Τηλεφωνικοί κωδικοί της Ελλάδας

Η τηλεφωνία στην Ελλάδα χρησιμοποιεί τηλεφωνικούς κωδικούς για να κατηγοριοποιήσει τους τηλεφωνικούς αριθμούς, η ρύθμιση των οποίων γίνεται με σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ, που είναι ο ρυθμιστής της αγοράς τηλεπικοινωνιών στη χώρα. Η απόφαση αυτή καλείται Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης[1], και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι κωδικοί κλήσης σταθερών τηλεφώνων κατανεμημένοι στις οκτώ γεωγραφικές ζώνες, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης της Ελλάδας

Το πρώτο ψηφίο αντιπροσωπεύει το είδος της υπηρεσίας, με το 1 να χρησιμοποιείται για σύντομους κωδικούς, το 2 για γεωγραφικούς, το 5 για σκοπούς ενδοδικτυακής δρομολόγησης και VPNs, το 6 για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, το 7 για προσωπικούς αριθμούς, το 8 για μη γεωγραφικούς αριθμούς, το 9 για αριθμούς πρόσθετης χρέωσης, ενώ το 3 και το 4 να είναι δεσμευμένα για μελλοντική χρήση.

Συγκεκριμένα, το μήκος των αριθμών του σχεδίου αριθμοδότησης ορίζεται ως ακολούθως:

  • 10 ψηφία για τους αριθμούς που ξεκινούν με τα ψηφία 2, 6, 8, 9 με εξαίρεση εκείνους της σειράς 807 το μήκος των οποίων είναι 7 ψηφία
  • 3, 4, 5 ή 6 ψηφία για εκείνους που ξεκινούν με το ψηφίο 1 και
  • 5 ψηφία για εκείνους που ξεκινούν με τα ψηφία 54.[2]

Σειρές αριθμών Επεξεργασία

Χρήση Σειρές αριθμών
Διεθνής Κωδικός Κλήσης Ελλάδος (κλήση μόνο από το εξωτερικό) +30 (εναλλακτικά, 0030. Αν κάλεσετε στην Ελλάδα από χώρα που ανήκει στο Βορειοαμερικανικό Πρόγραμμα Αριθμοδότησης - από τις ΗΠΑ ή τον Καναδά είναι 01130)
Σύντομοι κωδικοί και κωδικοί επιλογής/προεπιλογής φορέα 1xx
1xxx
1xxxx
Γεωγραφικοί αριθμοί 2xx xxx xxxx
Αριθμοί δεσμευμένοι για μελλοντική χρήση 3xx xxx xxxx
4xx xxx xxxx
Αριθμοί Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων και Εταιρικοί Αριθμοί 50x xxx xxxx
Σύντομοι Κωδικοί Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων 54xxx
Αριθμοί ή προθέματα δρομολόγησης 55-59
Αριθμοί σταθερών ή κινητών υπηρεσιών φωνής μέσω δορυφορικού δικτύου 600 xxx xxxx
Αριθμοί υπηρεσιών τηλεειδοποίησης 692 xxx xxxx
Αριθμοί κινητών δικτύων ψηφιακών επίγειων συγκαναλικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών 696 xxx xxxx
Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας 690 xxx xxxx, 693 xxx xxxx, 699 xxx xxxx NOVA
694 xxx xxxx, 695 xxx xxxx VODAFONE
697 xxx xxxx, 698 xxx xxxx COSMOTE
Προσωπικοί αριθμοί 70x xxx xxxx
Αριθμοί ατελούς χρέωσης 800 xxx xxxx
Αριθμοί μεριζόμενου κόστους 801 xxx xxxx
Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,06 Ευρώ/λεπτό 806 xxx xxxx
Αριθμοί κλήσεων μέσω καρτών 807 xxxx
Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,12 Ευρώ/λεπτό 812 xxx xxxx
Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,25 Ευρώ/λεπτό 825 xxx xxxx
Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με ανώτατη χρέωση 0,02 Ευρώ/λεπτό 896 xxx xxxx
Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με χρέωση μεγαλύτερη των 0,02 Ευρώ/λεπτό 899 xxx xxxx
Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται σε όλους 901 xxx xxxx
Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους 909 xxx xxxx

Σύντομοι κωδικοί και κωδικοί επιλογής/προεπιλογής φορέα Επεξεργασία

Οι σειρές αριθμών με πρώτο ψηφίο το 1 αφορούν αποκλειστικά σύντομους κωδικούς και κωδικούς επιλογής/προεπιλογής φορέα. Οι σύντομοι κωδικοί αφορούν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίες που απορρέουν από την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, υπηρεσίες ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το κοινωνικό σύνολο, υπηρεσίες δικτύου που προσφέρονται από τους παρόχους δικτύων στους συνδρομητές τους, υπηρεσίες πρόσθετης χρέωσης και υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS).

Αριθμοί κλήσης έκτακτης ανάγκης[3] Επεξεργασία

Αριθμός Υπηρεσία Περιγραφή
112 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Χρησιμοποιείται για άμεση επικοινωνία επί 24ώρου βάσεως με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (αστυνομία, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική).
100 Άμεση Δράση (Αστυνομία) Τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση αστυνομική επέμβαση σε κάθε νομό της χώρας. Κάθε πολίτης μπορεί να επικοινωνεί με την άμεση Δράση στέλνοντας δωρεάν μήνυμα (SMS) στο 100.
108 Άμεση επέμβαση Λιμενικού Σώματος Επικοινωνία με το Λιμεναρχείο και τους Λιμενικούς Σταθμούς
166 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Για άμεση βοήθεια και διακομιδή ασθενών.
199 Πυροσβεστική Υπηρεσία Είναι υπεύθυνο για την κατάσβεση και πρόληψη αστικών και δασικών πυρκαγιών και για την έρευνα, διάσωση και παροχή συνδρομής σε ατυχήματα και καταστροφές σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.
1056 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS Η Γραμμή 1056 διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση φαινομένων Βίας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά (Σωματική, Σεξουαλική & Ψυχολογική Κακοποίηση, Παραμέληση, Bullying, Παράνομη διακίνηση & εμπορία).
11112 Αριθμός έκτακτης Ανάγκης μέσω τηλεομοιοτυπίας Ο σύντομος κωδικός 11112 θα λειτουργεί ως αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης μέσω τηλεομοιοτυπίας υποστηρικτικά στο σύντομο κωδικό έκτακτης ανάγκης 112.
11188 Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Ελληνική Αστυνομία Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για αυτοματοποιημένη προώθηση σε συμβουλές ασφαλείας για τις συχνότερες ερωτήσεις των πολιτών, είτε σύνδεση με εξειδικευμένους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
116000 Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή για Αγνοούμενα Παιδιά Παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε παιδιά που έχουν εξαφανιστεί, την οικογένειά τους, ενώ παράλληλα δέχεται ανώνυμα και επώνυμα πληροφορίες για περιστατικά εξαφάνισης (φυγή εφήβου, απαγωγή, γονική αρπαγή, ανησυχητική εξαφάνιση) τις οποίες και προωθεί στις αρμόδιες Αρχές.
197 Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας Παρέχονται υπηρεσίες επείγουσας ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ψυχολογικής και κοινωνικής ανάγκης, που κινδυνεύουν από άσκηση βίας και κακοποίηση, που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, έχουν τάσεις αυτοκτονίας ή βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο σημαντικής βλάβης λόγω κοινωνικών συνθηκών.

Όλοι οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διασφαλίζουν τη δυνατότητα δωρεάν κλήσης των παραπάνω αριθμών.

Υπεραστικοί Αριθμοί Κλήσης Επεξεργασία

Γενικά, για τους τηλεφωνικούς κωδικούς κλήσης σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ισχύουν τα παρακάτω: Η ελληνική επικράτεια είναι χωρισμένη σε οκτώ γεωγραφικές ζώνες, όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα και αναλύεται παρακάτω. Συνοπτικά:

Ιστορία των τηλεφωνικών κωδικών Επεξεργασία

Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2001, όταν οι τηλεφωνικοί αριθμοί ήταν ανοικτοί και δεν απαιτούνταν πρόθεμα για αστικές κλήσεις, το πλήθος των ψηφίων του συνδρομητικού αριθμού εξαρτώταν από το μέγεθος του τηλεφωνικού κέντρου (δηλ. το μέγεθος της πόλης, που εξυπηρετούσε). Στις αρχές τις δεκαετίας του 1930, η Αθήνα εξυπηρετούνταν από πενταψήφιους τηλεφωνικούς αριθμούς, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα από τετραψήφιους ή και τριψήφιους αριθμούς. Λόγω της σταδιακής διάδοσης της τηλεφωνίας και της αυξανόμενης συσσώρευσης κατοίκων στην πρωτεύουσα, το μήκος των τηλεφωνικών αριθμών των Αθηνών έγινε εξαψήφιο στις αρχές της δεκαετίας του 1960, και επταψήφιο στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Στη Θεσσαλονίκη, εξαψήφιοι τηλεφωνικοί αριθμοί χρησιμοποιούνταν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, παράλληλα με τους πενταψήφιους, έως την επικράτηση των εξαψηφίων στις αρχές της δεκαετίας του 70. Έτσι, ως το τέλος του εικοστού αιώνα, ο συνδρομητικός τηλεφωνικός αριθμός στην Αθήνα ήταν επταψήφιος, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Καβάλα, στην Πάτρα, στην Τρίπολη ή στο Ηράκλειο εξαψήφιος, ενώ για τις υπόλοιπες πόλεις - περιοχές πενταψήφιος. Πριν το 2002, ο γεωγραφικός κωδικός απαιτούνταν μόνο για υπεραστικές κλήσεις, προτάσσοντας αυτού το ψηφίο "0".

Επίσης, από το μέγεθος της πόλης εξαρτώταν και το μέγεθος του υπεραστικού προθέματος, έτσι ώστε τα μεγάλα αστικά κέντρα και αστικά συγκροτήματα να έχουν αφενός σύντομα υπεραστικά προθέματα (προς διευκόλυνση της πλειονότητας των υπεραστικών συνδρομητών), και αφετέρου περισσότερους διαθέσιμους συνδρομητικούς αριθμούς (για την εξυπηρέτηση περισσότερων αστικών συνδρομητών), έτσι ώστε κάθε εθνικός τηλεφωνικός αριθμός να έχει σταθερό πλήθος ψηφίων. Πράγματι, μια υπεραστική κλήση προς επταψήφιο συνδρομητικό αριθμό απαιτούσε διψήφιο πρόθεμα (δηλ. μονοψήφιο υπεραστικό κωδικό). Έτσι, για υπεραστική κλήση εσωτερικού προς την Αθήνα επιλεγόταν το 0 1, ενώ παλαιότερα ο κωδικός ήταν διψήφιος: 0 21. Παρόμοια, μια υπεραστική κλήση εσωτερικού προς εξαψήφιο συνδρομητικό αριθμό απαιτούσε τριψήφιο πρόθεμα (δηλ. διψήφιο κωδικό) και συγκεκριμένα: για τη Θεσσαλονίκη το 0 31, για τη Λάρισα το 0 41, την Καβάλα το 0 51, την Πάτρα το 0 61, την Τρίπολη το 0 71, και το Ηράκλειο το 0 81. Ακόμη, μια υπεραστική κλήση εσωτερικού προς πενταψήφιο αριθμό απαιτούσε τετραψήφιο πρόθεμα (δηλ. τριψήφιο κωδικό), ενδεικτικά: για τη Λαμία το 0 231, για την πόλη της Ρόδου το 0 241, για τη Μυτιλήνη ήταν το 0 251, για τη Χίο ήταν το 0 271, για τα Καρδάμυλα ήταν το 0 272, για τη Ραφήνα και την ευρύτερη περιοχή ήταν το 0 294, για τα Ιωάννινα ήταν το 0 651, για το Μέτσοβο ήταν το 0 656. Να σημειωθεί ακόμη, πως το "1" ως τελευταίο ψηφίο του υπεραστικού κώδικα επιλέχθηκε σκόπιμα να δίνεται στα τηλεφωνικά κέντρα των μεγαλύτερων και πυκνοκατοικημένων πόλεων ή κωμοπόλεων, έτσι ώστε -προς διευκόλυνση της πλειονότητας των υπεραστικών συνδρομητών- να συντομεύει ο χρόνος επιλογής του κωδικού, καθώς το "1" αντιστοιχούσε σε έναν κτύπο μόνο, ενώ το "0" σε μια παλμοσειρά δέκα κτύπων, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση στο τηλεφωνικό δίκτυο.

Η πρόθεση του καλούντος χρήστη να πραγματοποιήσει αυτόματη υπεραστική κλήση σηματοδοτούνταν από την αρχική επιλογή του ψηφίου "0", το οποίο δεν αποτελούσε μέρος του υπεραστικού κωδικού, που ακολουθούσε. Ομοίως, η σηματοδότηση αυτόματης διεθνούς κλήσης γινόταν (και εξακολουθεί να γίνεται μέχρι σήμερα) με τη δευτέρωση του ψηφίου "0", το οποίο δεν αποτελεί μέρος του εθνικού τηλεφωνικού κωδικού, που ακολουθεί. Προς τούτο, ο συνδρομητής εξωτερικού, που καλούσε στην Ελλάδα, μετά το χαρακτηριστικό πρόθεμα διεθνούς κλήσης της χώρας, που διέμενε (και ενδεχομένως δεν ήταν το "00"), επέλεγε τον εθνικό κωδικό Ελλάδος "30" και έπειτα το γεωγραφικό κωδικό της περιοχής, που τον ενδιέφερε, χωρίς να προτάσσει το "0", όπως θα έκανε, ένας εντός Ελλάδος συνδρομητής, που καλούσε υπεραστικά τον ίδιο αριθμό. Ακόμη, για κάποιο χρονικό διάστημα, οι κλήσεις εσωτερικού προς την Κύπρο πραγματοποιούνταν με την επιλογή του τηλεφωνικού προθέματος "0 9", το οποίο αργότερα αντικαταστάθηκε από τον σημερινό εθνικό κωδικό της Κύπρου, το "357".

Σε έναν υπεραστικό κωδικό, ο πρώτος αριθμός αντιστοιχούσε σε ένα Πρωτεύον Κέντρο μιας μεγάλης γεωγραφικής περιφέρειας, ο δεύτερος αριθμός σε ένα Κύριο Κέντρο μιας μεγάλης επιμέρους περιοχής και ο τρίτος αριθμός σε ένα Κομβικό Κέντρο μιας μικρότερης περιοχής, ακολουθώντας ιεραρχικά την διαδρομή από τον καλούντα κόμβο προς τον καλούμενο κόμβο του υπεραστικού δικτύου. Έπειτα, ο πρώτος αριθμός του πενταψήφιου συνδρομητικού-αστικού αριθμού αντιστοιχούσε στο χαρακτηριστικό Τερματικό Κέντρο, που ήταν συνήθως το αστικό τηλεφωνικό κέντρο μιας πόλης ή κωμόπολης. Εξαίρεση σε αυτό το σχήμα αποτελούν τα μεγάλα αστικά κέντρα και στα αστικά συγκροτήματα, στα οποία είχαν δοθεί συντομευμένοι κωδικοί. Έτσι, στο Πρωτεύον Κέντρο 1 των Αθηνών, δεν μπορούσαν να συνδεθούν Κύρια Κέντρα, ενώ τα τερματικά κέντρα χαρακτηρίζονταν από τριψήφιο αριθμό. Παρόμοια, στα Κύρια Κέντρα όλων των Πρωτευόντων Κέντρων με αριθμό 1 (δηλ. 31, 41, 51, κ.τ.λ.) δεν μπορούσαν να συνδεθούν Κομβικά Κέντρα, ενώ τα τερματικά κέντρα χαρακτηρίζονταν από διψήφιο αριθμό.

Στις αρχές του 2001, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ενέκρινε το νέο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (ΕΣΑ), το οποίο περιελάμβανε τη μετάβαση από την ανοικτή στην καλυμμένη αριθμοδότηση των συνδρομητικών γραμμών, έτσι ώστε οι ισχύοντες υπεραστικοί κωδικοί να ενσωματωθούν στους καταχωρημένους συνδρομητικούς αριθμούς κλήσης, οι οποίοι πλέον έχουν σταθερό πλήθος ψηφίων για όλους τους συνδρομητές, ανεξάρτητα από την τοποθεσία των καλουμένων ή των εντός Ελλάδος καλούντων. Το νέο σχέδιο τέθηκε σε απόλυτη ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2002, ωστόσο ο ΟΤΕ επέτρεψε την παράλληλη χρήση των δύο συστημάτων ήδη από 1ης Ιουλίου του 2001. Αρχικά, όλοι οι κωδικοί σταθερής τηλεφωνίας ξεκινούσαν με το ψηφίο "0", τόσο για τις αστικές όσο και τις υπεραστικές κλήσεις, ενώ από τις 3 Νοεμβρίου 2002 και μέχρι σήμερα, όλες οι γραμμές σταθερής τηλεφωνίας ξεκινούν πλέον από "2". Επίσης, οι γραμμές κινητής τηλεφωνίας, που έως τις 19 Ιανουαρίου 2003 ξεκινούσαν από "09", πλέον ξεκινούν από "69".

Επίσης, με τη μεταρρύθμιση του 2001, προστέθηκε ένα ακόμη ψηφίο (το "0" για τις ήδη υπάρχουσες γραμμές) μεταξύ του γεωγραφικού κωδικού και του συνδρομητικού αριθμού και έτσι ο εθνικός τηλεφωνικός αριθμός προέκυψε δεκαψήφιος. Αυτό το ψηφίο, το οποίο βασικά ανήκει στον συνδρομητικό αριθμό και όχι στον υπεραστικό κωδικό, μπορεί να αντικατασταθεί από το 1 ή το 2. Τέτοια τηλέφωνα συναντώνται σε περιπτώσεις, όπου το συγκεκριμένο σταθερό τηλέφωνο ανήκει σε ιδιόκτητο δίκτυο εναλλακτικού παρόχου σταθερής τηλεφωνίας. Ακόμη, κάποιες δημόσιες υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει τηλέφωνα όπου το "0" του κωδικού κλήσης της περιοχής έχει γίνει "3". Αυτή η αλλαγή εντάσσεται στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης. Επομένως θα συναντήσετε και τηλέφωνα Δημόσιων Υπηρεσιών με κωδικούς 213, 2313, 26513 αντί για τους κλασικούς κωδικούς 210, 2310 και 26510, αντίστοιχα. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις παρόλο που διαφοροποιείται το εν λόγω ψηφίο, το πρόθεμα του κωδικού κλήσης δηλώνει την ίδια περιοχή. Για παράδειγμα, σταθερά τηλέφωνα με κωδικό κλήσης 2310 ή 2311 ή 2313 αναφέρονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο υπεραστικός κωδικός (ο οποίος πλέον ενοποιήθηκε με τον συνδρομητικό αριθμό) για την περιοχή της Αθήνας, του Πειραιά και των περιχώρων είναι διψήφιος (21), για τις έξι προαναφερθείσες μείζονες πόλεις της Ελλάδας είναι τριψήφιοι (π.χ. για τη Θεσσαλονίκη είναι 231) και για τις υπόλοιπες πόλεις - περιοχές είναι τετραψήφιοι (π.χ. για τα Ιωάννινα είναι 2651).

Ζώνη 21 – Περιοχή Πρωτεύουσας Επεξεργασία

Ο κωδικός 21 (0-9) xx xxxxx - (το τέταρτο και πέμπτο ψηφίο αλλάζει ανά περιοχή) καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, που περιλαμβάνει τις πόλεις των Αθηνών και του Πειραιώς καθώς και τα περίχωρα αυτών, όπως η Σαλαμίνα, η Ελευσίνα, η Μάνδρα, ο Ασπρόπυργος, οι Αχαρνές, η Παλλήνη, το Κορωπί, η Βάρη και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει ενδεικτικά τα προθέματα για τις επιμέρους περιοχές της Πρωτεύουσας.[4][5]

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Πρόθεμα κέντρου Περιοχές (ενδεικτικά)
2102x Βόρειο Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αχαρνές, Άνω Λιόσια & Φυλή 21020 Αλυσίδα, Γαλάτσι, Λαμπρινή, Νέα Φιλαδέλφεια, Πατήσια, Περισσός, Πλατεία Κολιάτσου, Ριζούπολη, Τρεις Γέφυρες
21021 Νέα Χαλκηδόνα, Αλυσίδα, Γαλάτσι, Λαμπρινή, Νέα Φιλαδέλφεια, Πατήσια, Περισσός, Ριζούπολη
21022 Γαλάτσι, Λαμπρινή, Νέα Φιλαδέλφεια, Περισσός, Ριζούπολη, Πλατεία Κολιάτσου, Τρεις Γέφυρες, Αλυσίδα, Πατήσια
21023 Άγιοι Ανάργυροι, Αχαρνές, Ζεφύρι, Ζωφριά, Καματερό, Μυκονιάτικα, Ίλιον, Τρεις Γέφυρες, Νέα Φιλαδέλφεια, Πατήσια
21024 Άνω Λιόσια, Θρακομακεδόνες, Πάρνηθα, Τατόι, Φυλή, Αχαρνές, Ζεφύρι, Ζωφριά, Καματερό, Ίλιον, Λαμπρινή
21025 Νέα Ιωνία, Μυκονιάτικα, Νέα Χαλκηδόνα, Περισσός, Νέα Φιλαδέλφεια, Ριζούπολη, Λαμπρινή, Πατήσια
21026 Καματερό, Αχαρνές, Μυκονιάτικα, Ίλιον, Νέα Χαλκηδόνα, Μπουρνάζι, Πετρούπολη, Άγιοι Ανάργυροι, Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Ζωφριά
21027 Αλσούπολη, Μαρούσι, Ηράκλειο, Καλογρέζα, Λυκόβρυση, Μεταμόρφωση, Πεύκη, Φιλοθέη, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Περισσός, Νέα Φιλαδέλφεια, Ριζούπολη, Λαμπρινή
21028 Ηράκλειο, Καλογρέζα, Λυκόβρυση, Μεταμόρφωση, Πεύκη, Νέα Ιωνία
21029 Κυψέλη, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Περισσός, Ριζούπολη, Λαμπρινή, Πατήσια
2103x Κέντρο Αθηνών & Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 21032 Αθηνάς, Ακρόπολη, Βοτανικός, Γκάζι, Θησείο, Κέντρο, Κρατίνου, Μακρυγιάννη, Μεταξουργείο, Μοναστηράκι, Ομόνοια, Πετράλωνα, Πλάκα, Στάδιο, Σύνταγμα, Φιλοπάππου, Κουκάκι, Νέος Κόσμος
21033 Ακαδημίας, Γκύζη, Εξάρχεια, Κολωνάκι, Μουσείο, Νεάπολη, Σόλωνος, Κέντρο, Ομόνοια, Σύνταγμα
21034 Αιγάλεω, Καλλιθέα, Κεραμεικός, Άγιος Ιωάννης Ρέντη, Ρουφ, Ταύρος, Αθηνάς, Βοτανικός, Γκάζι, Θησείο, Μεταξουργείο, Μοναστηράκι, Πετράλωνα, Πλάκα, Φιλοπάππου
21035 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
21036 Ακαδημίας, Γκύζη, Εξάρχεια, Κολωνάκι, Μουσείο, Νεάπολη, Σόλωνος, Κέντρο, Ομόνοια, Σύνταγμα
2104x Πειραιάς & Σαλαμίνα 21040 Κερατσίνι, Νίκαια, Πειραιάς, Πέραμα, Άγιος Ιωάννης Ρέντη
21041 Λιμάνι του Πειραιά, Μοσχάτο, Νέο Φάληρο, Φρεαττύδα, Πειραιάς, Άγιος Ιωάννης Ρέντη
21042 Καλλίπολη, Λιμάνι του Πειραιά, Μοσχάτο, Νέο Φάληρο, Φρεαττύδα, Πειραιάς, Άγιος Ιωάννης Ρέντη
21043 Αμφιάλη, Δραπετσώνα, Κερατσίνι, Νίκαια, Πέραμα, Πειραιάς
21044 Πέραμα
21045 Καλλίπολη, Λιμάνι του Πειραιά, Μοσχάτο, Φρεαττύδα, Πειραιάς, Άγιος Ιωάννης Ρέντη
21046 Νίκαια, Πειραιάς, Σαλαμίνα, Αμφιάλη, Δραπετσώνα, Κερατσίνι
21048 Ρουφ, Ταύρος, Νέο Φάληρο, Μοσχάτο, Πειραιάς, Άγιος Ιωάννης Ρέντη
21049 Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια, Αμφιάλη, Κερατσίνι, Άγιος Ιωάννης Ρέντη
2105x Δυτικό Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Δυτικά Προάστια Αθηνών, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα & Μάνδρα 21050 Περιστέρι, Μπουρνάζι, Πετρούπολη, Ίλιον
21051 Κολοκυνθού, Κολωνός, Λόφος Σκουζέ, Αττική, Σεπόλια, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ρουφ
21052 Πεδίον του Άρεως, Καρόλου, Πλατεία Βάθης, Κεραμεικός, Κολοκυνθού, Κολωνός, Λόφος Σκουζέ, Ομόνοια, Ρουφ, Σταθμός Λαρίσης, Βοτανικός, Γκάζι, Μουσείο, Κέντρο, Μεταξουργείο
21053 Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω, Κορυδαλλός, Περιστέρι, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Λόφος Αξιωματικών, Μαγούλα, Μάνδρα, Χαϊδάρι, Σεπόλια, Σκαραμαγκάς, Κολοκυνθού, Μπουρνάζι
21054 Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω, Κορυδαλλός
21055 Σκαραμαγκάς, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μαγούλα, Μάνδρα, Χαϊδάρι
21056 Κορυδαλλός, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω, Χαϊδάρι
21057 Κολοκυνθού, Ζωφριά, Μπουρνάζι, Ίλιον, Χαϊδάρι, Τρεις Γέφυρες, Λόφος Αξιωματικών, Κολωνός, Περιστέρι, Πετρούπολη, Σεπόλια
21058 Περιστέρι, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω, Χαϊδάρι
21059 Λόφος Αξιωματικών, Ρουφ, Κορυδαλλός, Περιστέρι, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Άγιος Ιωάννης Ρέντη
2106x Βορειοανατολικό Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρεια προάστια Αθηνών, Παλλήνη & Κορωπί 21060 Αγία Παρασκευή, Βριλήσσια, Γαργηττός, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Κορωπί, Παιανία, Παλλήνη, Πικέρμι, Σταυρός, Χαλάνδρι, Χολαργός
21061 Μελίσσια, Πεντέλη, Μαρούσι, Βριλήσσια
21062 Αχαρνές, Βριλήσσια, Ηράκλειο, Λυκόβρυση, Πεύκη, Άνοιξη, Διόνυσος, Δροσιά, Εκάλη, Καστρί, Κηφισιά, Κρυονέρι, Ροδόπολη, Νέα Ερυθραία, Ρέα, Σταμάτα, Μαρούσι, Πεντέλη, Τατόι, Άγιος Στέφανος
21063 Αγία Παρασκευή, Σταυρός, Χολαργός, Βριλήσσια
21064 Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι, Γηροκομείο, Γουδή, Ελληνορώσων, Ερυθρός Σταυρός, Εξάρχεια, Κολωνάκι, Νεάπολη, Ζωγράφου, Νέο Ψυχικό, Πολύγωνο, Παλαιό Ψυχικό, Κυψέλη, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Γκύζη
21065 Παπάγου, Πολύδροσο, Νέο Ψυχικό, Αγία Παρασκευή, Χαλάνδρι, Χολαργός
21066 Ανθούσα, Λεοντάριο, Νταού Πεντέλης, Σπάτα, Γαργηττός, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Κορωπί, Παιανία, Παλλήνη, Πικέρμι, Σταυρός
21067 Γηροκομείο, Ελληνορώσων, Παπάγου, Πολύδροσο, Παλαιό Ψυχικό, Νέο Ψυχικό, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Χολαργός
21068 Αλσούπολη, Μελίσσια, Πολύδροσο, Παλαιό Ψυχικό, Αγία Παρασκευή, Φιλοθέη, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Χολαργός, Βριλήσσια
21069 Αμπελόκηποι, Ερυθρός Σταυρός, Γηροκομείο, Ελληνορώσων, Νέο Ψυχικό, Παλαιό Ψυχικό, Φιλοθέη
2107x Ανατολικό τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών 21070 Καισαριανή, Νέα Ελβετία, Παγκράτι, Υμηττός, Ζωγράφου, Άγιος Αρτέμιος
21072 Άγιος Αρτέμιος, Βύρωνας, Ιλίσια, Γουδή, Καισαριανή, Παγκράτι, Στάδιο, Κολωνάκι
21074 Αμπελόκηποι
21075 Άγιος Αρτέμιος, Καρέας, Βύρωνας, Νέα Ελβετία, Υμηττός, Ζωγράφου, Καισαριανή, Παγκράτι
21076 Ηλιούπολη, Άγιος Αρτέμιος, Καρέας, Βύρωνας, Νέα Ελβετία, Υμηττός, Ζωγράφου, Καισαριανή, Παγκράτι
21077 Ιλίσια, Γουδή, Ερυθρός Σταυρός, Παπάγου, Αμπελόκηποι, Ζωγράφου, Καισαριανή
2108x Βόρεια προάστια Αθηνών, Βορειοδυτικό τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νότιο τμήμα Νοτίων Προαστίων Αθηνών & Βάρη 21080 Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, Καστρί, Κηφισιά, Κρυονέρι, Ροδόπολη, Πεύκη, Ζωφριά, Μαρούσι, Βριλήσσια, Νέα Ερυθραία, Ρέα, Σταμάτα, Μελίσσια, Πεντέλη, Τατόι, Ηράκλειο, Λυκόβρυση
21081 Άγιος Στέφανος, Διόνυσος, Δροσιά, Εκάλη, Άνοιξη, Καστρί, Κηφισιά, Κρυονέρι, Ροδόπολη, Νέα Ερυθραία, Ρέα, Σταμάτα, Πεντέλη, Πεύκη
21082 Αγγελόπουλου, Άγιος Παντελεήμονας, Πλατεία Αμερικής, Πλατεία Βικτωρίας, Πεδίον του Άρεως, Αττική, Πλατεία Βάθης, Πολύγωνο, Κυψέλη, Πλατεία Κολιάτσου, Σταθμός Λαρίσης, Γκύζη, Εξάρχεια, Μουσείο, Τρεις Γέφυρες, Πατήσια
21083 Δαγκλή, Άγιοι Ανάργυροι, Λόφος Σκουζέ, Αττική, Μυκονιάτικα, Σεπόλια, Σταθμός Λαρίσης, Μπουρνάζι, Νέα Χαλκηδόνα, Ίλιον, Ριζούπολη, Τρεις Γέφυρες, Πατήσια
21085 Κυψέλη
21086 Αγγελόπουλου, Άγιος Παντελεήμονας, Πλατεία Αμερικής, Πλατεία Βικτωρίας, Πεδίον του Άρεως, Πολύγωνο, Πλατεία Κολιάτσου, Σταθμός Λαρίσης, Μουσείο, Κυψέλη, Τρεις Γέφυρες, Πατήσια
21088 Αλεξάνδρας, Αγγελόπουλου, Άγιος Παντελεήμονας, Πλατεία Αμερικής, Πλατεία Βάθης, Πλατεία Βικτωρίας, Πεδίον του Άρεως, Αττική, Πολύγωνο, Γκύζη, Εξάρχεια, Πλατεία Κολιάτσου, Μουσείο, Κυψέλη, Τρεις Γέφυρες, Πατήσια
21089 Βάρη, Βάρκιζα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ελληνικό, Καβούρι, Άλιμος
2109x Νότιο Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νότια Προάστια Αθηνών & Βάρη 21090 Άγιος Σώστης, Δάφνη, Κουκάκι, Νέα Σμύρνη, Νέος Κόσμος, Ακρόπολη, Καλλιθέα, Μακρυγιάννη, Φιλοπάππου, Νέα Ελβετία, Υμηττός, Άγιος Αρτέμιος, Παγκράτι
21092 Άγιος Σώστης, Δάφνη, Ηλιούπολη, Κουκάκι, Νέα Σμύρνη, Νέος Κόσμος, Ακρόπολη, Θησείο, Καλλιθέα, Μακρυγιάννη, Μοναστηράκι, Πετράλωνα, Πλάκα, Στάδιο, Ταύρος, Φιλοπάππου, Παγκράτι
21093 Άγιος Δημήτριος, Ιππόδρομος, Παλαιό Φάληρο, Άγιος Σώστης, Νέα Σμύρνη, Νέος Κόσμος, Άλιμος, Καλλιθέα, Μοσχάτο
21094 Αμφιθέα, Τζιτζιφιές, Ιππόδρομος, Παλαιό Φάληρο, Ταύρος, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη
21095 Αμφιθέα, Τζιτζιφιές, Ιππόδρομος, Κουκάκι, Άγιος Σώστης, Νέος Κόσμος, Ταύρος, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη
21096 Αεροδρόμιο Ελληνικού, Αργυρούπολη, Βάρκιζα, Βούλα, Γλυφάδα, Ελληνικό, Άλιμος
21097 Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αργυρούπολη, Δάφνη, Ελληνικό, Ηλιούπολη, Καρέας, Γλυφάδα, Νέα Ελβετία, Υμηττός, Νέα Σμύρνη
21098 Αεροδρόμιο Ελληνικού, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αμφιθέα, Αργυρούπολη, Παλαιό Φάληρο, Τζιτζιφιές, Ελληνικό, Γλυφάδα, Νέα Σμύρνη
21099 Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αμφιθέα, Αργυρούπολη, Δάφνη, Ηλιούπολη, Καρέας, Ελληνικό, Γλυφάδα

Ζώνη 22 – Περιοχή Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Επεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
222x Εύβοια
2221 Χαλκίδα Χαλκίδα, Νέα Αρτάκη
2222 Κύμη & Σκύρος Κύμη, Σκύρος
2223 Αλιβέρι Αλιβέρι
2224 Κάρυστος Κάρυστος, Στύρα
2226 Αιδηψός Αιδηψός, Αγριοβότανο, Ιστιαία, Καματριάδες, Λουτρά Αιδηψού, Λιχάδα, Ωρεοί
2227 Μαντούδι Μαντούδι, Αγία Άννα
2228 Ψαχνά Ψαχνά, Στενή Δίρφυος
2229 Ερέτρια Ερέτρια, Αμάρυνθος
223x Ευρυτανία & Φθιώτιδα Περιοχές (ενδεικτικά)
2231 Λαμία Λαμία, Ανθήλη, Δίβρη, Γοργοπόταμος, Δαμάστα, Θερμοπύλες, Κόμμα, Κωσταλέξης, Μονή Αντινίτσης, Ροδίτσα, Σταυρός, Υπάτη, Φραντζής
2232 Δομοκός Δομοκός, Ανάβρα Αλμυρού, Εκκάρα, Νέο Μοναστήρι, Λουτρά Καΐτσης, Ομβριακή, Ξυνιάδα
2233 Αταλάντη (Λοκρίδα) Αταλάντη, Λάρυμνα, Μαλεσίνα, Μαρτίνο
2234 Αμφίκλεια Αμφίκλεια, Ελάτεια, Κάτω Τιθορέα
2235 Καμένα Βούρλα Καμένα Βούρλα, Άγιος Κωνσταντίνος, Μώλος
2236 Σπερχειάδα Σπερχειάδα, Βίτωλη, Μακρακώμη
2237 Καρπενήσι Καρπενήσι, Άγραφα, Κρίκελλο, Κερασοχώρι, Προυσός
2238 Στυλίδα Στυλίδα, Καραβόμυλος, Ράχες
224x Δωδεκάνησα
2241 Ρόδος (Βόρειο κομμάτι) Ρόδος, Ιαλυσός
2242 Κως & Νίσυρος Κως
2243 Κάλυμνος & Αστυπάλαια Πόθια, Χώρα Αστυπάλαιας
2244 Αρχάγγελος (Κεντρικό Κομμάτι Ρόδου) Αρχάγγελος, Λίνδος
2245 Κάρπαθος & Κάσος Πηγάδια (Χώρα Καρπάθου), Απέρι Καρπάθου, Όλυμπος Καρπάθου, Φρυ
2246 Ρόδος (Νότιο Κομμάτι) & Ανατολικά Δωδεκάνησα Καστελλόριζο, Σύμη, Τήλος, πρώην Δήμος Καμείρου, πρώην Δήμος Νότιας Ρόδου & Χάλκη
2247 Αγία Μαρίνα (Βόρεια Δωδεκάνησα) Καλύπτει τα νησιά Αγαθονήσι, Λέρος, Λειψοί & Πάτμος
225x Λέσβος
2251 Μυτιλήνη (Ανατολική Λέσβος) Μυτιλήνη
2252 Αγιάσος (Βόρεια Λέσβος) Αγιάσος, Μήθυμνα
2253 Καλλονή (Δυτική Λέσβος) Καλλονή, Πλωμάρι
2254 Λήμνος & Άγιος Ευστράτιος Μύρινα, Άγιος Ευστράτιος, Ατσική, Θάνος, Κάσπακας, Κορνός, Μούδρος, Νέα Κούταλη, Πλάκα
226x Τμήμα Αττικής, Βοιωτία & Φωκίδα
2261 Λιβαδειά Λιβαδειά, Ορχομενός
2262 Θήβα Θήβα, Τανάγρα
2263 Δερβενοχώρια & Βίλια Βίλια, Ερυθρές, Πράσινο, Πόρτο Γερμενό, Σκούρτα
2264 Θίσβη Δομβραίνα, Ελλοπία, Θίσβη, Ξηρονομή
2265 Άμφισσα Άμφισσα, Αγία Ευθυμία, Δελφοί, Δεσφίνα, Ιτέα
2266 Λιδωρίκι Φωκίδας Λιδωρίκι, Γαλαξίδι, Τολοφώνα
2267 Αράχωβα Αράχωβα, Αντίκυρα, Άσπρα Σπίτια, Δίστομο
2268 Αλίαρτος Αλίαρτος, Ακραίφνιο, Κάστρο, Κόκκινο, Λούτσι, Ορχομενός, Σκροπονέρια
227x Σάμος & Χίος
2271 Χίος Χίος
2272 Καρδάμυλα Καρδάμυλα, Οινούσσες
2273 Σάμος Σάμος, Βαθύ, Πυθαγόρειο
2274 Βολισσός & Ψαρά Βολισσός
2275 Ικαρία & Φούρνοι Κορσεών Άγιος Κήρυκος, Εύδηλος, Ράχες, Φούρνοι
228x Κυκλάδες Περιοχές (ενδεικτικά)
2281 Σύρος, Κύθνος & Σέριφος Σύρος: Ερμούπολη, Αζόλιμνος, Άνω Σύρος, Βάρη, Γαλησσάς, Κίνι, Ποσειδωνία, Φοίνικας, Χρούσσα
Κύθνος: Μεσαριά, Δρυοπίδα, Μέριχας
Σέριφος: Χώρα Σερίφου, Άγιος Ιωάννης, Λιβάδι
2282 Άνδρος Πόλη της Άνδρου, Γαύριο, Μπατσί, Όρμος Κορθίου
2283 Τήνος Πόλη της Τήνου, Βώλακας, Καλλονή, Καρδιανή, Κούμαρος, Κώμη, Ξινάρα, Πάνορμος, Πύργος, Υστέρνια
2284 Πάρος & Σίφνος Πάρος: Παροικιά, Αλυκή, Αντίπαρος, Μάρπησσα, Νάουσα, Παράσπορος
Σίφνος: Χώρα Σίφνου
2285 Νάξος, Αμοργός & Μικρές Κυκλάδες Νάξος: Πόλη της Νάξου, Δρυμαλία
Αμοργός: Χώρα Αμοργού
Μικρές Κυκλάδες: Άνω Κουφονήσι, Δονούσα, Κάτω Κουφονήσι, Ηρακλειά
2286 Σαντορίνη, Ανάφη, Ίος, Σίκινος & Φολέγανδρος Φηρά Θήρας, Χώρα Ίου
2287 Μήλος & Κίμωλος Πλάκα Μήλου
2288 Κέα Ιουλίδα
2289 Μύκονος Πόλη της Μυκόνου, Άγιος Ιωάννης Διακόφτης, Άνω Μερά, Άγιος Στέφανος, Δήλος, Καλαφάτη, Κλουβάς, Ορνός, Πλατύς Γιαλός, Παραλία Super Paradise, Πλιντρί, Τούρλος, Φάρος Αρμενιστής, Ψαρρού
229x Αττική Περιοχές (ενδεικτικά)
2291 Λαγονήσι Λαγονήσι, Ανάβυσσος, Καλύβια Θορικού
2292 Λαύριο Λάυριο
2293 Άγιος Σωτήρας Άγιος Σωτήρας
2294 Ραφήνα Ραφήνα, Αρτέμιδα, Μαραθώνας, Κόκκινο Λιμανάκι, Μάτι, Νέα Μάκρη
2295 Αφίδνες Αφίδνες, Αυλώνας, Κάλαμος, Μήλεσι, Μαλακάσα, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Νέα Παλάτια, Ωρωπός
2296 Μέγαρα Μέγαρα, Κινέτα, Νέα Πέραμος
2297 Αίγινα Πόλη της Αίγινας, Αγκίστρι, Αγία Μαρίνα, Βαθύ, Μεσαγρός, Τζίκηδες
2298 Τροιζήνα & Νησιά Αργοσαρωνικού Τροιζήνα, Γαλατάς, Μέθανα
Νησιά Αργοσαρωνικού: Δοκός, Πόρος, Σπέτσες, Ύδρα
2299 Μαρκόπουλο Μεσογαίας Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Ζώνη 23 – Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας Επεξεργασία

Ο κωδικός 231 (0-9) x xxxxx - (το πέμπτο ψηφίο αλλάζει ανά περιοχή) καλύπτει αποκλειστικά και μόνο περιοχές της πόλης της Θεσσαλονίκης (Καλύπτει τις εξής περιοχές: Κέντρο Θεσσαλονίκης, Τριανδρία, Καλαμαριά, Συκιές, Άγιος Παύλος, Νεάπολη, Πεύκα, Σταυρούπολη, Νέα Ευκαρπία, Πολίχνη, Εύοσμος, Ελευθέριο - Κορδελιό, Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Πανόραμα, Πυλαία, Χορτιάτης, Ασβεστοχώρι, Εξοχή, Σίνδος, Χαλάστρα, Θέρμη & Ωραιόκαστρο). Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει ενδεικτικά τα προθέματα, που χρησιμοποιήθηκαν για τις επιμέρους περιοχές της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές που καλύπτει ο κωδικός
231 Θεσσαλονίκη & Περίχωρα Περιοχές (ενδεικτικά)
2310 2 Θεσσαλονίκη Κέντρο Θεσσαλονίκη, Λευκός Πύργος, Πλατεία Αριστοτέλους, Οδός Τσιμισκή
2310 3 Χαριλάου Χαριλάου
2310 4 Καλαμαριά Καλαμαριά, Νέα Αρετσού
2310 5 Βαρδάρι Βαρδάρι
2310 6 Νεάπολη Νεάπολη, Άγιος Παύλος, Σταυρούπολη, Συκιές
2310 7 Δυτική Θεσσαλονίκη Εύοσμος, Άγιος Αθανάσιος, Αγχίαλος, Γέφυρα, Κάτω Γέφυρα, Ελευθέριο - Κορδελιό, Μενεμένη, Σίνδος
2310 8 Αγία Τριάδα Αγία Τριάδα
2310 9 Τούμπα Τούμπα
232x Σέρρες Περιοχές (ενδεικτικά)
2321 Σέρρες Σέρρες, Άη Γιάννης, Άγιο Πνεύμα, Άνω Βροντού, Βαμβακιά, Βαμβακούσσα, Εμμανουήλ Παππάς, Καλά Δένδρα, Λευκώνας, Μεσοκώμη, Νεοχώρι, Νέος Σκοπός, Ορεινή, Πεθελινός, Πεντάπολη, Προβατάς, Σκοτούσσα, Σκούταρι, Στρυμωνικό, Τούμπα, Χρυσό
2322 Νιγρίτα Νιγρίτα, Αμφίπολη, Αχινός, Δημητρίτσι, Μαυροθάλασσα, Νέα Μεσολλακιά, Νέα Κερδύλια
2323 Σιδηρόκαστρο Σιδηρόκαστρο, Αχλαδοχώρι, Άγκιστρο, Βαμβακόφυτο, Καπνόφυτο, Νέο Πετρίτσι, Προμαχώνας, Χορτερό
2324 Νέα Ζίχνη Νέα Ζίχνη, Αγγίστα, Αλιστράτη, Γάζωρος, Δαφνούδι, Ηλιοκώμη, Κορμίστα, Μικρό Σούλι, Μύρκινος, Νέα Μπάφρα, Πρώτη, Ροδολίβος, Συμβολή
2325 Ηράκλεια Ηράκλεια, Λιθότοπος, Σκοτούσσα, Χρυσοχώραφα
2327 Ροδόπολη (Σιντική) Ροδόπολη, Άνω Πορόια, Κερκίνη
233x Ημαθία Περιοχές (ενδεικτικά)
2331 Βέροια Βέροια, Βεργίνα, Αγία Βαρβάρα, Αγία Τριάδα, Άγιος Γεώργιος, Αγκαθιά, Γεωργιανοί, Καστανέα, Κάτω Βέρμιο, Κουλούρα, Κουμαριά, Κυψέλη, Μακροχώρι, Μεγάλη Γέφυρα, Μελίκη, Νέα Νικομήδεια, Πολύδενδρο, Ριζώματα, Σταυρός, Συκιά, Τρίλοφο
2332 Νάουσα Νάουσα, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Παύλος, Αγγελοχώρι, Άνω Ζερβοχώρι, Αρκοχώρι, Αρχάγγελος, Γιαννακοχώρι, Επισκοπή, Κοπανός, Λευκάδια, Μαρίνα, Παλαιό Ζερβοχώρι, Μεταμόρφωση, Πολυπλάτανος, Ροδοχώρι, Στενήμαχος, Χαρίεσσα
2333 Αλεξάνδρεια Αλεξάνδρεια, Καμποχώρι, Κορυφή, Λουτρός, Νησί, Νησέλι, Πλάτανος, Πλατύ, Τρίκαλα
234x Κιλκίς Περιοχές (ενδεικτικά)
2341 Κιλκίς Κιλκίς, Ακροποταμιά, Βάθη, Βαφειοχώρι, Δροσάτο, Ευκαρπία, Ίσωμα, Κεντρικό, Κρηστώνη, Κορωνούδα, Μάνδρες, Μαυρονέρι, Μεγάλη Βρύση, Μελισσουργειό, Μεσιανό, Μικρόκαμπος, Νέα Σάντα, Νέο Αγιονέρι, Νέο Γυναικόκαστρο, Πεδινό, Πλαγιά, Σταθμός Μουριών, Τέρπυλλος, Χέρσο, Χωρύγι
2343 Πολύκαστρο Πολύκαστρο, Γουμένισσα, Αξιούπολη, Αξιοχώρι, Άσπρος, Γοργόπη, Γρίβα, Ειδομένη, Εύζωνοι, Ευρωπός, Κάρπη, Καστανερή, Κορώνα, Λιβάδια, Μεταμόρφωση, Πλάγια, Πεντάλοφος, Πευκόδασος, Ομαλό, Ποντοηράκλεια, Ρύζια, Σιταριά, Σκρα, Φανός, Φιλυριά
235x Πιερία Περιοχές (ενδεικτικά)
2351 Κατερίνη Κατερίνη, Άγιος Δημήτριος Πέτρας, Βροντού, Γανόχωρα, Έλαφος, Κάτω Άγιος Ιωάννης, Κάτω Μηλιά, Καρίτσα, Κορινός, Κίτρος, Λαγόρραχη, Λόφος, Νέα Έφεσος, Παλαιόστανη, Παραλία Κατερίνης, Ρητίνη, Σφενδάμι, Τρίλοφος
2352 Λιτόχωρο Λιτόχωρο, Λεπτοκαρυά, Λιμένας Λιτοχώρου, Πλάκα Λιτοχώρου, Νέοι Πόροι, Πλαταμώνας, Σκοτίνα
2353 Αιγίνιο Αιγίνιο, Κολινδρός, Μακρύγιαλος, Μεθώνη
237x Χαλκιδική Περιοχές (ενδεικτικά)
2371 Πολύγυρος Πολύγυρος, Άγιος Πρόδρομος, Βάβδος, Βατοπέδι, Βράσταμα, Γαλάτιστα, Γερακινή, Δουμπιά, Κρήμνη, Ορμύλια, Ριζά, Ταξιάρχης
2372 Αρναία Αρναία, Βαρβάρα, Μεγάλη Παναγία, Παλαιοχώρι, Στανός
2373 Νέα Μουδανιά Νέα Μουδανιά, Άγιος Μάμας, Διονυσίου, Ελαιοχώρια, Ζωγράφου, Νέα Πλάγια, Νέα Ποτίδαια, Νέα Τένεδος, Νέα Τρίγλια, Νέα Φλογητά, Πορταριά, Πετράλωνα, Σήμαντρα, Σωζόπολη
2374 Κασσάνδρεια Κασσάνδρεια, Άφυτος, Καλάνδρα, Νέα Σκιώνη, Νέα Φώκαια, Παλιούρι, Πευκοχώρι, Πολύχρονο, Σάνη
2375 Νικήτη Νικήτη, Άγιος Νικόλαος, Βουρβουρού, Μεταγκίτσι, Μεταμόρφωση, Νέος Μαρμαράς, Πλανά, Πυργαδίκια, Σάρτη, Συκιά, Τορώνη
2376 Στρατώνι Στρατώνι, Ολυμπιάδα, Στρατονίκη
2377 Ιερισσός & Άγιο Όρος Ιερισσός, Αμμουλιανή, Νέα Ρόδα, Ουρανούπολη
Άγιο Όρος: Δάφνη, Καρυές, Βίγλα, Βουλευτήρια, Καρούλια, Κατουνάκια, Καψάλα, Άγιος Βασίλειος, Μετόχια, Μονές, Σκήτες
238x Πέλλα & Φλώρινα Περιοχές (ενδεικτικά)
2381 Έδεσσα & Σκύδρα Δήμος Έδεσσας: Έδεσσα, Άγιος Αθανάσιος, Αγία Φωτεινή, Άγρας, Άρνισσα, Βρυτά, Καρυδιά, Νησί, Παναγίτσα, Περαία, Ριζάρι, Σωτήρα, Φλαμουριά
Δήμος Σκύδρας: Σκύδρα, Αρσένι, Δάφνη, Καλή, Καλλίπολη, Καλύβια, Λουτροχώρι, Νέα Ζωή, Μάνδαλο, Πετραία, Προφήτης Ηλίας, Σεβαστιανά
Δήμος Πέλλας: Γυψοχώρι, Δροσερό, Λάκκα, Τριφύλλι
2382 Γιαννιτσά Γιαννιτσά, Πέλλα, Αγροσυκιά, Ακρολίμνη, Αξός, Αραβησσός, Γαλατάδες, Δαμιανό, Δυτικό, Ελευθεροχώρι, Εσώβαλτα, Καρυώτισσα, Κρύα Βρύση, Νέα Πέλλα, Νέος Μυλότοπος, Μελίσσι, Παλαίφυτο, Παραλίμνη, Πενταπλάτανος, Σταυροδρόμι
2384 Αριδαία Αριδαία, Άψαλος, Αρχάγγελος, Βορεινό, Γαρέφειο, Εξαπλάτανος, Θεοδωράκι, Κωνσταντία, Κρανιά, Λουτράκι, Λουτρά Λουτρακίου, Λυκόστομο, Μεγαπλάτανος, Νότια, Ξιφιανή, Όρμα, Περίκλεια, Πολυκάρπι, Προμάχοι, Σαρακηνοί, Τσάκοι, Υδραία, Φούστανη
2385 Φλώρινα Δήμος Φλώρινας: Φλώρινα, Αχλάδα, Αρμενοχώρι, Βεύη, Κάτω Κλείνες, Μελίτη, Μεσονήσι, Νίκη, Νέος Καύκασος, Παπαγιάννης, Πέρασμα, Σίμος Ιωαννίδης, Τριανταφυλλιά
Δήμος Πρεσπών: Άγιος Γερμανός, Άγιος Αχίλλειος, Κρυσταλλοπηγή, Λαιμός, Μικρολίμνη, Πισοδέρι, Ψαράδες
2386 Αμύνταιο Αμύνταιο, Άγιος Παντελεήμονας, Αετός, Ασπρόγεια, Βέγορα, Κέλλη, Λέχοβο, Λιμνοχώρι, Νυμφαίο, Ξινό Νερό, Πεδινό, Πέτρες, Σκλήθρο
239x Θεσσαλονίκη & Τμήμα Νομού Χαλκιδικής Περιοχές (ενδεικτικά)
2391 Χαλκηδόνα Χαλκηδόνα, Άθυρα, Άδενδρο, Βαλτοχώρι, Ελεούσα, Κουφάλια, Λουδίας, Μικρό Μοναστήρι, Παρθένι, Ραχώνα
2392 Περαία Περαία, Αγγελοχώρι, Επανομή, Καρδία, Μεσημέρι, Νέα Μηχανιώνα, Νέοι Επιβάτες, Νέο Ρύσιο, Πλαγιάρι, Ταγαράδες, Τρίλοφος
2393 Λαγκαδίκια Λαγκαδίκια, Αρδαμέρι, Ζαγκλιβέρι, Νέα Απολλωνία, Πετροκέρασα, Προφήτης
2394 Λαγκαδάς Λαγκαδάς, Άσσηρος, Δορκάδα, Δρυμός, Εξαμίλι, Καβαλλάρι, Καρτερές, Λαγυνά, Λητή, Πέντε Βρύσες
2395 Σοχός Σοχός, Ασκός, Αρέθουσα, Κρυονέρι, Λαχανάς, Ξυλόπολη
2396 Βασιλικά Βασιλικά, Αγία Παρασκευή, Άγιος Αντώνιος, Μονοπήγαδο, Περιστερά, Σουρωτή, Φιλοθέη
2397 Ασπροβάλτα Ασπροβάλτα, Βρασνά, Μεγάλη Βόλβη, Νέα Βρασνά, Νέα Μάδυτος, Ρεντίνα, Σταυρός
2399 Νέα Καλλικράτεια Νέα Καλλικράτεια, Άγιος Παύλος, Λάκκωμα

Ζώνη 24 – Περιοχή Δυτικής Μακεδονίας & Θεσσαλίας Επεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
241 Λάρισα & Περίχωρα Περιοχές (ενδεικτικά)
241 (0-7) xxxxxx Λάρισα Λάρισα, Γαλήνη, Γιάννουλη, Κιλελέρ, Κοιλάδα, Κραννώνας, Κυπάρισσος, Νίκαια, Πλατύκαμπος, Ψυχικό
242x Μαγνησία Περιοχές (ενδεικτικά)
2421 Βόλος Βόλος, Ανακασιά, Άνω Βόλος, Άγιος Ονούφριος, Διμήνι, Ιωλκός, Κανάλια, Κάτω Λεχώνια, Μελισσιάτικα, Σέσκλο, Φυτόκο
2422 Αλμυρός Αλμυρός, Αερινό, Πτελεός
2423 Αργαλαστή Άνω Λεχώνια, Άνω Γατζέα, Αφέτες, Καλαμάκι, Κάτω Γατζέα, Μετόχι, Μηλίνα, Μηλιές, Λαύκος, Νεοχώρι, Προμύρι, Τρίκερι
2424 Αλόννησος & Σκόπελος Καλά Νερά
2425 Βελεστίνο Βελεστίνο, Άγιος Γεώργιος Φερών, Στεφανοβίκειο
2426 Ζαγορά Ζαγορά
2427 Σκιάθος Σκιάθος
2428 Βόλος Αγριά, Άγιος Γεώργιος Νηλείας, Άγιος Βλάσιος, Κεραμίδι, Μακρινίτσα, Νέα Αγχίαλος, Νέα Ιωνία, Μαλάκι, Πορταριά, Σταγιάτες, Χάνια Πηλίου
243x Τρίκαλα Περιοχές (ενδεικτικά)
2431 Τρίκαλα Τρίκαλα, Κεφαλόβρυσο, Φήκη Πιαλείων
2432 Καλαμπάκα Καλαμπάκα, Μετέωρα, Αγιόφυλλο, Αγία Παρασκευή Καλαμπάκας, Βασιλική, Βιτουμάς, Διάβα, Καλομοίρα, Κλεινοβός, Κρύα Βρύση, Καστανιά, Νέα Ζωή, Οξύνεια, Καστράκι, Περιστέρα, Σαρακήνα, Φωτεινό, Χρυσομηλιά
2433 Φαρκαδόνα Φαρκαδόνα
2434 Πύλη Πύλη, Ελάτη, Νεραϊδοχώρι, Περτούλι
244x Καρδίτσα Περιοχές (ενδεικτικά)
2441 Καρδίτσα Καρδίτσα, Ματαράγκα, Καρδιτσομαγούλα, Μητρόπολη, Προάστιο
2443 Σοφάδες Σοφάδες
2444 Παλαμάς Παλαμάς, Ορφανά, Συκιές
2445 Μουζάκι Μουζάκι, Αργιθέα, Ανθηρό, Λίμνη Πλαστήρα
246x Δυτική Μακεδονία Περιοχές (ενδεικτικά)
2461 Κοζάνη Κοζάνη, Άγιος Δημήτριος, Αλωνάκια, Αιανή, Εξοχή, Κρόκος, Κοιλάδα, Λυγερή, Μαυροδένδρι, Νέα Χαραυγή, Πολύμυλος, Ποντοκώμη, Σιδεράς
2462 Γρεβενά Γρεβενά, Αβδέλλα, Άγιος Κοσμάς, Δοτσικό, Δεσκάτη, Κνίδη, Κηπουρείο, Μαυραναίοι, Μεσολούρι, Οροπέδιο, Περιβόλι, Σμίξη, Σαμαρίνα, Φιλιππαίοι
2463 Πτολεμαΐδα Πτολεμαΐδα, Ανατολικό, Αντίγονος, Άρδασσα, Βλάστη, Δροσερό, Εμπόριο, Ερμακιά, Κομνηνά, Λεβαία, Μηλοχώρι, Πεντάβρυσος, Πύργοι, Προάστιο, Σπηλιά, Φαράγγι, Φιλώτας, Φούφας
2464 Σέρβια Σέρβια, Βελβεντός, Ελάτη, Λάβα, Νεράιδα, Πλατανόρρευμα
2465 Σιάτιστα Σιάτιστα, Γαλατινή, Νάματα, Σισάνι
2467 Καστοριά Καστοριά, Δισπηλιό, Κορησός, Κλεισούρα, Μαυροχώρι, Τοιχιό, Χλόη, Χωριά Κορεστείων
Άργος Ορεστικό: Άργος Ορεστικό, Βογατσικό
Νεστόριο: Νεστόριο, Αρρένες, Ιεροπηγή
2468 Νεάπολη Βοίου Νεάπολη, Δραγασιά, Πεντάλοφος, Τσοτύλι
249x Λάρισα Περιοχές (ενδεικτικά)
2491 Φάρσαλα Φάρσαλα
2492 Τύρναβος Τύρναβος
2493 Ελασσόνα Ελασσόνα, Ευαγγελισμός, Κρανέα, Σαραντάπορο
2494 Αγιά Αγιά, Αγίοκαμπος
2495 Μακρυχώρι Μακρυχώρι, Αμπελάκια, Αιγάνη, Γόννοι, Γυρτώνη, Ευαγγελισμός Τεμπών, Καστρί Λουτρό, Καλλιπεύκη, Κυψελοχώρι, Νέα Μεσάγκαλα, Νέσσωνας, Πυργετός, Τέμπη

Ζώνη 25 – Περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Επεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
251 Καβάλα & Περίχωρα
251 xxxxxxx Καβάλα Καβάλα
252x Νομός Δράμας
2521 Δράμα Δράμα, Δοξάτο
2522 Προσοτσάνη Προσοτσάνη
2523 Νευροκόπι Νευροκόπι
2524 Παρανέστι Παρανέστι
253x Νομός Ροδόπης
2531 Κομοτηνή Κομοτηνή
2532 Σάπες Σάπες
2533 Ξυλαγανή Ξυλαγανή
2534 Ίασμος Ίασμος
2535 Νέα Καλλίστη Νέα Καλλίστη
254x Νομός Ξάνθης
2541 Ξάνθη Ξάνθη, Γενισέα, Άβδηρα, Βανιάνο, Γέρακας, Εύλαλο, Εύμοιρο, Ηλιοκέντημα, Κένταυρος, Κιμμέρια, Κετίκι, Νέα Κεσσάνη, Πετροχώρι, Πολύσιτος, Νέο Εράσμιο, Πόρτο Λάγος, Πίλημα, Σέλερο, Σμίνθη, Τοξότες
2542 Σταυρούπολη Σταυρούπολη, Άνω Καρυόφυτο, Κομνηνά
2544 Εχίνος Εχίνος, Θέρμες, Κοτύλη, Μύκη, Μέδουσα, Μελίβοια, Σάτρες
255x Νομός Έβρου
2551 Αλεξανδρούπολη & Σαμοθράκη Αλεξανδρούπολη, Άβας
2552 Ορεστιάδα Ορεστιάδα
2553 Διδυμότειχο Διδυμότειχο
2554 Σουφλί Σουφλί
2555 Φέρες Φέρες
2556 Κυπρίνος Κυπρίνος, Ορμένιο
259x Νομός Καβάλας
2591 Χρυσούπολη Χρυσούπολη, Κεραμωτή
2592 Ελευθερούπολη Ελευθερούπολη, Κοκκινοχώρι, Μεσορόπη, Μουσθένη, Ορφάνι
2593 Θάσος Λιμένας Θάσου, Θεολόγος, Καλλιράχη, Κοίνυρα, Λιμενάρια, Παναγία, Ποταμιά, Ποτός, Πρίνος, Σκάλα Καλλιράχης, Σκάλα Μαριών, Σκάλα Ραχωνίου, Σκάλα Σωτήρος
2594 Νέα Πέραμος Νέα Πέραμος, Κάριανη

Ζώνη 26 – Περιοχή Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων Επεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
261 Πάτρα & Περίχωρα
261 xxxxxxx Πάτρα Πάτρα, Ρίο
262x Νομός Ηλείας
2621 Πύργος Πύργος
2622 Αμαλιάδα Αμαλιάδα
2623 Λεχαινά Λεχαινά
2624 Αρχαία Ολυμπία Αρχαία Ολυμπία
2625 Κρέστενα Κρέστενα
2626 Ανδρίτσαινα Ανδρίτσαινα
263x Νομός Αιτωλοακαρνανίας
2631 Μεσολόγγι Μεσολόγγι
2632 Αιτωλικό Αιτωλικό
2634 Ναύπακτος Ναύπακτος, Ευπάλιο
2635 Παππαδάτες
264x Νομός Αιτωλοακαρνανίας & Νομός Λευκάδας
2641 Αγρίνιο Αγρίνιο, Αγγελόκαστρο
2642 Αμφιλοχία Αμφιλοχία
2643 Βόνιτσα Βόνιτσα
2644 Θέρμο Θέρμο
2645 Λευκάδα & Μεγανήσι Λευκάδα, Βασιλική, Εγκλουβή, Νικιάνα, Μεγανήσι, Νυδρί, Σύβοτα Λευκάδας
2646 Αστακός Καλύπτει και τα νησιά Κάλαμος & Καστός Λευκάδας
2647 Νέο Χαλκιόπουλο Νέο Χαλκιόπουλο
265x Νομός Ιωαννίνων
2651 Ιωάννινα Ιωάννινα, Ανατολή, Κατσικάς, Κουτσελιό, Κοσμηρά, Καλπάκι, Νησί Ιωαννίνων, Πέραμα
2653 Ζαγοροχώρια Ασπράγγελοι, Βίτσα, Δίκορφο, Δίλοφο, Διπόταμο, Ελάτη, Ελαφότοπος, Καλουτάς, Κάτω Πεδινά, Μανασσής, Μεσοβούνι, Μονοδένδρι, Βραδέτο, Βρυσοχώρι, Ηλιοχώρι, Καπέσοβο, Κήποι, Κουκούλι, Λαίστα, Λεπτοκαρυά, Νεγάδες, Σκαμνέλι, Τσεπέλοβο, Φραγκάδες
2654 Πέρδικα Πέρδικα
2655 Κόνιτσα Κόνιτσα, Αετομηλίτσα, Μαστοροχώρια
2656 Μέτσοβο Μέτσοβο, Ανήλιο, Ανθοχώρι, Βοτονόσι, Μηλιά, Μπαλτούμα, Ταμπούρια, Χρυσοβίτσα
2657 Δελβινάκι Δελβινάκι
2658 Ζίτσα Ζίτσα, Ελεούσα
2659 Κατσανοχώρια Καλέντζι, Καλλαρύτες, Πράμαντα, Συρράκο
266x Νομός Θεσπρωτίας & Νομός Κέρκυρας
2661 Κέρκυρα Καλύπτει το κεντρικό κομμάτι της Κέρκυρας
2662 Λευκίμμη Καλύπτει το νότιο κομμάτι της Κέρκυρας και τους Παξούς
2663 Παλαιοκαστρίτσα & Διαπόντιοι νήσοι Παλιοκαστρίτσα, Αχαράβη, Ερεικούσσα, Μαθράκι, Οθωνοί, Σκριπερό
2664 Φιλιάτες Φιλιάτες, Μαυρομάτι, Σαγιάδα
2665 Ηγουμενίτσα Ηγουμενίτσα, Καλοδίκι, Μαργαρίτι, Νέα Σελεύκεια, Σύβοτα
2666 Παραμυθιά Παραμυθιά
267x Νομός Κεφαλληνίας
2671 Αργοστόλι Αργοστόλι, Αγία Θέκλη, Ληξούρι
2674 Σάμη Σάμη, Αγία Ευφημία, Βαθύ Ιθάκης
268x Νομός Άρτας & Νομός Πρέβεζας
2681 Άρτα Άρτα, Μενίδι, Πέτα
2682 Πρέβεζα Πρέβεζα
2683 Φιλιππιάδα Φιλιππιάδα, Αμμότοπος
2684 Καναλλάκι Καναλλάκι, Αμμουδιά, Λούτσα, Πάργα
2685 Βουργαρέλι Βουργαρέλι
269x Νομός Αχαΐας & Νομός Ζακύνθου
2691 Αίγιο Αίγιο, Λαμπίρι
2692 Καλάβρυτα Καλάβρυτα, Κέρτεζη
2693 Κάτω Αχαΐα Κάτω Αχαΐα
2694 Χαλανδρίτσα Χαλανδρίτσα
2695 Ζάκυνθος Ζάκυνθος, Αργάσι, Λαγανάς
2696 Ακράτα Ακράτα

Ζώνη 27 – Περιοχή Πελοποννήσου Επεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
271 Τρίπολη & Περίχωρα
271 xxxxxxx Τρίπολη Τρίπολη
272x Νομός Μεσσηνίας
2721 Καλαμάτα Καλαμάτα, Αβία
2722 Μεσσήνη Μεσσήνη, Αβραμιού
2723 Πύλος Πύλος
2724 Μελιγαλάς Μελιγαλάς
2725 Κορώνη Κορώνη
273x Νομός Λακωνίας & Κύθηρα
2731 Σπάρτη Σπάρτη, Αγία Ειρήνη
2732 Μονεμβασιά Μονεμβασιά
2733 Γύθειο Γύθειο
2734 Νεάπολη Νεάπολη
2735 Σκάλα Σκάλα
2736 Κύθηρα Κύθηρα
274x Νομός Κορινθίας
2741 Κόρινθος Κόρινθος, Αγγελόκαστρο, Ισθμία
2742 Κιάτο Κιάτο
2743 Ξυλόκαστρο Ξυλόκαστρο, Τρίκαλα
2744 Λουτράκι Λουτράκι
2746 Νεμέα Νεμέα
2747 Καλιάνοι
275x Νομός Αργολίδας & Νομός Αρκαδίας (Κυνουρία)
2751 Άργος Άργος
2752 Ναύπλιο Νάυπλιο
2753 Λυγουριό Λυγουριό
2754 Κρανίδι Κρανίδι
2755 Άστρος Άστρος Κυνουρίας
2757 Λεωνίδιο Λεωνίδιο
276x Νομός Μεσσηνίας (Τριφυλία)
2761 Κυπαρισσία Κυπαρισσία, Αγία Κυριακή
2763 Γαργαλιάνοι Γαργαλιάνοι
2765 Κοπανάκι Κοπανάκι
279x Νομός Αρκαδίας
2791 Μεγαλόπολη Μεγαλόπολη
2792 Καστρί Κυνουρίας Καστρί
2795 Βυτίνα Βυτίνα, Δημητσάνα
2796 Λεβίδι Λεβίδι
2797 Τρόπαια Τρόπαια

Ζώνη 28 – Περιοχή Κρήτης Επεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
281 Ηράκλειο & Περίχωρα
281 xxxxxxx Ηράκλειο Ηράκλειο
282x Νομός Χανίων
2821 Χανιά Χανιά
2822 Κίσαμος Κίσσαμος
2823 Κάντανος Κάντανος
2824 Κολυμβάρι Κολυμβάρι
2825 Βάμος Βάμος
283x Νομός Ρεθύμνης
2831 Ρέθυμνο Ρέθυμνο, Ασή Γωνιά
2832 Σπήλι Σπήλι, Αγία Γαλήνη
2833 Αμάρι Αμάρι
2834 Πέραμα Μυλοποτάμου Πέραμα
284x Νομός Λασιθίου
2841 Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος
2842 Ιεράπετρα Ιεράπετρα
2843 Σητεία Σητεία
2844 Τζερμιάδο Τζερμιάδο
289x Νομός Ηρακλείου
2891 Αρκαλοχώρι Αρκαλοχώρι
2892 Μοίρες Μοίρες
2893 Πύργος Πύργος Μονοφατσίου
2894 Αγία Βαρβάρα Μονοφατσίου Αγία Βαρβάρα Μονοφατσίου
2895 Άνω Βιάννος Άνω Βιάννος
2897 Λιμήν Χερσονήσου Λιμένας Χερσονήσου, Αβδού

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης πολιτών Επεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία Επισημάνσεις
100 Ελληνική Αστυνομία Άμεση Κλήση Δράσης και Επέμβασης της Ελληνικής Αστυνομίας. Υπό την ευθύνη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
101x μέχρι 103x
105x μέχρι 107x
102xx μέχρι 107xx
108 Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας
109 Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας
112 Πανευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης υπό την ευθύνη του Ελληνικού Κράτους και της ΕΕ
Κλήση μπορεί να πραγματοποιηθεί στο 112 ακόμα και από κινητό τηλέφωνο που δεν διαθέτει κάρτα SIM, και σε περιοχές που δεν υπάρχει καθόλου κάλυψη από τις εταιρείες τηλεφωνίας, ακόμα και σε μέσα σε Σήραγγα η Διεθνή ύδατα.
Μπορείς να καλέσεις επίσης και από οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού.
116xxx Ευρωπαϊκές γραμμές βοήθειας για παιδιά και ενήλικες σε κατάσταση ανάγκης Το φάσμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από εκατοντάδες Ελληνικά σωματεία ή παραρτήματα ξένων Μη κερδοσκοπικών οργανισμών (τέτοια σωματεία είναι το Χαμόγελο του Παιδιού, η Γραμμή Ζωής και άλλες)
118xx Πληροφορίες Τηλεφωνικών Καταλόγων Εσωτερικού & Εξωτερικού (δωρεάν πρόσβαση από όλους του παρόχους) Το φάσμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τις εταιρείες τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone και Nova, αλλά και από εταιρείες που παρέχουν Υπηρεσίες Τηλεηχοπληροφόρησης (τέτοιες εταιρείες είναι οι: Audiotex, Mediatel, Newsphone και πολλές άλλες του χώρου) προσφέροντας καθαρά Υπηρεσίες Πληροφορίων Τηλεφωνικών Καταλόγων.
12x, 12xx, 13x, 13xx Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών Το φάσμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τις εταιρείες τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone και Nova, προσφέροντας καθαρά υπηρεσίες καρτοκινητής τηλεφωνίας (ανανέωση χρόνου ομιλίας, επεκτάσεις υπολοίπου και MB διαδικτύου, υπηρεσίες MMS κυρίως για συσκευές αρκετά παλαιότερης τεχνολογίας, κλήσεις έκτακτης ανάγκης κ.α.)
137xx Δωρεάν Τεχνική Υποστήριξη διαφόρων εταιρειών (δωρεάν πρόσβαση από όλους του παρόχους) Το φάσμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τις εταιρείες τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone και Nova, προσφέροντας καθαρά Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Πελατών των τηλεφωνικών γραμμών των συνδρομητών τους (Τεχνική Υποστήριξη για βλάβη σταθερού τηλεφώνου, αντικατάσταση για υπαίθριες τηλεφωνικές γραμμές, βλάβη στο σήμα του διαδικτύου, βλάβη για συνδρομητική τηλεόραση, ανανεώσεις συμβολαίων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας για Roaming σε χώρες εκτός ΕΕ κ.α.)
138xx Κέντρα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών τηλεφωνικών εταιρειών
14xx Φωνητικές πύλες μουσικής τηλεφωνικών εταιρειών
142xx up to 149xx Υπηρεσίες πληροφόρησης (καιρός, νέα κ.λπ.) Το φάσμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τις εταιρείες που παρέχουν Υπηρεσίες Τηλεηχοπληροφόρησης (τέτοιες εταιρείες είναι οι: Audiotex, Mediatel, Newsphone και πολλές άλλες του χώρου) προσφέροντας καθαρά Υπηρεσίες για προγνωστικά καιρού, ειδήσεις, τυχερούς διαγωνισμούς, προγνωστικά για τυχερά παιχνίδια κ.α.
15xx Τηλεφωνικές γραμμές ΚΕΠ & Δημόσιες υπηρεσίες Τηλεφωνικοί αριθμοί του δημόσιου τομέα, υπό την ευθύνη των ΟΤΑ και της ΚΕΔΕ
166 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Επείγουσα Άμεση Κλήση Έκτακτης Ανάγκης Ασθενοφόρου και Επείγουσας Νοσηλείας σε Νοσοκομείο. Υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας.
170 Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας
171 Τουριστική Αστυνομία υπό την ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας
181xx, 182xx, 183xx Σύντομοι αριθμοί για ιδιωτικές εταιρείες
188xx Σύντομοι αριθμοί για ιδιωτικές εταιρείες
191 Κέντρο Δασοπυρόσβεσης υπό την ευθύνη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
196x Δημόσιες υπηρεσίες (αριθμοί του δημόσιου τομέα) Τηλεφωνικοί αριθμοί του δημόσιου τομέα, υπό την ευθύνη των ΟΤΑ
197 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας
199 Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας Επείγουσα Άμεση Κλήση Έκτακτης Ανάγκης Πυροσβεστικής και Επείγουσας Δράσης Πυρκαγιάς. Υπό την ευθύνη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
110xx
111xx
110x, 111x
113xx up to 116xx
113x up to 118x
117xx
119
140xx
151xx up to 156xx
159xx
186x up to 189x
190xx up to 195xx

Τηλεφωνικοί κωδικοί για Υπηρεσίες Επεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία
50x xxx xxxx Αριθμοί Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων και Εταιρικοί Αριθμοί
54xxx Σύντομοι Κωδικοί Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων
559xx Αριθμοί ή προθέματα δρομολόγησης

Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας Επεξεργασία

Φάσμα Πάροχος κινητής τηλεφωνίας Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
685 185 xxxx Δίκτυο MVNO (διάφορες εταιρίες) Εικονικοί πάροχοί υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών (συνεργάζονται με τα δίκτυα των κύριων τριών εταιρειών κινητής Cosmote, Vodafone και Nova, οι οποίες τους παρέχουν κάλυψη).
Παλαιότερα σε χρήση κυρίως από τις άλλοτε (και Συγχωνευμένες πλέον) εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας εταιρείες Cyta Hellas (με κάλυψη κυρίως σε Κοζάνη και Αθήνα), Hellas on Line, αλλά και από Πτωχευμένες εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας όπως τις Cosmoline, Intraconnect (κάλυψη μόνο στην Αθήνα), Net One, On Telecoms, Vivodi και Altec Telecoms.
685 19x xxxx
685 500 xxxx
685 505 xxxx
685 550 xxxx
685 555 xxxx
685 585 xxxx
690 000 xxxx BWS
690 002 xxxx Nova (πρώην Telestet, TIM Hellas, WIND Hellas) Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί απαραίτητα στο δίκτυο της Nova, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
690 003 xxxx
690 069 xxxx
690 100 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 200 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 300 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 400 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 500 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 555 xxxx AMD Telecom S.A.
690 6xx xxxx μέχρι
690 9xx xxxx
Nova (πρώην Telestet, TIM Hellas, WIND Hellas) Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί απαραίτητα στο δίκτυο της Nova, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
691 000 xxxx BWS
691 111 xxxx Interconnect
691 200 xxxx Yuboto LTD
691 234 xxxx M-Stat
691 300 xxxx δεν χρησιμοποιείται στην κινητή τηλεφωνία Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα από την εταιρεία Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε. αποκλειστικά για δικές της υπηρεσίες (ηλεκτρονικά εισιτήρια, πληρωμές μέσω τηλεφώνου κ.α.).
691 345 xxxx δεν χρησιμοποιείται στην κινητή τηλεφωνία Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα από την μητρική εταιρεία της Nova, την United Group αποκλειστικά για υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης της Nova (πιθανόν μελλοντικά η εταιρεία να το εγκαταλείψει και να το παραχωρήσει το φάσμα σε άλλον πάροχο, διότι πλέον κληρονόμησε μετά την εξαγορά της από την άλλοτε Wind, μεγάλο εύρος φάσματος στο εύρος 690, 693 και 699, και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά το συγκεκριμένο εύρος φάσματος).
691 400 xxxx AMD Telecom S.A.
691 500 xxxx My Company Projects
691 600 xxxx Compatel Limited
691 691 xxxx Mobile Media
691 700 xxxx Inter Telecom
691 888 xxxx δεν χρησιμοποιείται στην κινητή τηλεφωνία Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα από τον Όμιλο της Hellenic Train, αποκλειστικά για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ
692 000 xxxx μέχρι
692 098 xxxx
δεν χρησιμοποιείται στην κινητή τηλεφωνία Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα από τον Όμιλο του ΟΤΕ, αποκλειστικά για υπηρεσίες τηλεειδοποίησης
693 xxx xxxx Nova (πρώην Telestet, TIM Hellas, WIND Hellas) Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί απαραίτητα στο δίκτυο της Nova, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
Το φάσμα 693 xxx xxxx, είναι από τα πρώτα ψηφία που έδωσε η εταιρεία από την αρχή της δραστηριότητας της (αρχικά 093 xxx xxxx, μέχρι το 2002, που άλλαξε στο σημερινό), για χρήση στους συνδρομητές της, αργότερα άρχισε να δίνει και ψηφία για χρήση στους συνδρομητές της και από το φάσμα 699 xxx xxxx το οποίο απέκτησε από την πλέον θυγατρική της Q Telecom, αλλά και από το φάσμα 690 xxx xxxx
694 xxx xxxx Vodafone Greece (πρώην Panafon) Δεν ανήκουν απαραίτητα όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο της Vodafone, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
Το φάσμα 694 xxx xxxx, είναι από τα πρώτα ψηφία που έδωσε η εταιρεία από την αρχή της δραστηριότητας της (αρχικά 094 xxx xxxx, μέχρι το 2002, που άλλαξε στο σημερινό), για χρήση στους συνδρομητές της, αργότερα άρχισε να δίνει και ψηφία για χρήση στους συνδρομητές της και από το φάσμα 695 xxx xxxx
695 000 xxxx μέχρι
695 199 xxxx
695 200 xxxx Compatel Limited
695 210 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 290 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 299 xxxx BWS
695 30x xxxx Vodafone Greece (πρώην Panafon) Δεν ανήκουν απαραίτητα όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο της Vodafone, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
695 310 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 330 xxxx Apifon
695 340 xxxx AMD Telecom S.A.
695 400 xxxx AMD Telecom S.A.
695 410 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 423 xxxx Infobip
695 490 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 500 xxxx μέχρι
695 999 xxxx
Vodafone Greece (πρώην Panafon) Δεν ανήκουν απαραίτητα όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο της Vodafone, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
696 01x xxxx δεν χρησιμοποιείται στην κινητή τηλεφωνία Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα από τον ΟΤΕ, για μελλοντικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (το εκμεταλλεύεται η θυγατρική του OTE, η Cosmote)
696 91x xxxx δεν χρησιμοποιείται στην κινητή τηλεφωνία Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα από το ΥΠ.ΕΘ.Α, αποκλειστικά για τις δικές του τηλεπικοινωνιακές ανάγκες, εκτός από το φάσμα στο εύρος 696 920 0000 - 696 920 9999
696 921 xxxx μέχρι
696 928 xxxx
Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα, αποκλειστικά για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
697 xxx xxxx Cosmote Δεν ανήκουν απαραίτητα όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο της Cosmote, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
Το φάσμα 697 xxx xxxx, είναι από τα πρώτα ψηφία που έδωσε η εταιρεία από την αρχή της δραστηριότητας της (αρχικά 097 xxx xxxx, μέχρι το 2002, που άλλαξε στο σημερινό), για χρήση στους συνδρομητές της, αργότερα άρχισε να δίνει και ψηφία για χρήση στους συνδρομητές της και από το φάσμα 698 xxx xxxx
698 xxx xxxx
699 00x xxxx Nova (πρώην Telestet, TIM Hellas, WIND Hellas) Νομικά Κατοχυρωμένο φάσμα κινητής τηλεφωνίας για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της καρτοκινητής Q-Telecom. Ωστόσο δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί απαραίτητα στο δίκτυο της Nova, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
699 1xx xxxx μέχρι
699 8xx xxxx
699 990 xxxx ACS Courier έχουν εκχωρηθεί στην ACS Courier, για υπηρεσίες ταχυμεταφορών
699 999 xxxx Quest Holdings

Προσωπικοί αριθμοί Επεξεργασία

Οι Προσωπικοί Αριθμοί (αριθμοί της σειράς 70) είναι τηλεφωνικά νούμερα που προορίζονται κυρίως για χρήση VoIP. Είναι δεκαψήφιοι όπως και οι υπόλοιπες σειρές σταθερών και κινητών, και διατίθενται από την ΕΕΤΤ σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που με τη σειρά τους τους παρέχουν στους συνδρομητές τους.

Η έναρξη της λειτουργίας τους έγινε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στην τελευταία έκδοση του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης κατά τα πρότυπα των "personal numbers" του εξωτερικού.

Η σειρά 70 προορίζεται κυρίως για χρήση VoIP και επιτρέπει τη νομαδικότητα, τη δυνατότητα δηλαδή να παίρνεις μαζί σου το νούμερο σου όπου και αν βρίσκεσαι (κάτι που τυπικά δεν επιτρέπεται για γεωγραφικούς αριθμούς 211, 231 κλπ).

Επίσης οι αριθμοί της σειράς 70 έχουν αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα, σαν τους μη γεωγραφικούς αριθμούς 801 που προορίζονται κυρίως για επιχειρήσεις.

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία
70x xxx xxxx Προσωπικοί αριθμοί

Αριθμοί παροχής υπηρεσιών Επεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία Επισημάνσεις
800 xxx xxxx Αριθμοί ατελούς χρέωσης Το φάσμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από εταιρείες που παρέχουν Υπηρεσίες Τηλεηχοπληροφόρησης (τέτοιες εταιρείες είναι οι: Audiotex, Mediatel, Newsphone και πολλές άλλες του χώρου). Ο ΟΤΕ και οι εταιρείες τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone και Nova, δίνουν συγκεκριμένο έξτρα κόστος χρέωσης, στις εταιρείες που παρέχουν οι υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης, καθαρά για υπηρεσίες των συνδρομητών τους.
801 xxx xxxx Αριθμοί μεριζόμενου κόστους
806 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,06 Ευρώ/λεπτό
807 xxxx Αριθμοί κλήσεων μέσω καρτών Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα από τον ΟΤΕ, αποκλειστικά για τις υπηρεσίες καρτοτηλεφώνου με τηλεκάρτα (λειτουργεί με προπληρωμένη χρέωση).
812 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,12 Ευρώ/λεπτό Το φάσμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από εταιρείες που παρέχουν Υπηρεσίες Τηλεηχοπληροφόρησης (τέτοιες εταιρείες είναι οι: Audiotex, Mediatel, Newsphone και πολλές άλλες του χώρου). Ο ΟΤΕ και οι εταιρείες τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone και Nova, δίνουν συγκεκριμένο έξτρα κόστος χρέωσης, στις εταιρείες που παρέχουν οι υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης, καθαρά για υπηρεσίες των συνδρομητών τους.
825 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,25 Ευρώ/λεπτό
850 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,50 Ευρώ/λεπτό
875 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,75 Ευρώ/λεπτό

Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων Επεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία Επισημάνσεις
896 xxx xxxx Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με ανώτατη χρέωση 0,02 Ευρώ/λεπτό Το φάσμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από εταιρείες που παρέχουν Υπηρεσίες Τηλεηχοπληροφόρησης (τέτοιες εταιρείες είναι οι: Audiotex, Mediatel, Newsphone και πολλές άλλες του χώρου). Ο ΟΤΕ και οι εταιρείες τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone και Nova, δίνουν συγκεκριμένο έξτρα κόστος χρέωσης, στις εταιρείες που παρέχουν οι υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης, καθαρά για υπηρεσίες των συνδρομητών τους.
899 xxx xxxx Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με χρέωση μεγαλύτερη των 0,02 Ευρώ/λεπτό

Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης Επεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία Επισημάνσεις
901 xxx xxxx Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται σε όλους Το φάσμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από εταιρείες που παρέχουν Υπηρεσίες Τηλεηχοπληροφόρησης (τέτοιες εταιρείες είναι οι: Audiotex, Mediatel, Newsphone και πολλές άλλες του χώρου). Ο ΟΤΕ και οι εταιρείες τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone και Nova, δίνουν συγκεκριμένο έξτρα κόστος χρέωσης, στις εταιρείες που παρέχουν οι υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης, καθαρά για υπηρεσίες των συνδρομητών τους.
909 xxx xxxx Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους

Δείτε Επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία