Διοικητική διαίρεση νομού Αχαΐας (πρόγραμμα Καποδίστριας)

Στην παρακάτω λίστα αναφέρονται οι δήμοι, οι κοινότητες, τα δημοτικά, κοινοτικά διαμερίσματα και οι οικισμοί του Νομού Αχαΐας, σύμφωνα με το Σχέδιο Καποδίστριας που ήταν σε ισχύ μέχρι το 2010.

Νομός Αχαΐας [ 318.928 ]

Μέχρι 31/12/2010
Από 1/1/2011: 1.Δήμος Πατρέων 2.Δήμος Αιγιαλείας 3.Δήμος Καλαβρύτων 4.Δήμος Ερυμάνθου 5.Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Ο δήμος Πατρέων έχει μόνιμο πληθυσμό 171.616 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Πατρέων [ 169.242 ]

Δ.δ. Ελικίστρας [ 1.401 ]

Δ.δ. Μοίρας [ 73 ]

Δ.δ. Σουλίου [ 900 ]

Ο δήμος Αιγείρας έχει μόνιμο πληθυσμό 3.107 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αιγείρας -- η Αιγείρα [ 1.494 ]
Δ.δ. Αιγών [ 365 ]
Δ.δ. Αμπελοκήπων [ 320 ]
Δ.δ. Βελάς -- η Βελά [ 42 ]
Δ.δ. Εξοχής -- η Εξοχή [ 92 ]
Δ.δ. Μοναστηρίου -- το Μοναστήριον [ 250 ]
Δ.δ. Οάσεως -- η Όασις [ 67 ]
Δ.δ. Περιθωρίου -- το Περιθώριον [ 132 ]
Δ.δ. Σελιάνας -- η Σελιάνα [ 81 ]
Δ.δ. Σινεβρού -- το Σινεβρόν [ 59 ]
Δ.δ. Χρυσανθίου [ 205 ]

Ο δήμος Αιγίου έχει μόνιμο πληθυσμό 28.245 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αιγίου [ 21.966 ]
Δ.δ. Βαλιμίτικων -- τα Βαλιμίτικα [ 498 ]
Δ.δ. Δαφνών [ 368 ]
Δ.δ. Διγελιωτίκων -- τα Διγελιώτικα [ 398 ]
Δ.δ. Κουλούρας -- η Κουλούρα [ 754 ]
Δ.δ. Κούμαρη -- ο Κούμαρης [ 208 ]
Δ.δ. Κουνινάς [ 627 ]
Δ.δ. Μαυρικίου [ 469 ]
Δ.δ. Μελισσίων [ 392 ]
Δ.δ. Παρασκευής -- η Παρασκευή [ 221 ]
Δ.δ. Πτέρης [ 618 ]
Δ.δ. Σελινούντος -- ο Σελινούς [ 627 ]
Δ.δ. Τέμενης -- η Τέμενη [ 1.070 ]
Δ.δ. Χατζή -- ο Χατζής [ 29 ]

Ο δήμος Ακράτας έχει μόνιμο πληθυσμό 5.899 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ακράτας [ 1.814 ]
Δ.δ. Αγίας Βαρβάρας [ 190 ]
Δ.δ. Αμπέλου -- η Άμπελος [ 193 ]
Δ.δ. Βαλιμής -- η Βαλιμή [ 51 ]
Δ.δ. Βουτσίμου -- ο Βούτσιμος [ 76 ]
Δ.δ. Ζαρούχλης -- η Ζαρούχλα [ 110 ]
Δ.δ. Καλαμιά [ 427 ]
Δ.δ. Κραθίου [ 443 ]
Δ.δ. Μεσορρουγίου [ 163 ]
Δ.δ. Παραλίας Πλατάνου -- η Παραλία Πλατάνου [ 540 ]
Δ.δ. Περιστέρας [ 197 ]
Δ.δ. Πλατάνου [ 412 ]
Δ.δ. Ποροβίτσης [ 188 ]
Δ.δ. Συλιβαινιώτικων -- τα Συλιβαινιώτικα [ 1.095 ]

Ο δήμος Αροανίας έχει μόνιμο πληθυσμό 1.872 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ψωφίδος [ 343 ]
Δ.δ. Αγραμπέλων [ 74 ]
Δ.δ. Αγριδίου -- το Αγρίδιον [ 89 ]
Δ.δ. Αλεσταίνης -- η Αλέσταινα [ 27 ]
Δ.δ. Αναστάσεως [ 89 ]
Δ.δ. Αροανίας -- η Αροανία [ 63 ]
Δ.δ. Δεσινού -- το Δεσινόν [ 10 ]
Δ.δ. Καμενιάνων [ 105 ]
Δ.δ. Λεχουρίου [ 272 ]
Δ.δ. Λιβαρτζίου [ 335 ]
Δ.δ. Πλάκας -- η Πλάκα [ 137 ]
Δ.δ. Σειρών [ 328 ]

Ο δήμος Βραχναίικων έχει μόνιμο πληθυσμό 4.805 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Βραχναίικων [ 2.810 ]
Δ.δ. Θεριανού -- το Θεριανόν [ 189 ]
Δ.δ. Καμινίων -- τα Καμίνια [ 649 ]
Δ.δ. Μονοδενδρίου -- το Μονοδένδριον [ 571 ]
Δ.δ. Τσουκαλαίικων [ 586 ]

Ο δήμος Διακοπτού έχει μόνιμο πληθυσμό 6.121 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Διακοπτού [ 2.150 ]
Δ.δ. Άνω Διακοπτού [ 169 ]
Δ.δ. Ελαιώνος [ 812 ]
Δ.δ. Ελίκης [ 547 ]
Δ.δ. Ζαχλωρίτικων -- τα Ζαχλωρίτικα [ 392 ]
Δ.δ. Καθολικού -- το Καθολικόν [ 67 ]
Δ.δ. Κερύνειας [ 405 ]
Δ.δ. Μαμουσιάς [ 290 ]
Δ.δ. Νικολαίικων -- τα Νικολαίικα [ 411 ]
Δ.δ. Ριζομύλου -- ο Ριζόμυλος [ 341 ]
Δ.δ. Ροδιάς -- η Ροδιά [ 386 ]
Δ.δ. Τραπέζης [ 228 ]

Ο δήμος Δύμης έχει μόνιμο πληθυσμό 10.131 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Κάτω Αχαΐας [ 6.182 ]
Δ.δ. Αγιοβλασίτικων [ 368 ]
Δ.δ. Αλισσού [ 860 ]
Δ.δ. Άνω Αχαΐας -- η Άνω Αχαΐα [ 238 ]
Δ.δ. Ελαιοχωρίου -- το Ελαιοχώριον [ 298 ]
Δ.δ. Κάτω Αλισσού [ 624 ]
Δ.δ. Νιφοραίικων [ 527 ]
Δ.δ. Πετροχωρίου [ 1.034 ]

Ο δήμος Ερινεού έχει μόνιμο πληθυσμό 3.448 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ζήριας [ 895 ]
Δ.δ. Αρραβωνίτσης [ 258 ]
Δ.δ. Δαμακινίου [ 95 ]
Δ.δ. Καμάρων [ 1.271 ]
Δ.δ. Νέου Ερινεού -- ο Νέος Ερινεός [ 408 ]
Δ.δ. Σαλμενίκου [ 521 ]

Ο δήμος Καλαβρύτων έχει μόνιμο πληθυσμό 7.243 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Καλαβρύτων [ 1.845 ]
Δ.δ. Άνω Βλασίας -- η Άνω Βλασία [ 307 ]
Δ.δ. Άνω Λουσών -- οι Άνω Λουσοί [ 141 ]
Δ.δ. Βάλτας -- η Βάλτα [ 69 ]
Δ.δ. Βιλιβίνης -- η Βιλιβίνα [ 83 ]
Δ.δ. Γουμένισσας (Βρυσαρίου) -- η Γουμένισσα (τ. Βρυσάριον) [ 322 ]
Δ.δ. Δουμενών -- τα Δουμενά [ 110 ]
Δ.δ. Δροσάτου -- το Δροσάτον [ 133 ]
Δ.δ. Καλλιφωνίου -- το Καλλιφώνιον [ 111 ]
Δ.δ. Κάνδαλου -- ο Κάνδαλος [ 28 ]
Δ.δ. Κάτω Βλασίας [ 259 ]
Δ.δ. Κάτω Ζαχλωρούς [ 73 ]
Δ.δ. Κάτω Λουσών [ 126 ]
Δ.δ. Κερπινής -- η Κερπινή [ 177 ]
Δ.δ. Κέρτεζης -- η Κέρτεζη [ 400 ]
Δ.δ. Κορφών -- αι Κορφαί [ 112 ]
Δ.δ. Κούτελης -- η Κούτελη [ 87 ]
Δ.δ. Κρυονερίου -- το Κρυονέριον [ 66 ]
Δ.δ. Λαγοβουνίου -- το Λαγοβούνιον [ 74 ]
Δ.δ. Λαπαναγών -- οι Λαπαναγοί [ 30 ]
Δ.δ. Μανεσίου Καλαβρύτων [ 363 ]
Δ.δ. Μικρού Ποντιά [ 494 ]
Δ.δ. Πετσάκων [ 196 ]
Δ.δ. Πλατανιώτισσας [ 234 ]
Δ.δ. Πριόλιθου -- ο Πριόλιθος [ 225 ]
Δ.δ. Προφήτη Ηλία [ 117 ]
Δ.δ. Ρογών -- οι Ρογοί [ 124 ]
Δ.δ. Σιγουνίου [ 104 ]
Δ.δ. Σκεπαστού -- το Σκεπαστόν [ 454 ]
Δ.δ. Τρεχλού [ 254 ]
Δ.δ. Φλαμπούρων [ 122 ]

Ο δήμος Λαρισσού[2] έχει μόνιμο πληθυσμό 8.221 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Μετοχίου [ 2.053 ]
Δ.δ. Αγίου Νικολάου Σπάτων [ 481 ]
Δ.δ. Απιδεώνος -- ο Απιδεών [ 632 ]
Δ.δ. Αράξου [ 624 ]
Δ.δ. Βελιτσών [ 393 ]
Δ.δ. Καγκαδίου -- το Καγκάδιον [ 503 ]
Δ.δ. Λακκοπέτρας [ 1.048 ]
Δ.δ. Ματαράγκας [ 676 ]
Δ.δ. Μιχοΐου [ 664 ]
Δ.δ. Πέτα -- ο Πέτας [ 349 ]
Δ.δ. Ριόλου [ 798 ]

Ο δήμος Λευκασίου[3] έχει μόνιμο πληθυσμό 3.067 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Κλειτορίας [ 902 ]
Δ.δ. Αγίου Νικολάου -- ο Άγιος Νικόλαος [ 93 ]
Δ.δ. Άνω Κλειτορίας -- η Άνω Κλειτορία [ 87 ]
Δ.δ. Άρμπουνα [ 78 ]
Δ.δ. Γλάστρας [ 94 ]
Δ.δ. Δρυμού [ 68 ]
Δ.δ. Καστελλίου -- το Καστέλλιον [ 36 ]
Δ.δ. Καστριών -- τα Καστριά [ 106 ]
Δ.δ. Κλείτορος -- ο Κλείτωρ [ 45 ]
Δ.δ. Κρινοφύτων -- τα Κρινόφυτα [ 168 ]
Δ.δ. Λευκασίου -- το Λευκάσιον [ 107 ]
Δ.δ. Λυκουρίας [ 518 ]
Δ.δ. Παγκρατίου [ 191 ]
Δ.δ. Πλανητέρου -- το Πλανητέρον [ 330 ]
Δ.δ. Τουρλάδας -- η Τουρλάδα [ 31 ]
Δ.δ. Φιλίων [ 213 ]

Ο δήμος Μεσσάτιδος έχει μόνιμο πληθυσμό 12.246 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Οβριάς -- η Οβρυά [ 5.565 ]
Δ.δ. Θέας [ 489 ]
Δ.δ. Καλλιθέας [ 701 ]
Δ.δ. Κρήνης Πατρών [ 1.024 ]
Δ.δ. Κρυσταλλόβρυσης -- η Κρυσταλλόβρυση [ 34 ]
Δ.δ. Πετρωτού [ 432 ]
Δ.δ. Σαραβαλίου [ 4.001 ]

Ο δήμος Μόβρης έχει μόνιμο πληθυσμό 4.761 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Σαγαίικων [ 1.742 ]
Δ.δ. Καραίικων [ 870 ]
Δ.δ. Κρίνου -- ο Κρίνος [ 292 ]
Δ.δ. Λιμνοχωρίου [ 1.064 ]
Δ.δ. Μύρτου [ 414 ]
Δ.δ. Φράγκας [ 379 ]

Ο δήμος Παΐων έχει μόνιμο πληθυσμό 1.730 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Δάφνης -- η Δάφνη [ 642 ]
Δ.δ. Αμυγδαλέας -- η Αμυγδαλέα [ 81 ]
Δ.δ. Νασίων -- τα Νάσια [ 44 ]
Δ.δ. Πάου [ 387 ]
Δ.δ. Πεύκου -- το Πεύκον [ 88 ]
Δ.δ. Σκοτάνης [ 314 ]
Δ.δ. Χόβολης [ 174 ]

Ο δήμος Παραλίας έχει μόνιμο πληθυσμό 9.153 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Παραλίας -- η Παραλία [ 6.124 ]
Δ.δ. Μιντιλογλίου [ 1.909 ]
Δ.δ. Ρογίτικων -- τα Ρογίτικα [ 1.120 ]

Ο δήμος Ρίου έχει μόνιμο πληθυσμό 13.270 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ρίου -- το Ρίον (τ. Άγιος Γεώργιος) [ 5.032 ]
Δ.δ. Αγίου Βασιλείου -- ο Άγιος Βασίλειος [ 2.013 ]
Δ.δ. Ακταίου -- το Ακταίο (τ. Βερναρδαίικα) [ 926 ]
Δ.δ. Άνω Καστριτσίου -- το Άνω Καστρίτσιον [ 928 ]
Δ.δ. Αραχωβίτικων [ 699 ]
Δ.δ. Αργυράς -- η Αργυρά [ 298 ]
Δ.δ. Δρεπάνου -- το Δρέπανον [ 536 ]
Δ.δ. Κάτω Καστριτσίου [ 702 ]
Δ.δ. Πιτίτσης -- η Πιτίτσα [ 34 ]
Δ.δ. Πλατανίου -- το Πλατάνιον [ 423 ]
Δ.δ. Σελλών -- τα Σελλά [ 321 ]
Δ.δ. Ψαθόπυργου [ 762 ]

Ο δήμος Συμπολιτείας έχει μόνιμο πληθυσμό 6.765 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ροδοδάφνης -- η Ροδοδάφνη [ 2.488 ]
Δ.δ. Αγίου Κωνσταντίνου -- ο Άγιος Κωνσταντίνος [ 427 ]
Δ.δ. Άλσους -- το Άλσος [ 161 ]
Δ.δ. Βερίνου [ 159 ]
Δ.δ. Γκραίκα -- ο Γκραίκας [ 87 ]
Δ.δ. Γρηγόρη [ 166 ]
Δ.δ. Δημητροπούλου -- το Δημητρόπουλον [ 296 ]
Δ.δ. Δουκαναίικων [ 63 ]
Δ.δ. Κρήνης Αιγιαλείας [ 380 ]
Δ.δ. Λάκκας -- η Λάκκα [ 233 ]
Δ.δ. Λόγγου -- ο Λόγγος [ 623 ]
Δ.δ. Μάγειρα -- ο Μάγειρας [ 81 ]
Δ.δ. Μυρόβρυσης -- η Μυρόβρυση [ 213 ]
Δ.δ. Νεραντζιών -- αι Νεραντζιαί [ 281 ]
Δ.δ. Σελιανίτικων -- τα Σελιανίτικα [ 1.015 ]
Δ.δ. Τούμπας [ 92 ]

Ο δήμος Τριταίας έχει μόνιμο πληθυσμό 4.869 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Σταυροδρομίου [ 473 ]
Δ.δ. Αγίας Βαρβάρας [ 309 ]
Δ.δ. Αγίας Μαρίνης [ 111 ]
Δ.δ. Αλεποχωρίου [ 321 ]
Δ.δ. Βελιμαχίου [ 80 ]
Δ.δ. Δροσιάς [ 742 ]
Δ.δ. Ερυμάνθειας -- η Ερυμάνθεια [ 297 ]
Δ.δ. Κάλφα [ 304 ]
Δ.δ. Μανεσίου Πατρών
Δ.δ. Ρουπακιάς -- η Ρουπακιά [ 212 ]
Δ.δ. Σκιαδά [ 1.014 ]
Δ.δ. Σκούρα [ 161 ]
Δ.δ. Σπαρτιάς [ 170 ]
Δ.δ. Χιόνας -- η Χιόνα [ 270 ]

Ο δήμος Φαρρών έχει μόνιμο πληθυσμό 5.453 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Χαλανδρίτσης [ 1.161 ]
Δ.δ. Βασιλικού [ 844 ]
Δ.δ. Ελληνικού [284 ]
Δ.δ. Ισώματος -- το Ίσωμα [ 457 ]
Δ.δ. Καλανίστρας [ 152 ]
Δ.δ. Καλάνου -- ο Κάλανος [ 105 ]
Δ.δ. Καλουσίου -- το Καλούσιον [ 185 ]
Δ.δ. Καταρράκτου -- ο Καταρράκτης [ 101 ]
Δ.δ. Κριθαρακίων [ 237 ]
Δ.δ. Λακκωμάτων [ 117 ]
Δ.δ. Μιραλίου -- το Μιράλιον [ 95 ]
Δ.δ. Νέου Κομπηγαδίου [ 104 ]
Δ.δ. Πλατανόβρυσης [ 419 ]
Δ.δ. Σταροχωρίου [ 510 ]
Δ.δ. Φαρών [ 543 ]
Δ.δ. Χρυσοπηγής [ 139 ]

Ο δήμος Ωλενίας έχει μόνιμο πληθυσμό 6.495 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Λουσικών [ 756 ]
Δ.δ. Αγίου Νικολάου Κράλης [ 437 ]
Δ.δ. Αγίου Στεφάνου [ 945 ]
Δ.δ. Άνω Σουδεναίικων -- τα Άνω Σουδεναίικα [ 249 ]
Δ.δ. Άρλας -- η Άρλα [ 357 ]
Δ.δ. Αχαϊκού -- το Αχαϊκόν [ 213 ]
Δ.δ. Γαλαναίικων -- τα Γαλαναίικα [ 29 ]
Δ.δ. Γκαναίικων -- τα Γκαναίικα [ 2 ]
Δ.δ. Κάτω Μαζαρακίου -- το Κάτω Μαζαράκιον [ 946 ]
Δ.δ. Μιτοπόλεως [ 405 ]
Δ.δ. Πορτών -- αι Πόρται [ 342 ]
Δ.δ. Σαντομερίου [ 464 ]
Δ.δ. Φλόκα [ 219 ]
Δ.δ. Φωσταίνης -- η Φώσταινα [ 279 ]
Δ.δ. Χαϊκαλίου [ 465 ]
Δ.δ. Χαραυγής [ 387 ]

Η κοινότητα Καλεντζίου έχει μόνιμο πληθυσμό 493 κατοίκους. Στην κοινότητα περιλαμβάνονται:

Κ.δ. Καλεντζίου [ 493 ]

Η κοινότητα Λεοντίου έχει μόνιμο πληθυσμό 514 κατοίκους. Στην κοινότητα περιλαμβάνονται:

Κ.δ. Λεοντίου [ 395 ]
Κ.δ. Άνω Μαζαράκι -- το Άνω Μαζαράκιον [ 31 ]
Κ.δ. Δεμέστιχων -- τα Δεμέστιχα [ 88 ]

Παραπομπές και υποσημειώσεις

Επεξεργασία
  1. Ανακτήθηκε: 10/04/2015.
  2. Με το ΦΕΚ 195Α της 26/09/2008 μετονομάστηκε σε Δήμος Λαρίσου. Βλ. Λουλούδης 2010, σελ. 122.
  3. Με το ΦΕΚ 35Α της 29/02/2008 μετονομάστηκε σε Δήμος Κλειτορίας. Βλ. Λουλούδης 2010, σελ. 613.
  4. 4,0 4,1 Οι κάτοικοι του νέου οικισμού έχουν καταχωρηθεί ως κάτοικοι του εγκαταλελειμένου παλιού χωριού Σκούπι και το αντίστροφο. Βλ. Λουλούδης 2010, σελ. 660, υποσημείωση 16.
  5. Είναι πλέον εγκαταλελειμμένο.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Θεόδωρος Η. Λουλούδης, Αχαΐα. Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση, Νομαρχιακή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ν.Α. Αχαΐας, Πάτρα 2010.