Κατάλογος κωδικών κλήσεων χωρών

κατάλογος εγχειρημάτων Wikimedia

Εδώ ένας κατάλογος των κωδικών κλήσεων των χωρών που απαιτούνται για να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες. Οι αριθμοί τίθενται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών στα πρότυπα E.164. Τα προθέματα επιτρέπουν τη διεθνή άμεση κλήση (IDD) και αναφέρονται επίσης ως κωδικοί διεθνούς κλήσης συνδρομητών (ISD).

Οι κωδικοί χωρών αποτελούν μέρος του διεθνούς τηλεφωνικού αριθμητικού σχεδίου και είναι απαραίτητες μόνο όταν καλείτε έναν αριθμό τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε κλήση σε άλλη χώρα. Οι κωδικοί χωρών καλούνται πριν από τον εθνικό τηλεφωνικό αριθμό. Κατά σύμβαση, οι διεθνείς αριθμοί τηλεφώνου αντιπροσωπεύονται από την προσθήκη του κωδικού χώρας με ένα σύμβολο συν (+), το οποίο επίσης υποδεικνύει στον συνδρομητή ότι πρέπει πρώτα να καλείται το τοπικό διεθνές πρόθεμα κλήσης. Για παράδειγμα, το διεθνές πρόθεμα κλήσης σε όλες τις χώρες που ανήκουν στο Βορειοαμερικανικό Πρόγραμμα Αριθμοδότησης είναι 011, ενώ είναι το 00 στις περισσότερες ευρωπαϊκές, ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Σε δίκτυα GSM (κυψελοειδή), το πρόθεμα μπορεί να εισαχθεί αυτόματα όταν ο χρήστης προθέτει έναν αριθμό κλήσης με το σύμβολο συν.

Country calling codes map.svg

Επίσημοι κωδικοί κλήσεων χωρώνΕπεξεργασία

x=0 x=1 x=2 x=3 x=4 x=5 x=6 x=7 x=8 x=9
1x

+1: Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Βορείου Αμερικής
CA, US, AG, AI, AS, BB, BM, BS, DM, DO, GD, GU, JM, KN, KY, LC, MP, MS, PR, SX, TC, TT, VC, VG, VI, UM

+1 242: BS
+1 246: BB
+1 264: AI
+1 268: AG
+1 284: VG

+1 340: VI
+1 345: KY

+1 441: BM
+1 473: GD

+1 649: TC
+1 658: JM
+1 664: MS
+1 670: MP
+1 671: GU
+1 684: AS

+1 721: SX
+1 758: LC
+1 767: DM
+1 784: VC
+1 787: PR

+1 809: DO
+1 829: DO
+1 849: DO
+1 868: TT
+1 869: KN
+1 876: JM

+1 939: PR

2x +20: EG (21x below) (22x below) (23x below) (24x below) (25x below) (26x below) +27: ZA +28: — (29x below)
21x +210: — +211: SS +212: MA +213: DZ +214: — +215: — +216: TN +217: — +218: LY +219: —
22x +220: GM +221: SN +222: MR +223: ML +224: GN +225: CI +226: BF +227: NE +228: TG +229: BJ
23x +230: MU +231: LR +232: SL +233: GH +234: NG +235: TD +236: CF +237: CM +238: CV +239: ST
24x +240: GQ +241: GA +242: CG +243: CD +244: AO +245: GW +246: IO +247: AC +248: SC +249: SD
25x +250: RW +251: ET +252: SO +253: DJ +254: KE +255: TZ +256: UG +257: BI +258: MZ +259: —
26x +260: ZM +261: MG +262: RE, YT, TF +263: ZW +264: NA +265: MW +266: LS +267: BW +268: SZ +269: KM
29x +290: SH, TA +291: ER +292: — +293: — +294: — +295: — +296: — +297: AW +298: FO +299: GL
3x +30: GR +31: NL +32: BE +33: FR +34: ES (35x below) +36: HU (37x below) (38x below) +39: IT, VA
35x +350: GI +351: PT +352: LU +353: IE +354: IS +355: AL +356: MT +357: CY +358: FI +359: BG
37x +370: LT +371: LV +372: EE +373: MD +374: AM +375: BY +376: AD +377: MC +378: SM +379: —
38x +380: UA +381: RS +382: ME +383: XK +384: — +385: HR +386: SI +387: BA +388: — +389: MK
4x +40: RO +41: CH (42x below) +43: AT +44: UK +45: DK +46: SE +47: NO +48: PL +49: DE
42x +420: CZ +421: SK +422: — +423: LI +424: — +425: — +426: — +427: — +428: — +429: —
5x (50x below) +51: PE +52: MX +53: CU +54: AR +55: BR +56: CL +57: CO +58: VE (59x below)
50x +500: FK, GS +501: BZ +502: GT +503: SV +504: HN +505: NI +506: CR +507: PA +508: PM +509: HT
59x +590: GP, BL, MF +591: BO +592: GY +593: EC +594: GF +595: PY +596: MQ +597: SR +598: UY +599: BQ, CW
6x +60: MY +61: AU, CX, CC +62: ID +63: PH +64: NZ, PN +65: SG +66: TH (67x below) (68x below) (69x below)
67x +670: TL +671: — +672: NF, AQ, HM +673: BN +674: NR +675: PG +676: TO +677: SB +678: VU +679: FJ
68x +680: PW +681: WF +682: CK +683: NU +684: — +685: WS +686: KI +687: NC +688: TV +689: PF
69x +690: TK +691: FM +692: MH +693: — +694: — +695: — +696: — +697: — +698: — +699: —
7x +7: RU, KZ
+7 3: RU +7 4: RU +7 6: KZ +7 7: KZ +7 8: RU +7 9: RU
8x (80x below) +81: JP +82: KR +83: — +84: VN (85x below) +86: CN (87x below) (88x below) +89: —
80x +800: XT +801: — +802: — +803: — +804: — +805: — +806: — +807: — +808: XS +809: —
85x +850: KP +851: — +852: HK +853: MO +854: — +855: KH +856: LA +857: — +858: — +859: —
87x +870: XN +871: — +872: — +873: — +874: — +875: — +876: — +877: — +878: XP +879: —
88x +880: BD +881: XG +882: XV +883: XV +884: — +885: — +886: TW +887: — +888: XD +889: —
9x +90: TR +91: IN +92: PK +93: AF +94: LK +95: MM (96x below) (97x below) +98: IR (99x below)
96x +960: MV +961: LB +962: JO +963: SY +964: IQ +965: KW +966: SA +967: YE +968: OM +969: —
97x +970: PS +971: AE +972: IL +973: BH +974: QA +975: BT +976: MN +977: NP +978: — +979: XR
99x +990: — +991: XC +992: TJ +993: TM +994: AZ +995: GE +996: KG +997: KZ +998: UZ +999: —
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ΑναλυτικότεραΕπεξεργασία

Ζώνη 1 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Βορείου Αμερικής (NANPA)Επεξεργασία

 
Χώρες που περιλαμβάνονται στο NANPA

Περιοχές μέσα στην Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Βορείου Αμερικής (NANPA) έχουν οριστεί με κωδικούς περιοχής σαν να βρίσκονταν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Οι παρακάτω κωδικοί με μορφή +1-XXX αντιπροσωπεύουν κωδικό περιοχής εντός του NANPA (+1) - Όχι ξεχωριστό κωδικό χώρας. Για παράδειγμα ο κωδικός χώρας του Γκουάμ είναι +1 ακολουθούμενος από τον κωδικό περιοχής 671 - όχι +671.

Περιλαμβάνει γεωγραφικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τις κτήσεις της, τον Καναδά, και πολλά έθνη της Καραϊβικής που μοιράζονται τεχνικά το διεθνές "χώρα" κώδικα 1, με κάθε κράτος (ή μέρη των κρατών), επαρχία, έδαφος, ή νησί απέκτησε το δικό του τριψήφιο "κωδικό περιοχής". Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τους κωδικούς περιοχής για τις εν λόγω χώρες εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά, καθώς και εκείνες των κτήσεων των ΗΠΑ έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κωδικοί χωρών και περιοχών εκτός ΗΠΑ και ΚαναδάΕπεξεργασία

Ζώνη 2 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης ΑφρικήςΕπεξεργασία

(Περιλαμβάνει γεωγραφικά ολόκληρη την Αφρική και τέσσερις ακόμη χώρες που βρίσκονται γεωγραφικά σε άλλες ηπείρους: Αρούμπα, Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού, Γροιλανδία και Νησιά Φερόες.) Όλες οι χώρες και τα εδάφη της Αφρικής, έχουν τριψήφιους κωδικούς κλήσης, με εξαίρεση την Αίγυπτο και τη Νότια Αφρική, οι οποίες έχουν διψήφιο κωδικό).

Ζώνες 3 - 4 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης ΕυρώπηςΕπεξεργασία

 
Κωδικοί κλήσης στην Ευρώπη με μοβ η ζώνη 3 και με κόκκινο η ζώνη 4

(Περιλαμβάνει γεωγραφικά ολόκληρη την Ευρώπη (εκτός από τη Ρωσία και τις Νήσους Φερόε), και διηπειρωτικά κράτη, όπως η Αρμενία και η Κύπρος, αν και το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους τους είναι γεωγραφικά εκτός της ηπειρωτικής Ευρώπης (ανήκει στην Ασία). Οι μεγαλύτερες σε έκταση χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία, και χώρες με μεγάλο πληθυσμό όπως η Δανία, η Σουηδία και η Ελλάδα, έχουν διψήφιους κωδικούς κλήσης, ενώ οι μικρότερες χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα το Λουξεμβούργο, η Ισλανδία, η Μάλτα και η Κύπρος, και χώρες με σημαντικό πληθυσμό όπως, η Βουλγαρία, η Λετονία και η Ιρλανδία, έχουν τριψήφιους κωδικούς κλήσης).

Ζώνη 5 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Κεντρικής & Νότιας ΑμερικήςΕπεξεργασία

Περιλαμβάνει γεωγραφικά την Κεντρική και Νότια Αμερική, από τα οποία τα περισσότερα κράτη είναι ισπανόφωνα και ορισμένες ακόμη χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Καραϊβικής.

Ζώνη 6 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Νοτιοανατολικής Ασίας & ΩκεανίαςΕπεξεργασία

Περιλαμβάνει γεωγραφικά σχεδόν ολόκληρη την Ωκεανία και ορισμένες ακόμη χώρες που βρίσκονται γεωγραφικά στην Ασία: Ανατολικό Τιμόρ, Μαλαισία, Μπρουνέι, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες και Ταϊλάνδη. Η Ινδονησία είναι διηπειρωτική χώρα, και ανήκει γεωγραφικά κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην Ασία.

Ζώνη 7 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Ρωσικής ΟμοσπονδίαςΕπεξεργασία

 
Ο Κωδικός κλήσης 7, θα εξυπηρετεί μελλοντικά και μόνο την Επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Αρχικά ο Διεθνής κωδικός κλήσης +7, χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο από την Σοβιετική Ένωση, η οποία λόγω της μεγάλης έκτασης της (ήταν η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο), υιοθέτησε αποκλειστικά δικό της μονοψήφιο κωδικό, το οποίο και διατήρησε μέχρι και το 1991. Έκτοτε μετά τη Διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ανάμεσα στο 1993 και το 1997, πολλές από τις νέες ανεξάρτητες δημοκρατίες δημιούργησαν τους δικούς τους κωδικούς κλήσεων όπως για παράδειγμα η Λευκορωσία (+375) και η Ουκρανία (+380). (βλέπε πάνω Ζώνες 3 & 4 - Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Ευρώπης, και Ζώνη 9 - Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης κυρίως Ασίας). Σήμερα ο πρώην Σοβιετικός κωδικός κλήσεων +7 χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τη Ρωσία, ως διάδοχο κράτος της πρώην ΕΣΣΔ (το Καζακστάν, θα χρησιμοποιεί, από το 2023, τον νέο δικό του διεθνή κωδικό +997). Η Αμπχαζία χρησιμοποιεί παράνομα τους κωδικούς +7 840 / 940, λόγω του ότι δεν αποτελεί κυρίαρχο κράτος, αλλά επικράτεια της Γεωργίας.

 • +7 3xx / 4xx / 8xx –   Ρωσία (η κάθε Ομόσπονδη Ενότητα, ανάλογα με τον τύπο διακυβέρνησης της (Δημοκρατία, Κράι, Όμπλαστ κ.α.) έχει τον δικό της κωδικό κλήσης - Συμεριλαμβάνει φυσικά και την Περιφέρεια Καλίνινγκραντ, η οποία είναι εξκλάβιο και δε συνδέεται εδαφικά με τη Υπόλοιπη Ρωσία. Δεν συμπεριλαμβάνει όμως την Κριμαία, η οποία αναγνωρίζεται ως τμήμα της Ουκρανίας από την πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας. Η Κριμαία εξυπηρείται, από τους αντίστοιχους κωδικούς της Ουκρανίας.
 • +7 6xx / 7xx –   Καζακστάν (μέχρι το 2023)
 • +7 840 / 940 –   Αμπχαζία (χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και τον κωδικό +995 44, μέσω Γεωργίας)

Ζώνη 8 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Ανατολικής Ασίας & Διεθνείς υπηρεσίεςΕπεξεργασία

Περιλαμβάνει γεωγραφικά μόνο ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ασίας (Ιαπωνία, Βιετνάμ, Κίνα, Καμπότζη, Λάος, Νότια Κορέα, Μπαγκλαντές, Βόρεια Κορέα και Ταιβάν) και μεγάλο φάσμα διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

 • +800 – Διεθνείς δωρεάν κλήσεις (UIFN)
 • +801 – δεν χρησιμοποιείται
 • +802 – δεν χρησιμοποιείται
 • +803 – δεν χρησιμοποιείται
 • +804 – δεν χρησιμοποιείται
 • +805 – δεν χρησιμοποιείται
 • +806 – δεν χρησιμοποιείται
 • +807 – δεν χρησιμοποιείται
 • +808 – διατηρημένος για τις υπηρεσίες καταμερισμένου κόστους
 • +809 – δεν χρησιμοποιείται
 • +81 –   Ιαπωνία
 • +82 –   Νότια Κορέα
 • +83x – δεν χρησιμοποιείται
 • +84 –   Βιετνάμ
 • +850 –   Βόρεια Κορέα
 • +851 – δεν χρησιμοποιείται
 • +852 –   Χονγκ Κονγκ
 • +853 –   Μακάου
 • +854 – δεν χρησιμοποιείται
 • +855 –   Καμπότζη
 • +856 –   Λάος
 • +857 – δεν χρησιμοποιείται
 • +858 – δεν χρησιμοποιείται
 • +859 – δεν χρησιμοποιείται
 • +86 –   Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
 • +870 – Inmarsat "SNAC"
 • +871 – δεν χρησιμοποιείται (Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης της Inmarsat, για τον Ανατολικό Ατλαντικό)
 • +872 – δεν χρησιμοποιείται (Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης της Inmarsat, για τον Ειρηνικό)
 • +873 – δεν χρησιμοποιείται (Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης της Inmarsat, για τον Ινδικό)
 • +874 – δεν χρησιμοποιείται (Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης της Inmarsat, για τον Δυτικό Ατλαντικό)
 • +875 – διατηρημένος για τη θαλάσσια κινητή υπηρεσία
 • +876 – διατηρημένος για τη θαλάσσια κινητή υπηρεσία
 • +877 – διατηρημένος για τη θαλάσσια κινητή υπηρεσία
 • +878 – Ενιαίες προσωπικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
 • +879 – διατηρημένος για εθνικές κινητές/θαλάσσιες χρήσεις
 • +880 –   Μπανγκλαντές
 • +881 – Κινητό δορυφορικό σύστημα
 • +882 – Διεθνή δίκτυα
 • +883 – Διεθνή δίκτυα
 • +884 – δεν χρησιμοποιείται
 • +885 – δεν χρησιμοποιείται
 • +886 –   Ταϊβάν
 • +887 – δεν χρησιμοποιείται
 • +888 – Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA)
 • +889 – δεν χρησιμοποιείται
 • +89x – δεν χρησιμοποιείται

Ζώνη 9 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης κυρίως ΑσίαςΕπεξεργασία

Περιλαμβάνει γεωγραφικά την Ευρύτερη Μέση Ανατολή, στο Ασιατικό της τμήμα, τη Μογγολία, μεγάλο μέρος της Ινδικής Υποηπείρου (Ινδία, Πακιστάν, Νεπάλ, Μπουτάν και Σρι Λάνκα) και μεγάλο μέρος της Καυκασίας (Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία).

