Κατάλογος κωδικών κλήσεων χωρών

κατάλογος εγχειρημάτων Wikimedia

Ο κατάλογος των κωδικών κλήσεων των χωρών είναι ένας κατάλογος που αποτελείται από τους κωδικούς απαιτούνται για την πρόσβαση στις διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες. Οι αριθμοί τίθενται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών στα πρότυπα E.164. Τα προθέματα επιτρέπουν τη διεθνή άμεση κλήση (IDD) και αναφέρονται επίσης ως κωδικοί διεθνούς κλήσης συνδρομητών (ISD).

Οι κωδικοί χωρών αποτελούν μέρος του διεθνούς τηλεφωνικού αριθμητικού σχεδίου και είναι απαραίτητες μόνο όταν καλείται ένας αριθμός τηλεφώνου για κλήση σε άλλη χώρα. Οι κωδικοί χωρών καλούνται πριν από τον εθνικό τηλεφωνικό αριθμό. Κατά σύμβαση, οι διεθνείς αριθμοί τηλεφώνου αντιπροσωπεύονται από την προσθήκη του κωδικού χώρας με ένα σύμβολο συν (+), το οποίο επίσης υποδεικνύει στον συνδρομητή ότι πρέπει πρώτα να καλείται το τοπικό διεθνές πρόθεμα κλήσης. Για παράδειγμα, το διεθνές πρόθεμα κλήσης σε όλες τις χώρες που ανήκουν στο Βορειοαμερικανικό Πρόγραμμα Αριθμοδότησης είναι 011, ενώ είναι το 00 στις περισσότερες ευρωπαϊκές, ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Σε δίκτυα GSM (κυψελοειδή), το πρόθεμα μπορεί να εισαχθεί αυτόματα όταν ο χρήστης προθέτει έναν αριθμό κλήσης με το σύμβολο συν.

Επίσημοι κωδικοί κλήσεων χωρών Επεξεργασία

x=0 x=1 x=2 x=3 x=4 x=5 x=6 x=7 x=8 x=9
1x

+1: Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Βορείου Αμερικής
CA, US, AG, AI, AS, BB, BM, BS, DM, DO, GD, GU, JM, KN, KY, LC, MP, MS, PR, SX, TC, TT, VC, VG, VI, UM

