Κατάλογος κωδικών κλήσεων χωρών

κατάλογος εγχειρημάτων Wikimedia

Εδώ ένας κατάλογος των κωδικών κλήσεων των χωρών που απαιτούνται για να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες. Οι αριθμοί τίθενται από την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών στα πρότυπα E.164. Τα προθέματα επιτρέπουν τη διεθνή άμεση κλήση (IDD) και αναφέρονται επίσης ως κωδικοί διεθνούς κλήσης συνδρομητών (ISD).

Οι κωδικοί χωρών αποτελούν μέρος του διεθνούς τηλεφωνικού αριθμητικού σχεδίου και είναι απαραίτητες μόνο όταν καλείτε έναν αριθμό τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε κλήση σε άλλη χώρα. Οι κωδικοί χωρών καλούνται πριν από τον εθνικό τηλεφωνικό αριθμό. Κατά σύμβαση, οι διεθνείς αριθμοί τηλεφώνου αντιπροσωπεύονται από την προσθήκη του κωδικού χώρας με ένα σύμβολο συν (+), το οποίο επίσης υποδεικνύει στον συνδρομητή ότι πρέπει πρώτα να καλείται το τοπικό διεθνές πρόθεμα κλήσης. Για παράδειγμα, το διεθνές πρόθεμα κλήσης σε όλες τις χώρες που ανήκουν στο Βορειοαμερικανικό Πρόγραμμα Αριθμοδότησης είναι 011, ενώ είναι το 00 στις περισσότερες ευρωπαϊκές, ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Σε δίκτυα GSM (κυψελοειδή), το πρόθεμα μπορεί να εισαχθεί αυτόματα όταν ο χρήστης προθέτει έναν αριθμό κλήσης με το σύμβολο συν.

Επίσημοι κωδικοί κλήσεων χωρώνΕπεξεργασία

x=0 x=1 x=2 x=3 x=4 x=5 x=6 x=7 x=8 x=9
1x

+1: Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Βορείου Αμερικής
CA, US, AG, AI, AS, BB, BM, BS, DM, DO, GD, GU, JM, KN, KY, LC, MP, MS, PR, SX, TC, TT, VC, VG, VI, UM