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

 1. Ο κωδικός είχε εκχωρηθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ζανζιβάρης - Η χώρα αυτή, όσο υπήρξε ανεξάρτητη χώρα, δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον διεθνή κωδικό κλήσης της, +259, ενώ αντίθετα αυτή η χώρα χρησιμοποιούσε πάντοτε, ως διεθνή κωδικό κλήσης τον κωδικό +255 της Ταγκανίκας. Οι δύο χώρες ενώθηκαν το 1964, για να σχηματίσουν την Τανζανία, η οποία υιοθέτησε και συνέχισε να χρησιμοποιεί τον διεθνή κώδικό +255 της πρώην Ταγκανίκας και η Ζανζιβάρη, εξακολουθεί επίσης να χρησιμοποιεί τον ίδιο κωδικό +255.
 2. Παλαιότερα, μέχρι το 1990, ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για την Ανατολική Γερμανία - Ο κωδικός κλήσης +37 δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα. Όταν ενώθηκαν η Ανατολική Γερμανία με τη Δυτική Γερμανία, η ενωμένη Γερμανία άρχισε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +49, της πρώην Δυτικής Γερμανίας.
 3. Παλαιότερα, μέχρι το 1991, ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για τη Γιουγκοσλαβία - Ο κωδικός κλήσης +38 δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα. Μετά τη διάλυση της, όλες οι νέες ανεξάρτητες δημοκρατίες δημιούργησαν τους δικούς τους κωδικούς κλήσεων όπως για παράδειγμα η Κροατία (+385), η Σλοβενία (+386) και η Βόρεια Μακεδονία (+389).
 4. Παλαιότερα, μέχρι το 1993, ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για την Τσεχοσλοβακία - Ο κωδικός κλήσης +42 δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα. Μετά τη διάλυση της, οι δυο νέες ανεξάρτητες δημοκρατίες δημιούργησαν τους δικούς τους κωδικούς κλήσεων όπως η Τσεχία (+420) και η Σλοβακία (+421).
 5. Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για τον Ολλανδικό Άγιο Μαρτίνο – Ο πρώην κωδικός κλήσης +599 5 του Αγίου Μαρτίνου δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα ο Άγιος Μαρτίνος, εντάχθηκε στη Ζώνη 1 (NANPA), και χρησιμοποιεί πλέον τον κωδικό +1 721, και έκτοτε η χώρα σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +599 5, και παραμένει ελέυθερος.
 6. Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για την Αρούμπα – Ο πρώην κωδικός κλήσης +599 8 της Αρούμπα δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η Αρούμπα, άλλαξε τον διεθνή κωδικό κλήσης της, και χρησιμοποιεί πλέον τον κωδικό +297, και έκτοτε η χώρα σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +599 8, και παραμένει ελέυθερος.
 7. Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για τις Βόρειες Μαριάνες Νήσοι - Ο πρώην κωδικός κλήσης +670 των νησιών Βόρειες Μαριάνες, χρησιμοποιείται σήμερα από το Ανατολικό Τιμόρ, αντίθετα οι Βόρειες Μαριάνες Νήσοι, εντάχθηκαν στη Ζώνη 1 (NANPA), και χρησιμοποιούν πλέον τον κωδικό +1 670, και έκτοτε ο κωδικός +670, παραχωρήθηκε στο Ανατολικό Τιμόρ.
 8. Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για το Γκουάμ – Ο πρώην κωδικός κλήσης +671 του Γκουάμ δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα το Γκουάμ, εντάχθηκε στη Ζώνη 1 (NANPA), και χρησιμοποιεί πλέον τον κωδικό +1 671, και έκτοτε η χώρα σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +671, και παραμένει ελέυθερος.
 9. Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για την Αμερικανική Σαμόα - Ο κωδικός κλήσης +684 της Αμερικανικής Σαμόα δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η Αμερικανική Σαμόα, εντάχθηκε στη Ζώνη 1 (NANPA), και χρησιμοποιεί τον κωδικό +1 684, και έκτοτε η χώρα σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +684, και παραμένει ελέυθερος.
 10. Παλαιότερα, μέχρι το 1990, ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για τη Νότια Υεμένη. Ο κωδικός κλήσης +969 της Νότιας Υεμένης δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η περιοχή, όταν ενώθηκε με τη Βόρεια Υεμένη, για να σχηματίζουν τη σημερινή Υεμένη, η ενωμένη Υεμένη άρχισε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +967, της πρώην Βόρειας Υεμένης
 11. Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για το Εμιράτο του Ντουμπάι. Ο κωδικός κλήσης +978 του Εμιράτου του Ντουμπάι δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η περιοχή, όταν ενώθηκε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άρχισε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +971.
 12. Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης, για τη Διεθνής υπηρεσία υψηλού κόστους του Εμιράτου του Αμπού Ντάμπι. Ο κωδικός κλήσης +979 του Εμιράτου του Αμπού Ντάμπι δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η περιοχή, όταν ενώθηκε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άρχισε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +971.

Παραπομπές και σημειώσειςΕπεξεργασία