+1 242: BS
+1 246: BB
+1 264: AI
+1 268: AG
+1 284: VG

+1 340: VI
+1 345: KY

+1 441: BM
+1 473: GD

+1 649: TC
+1 658: JM
+1 664: MS
+1 670: MP
+1 671: GU
+1 684: AS

+1 721: SX
+1 758: LC
+1 767: DM
+1 784: VC
+1 787: PR

+1 809: DO
+1 829: DO
+1 849: DO
+1 868: TT
+1 869: KN
+1 876: JM

+1 939: PR

2x +20: EG (21x below) (22x below) (23x below) (24x below) (25x below) (26x below) +27: ZA +28: — (29x below)
21x +210: — +211: SS +212: MA +213: DZ +214: — +215: — +216: TN +217: — +218: LY +219: —
22x +220: GM +221: SN +222: MR +223: ML +224: GN +225: CI +226: BF +227: NE +228: TG +229: BJ
23x +230: MU +231: LR +232: SL +233: GH +234: NG +235: TD +236: CF +237: CM +238: CV +239: ST
24x +240: GQ +241: GA +242: CG +243: CD +244: AO +245: GW +246: IO +247: AC +248: SC +249: SD
25x +250: RW +251: ET +252: SO +253: DJ +254: KE +255: TZ +256: UG +257: BI +258: MZ +259: —
26x +260: ZM +261: MG +262: RE, YT, TF +263: ZW +264: NA +265: MW +266: LS +267: BW +268: SZ +269: KM
29x +290: SH, TA +291: ER +292: — +293: — +294: — +295: — +296: — +297: AW +298: FO +299: GL
3x +30: GR +31: NL +32: BE +33: FR +34: ES (35x below) +36: HU (37x below) (38x below) +39: IT, VA
35x +350: GI +351: PT +352: LU +353: IE +354: IS +355: AL +356: MT +357: CY +358: FI +359: BG
37x +370: LT +371: LV +372: EE +373: MD +374: AM +375: BY +376: AD +377: MC +378: SM +379: —
38x +380: UA +381: RS +382: ME +383: XK +384: — +385: HR +386: SI +387: BA +388: — +389: MK
4x +40: RO +41: CH (42x below) +43: AT +44: UK +45: DK +46: SE +47: NO +48: PL +49: DE
42x +420: CZ +421: SK +422: — +423: LI +424: — +425: — +426: — +427: — +428: — +429: —
5x (50x below) +51: PE +52: MX +53: CU +54: AR +55: BR +56: CL +57: CO +58: VE (59x below)
50x +500: FK, GS +501: BZ +502: GT +503: SV +504: HN +505: NI +506: CR +507: PA +508: PM +509: HT
59x +590: GP, BL, MF +591: BO +592: GY +593: EC +594: GF +595: PY +596: MQ +597: SR +598: UY +599: BQ, CW
6x +60: MY +61: AU, CX, CC +62: ID +63: PH +64: NZ, PN +65: SG +66: TH (67x below) (68x below) (69x below)
67x +670: TL +671: — +672: NF, AQ, HM +673: BN +674: NR +675: PG +676: TO +677: SB +678: VU +679: FJ
68x +680: PW +681: WF +682: CK +683: NU +684: — +685: WS +686: KI +687: NC +688: TV +689: PF
69x +690: TK +691: FM +692: MH +693: — +694: — +695: — +696: — +697: — +698: — +699: —
7x +7: RU, KZ
+7 3: RU +7 4: RU +7 6: KZ +7 7: KZ +7 8: RU +7 9: RU
8x (80x below) +81: JP +82: KR +83: — +84: VN (85x below) +86: CN (87x below) (88x below) +89: —
80x +800: XT +801: — +802: — +803: — +804: — +805: — +806: — +807: — +808: XS +809: —
85x +850: KP +851: — +852: HK +853: MO +854: — +855: KH +856: LA +857: — +858: — +859: —
87x +870: XN +871: — +872: — +873: — +874: — +875: — +876: — +877: — +878: XP +879: —
88x +880: BD +881: XG +882: XV +883: XV +884: — +885: — +886: TW +887: — +888: XD +889: —
9x +90: TR +91: IN +92: PK +93: AF +94: LK +95: MM (96x below) (97x below) +98: IR (99x below)
96x +960: MV +961: LB +962: JO +963: SY +964: IQ +965: KW +966: SA +967: YE +968: OM +969: —
97x +970: PS +971: AE +972: IL +973: BH +974: QA +975: BT +976: MN +977: NP +978: — +979: XR
99x +990: — +991: XC +992: TJ +993: TM +994: AZ +995: GE +996: KG +997: KZ +998: UZ +999: —
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Αναλυτικότερα Επεξεργασία

Ζώνη 1 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Βορείου Αμερικής (NANPA) Επεξεργασία

 
Χώρες που περιλαμβάνονται στο NANPA

Περιοχές μέσα στην Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Βορείου Αμερικής (NANPA) έχουν οριστεί με κωδικούς περιοχής σαν να βρίσκονταν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Οι παρακάτω κωδικοί με μορφή +1-XXX αντιπροσωπεύουν κωδικό περιοχής εντός του NANPA (+1) - Όχι ξεχωριστό κωδικό χώρας. Για παράδειγμα ο κωδικός χώρας του Γκουάμ είναι +1 ακολουθούμενος από τον κωδικό περιοχής 671 - όχι +671.

Περιλαμβάνει γεωγραφικά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τις κτήσεις της, τον Καναδά, και πολλά έθνη της Καραϊβικής που μοιράζονται τεχνικά τον διεθνή κώδικα "χώρας" 1, με κάθε κράτος (ή μέρη των κρατών), επαρχία, έδαφος, ή νησί απέκτησε το δικό του τριψήφιο "κωδικό περιοχής". Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τους κωδικούς περιοχής για τις εν λόγω χώρες εκτός των ΗΠΑ και του Καναδά, καθώς και εκείνες των κτήσεων των ΗΠΑ έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κωδικοί χωρών και περιοχών εκτός ΗΠΑ και Καναδά Επεξεργασία

Ζώνη 2 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Αφρικής Επεξεργασία

(Περιλαμβάνει γεωγραφικά ολόκληρη την Αφρική και τέσσερις ακόμη χώρες που βρίσκονται γεωγραφικά σε άλλες ηπείρους: Αρούμπα, Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού, Γροιλανδία και Νησιά Φερόες). Όλες οι χώρες και τα εδάφη της Αφρικής έχουν τριψήφιους κωδικούς κλήσης, με εξαίρεση την Αίγυπτο και τη Νότια Αφρική, οι οποίες έχουν διψήφιο κωδικό).

