την ασφάλειαν της Χώρας" και προσωρινώς Υπουργός ΤΤΤ.
Ιωάννης Πολίτης
Δημήτριος Λόντος 7 Σεπτεμβρίου 1947 18 Νοεμβρίου 1948 Θεμιστοκλή Σοφούλη 1947 Υπουργός Ανοικοδομήσεως το ίδιο διάστημα. Αναφέρεται μόνο ως Ανοικοδομήσεως στο διάταγμα παραίτησης.
Γεώργιος Β. Μελάς 19 Σεπτεμβρίου 1947 2 Μαρτίου  1948
Μιχαήλ Μαυρογορδάτος 7 Μαϊου 1948 18 Νοεμβρίου 1948 Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ασκών καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.
Μιχαήλ Αιλιανός Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών.
Μιχαήλ Μαυρογορδάτος 18 Νοεμβρίου 1948 20 Ιανουαρίου 1949 Θεμιστοκλή Σοφούλη 1948 Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ασκών καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και προσωρινώς Υπουργός ΤΤΤ (έως 26/11/1948).
Μιχαήλ Αιλιανός Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών.
Κωνσταντίνος Ροδόπουλος Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Στρατιωτικών.
Βασίλειος Στεφανόπουλος Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών.
Αλέξανδρος Διομήδης 20 Ιανουαρίου 1949 14 Απριλίου 1949 Θεμιστοκλή Σοφούλη Ιανουάριος 1949 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου.
Σοφοκλής Βενιζέλος Υπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου και προσωρινώς Εμπορικής Ναυτιλίας (έως 27/1/1949)
Σπυρίδων Μαρκεζίνης
Μιχαήλ Αιλιανός Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών.
Βασίλειος Στεφανόπουλος Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών.
Εμμανουήλ Λουλακάκης 27 Ιανουαρίου 1949 Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ασκών καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.
Αλέξανδρος Διομήδης 14 Απριλίου 1949 30 Ιουνίου 1949 Θεμιστοκλή Σοφούλη Απρίλιος 1949 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου.
Σοφοκλής Βενιζέλος Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου και προσωρινώς Εργασίας
Μιχαήλ Αιλιανός Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών.
Βασίλειος Στεφανόπουλος Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών.
Εμμανουήλ Λουλακάκης Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ασκών καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.
Σοφοκλής Βενιζέλος 30 Ιουνίου 1949 6 Ιανουαρίου 1950 Αλέξανδρου Διομήδη 1949 Β΄ Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου.
Μιχαήλ Αιλιανός Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών.
Βασίλειος Στεφανόπουλος Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών.
Μιχαήλ Μαυρογορδάτος 12 Αυγούστου 1949 Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.
Γρηγόριος Κασιμάτης 23 Μαρτίου 1950 15 Απριλίου 1950 Σοφοκλή Βενιζέλου Μάρτιος 1950 Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών και προσωρινώς Υπουργός Δικαιοσύνης (έως 24/3) και Εθνικής Οικονομίας (έως 27/3).
Λουκάς Σακελλαρόπουλος 15 Απριλίου 1950 21 Αυγούστου 1950 Νικολάου Πλαστήρα 1950 Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.
Δημήτριος Γόντικας 19 Απριλίου 1950 Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Στρατιωτικών.
Λέων Μακκάς 21 Αυγούστου 1950 Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Ναυτικών.
Μανούσος Βολουδάκης Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Αεροπορίας.
Λεωνίδας Σπαής 8 Μαϊου 1950 Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Στρατιωτικών.
Σταύρος Κωστόπουλος 21 Αυγούστου 1950 4 Σεπτεμβρίου 1950 Σοφοκλή Βενιζέλου Αύγουστος 1950 Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Τύπου και Πληροφοριών
Γεώργιος Παπανδρέου 28 Αυγούστου 1950 13 Σεπτεμβρίου 1950 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου
Λάμπρος Λαμπριανίδης 4 Σεπτεμβρίου 1950 Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Στρατιωτικών.
Ευστάθιος Μαλαμίδας Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Ναυτικών.
Αναστάσιος Βγενόπουλος Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Αεροπορίας.
Γεράσιμος Βασιλειάδης Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών.
Κωνσταντίνος Τσαλδάρης 13 Σεπτεμβρίου 1950 3 Νοεμβρίου 1950 Σοφοκλή Βενιζέλου Σεπτέμβριος 1950 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου
Γεώργιος Παπανδρέου
Γεώργιος Λαζανάς Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Στρατιωτικών.
Θεόδωρος Δεσύλλας Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Ναυτικών.
Αναστάσιος Βγενόπουλος Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Αεροπορίας
Εμμανουήλ Κοθρής Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.
Κωνσταντίνος Ροδόπουλος Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Τύπου και Πληροφοριών.
Ιωάννης Γιαννόπουλος Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών.
Στυλιανός Χούτας Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως.
Κοσμάς Αλεξανδρίδης Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Εφοδιασμού και Διανομών.
Γεώργιος Παπανδρέου 3 Νοεμβρίου 1950 1 Φεβρουαρίου 1951 Σοφοκλή Βενιζέλου Νοέμβριος 1950 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και προσωρινώς Υπουργός Συντονισμού
Αναστάσιος Βγενόπουλος 28 Ιανουαρίου 1951 Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Αεροπορίας και προσωρινώς Στρατιωτικών
Ιωάννης Γιαννόπουλος 1 Φεβρουαρίου 1951 Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Οικονομικών και προσωρινώς ΤΤΤ
Εμμανουήλ Κοθρής Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και προσωρινώς Τύπου και Πληροφοριών
Στυλιανός Χούτας 28 Ιανουαρίου 1951 Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Κοινωνικής Προνοίας, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως
Κοσμάς Αλεξανδρίδης Ασκών καθήκοντα Υφυπουργού Εφοδιασμού και Διανομών
Γεώργιος Βαρβούτης 27 Οκτωβρίου 1951 11 Οκτωβρίου 1952 Νικολάου Πλαστήρα 1951 Κατά τη θητεία του ως Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, αναπλήρωσε τρις τον Υπουργό Εξωτερικών Σοφοκλή Βενιζέλο
Ιωάννης Ζίγδης 24 Απριλίου 1952
Παναγιώτης Κανελλόπουλος 19 Νοεμβρίου 1952 4 Δεκεμβρίου 1952 Αλέξανδρου Παπάγου 1952
Εμμανουήλ Τσουδερός 6 Οκτωβρίου 1955 Στο διάστημα αυτό, ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα Υπουργού Συντονισμού, Εξωτερικών αλλά και Πρωθυπουργού. Από 15 Δεκεμβρίου 1954 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.
Γεώργιος Εξηντάρης 22  Νοεμβρίου 1952
7 Οκτωβρίου 1955 29  Φεβρουαρίου  1956 Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1955
Γρηγόριος Κασιμάτης 29  Φεβρουαρίου  1956 5 Μαρτίου 1958 Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1956 Στο διάστημα αυτό, ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα Υπουργού Οικονομικών και Συντονισμού.
Ιωάννης Γιαννόπουλος 8 Νοεμβρίου 1963 31 Δεκεμβρίου 1963 Γεωργίου Παπανδρέου 1963
Ιωάννης Τούμπας
Στέφανος Χ. Στεφανόπουλος 5 Δεκεμβρίου 1963 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Απουσιάζει από το διάταγμα παραίτησης.