+1 242: BS
+1 246: BB
+1 264: AI
+1 268: AG
+1 284: VG

+1 340: VI
+1 345: KY

+1 441: BM
+1 473: GD

+1 649: TC
+1 658: JM
+1 664: MS
+1 670: MP
+1 671: GU
+1 684: AS

+1 721: SX
+1 758: LC
+1 767: DM
+1 784: VC
+1 787: PR

+1 809: DO
+1 829: DO
+1 849: DO
+1 868: TT
+1 869: KN
+1 876: JM

+1 939: PR

2x +20: EG (21x below) (22x below) (23x below) (24x below) (25x below) (26x below) +27: ZA +28: — (29x below)
21x +210: — +211: SS +212: MA +213: DZ +214: — +215: — +216: TN +217: — +218: LY +219: —
22x +220: GM +221: SN +222: MR +223: ML +224: GN +225: CI +226: BF +227: NE +228: TG +229: BJ
23x +230: MU +231: LR +232: SL +233: GH +234: NG +235: TD +236: CF +237: CM +238: CV +239: ST
24x +240: GQ +241: GA +242: CG +243: CD +244: AO +245: GW +246: IO +247: AC +248: SC +249: SD
25x +250: RW +251: ET +252: SO +253: DJ +254: KE +255: TZ +256: UG +257: BI +258: MZ +259: —
26x +260: ZM +261: MG +262: RE, YT, TF +263: ZW +264: NA +265: MW +266: LS +267: BW +268: SZ +269: KM
29x +290: SH, TA +291: ER +292: — +293: — +294: — +295: — +296: — +297: AW +298: FO +299: GL
3x +30: GR +31: NL +32: BE +33: FR +34: ES (35x below) +36: HU (37x below) (38x below) +39: IT, VA
35x +350: GI +351: PT +352: LU +353: IE +354: IS +355: AL +356: MT +357: CY +358: FI +359: BG
37x +370: LT +371: LV +372: EE +373: MD +374: AM +375: BY +376: AD +377: MC +378: SM +379: —
38x +380: UA +381: RS +382: ME +383: XK +384: — +385: HR +386: SI +387: BA +388: — +389: NMK
4x +40: RO +41: CH (42x below) +43: AT +44: UK +45: DK +46: SE +47: NO +48: PL +49: DE
42x +420: CZ +421: SK +422: — +423: LI +424: — +425: — +426: — +427: — +428: — +429: —
5x (50x below) +51: PE +52: MX +53: CU +54: AR +55: BR +56: CL +57: CO +58: VE (59x below)
50x +500: FK, GS +501: BZ +502: GT +503: SV +504: HN +505: NI +506: CR +507: PA +508: PM +509: HT
59x +590: GP, BL, MF +591: BO +592: GY +593: EC +594: GF +595: PY +596: MQ +597: SR +598: UY +599: BQ, CW
6x +60: MY +61: AU, CX, CC +62: ID +63: PH +64: NZ, PN +65: SG +66: TH (67x below) 68x below) (69x below)
67x +670: TL +671: — +672: NF, AQ, HM +673: BN +674: NR +675: PG +676: TO +677: SB +678: VU +679: FJ
68x +680: PW +681: WF +682: CK +683: NU +684: — +685: WS +686: KI +687: NC +688: TV +689: PF
69x +690: TK +691: FM +692: MH +693: — +694: — +695: — +696: — +697: — +698: — +699: —
7x +7: RU, KZ
+7 3: RU +7 4: RU +7 6: KZ +7 7: KZ +7 8: RU +7 9: RU
8x (80x below) +81: JP +82: KR +83: — +84: VN (85x below) +86: CN (87x below) (88x below) +89: —
80x +800: XT +801: — +802: — +803: — +804: — +805: — +806: — +807: — +808: XS +809: —
85x +850: KP +851: — +852: HK +853: MO +854: — +855: KH +856: LA +857: — +858: — +859: —
87x +870: XN +871: — +872: — +873: — +874: — +875: — +876: — +877: — +878: XP +879: —
88x +880: BD +881: XG +882: XV +883: XV +884: — +885: — +886: TW +887: — +888: XD +889: —
9x +90: TR +91: IN +92: PK +93: AF +94: LK +95: MM (96x below) (97x below) +98: IR (99x below)
96x +960: MV +961: LB +962: JO +963: SY +964: IQ +965: KW +966: SA +967: YE +968: OM +969: —
97x +970: PS +971: AE +972: IL +973: BH +974: QA +975: BT +976: MN +977: NP +978: — +979: XR
99x +990: — +991: XC +992: TJ +993: TM +994: AZ +995: GE +996: KG +997: — +998: UZ +999: —
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ΑναλυτικότεραΕπεξεργασία

Ζώνη 1 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Βορείου ΑμερικήςΕπεξεργασία

 
Χώρες που περιλαμβάνονται στο NANPA

Περιοχές μέσα στην Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Βορείου Αμερικής (NANPA) έχουν οριστεί με κωδικούς περιοχής σαν να βρίσκονταν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Οι παρακάτω κωδικοί με μορφή +1-XXX αντιπροσωπεύουν κωδικό περιοχής εντός του NANPA (+1) - Όχι ξεχωριστό κωδικό χώρας. Για παράδειγμα ο κωδικός χώρας του Γκουάμ είναι +1 ακολουθούμενος από τον κωδικό περιοχής 671 - όχι +671.