Ζώνες 3 - 4 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Ευρώπης Επεξεργασία

 
Κωδικοί κλήσης στην Ευρώπη με μοβ η ζώνη 3 και με κόκκινο η ζώνη 4

(Περιλαμβάνει γεωγραφικά ολόκληρη την Ευρώπη (εκτός από τη Ρωσία και τις Νήσους Φερόες), και διηπειρωτικά κράτη, όπως η Αρμενία και η Κύπρος, αν και το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους τους είναι γεωγραφικά εκτός της ηπειρωτικής Ευρώπης (ανήκει στην Ασία). Οι μεγαλύτερες σε έκταση χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία, και χώρες με μεγάλο πληθυσμό όπως η Δανία, η Σουηδία και η Ελλάδα, έχουν διψήφιους κωδικούς κλήσης, ενώ οι μικρότερες χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα το Λουξεμβούργο, η Ισλανδία, η Μάλτα και η Κύπρος, και χώρες με σημαντικό πληθυσμό όπως, η Βουλγαρία, η Λετονία και η Ιρλανδία, έχουν τριψήφιους κωδικούς κλήσης).

 • +3 – (είχε παραχωρηθεί ως διεθνής κωδικός κλήσης για την,   Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε στόχους, να δημιουργήσει νέος διεθνείς κωδικούς κλήσης σε όλα τα κράτη μέλη της, όπως για παράδειγμα, τον κωδικό +330, για την Ελλάδα, τον κωδικό +333, για τη Γαλλία, τον κωδικό +349, για τη Γερμανία κ.ο.κ., το οποίο τελικά δεν έγινε ποτέ, επειδή δεν το ήθελαν πολλές χώρες της Ευρώπης)
Διεθνής Κωδικός Κλήσης Χώρας Χώρα Χρήση Διεθνούς Κωδικού Κλήσης Χώρας από Τρίτη χώρα η περιοχή Παλαιότερη χρήση
+30   Ελλάδα Αρχικά και παλαιότερα για μικρό χρονικό διάστημα, ο διεθνής κωδικός κλήσης της Ελλάδας +30, χρησιμοποιούνταν και από την Κύπρο, και συγκεκριμένα τον συνδυασμό +30 09, πριν υιοθετήσει η Κύπρος, τον διεθνή κωδικό +357.
+31   Ολλανδία
+32   Βέλγιο
+33   Γαλλία Ο κωδικός κλήσης της Γαλλίας +33, καλύπτει αποκλειστικά μόνο τη Μητροπολιτική Γαλλία. Οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας ανά τον κόσμο, που αποτελούν τα Γαλλικά υπερπόντια εδάφη, έχουν τους δικούς κωδικούς κλήσης, στην ήπειρο που ανήκουν.
+34   Ισπανία
+350   Γιβραλτάρ
+351[σ 2]   Πορτογαλία +351 291 –   Μαδέρα (landlines only)
+351 292 –   Αζόρες (landlines only, Horta, Azores area)
+351 295 –   Αζόρες (landlines only, Angra do Heroísmo area)
+351 296 –   Αζόρες (landlines only, Ponta Delgada and São Miguel Island area)
+352   Λουξεμβούργο
+353   Ιρλανδία
+354   Ισλανδία
+355   Αλβανία
+356   Μάλτα
+357   Κύπρος Ο κωδικός κλήσης της Κύπρου +357, καλύπτει αποκλειστικά τις περιοχές, που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία (Λευκωσία, Ελεύθερη Αμμόχωστος, Λάρνακα, Λεμεσός, Πάφος, και τα κινητά τηλέφωνα των παρόχων που δραστηριοποιούνται στο νησί, καθώς και τις   Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας
+358   Φινλανδία +358 18 –   Ώλαντ
+359   Βουλγαρία
+36   Ουγγαρία αρχικά, ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για την Τουρκία, πριν υιοθετήσει τον κωδικό +90
+37   Ανατολική Γερμανία Καταργήθηκε πλήρως, παλαιότερα, ο διεθνής κωδικός κλήσης +37, μέχρι το 1990, ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για την Ανατολική Γερμανία - Ο κωδικός κλήσης +37 δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα. Όταν ενώθηκαν η Ανατολική Γερμανία με τη Δυτική Γερμανία, με την Γερμανική επανένωση, η ενιαία Γερμανία άρχισε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +49, της πρώην Δυτικής Γερμανίας.
+370   Λιθουανία
+371   Λετονία
+372   Εσθονία
+373[σ 3]   Μολδαβία +373 2/5 -   Υπερδνειστερία
+374[σ 4]   Αρμενία +374 47 –   Δημοκρατία του Αρτσάχ (σταθερή τηλεφωνία)
+374 97 –   Δημοκρατία του Αρτσάχ (κινητή τηλεφωνία)
+375   Λευκορωσία
+376   Ανδόρρα παλαιότερα, χρησιμοποιούσε τον κωδικό +33 628, μέσω Γαλλίας
+377   Μονακό παλαιότερα, χρησιμοποιούσε τον κωδικό +33 93, μέσω Γαλλίας
+378   Άγιος Μαρίνος χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και τον κωδικό +39 0549, μέσω Ιταλίας
+379 δεν χρησιμοποιείται είναι κατοχυρωμένο, από το   Βατικανό
+38   Γιουγκοσλαβία Καταργήθηκε πλήρως, παλαιότερα, ο διεθνής κωδικός κλήσης +38, μέχρι το 1991, ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για τη Γιουγκοσλαβία - Ο κωδικός κλήσης +38 δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα. Μετά τη διάλυση της, όλες οι νέες ανεξάρτητες δημοκρατίες δημιούργησαν τους δικούς τους κωδικούς κλήσεων όπως για παράδειγμα η Κροατία (+385), η Σλοβενία (+386) και η Βόρεια Μακεδονία (+389).
+380   Ουκρανία
+381   Σερβία Αρχικά ο σημερινός διεθνής κωδικός κλήσης της Σερβίας +381, από το 1991 έως το 2006, ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για   τη Σερβία και Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο μετά την ανεξαρτησία του υιοθέτησε τον κωδικό +382.
+382   Μαυροβούνιο
+383   Κόσοβο
+384 δεν χρησιμοποιείται
+385   Κροατία
+386   Σλοβενία
+387   Βοσνία και Ερζεγοβίνη
+388 δεν χρησιμοποιείται Παλαιότερα σε χρήση από τα όργανα της ΕΕ, για δικές της διεθνείς υπηρεσίες.
+389   Βόρεια Μακεδονία
+39   Ιταλία +39 0549 –   Άγιος Μαρίνος
+39 06 698 –   Βατικανό
+40   Ρουμανία
+41   Ελβετία +41 91 –   Καμπιόνε ντ'Ιτάλια, Ιταλικό Εξκλάβιο
+42   Τσεχοσλοβακία Kαταργήθηκε πλήρως, παλαιότερα, ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης +42, μέχρι τις 31/12/1992, ο διεθνής κωδικός κλήσης για την Τσεχοσλοβακία - Ο κωδικός κλήσης +42 δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα. Μετά τη διάλυση της, από 1/1/1993 οι δυο νέες ανεξάρτητες δημοκρατίες δημιούργησαν τους δικούς τους κωδικούς κλήσεων όπως η Τσεχία (+420) και η Σλοβακία (+421).
+420   Τσεχία
+421   Σλοβακία
+423   Λίχτενσταϊν παλαιότερα, χρησιμοποιούσε τον κωδικό +41 75, μέσω Ελβετίας
+43   Αυστρία
+44[σ 5]   Ηνωμένο Βασίλειο +44 1481 –   Γκέρνσεϊ
+44 1534 –   Τζέρσεϊ
+44 1624 –   Νήσος του Μαν
+45   Δανία
+46   Σουηδία
+47   Νορβηγία +47 79 –   Γιαν Μάγεν και Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ
+48   Πολωνία
+49   Γερμανία αρχικά και παλαιότερα, ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για τη Δυτική Γερμανία

Ζώνη 5 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Κεντρικής & Νότιας Αμερικής Επεξεργασία

Περιλαμβάνει γεωγραφικά την Κεντρική και Νότια Αμερική, από τα οποία τα περισσότερα κράτη είναι ισπανόφωνα και ορισμένες ακόμη χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Καραϊβικής.

Ζώνη 6 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Νοτιοανατολικής Ασίας & Ωκεανίας Επεξεργασία

Περιλαμβάνει γεωγραφικά σχεδόν ολόκληρη την Ωκεανία και ορισμένες ακόμη χώρες που βρίσκονται γεωγραφικά στην Ασία: Ανατολικό Τιμόρ, Μαλαισία, Μπρουνέι, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες και Ταϊλάνδη. Η Ινδονησία είναι διηπειρωτική χώρα, και ανήκει γεωγραφικά κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην Ασία.

Διεθνής Κωδικός Κλήσης Χώρας Χώρα Χρήση Διεθνούς Κωδικού Κλήσης Χώρας από Τρίτη χώρα η περιοχή Παλαιότερη χρήση
+60   Μαλαισία
+61   Αυστραλία +61 8 9162 –   Νησιά Κόκος
+61 8 9164 –   Νησί των Χριστουγέννων
+62   Ινδονησία
+63   Φιλιππίνες
+64   Νέα Ζηλανδία +64 xx –   Νήσοι Πίτκαιρν
+65   Σιγκαπούρη
+66   Ταϊλάνδη
+670   Ανατολικό Τιμόρ Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για τις Βόρειες Μαριάνες Νήσοι - Ο πρώην κωδικός κλήσης +670 των νησιών Βόρειες Μαριάνες, χρησιμοποιείται σήμερα από το Ανατολικό Τιμόρ, αντίθετα οι Βόρειες Μαριάνες Νήσοι, εντάχθηκαν στη Ζώνη 1 (NANPA), και χρησιμοποιούν πλέον τον κωδικό +1 670, και έκτοτε ο κωδικός +670, παραχωρήθηκε στο Ανατολικό Τιμόρ.
+671 δεν χρησιμοποιείται Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για το Γκουάμ – Ο πρώην κωδικός κλήσης +671 του Γκουάμ δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα το Γκουάμ, εντάχθηκε στη Ζώνη 1 (NANPA), και χρησιμοποιεί πλέον τον κωδικό +1 671, και έκτοτε η χώρα σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +671, και παραμένει ελέυθερος.
+672   Αυστραλιανά εξωτερικά εδάφη +672 1x –   Αυστραλιανή Ανταρκτική Περιοχή
+672 3 –   Νησί Νόρφολκ
+673   Μπρουνέι
+674   Ναουρού
+675   Παπούα Νέα Γουινέα
+676   Τόνγκα
+677   Νήσοι Σολομώντα
+678   Βανουάτου
+679   Φίτζι
+680   Παλάου
+681   Ουάλις και Φουτούνα
+682   Νήσοι Κουκ
+683   Νιούε
+684 δεν χρησιμοποιείται Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για την Αμερικανική Σαμόα - Ο κωδικός κλήσης +684 της Αμερικανικής Σαμόα δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η Αμερικανική Σαμόα, εντάχθηκε στη Ζώνη 1 (NANPA), και χρησιμοποιεί τον κωδικό +1 684, και έκτοτε η χώρα σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +684, και παραμένει ελέυθερος.
+685   Σαμόα
+686   Κιριμπάτι
+687   Νέα Καληδονία
+688   Τουβαλού
+689   Γαλλική Πολυνησία
+690   Τοκελάου
+691   Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας
+692   Νήσοι Μάρσαλ
 • +693 – δεν χρησιμοποιείται
 • +694 – δεν χρησιμοποιείται
 • +695 – δεν χρησιμοποιείται
 • +696 – δεν χρησιμοποιείται
 • +697 – δεν χρησιμοποιείται
 • +698 – δεν χρησιμοποιείται
 • +699 – δεν χρησιμοποιείται

Ζώνη 7 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Ρωσικής Ομοσπονδίας Επεξεργασία

 
Ο Κωδικός κλήσης 7, εξυπηρετεί μόνο την Επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Αρχικά ο διεθνής κωδικός κλήσης +7, χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο από τη Σοβιετική Ένωση, η οποία λόγω της μεγάλης έκτασης της (ήταν η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο), υιοθέτησε αποκλειστικά δικό της μονοψήφιο κωδικό, το οποίο και διατήρησε μέχρι και το 1991. Έκτοτε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ανάμεσα στο 1993 και το 1997, πολλές από τις νέες ανεξάρτητες δημοκρατίες δημιούργησαν τους δικούς τους κωδικούς κλήσεων όπως για παράδειγμα η Λευκορωσία (+375) και η Ουκρανία (+380). (βλέπε πάνω Ζώνες 3 & 4 - Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Ευρώπης, και Ζώνη 9 - Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης κυρίως Ασίας). Σήμερα ο πρώην σοβιετικός κωδικός κλήσεων +7 χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τη Ρωσία, ως διάδοχο κράτος της πρώην ΕΣΣΔ (το Καζακστάν χρησιμοποιεί, από το 2023, τον νέο δικό του διεθνή κωδικό +997). Η Αμπχαζία χρησιμοποιεί παράνομα τους κωδικούς +7 840 / 940, λόγω του ότι δεν αποτελεί κυρίαρχο κράτος, αλλά επικράτεια της Γεωργίας.

 • +7 3xx / 4xx / 8xx –   Ρωσία (η κάθε Ομόσπονδη Ενότητα, ανάλογα με τον τύπο διακυβέρνησης της (Δημοκρατία, Κράι, Όμπλαστ κ.ά.) έχει τον δικό της κωδικό κλήσης - Συμεριλαμβάνει φυσικά και την περιφέρεια Καλίνινγκραντ, η οποία είναι εξκλάβιο και δε συνδέεται εδαφικά με τη υπόλοιπη Ρωσία. Δεν συμπεριλαμβάνει όμως την Κριμαία, η οποία αναγνωρίζεται ως τμήμα της Ουκρανίας από την πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας. Η Κριμαία εξυπηρείται, από τους αντίστοιχους κωδικούς της Ουκρανίας.
 • +7 6xx / 7xx –   Καζακστάν (αντικαταστάθηκε από τον κωδικό +997)
 • +7 840 / 940 –   Αμπχαζία (χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και τον κωδικό +995 44, μέσω Γεωργίας)

Ζώνη 8 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης Ανατολικής Ασίας & Διεθνείς υπηρεσίες Επεξεργασία

Περιλαμβάνει γεωγραφικά μόνο ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ασίας (Ιαπωνία, Βιετνάμ, Κίνα, Καμπότζη, Λάος, Νότια Κορέα, Μπαγκλαντές, Βόρεια Κορέα και Ταιβάν) και μεγάλο φάσμα διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

 • +800 – Διεθνείς δωρεάν κλήσεις (UIFN)
 • +801 – δεν χρησιμοποιείται
 • +802 – δεν χρησιμοποιείται
 • +803 – δεν χρησιμοποιείται
 • +804 – δεν χρησιμοποιείται
 • +805 – δεν χρησιμοποιείται
 • +806 – δεν χρησιμοποιείται
 • +807 – δεν χρησιμοποιείται
 • +808 – διατηρημένος για τις υπηρεσίες καταμερισμένου κόστους
 • +809 – δεν χρησιμοποιείται
 • +81 –   Ιαπωνία
 • +82 –   Νότια Κορέα
 • +83x – δεν χρησιμοποιείται
 • +84 –   Βιετνάμ
 • +850 –   Βόρεια Κορέα
 • +851 – δεν χρησιμοποιείται
 • +852 –   Χονγκ Κονγκ
 • +853 –   Μακάου
 • +854 – δεν χρησιμοποιείται
 • +855 –   Καμπότζη
 • +856 –   Λάος
 • +857 – δεν χρησιμοποιείται
 • +858 – δεν χρησιμοποιείται
 • +859 – δεν χρησιμοποιείται
 • +86 –   Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
 • +870 – Inmarsat "SNAC"
 • +871 – δεν χρησιμοποιείται (Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης της Inmarsat, για τον Ανατολικό Ατλαντικό)
 • +872 – δεν χρησιμοποιείται (Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης της Inmarsat, για τον Ειρηνικό)
 • +873 – δεν χρησιμοποιείται (Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης της Inmarsat, για τον Ινδικό)
 • +874 – δεν χρησιμοποιείται (Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης της Inmarsat, για τον Δυτικό Ατλαντικό)
 • +875 – διατηρημένος για τη θαλάσσια κινητή υπηρεσία
 • +876 – διατηρημένος για τη θαλάσσια κινητή υπηρεσία
 • +877 – διατηρημένος για τη θαλάσσια κινητή υπηρεσία
 • +878 – Ενιαίες προσωπικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
 • +879 – διατηρημένος για εθνικές κινητές/θαλάσσιες χρήσεις
 • +880 –   Μπανγκλαντές
 • +881 – Κινητό δορυφορικό σύστημα
 • +882 – Διεθνή δίκτυα
 • +883 – Διεθνή δίκτυα
 • +884 – δεν χρησιμοποιείται
 • +885 – δεν χρησιμοποιείται
 • +886 –   Ταϊβάν
 • +887 – δεν χρησιμοποιείται
 • +888 – Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA)
 • +889 – δεν χρησιμοποιείται
 • +89x – δεν χρησιμοποιείται

Ζώνη 9 – Περιοχή Σχεδίου Αριθμοδότησης κυρίως Ασίας Επεξεργασία

Περιλαμβάνει γεωγραφικά την Ευρύτερη Μέση Ανατολή, στο ασιατικό της τμήμα, τη Μογγολία, μεγάλο μέρος της Ινδικής Υποηπείρου (Ινδία, Πακιστάν, Νεπάλ, Μπουτάν και Σρι Λάνκα) και μεγάλο μέρος της Καυκασίας (Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία).

Διεθνής Κωδικός Κλήσης Χώρας Χώρα Χρήση Διεθνούς Κωδικού Κλήσης Χώρας από Τρίτη χώρα η περιοχή Παλαιότερη χρήση
+90[σ 8]   Τουρκία +90 392 –   ΤΔΒΚ
+91   Ινδία
+92[σ 9]   Πακιστάν +92 582 –   Αζάντ Κασμίρ
+92 581 – Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν
+93   Αφγανιστάν
+94   Σρι Λάνκα
+95   Μιανμάρ
+960   Μαλδίβες
+961   Λίβανος
+962   Ιορδανία
+963   Συρία
+964   Ιράκ
+965   Κουβέιτ
+966   Σαουδική Αραβία
+967   Υεμένη αρχικά και παλαιότερα, ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για τη Βόρεια Υεμένη
+968   Ομάν
+969 δεν χρησιμοποιείται Παλαιότερα, μέχρι το 1990, ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για τη Νότια Υεμένη. Ο κωδικός κλήσης +969 της Νότιας Υεμένης δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η περιοχή, όταν ενώθηκε με τη Βόρεια Υεμένη, για να σχηματίζουν τη σημερινή Υεμένη, η ενωμένη Υεμένη άρχισε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +967, της πρώην Βόρειας Υεμένης
+970   Κράτος της Παλαιστίνης
+971   Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
+972   Ισραήλ
+973   Μπαχρέιν
+974   Κατάρ
+975   Μπουτάν
+976   Μογγολία
+977   Νεπάλ
+978 δεν χρησιμοποιείται Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για το Εμιράτο του Ντουμπάι. Ο κωδικός κλήσης +978 του Εμιράτου του Ντουμπάι δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η περιοχή, όταν ενώθηκε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άρχισε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +971.
+979 δεν χρησιμοποιείται Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης, για τη Διεθνής υπηρεσία υψηλού κόστους του Εμιράτου του Αμπού Ντάμπι. Ο κωδικός κλήσης +979 του Εμιράτου του Αμπού Ντάμπι δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η περιοχή, όταν ενώθηκε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άρχισε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +971.
+98   Ιράν
+990 δεν χρησιμοποιείται
+991 Διεθνής τηλεφωνική υπηρεσία δημόσιας αλληλογραφίας (ITPCS)
+992   Τατζικιστάν
+993   Τουρκμενιστάν
+994   Αζερμπαϊτζάν εξαιρούνται, οι κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας του Αρτσάχ
+995[σ 10]   Γεωργία +995 34 –   Νότια Οσσετία (χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και τον κωδικούς +7 850 και +7 9298, μέσω Ρωσίας)
+995 44 –   Αμπχαζία - (χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και τον κωδικούς +7 840 και +7 940, μέσω Ρωσίας)
+996   Κιργιστάν
+997   Καζακστάν
+998   Ουζμπεκιστάν
+999 reserved for future global service.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Σημειώσεις Επεξεργασία

 1. Ο κωδικός είχε εκχωρηθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ζανζιβάρης - Η χώρα αυτή, όσο υπήρξε ανεξάρτητη χώρα, δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον διεθνή κωδικό κλήσης της, +259, ενώ αντίθετα αυτή η χώρα χρησιμοποιούσε πάντοτε, ως διεθνή κωδικό κλήσης τον κωδικό +255 της Ταγκανίκας. Οι δύο χώρες ενώθηκαν το 1964, για να σχηματίσουν την Τανζανία, η οποία υιοθέτησε και συνέχισε να χρησιμοποιεί τον διεθνή κώδικό +255 της πρώην Ταγκανίκας και η Ζανζιβάρη, εξακολουθεί επίσης να χρησιμοποιεί τον ίδιο κωδικό +255.
 2. Ο κωδικός κλήσης της Πορτογαλίας +351, περιλαμβάνει επίσης και τα νησιά Αζόρες και Μαδέρα
 3. Συμπεριλαμβάνει και τη μη αναγνωρισμένη διεθνώς Υπερδνειστερία.
 4. Ο κωδικός κλήσης της Αρμενίας +374, καλύπτει επίσης και την περιοχή της αυτοανακηρυγμένης   Δημοκρατίας του Αρτσάχ (συμπεριλαμβάνει και το αυτόνομο Ναγκόρνο - Καραμπάχ), τα οποία αποτελούν νόμιμα εδάφη του Αζερμπαϊτζάν
 5. Ο κωδικός κλήσης του Ηνωμένου Βασιλείου +44, περιλαμβάνει επίσης και τα Εξαρτώμενα από το Στέμμα νησιωτικά συμπλέγματα
 6. Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για τον Ολλανδικό Άγιο Μαρτίνο – Ο πρώην κωδικός κλήσης +599 5 του Αγίου Μαρτίνου δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα ο Άγιος Μαρτίνος, εντάχθηκε στη Ζώνη 1 (NANPA), και χρησιμοποιεί πλέον τον κωδικό +1 721, και έκτοτε η χώρα σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +599 5, και παραμένει ελέυθερος.
 7. Παλαιότερα ήταν ο διεθνής κωδικός κλήσης για την Αρούμπα – Ο πρώην κωδικός κλήσης +599 8 της Αρούμπα δεν χρησιμοποιείται σήμερα από καμία χώρα αντίθετα η Αρούμπα, άλλαξε τον διεθνή κωδικό κλήσης της, και χρησιμοποιεί πλέον τον κωδικό +297, και έκτοτε η χώρα σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον κωδικό +599 8, και παραμένει ελέυθερος.
 8. Ο κωδικός κλήσης της Τουρκίας +90, καλύπτει επίσης και τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, που ελέγχονται από την «Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου»
 9. Ο κωδικός κλήσης του Πακιστάν +92, καλύπτει επίσης και την περιοχή του Κασμίρ, που διεκδικείται από το Πακιστάν, την Ινδία και την Κίνα
 10. Ο κωδικός κλήσης της Γεωργίας +995, καλύπτει επίσης και τις αυτοανακηρυγμένες Δημοκρατίες   Αμπχαζία και   Νότια Οσσετία, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται διεθνώς, ως κυρίαρχές χώρες, αλλά αποτελούν νομίμως μέρος της Γεωργίας