19  Φεβρουαρίου   1964 5 Ιουνίου 1964 Γεωργίου Παπανδρέου 1964 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου
Μιχάλης Στεφανίδης 24 Φεβρουαρίου  1964
Ευάγγελος Αρβανιτάκης
Παύλος Βαρδινογιάννης 29  Απριλίου  1965
Ιωάννης Γιαννόπουλος 24   Φεβρουαρίου  1964 15 Ιουλίου 1965
Αναστάσιος Δρούλιας 20  Αυγούστου  1965 17  Σεπτεμβρίου  1965 Ηλία Τσιριμώκου 1965 Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου και προσωρινώς Εμπορικής  Ναυτιλίας
Γεώργιος Β. Μελάς 17  Σεπτεμβρίου  1965 5 Οκτωβρίου 1965 Στέφανου Στεφανόπουλου 1965 Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου και προσωρινώς Εμπορίου
Δημήτριος Βουρδουμπάς 22 Ιουνίου 1966
Αλέξανδρος Καραθόδωρος 22 Δεκεμβρίου 1966
Ιάκωβος Διαμαντόπουλος 5 Οκτωβρίου 1965 16 Νοεμβρίου 1965
Απόστολος Παγκούτσος 22 Δεκεμβρίου 1966
Αναστάσιος Δρούλιας 3 Δεκεμβρίου 1965
Εμμανουήλ Λουλακάκης 11 Μαΐου 1966 1 Ιουλίου 1966 Απεβίωσε συνεπεία ανιάτου ασθένειας
Γεώργιος Ηγουμενάκης 22 Δεκεμβρίου 1966
Σταμάτιος Μανούσης
Δημήτριος Παττίλης 20 Ιουνίου  1968 30 Ιουνίου 1970 Γεωργίου Παπαδόπουλου 1967 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Απεβίωσε συνεπεία εγκεφαλικού.
Λουκάς Πάτρας 29 Ιουνίου  1970 25 Αυγούστου 1971 Αναφέρεται ως "και προσωρινώς Βορείου Ελλάδος" στο διάταγμα παραίτησης.
Νικόλαος Εφέσιος
Εμμανουήλ Φθενάκης 26 Αυγούστου 1971 31 Ιουλίου 1972 Αναφέρεται μόνο ως Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στο διάταγμα παραίτησης.
Ηλίας Μπαλόπουλος 3 Δεκεμβρίου 1973 24 Ιουλίου 1974 Αδαμαντίου Ανδρουτσόπουλου 1973 Από τις 11 Ιανουαρίου 1974 προσωρινώς Αναπληρωτής Υπουργός Συντονισμού και Προγραματισμού
Γεώργιος Κοντογεώργης 28 Νοεμβρίου 1977 10 Μαΐου 1980 Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή 1977 Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου με αρμοδιότητα επί των σχέσεων μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου Από 28 Νοεμβρίου 1977 και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
Γεώργιος Κοντογεώργης 10 Μαΐου 1980 9 Ιανουαρίου 1981 Γεωργίου Ράλλη 1980 Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου με αρμοδιότητα επί των σχέσεων μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου 21 Οκτωβρίου  1981 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου.
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς 11 Οκτωβρίου 1980
Σταύρος Δήμας 11 Οκτωβρίου 1980 21 Οκτωβρίου  1981
Ευάγγελος Κουλουμπής 21 Οκτωβρίου 1981 5  Ιουλίου 1982 Ανδρέα Παπανδρέου 1981
Παρασκευάς Αυγερινός 17 Ιανουαρίου 1984 17 Ιουλίου 1984
Αναστάσιος Πεπονής 2 Ιουλίου 1984
Αθανάσιος Φιλιππόπουλος 5 Φεβρουαρίου 1987 17 Μαρτίου 1989 Ανδρέα Παπανδρέου 1985
Χρήστος Μαρκόπουλος 22 Ιουνίου  1988 2 Ιουλίου 1989
Κώστας Λαλιώτης 18 Νοεμβρίου 1988 1 Δεκεμβρίου 1988 Αναφέρεται ως υπουργός χωρίς χαρτοφυλάκιο στο διάταγμα διορισμού.
Μανώλης Κεφαλογιάννης 2 Ιουλίου 1989 12 Οκτωβρίου 1989 Τζαννή Τζαννετάκη 1989 Συγχρόνως και Υπουργός Αιγαίου
Μίκης Θεοδωράκης 11 Απριλίου  1990 1 Απριλίου 1992 Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 1990
Ιωάννης Κεφαλογιάννης 24 Μαΐου 1990 8 Αυγούστου 1991 Συγχρόνως Υπουργός Τουρισμού (έως 4/9/1991) και Υπουργός Εσωτερικών 3/12/1992 έως 14/12/1993.

Σημειώσεις

Επεξεργασία
  1. Ως ημερομηνία λήξεως θητείας, χρησιμοποιείται είτε η ημερομηνία ανάθεσης υπουργικού χαρτοφυλακίου, ή αυτή της παραίτησης των ίδιων ή της κυβερνήσεως.