Περιλαμβάνει γεωγραφικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τις κτήσεις της, τον Καναδά, και πολλά έθνη της Καραϊβικής που μοιράζονται τεχνικά το διεθνές "χώρα" κώδικα 1, με κάθε κράτος (ή μέρη των κρατών), επαρχία, έδαφος, ή νησί απέκτησε το δικό του τριψήφιο "κωδικό περιοχής". Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τους κωδικούς περιοχής για τις εν λόγω χώρες εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά, καθώς και εκείνες των κτήσεων των ΗΠΑ έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κωδικός Χώρα
+ 1 Η.Π.Α.
+ 1 Καναδάς

Κωδικοί χωρών και περιοχών εκτός ΗΠΑ και ΚαναδάΕπεξεργασία

Κωδικός Χώρα
+ 1 242 Μπαχάμες
+ 1 246 Μπαρμπάντος
+ 1 264 Ανγκουίλα
+ 1 268 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
+ 1 284 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
+ 1 340 Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι
+ 1 345 Κέιμαν Νήσοι
+ 1 441 Βερμούδες
+ 1 473 Γρενάδα
+ 1 649 Τερκς και Κέικος
+ 1 664 Μοντσερράτ
+ 1 670 Βόρειες Μαριάνες Νήσοι
+ 1 671 Γκουάμ
+ 1 684 Αμερικανική Σαμόα
+ 1 721 Άγιος Μαρτίνος
+ 1 758 Αγία Λουκία
+ 1 767 Δομινίκα
+ 1 784 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
+ 1 787 / 939 Πουέρτο Ρίκο
+ 1 808 Χαβάη
+ 1 809 / 829 / 849 Δομινικανή Δημοκρατία
+ 1 868 Τρινιντάντ και Τομπάγκο
+ 1 869 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
+ 1 876 Τζαμάικα
+ 1 907 Αλάσκα

Ζώνη 2 – ΑφρικήΕπεξεργασία

  • (Περιλαμβάνει γεωγραφικά ολόκληρη την Αφρική και τέσσερις ακόμη χώρες που βρίσκονται γεωγραφικά σε άλλες ηπείρους: Αρούμπα, Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού, Γροιλανδία και Νησιά Φερόες.)
Κωδικός Χώρα Σημειώσεις
+ 20 Αίγυπτος
+ 211 Νότιο Σουδάν
+ 212 Μαρόκο Ο διεθνής κωδικός του Μαρόκου +212, εξυπηρετεί και την περιοχή της Δημοκρατίας της Σαχάρας (+ 212 5288 & +212 5289).
+ 213 Αλγερία
+ 216 Τυνησία
+ 218 Λιβύη
+ 220 Γκάμπια
+ 221 Σενεγάλη
+ 222 Μαυριτανία
+ 223 Μάλι
+ 224 Γουινέα
+ 225 Ακτή Ελεφαντοστού
+ 226 Μπουρκίνα Φάσο
+ 227 Νίγηρας
+ 228 Τόγκο
+ 229 Μπενίν
+ 230 Μαυρίκιος
+ 231 Λιβερία
+ 232 Σιέρα Λεόνε
+ 233 Γκάνα
+ 234 Νιγηρία
+ 235 Τσαντ
+ 236 Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
+ 237 Καμερούν
+ 238 Πράσινο Ακρωτήριο
+ 239 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
+ 240 Ισημερινή Γουινέα
+ 241 Γκαμπόν
+ 242 Δημοκρατία του Κονγκό
+ 243 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
+ 244 Ανγκόλα
+ 245 Γουινέα-Μπισσάου
+ 246 Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού
+ 247 Νήσος Αναλήψεως
+ 248 Σεϋχέλλες
+ 249 Σουδάν
+ 250 Ρουάντα
+ 251 Αιθιοπία
+ 252 Σομαλία Ο διεθνής κωδικός της Σομαλίας +252, εξυπηρετεί και την περιοχή της Σομαλιλάνδης.
+ 253 Τζιμπουτί
+ 254 Κένυα
+ 255 Τανζανία
+ 256 Ουγκάντα
+ 257 Μπουρούντι
+ 258 Μοζαμβίκη
+ 260 Ζάμπια
+ 261 Μαδαγασκάρη
+ 262 Ρεϋνιόν Ο διεθνής κωδικός της Ρεϋνιόν +262, εξυπηρετεί και το νησί Μαγιότ (+ 262 269 / 639), άλλα και τα Γαλλικά Νότια και Ανταρκτικά Εδάφη.
+ 263 Ζιμπάμπουε
+ 264 Ναμίμπια
+ 265 Μαλάουι
+ 266 Λεσότο
+ 267 Μποτσουάνα
+ 268 Εσουατίνι
+ 269 Κομόρες
+ 27 Νότια Αφρική
+ 290 Αγία Ελένη, Ασενσιόν και Τριστάν ντα Κούνια Ο διεθνής κωδικός της Νήσου Αγίας Ελένης +290, εξυπηρετεί μόνο τα εξής νησιά: Νήσος Αγίας Ελένης και Τριστάν ντα Κούνια (+ 290 8). Η Νήσος Αναλήψεως, έχει τον δικό κωδικό κλήσης (+247, βλέπε πάνω)
+ 291 Ερυθραία
+ 297 Αρούμπα
+ 298 Νήσοι Φερόες
+ 299 Γροιλανδία

Ζώνες 3 - 4 – ΕυρώπηΕπεξεργασία

 
Κωδικοί κλήσης στην Ευρώπη με μοβ η ζώνη 3 και με μπλε η ζώνη 4
Κωδικός Χώρα Σημειώσεις
+ 30 Ελλάδα
+ 31 Ολλανδία
+ 32 Βέλγιο
+ 33 Γαλλία
+ 34 Ισπανία
+ 350 Γιβραλτάρ
+ 351 Πορτογαλία
+ 352 Λουξεμβούργο
+ 353 Ιρλανδία
+ 354 Ισλανδία
+ 355 Αλβανία
+ 356 Μάλτα
+ 357 Κύπρος Ο διεθνής κωδικός της Κύπρου +357, εξυπηρετεί μόνο τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, και τις Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας
+ 358 Φινλανδία Συμπεριλαμβάνει τα Σουηδόφωνα αυτόνομα νησιά Ώλαντ
+ 359 Βουλγαρία
+ 36 Ουγγαρία
+ 370 Λιθουανία
+ 371 Λετονία
+ 372 Εσθονία
+ 373 Μολδαβία Ο διεθνής κωδικός της Μολδαβίας +373, εξυπηρετεί επίσης και την περιοχή της Υπερδνειστερίας (+ 373 2 / 5)
+ 374 Αρμενία Ο διεθνής κωδικός της Αρμενίας +374, εξυπηρετεί επίσης και την Δημοκρατία του Αρτσάχ (+ 374 47 / 97), η οποία ανήκει νομικά στο Αζερμπαϊτζάν.
+ 375 Λευκορωσία
+ 376 Ανδόρρα
+ 377 Μονακό
+ 378 Άγιος Μαρίνος
+ 380 Ουκρανία
+ 381 Σερβία
+ 382 Μαυροβούνιο
+ 383 Κοσσυφοπέδιο Ο διεθνής κωδικός του Κοσόβου +383, παρότι είναι κατωχυρωμένος, δεν χρησιμοποιείται καθόλου, και χρησιμοποιεί ορισμένους κωδικούς άλλων χωρών το +381 της Σερβίας, το +377 του Μονακό και το +386 της Σλοβενίας.
+ 385 Κροατία
+ 386 Σλοβενία
+ 387 Βοσνία & Ερζεγοβίνη
+ 389 Βόρεια Μακεδονία
+ 39 Ιταλία Ο διεθνής κωδικός της Ιταλίας +39, εξυπηρετεί επίσης και το Βατικανό (+ 39 06 698)
+ 40 Ρουμανία
+ 41 Ελβετία Ο διεθνής κωδικός της Ελβετίας +41, εξυπηρετεί επίσης την ιταλική κωμόπολη, Καμπιόνε ντ' Ιτάλια (αποσπασμένο έδαφος της Ιταλίας), και την γερμανική κωμόπολη Μπύσινγκεν (+41 52) (αποσπασμένο έδαφος της Γερμανίας)
+ 420 Τσεχία
+ 421 Σλοβακία
+ 423 Λίχτενσταϊν
+ 43 Αυστρία
+ 44 Ηνωμένο Βασίλειο Ο διεθνής κωδικός του Ηνωμένου Βασιλείου +44, εξυπηρετεί και τις τρεις εξαρτημένες κτήσεις του Στέμματος: Γκέρνσεϊ (+ 44 1481), Τζέρσεϊ (+ 44 1534) και Νήσος του Μαν (+ 44 1624).
+ 45 Δανία
+ 46 Σουηδία
+ 47 Νορβηγία Ο διεθνής κωδικός της Νορβηγίας +47, εξυπηρετεί και τα υπερπόντια νησιά Γιαν Μαγιέν και Σβάλμπαρντ (+47 79), και την νήσο Μπουβέ, στην Ανταρκτική.
+ 48 Πολωνία
+ 49 Γερμανία Ο διεθνής κωδικός της Γερμανίας +49, εξυπηρετεί και την κωμόπολη Μπύσινγκεν (+49 7734), η οποία αποτελεί ενκλάβιο της Ελβετίας.

Ζώνη 5 – Κεντρική & Νότια ΑμερικήΕπεξεργασία

Κωδικός Χώρα
+ 500 Νήσοι Φώκλαντ
+ 501 Μπελίζ
+ 502 Γουατεμάλα
+ 503 Ελ Σαλβαδόρ
+ 504 Ονδούρα
+ 505 Νικαράγουα
+ 506 Κόστα Ρίκα
+ 507 Παναμάς
+ 508 Σαιν Πιερ και Μικελόν
+ 509 Αϊτή
+ 51 Περού
+ 52 Μεξικό
+ 53 Κούβα
+ 54 Αργεντινή
+ 55 Βραζιλία
+ 56 Χιλή
+ 57 Κολομβία
+ 58 Βενεζουέλα
+ 590 Γουαδελούπη
  Άγιος Βαρθολομαίος
  Άγιος Μαρτίνος
+ 591 Βολιβία
+ 592 Γουιάνα
+ 593 Ισημερινός (Εκουαδόρ)
+ 594 Γαλλική Γουιάνα
+ 595 Παραγουάη
+ 596 Μαρτινίκα
+ 597 Σουρινάμ
+ 598 Ουρουγουάη
+ 599 3 Άγιος Ευστάθιος
+ 599 4 Σάμπα
+ 599 7 Μποναίρ
+ 599 9 Κουρασάο

Ζώνη 6 – Νοτιοανατολική Ασία & ΩκεανίαΕπεξεργασία

Κωδικός Χώρα Σημειώσεις
+ 60 Μαλαισία
+ 61 Αυστραλία Ο διεθνής κωδικός της Αυστραλίας +61, εξυπηρετεί και τα Νησιά Κόκος (+61 8 9162), και το Νησί των Χριστουγέννων (+61 8 9164)
+ 62 Ινδονησία
+ 63 Φιλιππίνες
+ 64 Νέα Ζηλανδία
+ 65 Σιγκαπούρη
+ 66 Ταϊλάνδη
+ 670 Ανατολικό Τιμόρ
+ 672 Αυστραλιανά εξωτερικά εδάφη
Αυστραλιανή Ανταρκτική Περιοχή
Νησί Νόρφολκ
+ 673 Μπρουνέι
+ 674 Ναουρού
+ 675 Παπούα Νέα Γουινέα
+ 676 Τόνγκα
+ 677 Νήσοι Σολομώντα
+ 678 Βανουάτου
+ 679 Φίτζι
+ 680 Παλάου
+ 681 Ουάλις και Φουτούνα
+ 682 Νήσοι Κουκ
+ 683 Νιούε
+ 685 Σαμόα
+ 686 Κιριμπάτι
+ 687 Νέα Καληδονία
+ 688 Τουβαλού
+ 689 Γαλλική Πολυνησία
+ 690 Τοκελάου
+ 691 Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας
+ 692 Νήσοι Μάρσαλ

Ζώνη 7 – πρώην Σοβιετική ΈνωσηΕπεξεργασία

Σήμερα ο Σοβιετικός κωδικός κλήσεων +7 χρησιμοποιείται από την Ρωσία και το Καζακστάν. Ανάμεσα στο 1993 και το 1997, πολλές από τις νέες ανεξάρτητες δημοκρατίες δημιούργησαν τους δικούς τους κωδικούς κλήσεων όπως η Λευκορωσία (+375) και η Ουκρανία (+380). (βλέπε πάνω Ζώνες 3 & 4 - Ευρώπη).

Κωδικός Χώρα Χρήση
+ 7 3xx / 4xx / 8xx Ρωσία Συμεριλαμβάνει και την Περιφέρεια Καλίνινγκραντ, η οποία είναι εξκλάβιο και δε συνδέεται εδαφικά με τη Υπόλοιπη Ρωσία. Δεν συμπεριλαμβάνει την Κριμαία, η οποία αναγνωρίζεται ως τμήμα της Ουκρανίας από την πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας. Η Κριμαία εξυπηρείται, από τους αντίστοιχους κωδικούς της Ουκρανίας.
+ 7 6xx / 7xx Καζακστάν
+ 7 840 / 940 Αμπχαζία Η περιοχή επίσης χρησιμοποιεί ανεπίσημα και τον κωδικό + 995 44 της Γεωργίας

Ζώνη 8 – Ανατολική Ασία & Διεθνείς υπηρεσίεςΕπεξεργασία

Κωδικός Χώρα ή Υπηρεσία Σημειώσεις
+ 800 Διεθνείς δωρεάν κλήσεις (UIFN)
+ 808 διατηρημένος για τις υπηρεσίες καταμερισμένου κόστους
+ 81 Ιαπωνία
+ 82 Νότια Κορέα
+ 84 Βιετνάμ
+ 850 Βόρεια Κορέα
+ 852 Χονγκ Κονγκ Ειδική διοικητική περιοχή της Κίνας
+ 853 Μακάου Ειδική διοικητική περιοχή της Κίνας
+ 855 Καμπότζη
+ 856 Λάος
+ 86 Κίνα Ο διεθνής κωδικός της Κίνας +86, εξυπηρετεί μόνο την ηπειρωτική Κίνα. Οι υπόλοιπες περιοχές της Κίνας, έχουν δικούς τους διεθνής κωδικούς κλήσης.
+ 870 Inmarsat "SNAC"
+ 875 διατηρημένος για τη θαλάσσια κινητή υπηρεσία
+ 876 διατηρημένος για τη θαλάσσια κινητή υπηρεσία
+ 877 διατηρημένος για τη θαλάσσια κινητή υπηρεσία
+ 878 Ενιαίες προσωπικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
+ 879 διατηρημένος για εθνικές κινητές/θαλάσσιες χρήσεις
+ 880 Μπανγκλαντές
+ 881 Κινητό δορυφορικό σύστημα
+ 882 Διεθνή δίκτυα
+ 883 Διεθνή δίκτυα
+ 886 Ταϊβάν
+ 888 Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA)

Ζώνη 9 – Υπόλοιπη ΑσίαΕπεξεργασία

Κωδικός Χώρα Σημειώσεις
+ 90 Τουρκία Ο διεθνής κωδικός της Τουρκίας +90, εξυπηρετεί και τις περιοχές της Βόρειας Κύπρου (+90 392), οι οποίες κατέχονται από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
+ 91 Ινδία
+ 92 Πακιστάν Ο διεθνής κωδικός του Πακιστάν +92, εξυπηρετεί και τις αμφισβητούμενες περιοχές, των Αζάντ Κασμίρ (+92 582) και Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν (+92 581), τα οποία διοικούνται πλέον από τρεις χώρες: Ινδία, Πακιστάν, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
+ 93 Αφγανιστάν
+ 94 Σρι Λάνκα
+ 95 Μιανμάρ
+ 960 Μαλδίβες
+ 961 Λίβανος
+ 962 Ιορδανία
+ 963 Συρία
+ 964 Ιράκ
+ 965 Κουβέιτ
+ 966 Σαουδική Αραβία
+ 967 Υεμένη
+ 968 Ομάν
+ 970 Παλαιστίνη
+ 971 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
+ 972 Ισραήλ
+ 973 Μπαχρέιν
+ 974 Κατάρ
+ 975 Μπουτάν
+ 976 Μογγολία
+ 977 Νεπάλ
+ 98 Ιράν
+ 992 Τατζικιστάν
+ 993 Τουρκμενιστάν
+ 994 Αζερμπαϊτζάν
+ 995 Γεωργία Ο διεθνής κωδικός της Γεωργίας +995, εξυπηρετεί και τις αυτόνομες δημοκρατίες της Νότια Οσσετίας (+ 995 34) και της Αμπχαζίας (+ 995 44)
+ 996 Κιργιστάν
+ 998 Ουζμπεκιστάν

Κωδικοί που καταργήθηκανΕπεξεργασία

Κωδικός Χώρα Χρήση
+ 37 Ανατολική Γερμανία Ο κωδικός κλήσης +37 της Ανατολικής Γερμανίας δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα. Όταν ενώθηκαν η Ανατολική Γερμανία με την Δυτική Γερμανία, η ενωμένη Γερμανία άρχισε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +49, της πρώην Δυτικής Γερμανίας. Έκτοτε ο κωδικός +37, διασπάστηκε και χρησιμοποιείται κυρίως από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίες απέκτησαν την ανεξαρτησία τους, και τις μικρότερες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες υιοθέτησαν τους δικούς της κωδικούς κλήσης για παράδειγμα: η Λιθουανία (+370), η Λετονία (+371), η Εσθονία (+372), η Μολδαβία (+373), η Αρμενία (+374), το Μονακό (+377) και άλλες.
+ 38 Γιουγκοσλαβία Ο κωδικός κλήσης +38 της Γιουγκοσλαβίας δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας και μετέπειτα από το 2006 η Σερβία υιοθέτησαν τον κωδικό +381. Ανάμεσα στο 1993 και το 1997, πολλές από τις νέες ανεξάρτητες δημοκρατίες δημιούργησαν τους δικούς τους κωδικούς κλήσεων όπως η Κροατία (+385), η Σλοβενία (+386) και η Βόρεια Μακεδονία (+389).
+ 42 Τσεχοσλοβακία Ο κωδικός κλήσης +42 της Τσεχοσλοβακίας δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα, οι δυο νέες ανεξάρτητες δημοκρατίες δημιούργησαν τους δικούς τους κωδικούς κλήσεων όπως η Τσεχία (+420) και η Σλοβακία (+421).
+ 671 Γκουάμ Ο κωδικός κλήσης +671 του Γκουάμ δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η περιοχή, εντάχθηκε στην Ζώνη 1, και χρησιμοποιεί τον κωδικό +1 671, και έκτοτε ο κωδικός +671, παραμένει ελέυθερος.
+ 684 Αμερικανική Σαμόα Ο κωδικός κλήσης +684 της Αμερικανικής Σαμόα δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η περιοχή, εντάχθηκε στην Ζώνη 1, και χρησιμοποιεί τον κωδικό +1 684, και έκτοτε ο κωδικός +684, παραμένει ελέυθερος.
+ 969 Νότια Υεμένη Ο κωδικός κλήσης +969 της Νότιας Υεμένης δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η περιοχή, όταν ενώθηκε με την Βόρεια Υεμένη, για να σχηματίζουν την Υεμένη, η ενωμένη Υεμένη άρχισε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +967, της πρώην Βόρειας Υεμένης.
+ 978 Ντουμπάι Ο κωδικός κλήσης +978 του Εμιράτου του Ντουμπάι δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η περιοχή, όταν ενώθηκε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άρχισε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +971.
+ 979 Διεθνής υπηρεσία υψηλού κόστους Ο κωδικός κλήσης +979 του Εμιράτου του Αμπού Ντάμπι δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η περιοχή, όταν ενώθηκε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άρχισε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +971.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία