Τηλεφωνικοί κωδικοί της Ελλάδας

Η τηλεφωνία στην Ελλάδα χρησιμοποιεί τηλεφωνικούς κωδικούς για να κατηγοριοποιήσει τους τηλεφωνικούς αριθμούς, η ρύθμιση των οποίων γίνεται με σχετική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), που είναι ο ρυθμιστής της αγοράς τηλεπικοινωνιών στη χώρα. Η απόφαση αυτή καλείται Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης[1], και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι κωδικοί κλήσης σταθερών τηλεφώνων κατανεμημένοι στις οκτώ γεωγραφικές ζώνες, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης της Ελλάδας

Το πρώτο ψηφίο αντιπροσωπεύει το είδος της υπηρεσίας, με το 1 να χρησιμοποιείται για σύντομους κωδικούς, το 2 για γεωγραφικούς, το 5 για σκοπούς ενδοδικτυακής δρομολόγησης και VPNs, το 6 για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, το 7 για προσωπικούς αριθμούς, το 8 για μη γεωγραφικούς αριθμούς, το 9 για αριθμούς πρόσθετης χρέωσης, ενώ το 3 και το 4 να είναι δεσμευμένα για μελλοντική χρήση.

Συγκεκριμένα, το μήκος των αριθμών του σχεδίου αριθμοδότησης ορίζεται ως ακολούθως:

  • 10 ψηφία για τους αριθμούς που ξεκινούν με τα ψηφία 2, 6, 8, 9 με εξαίρεση εκείνους της σειράς 807 το μήκος των οποίων είναι 7 ψηφία,
  • 3, 4, 5 ή 6 ψηφία για εκείνους που ξεκινούν με το ψηφίο 1 και
  • 5 ψηφία για εκείνους που ξεκινούν με τα ψηφία 54.[2]

Σειρές αριθμώνΕπεξεργασία

Χρήση Σειρές αριθμών
Διεθνής κωδικός Ελλάδος +30
Σύντομοι κωδικοί και κωδικοί επιλογής/προεπιλογής φορέα 1xx, 1xxx, 1xxxx
Γεωγραφικοί αριθμοί 2xx xxx xxxx
Αριθμοί δεσμευμένοι για μελλοντική χρήση 3xx xxx xxxx
4xx xxx xxxx
Αριθμοί Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων και Εταιρικοί Αριθμοί 50x xxx xxxx
Σύντομοι Κωδικοί Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων 54xxx
Αριθμοί ή προθέματα δρομολόγησης 55-59
Αριθμοί σταθερών ή κινητών υπηρεσιών φωνής μέσω δορυφορικού δικτύου 600 xxx xxxx
Αριθμοί υπηρεσιών τηλεειδοποίησης 692 xxx xxxx
Αριθμοί κινητών δικτύων ψηφιακών επίγειων συγκαναλικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών 696 xxx xxxx
Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας 691 345 xxxx Forthnet/Nova (Σύντομα)
690 xxx xxxx, 693 xxx xxxx, 699 xxx xxxx WIND
694 xxx xxxx, 695 xxx xxxx VODAFONE
697 xxx xxxx, 698 xxx xxxx COSMOTE
Προσωπικοί αριθμοί 70x xxx xxxx
Αριθμοί ατελούς χρέωσης 800 xxx xxxx
Αριθμοί μεριζόμενου κόστους 801 xxx xxxx
Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,06 Ευρώ/λεπτό 806 xxx xxxx
Αριθμοί κλήσεων μέσω καρτών 807 xxxx
Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,12 Ευρώ/λεπτό 812 xxx xxxx
Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,25 Ευρώ/λεπτό 825 xxx xxxx
Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με ανώτατη χρέωση 0,02 Ευρώ/λεπτό 896 xxx xxxx
Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με χρέωση μεγαλύτερη των 0,02 Ευρώ/λεπτό 899 xxx xxxx
Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται σε όλους 901 xxx xxxx
Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους 909 xxx xxxx

Σύντομοι κωδικοί και κωδικοί επιλογής/προεπιλογής φορέαΕπεξεργασία

Οι σειρές αριθμών με πρώτο ψηφίο το 1 αφορούν αποκλειστικά σύντομους κωδικούς και κωδικούς επιλογής/προεπιλογής φορέα. Οι σύντομοι κωδικοί αφορούν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίες που απορρέουν από την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, υπηρεσίες ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το κοινωνικό σύνολο, υπηρεσίες δικτύου που προσφέρονται από τους παρόχους δικτύων στους συνδρομητές τους, υπηρεσίες πρόσθετης χρέωσης και υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS).

Αριθμοί κλήσης έκτακτης ανάγκης[3]Επεξεργασία

Αριθμός Υπηρεσία Περιγραφή
112 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Χρησιμοποιείται για άμεση επικοινωνία επί 24ώρου βάσεως με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (αστυνομία, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική).
100 Άμεση Δράση (Αστυνομία) Τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση αστυνομική επέμβαση σε κάθε νομό της χώρας.

Κάθε πολίτης μπορεί να επικοινωνεί με την άμεση Δράση στέλνοντας δωρεάν μήνυμα (SMS) στο 100.

108 Άμεση επέμβαση Λιμενικού Σώματος Επικοινωνία με το Λιμεναρχείο και τους Λιμενικούς Σταθμούς
166 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Για άμεση βοήθεια και διακομιδή ασθενών.
199 Πυροσβεστική Υπηρεσία Είναι υπεύθυνο για την κατάσβεση και πρόληψη αστικών και δασικών πυρκαγιών και για την έρευνα, διάσωση και παροχή συνδρομής σε ατυχήματα και καταστροφές σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.
1056 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS Η Γραμμή 1056 διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση φαινομένων Βίας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά (Σωματική, Σεξουαλική & Ψυχολογική Κακοποίηση, Παραμέληση, Bullying, Παράνομη διακίνηση & εμπορία).
11112 Αριθμός έκτακτης Ανάγκης μέσω τηλεομοιοτυπίας Ο σύντομος κωδικός 11112 θα λειτουργεί ως αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης μέσω τηλεομοιοτυπίας υποστηρικτικά στο σύντομο κωδικό έκτακτης ανάγκης 112.
11188 Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Ελληνική Αστυνομία Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για αυτοματοποιήμενη προώθηση σε συμβουλές ασφαλείας για τις συχνότερες ερωτήσεις των πολιτών, είτε σύνδεση με εξειδικευμένους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
116000 Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή για Αγνοούμενα Παιδιά Παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε παιδιά που έχουν εξαφανιστεί, την οικογένειά τους, ενώ παράλληλα δέχεται ανώνυμα και επώνυμα πληροφορίες για περιστατικά εξαφάνισης (φυγή εφήβου, απαγωγή, γονική αρπαγή, ανησυχητική εξαφάνιση) τις οποίες και προωθεί στις αρμόδιες Αρχές.
197 Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης

Κοινωνικής Βοήθειας

Παρέχονται υπηρεσίες επείγουσας ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ψυχολογικής και κοινωνικής ανάγκης, που κινδυνεύουν από άσκηση βίας και κακοποίηση, που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, έχουν τάσεις αυτοκτονίας ή βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο σημαντικής βλάβης λόγω κοινωνικών συνθηκών.

Όλοι οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διασφαλίζουν τη δυνατότητα δωρεάν κλήσης των παραπάνω αριθμών.

Υπεραστικοί Αριθμοί ΚλήσηςΕπεξεργασία

Γενικά, για τους τηλεφωνικούς κωδικούς κλήσης σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ισχύουν τα παρακάτω: Η ελληνική επικράτεια είναι χωρισμένη σε οκτώ γεωγραφικές ζώνες, όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα και αναλύεται παρακάτω. Συνοπτικά:

Από το 2002, όλοι οι κωδικοί σταθερής τηλεφωνίας ξεκινούν από 2 (πριν το 2002 ξεκινούσαν από 0 για αστικές και υπεραστικές κλήσεις, ενώ πριν το 2001, ο κωδικός απαιτούνταν μόνο για υπεραστικές κλήσεις).

Επίσης, από το 2001 -όταν ο εθνικός τηλεφωνικός αριθμός έγινε δεκαψήφιος- προστέθηκε στο τέλος του κωδικού ένα ακόμη ψηφίο (το 0 για τις ήδη υπάρχουσες γραμμές), το οποίο βασικά ανήκει στον συνδρομητικό αριθμό και όχι στον υπεραστικό κωδικό. Αυτό το ψηφίο μπορεί να αντικατασταθεί από το 1 ή το 2. Τέτοια τηλέφωνα θα συναντήσετε σε περιπτώσεις όπου το συγκεκριμένο σταθερό τηλέφωνο ανήκει σε ιδιόκτητο δίκτυο εναλλακτικού παρόχου σταθερής τηλεφωνίας. Επίσης, Κάποιες δημόσιες υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει τηλέφωνα όπου το 0 του κωδικού κλήσης της περιοχής έχει γίνει 3. Αυτή η αλλαγή εντάσσεται στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης. Επομένως θα συναντήσετε και τηλέφωνα Δημόσιων Υπηρεσιών με κωδικούς 213, 2313, 26513 αντί για τους κλασικούς κωδικούς 210, 2310, 26510. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις παρόλο που αλλάζει το 0 το πρόθεμα του κωδικού κλήσης δηλώνει την ίδια περιοχή. Για παράδειγμα, σταθερά τηλέφωνα με κωδικό κλήσης 2310 ή 2311 ή 2313 αναφέρονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πριν, το 2001, όταν οι τηλεφωνικοί αριθμοί ήταν ανοικτοί και δεν απαιτούνταν πρόθεμα για αστικές κλήσεις, το πλήθος των ψηφίων του συνδρομητικού αριθμού εξαρτώταν από το μέγεθος του τηλεφωνικού κέντρου (δηλ. το μέγεθος της πόλης, που εξυπηρετούσε). Έτσι, ο συνδρομητικός τηλεφωνικός αριθμός στην Αθήνα ήταν επταψήφιος, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Καβάλα, στην Πάτρα, στην Τρίπολη ή στο Ηράκλειο εξαψήφιος, ενώ για τις υπόλοιπες πόλεις - περιοχές πενταψήφιος.

Επίσης, από το μέγεθος της πόλης εξαρτώταν και μέγεθος του υπεραστικού προθέματος, έτσι ώστε τα μεγάλα αστικά κέντρα -προς διευκόλυνση της πλειοψηφίας των υπεραστικών συνδρομητών- να έχουν σύντομα υπεραστικά προθέματα και έτσι κάθε εθνικός τηλεφωνικός αριθμός να έχει σταθερό πλήθος ψηφίων. Πράγματι, μια υπεραστική κλήση προς επταψήφιο αριθμό απαιτούσε διψήφιο πρόθεμα (για την Αθήνα το 01), μια υπεραστική κλήση προς εξαψήφιο αριθμό απαιτούσε τριψήφιο πρόθεμα (για την Θεσσαλονίκη το 031, για τη Λάρισα το 041, την Καβάλα το 051, την Πάτρα το 061 και το Ηράκλειο το 081), ενώ μια υπεραστική κλήση προς πενταψήφιο αριθμό απαιτούσε τετραψήφιο πρόθεμα (π.χ. για τα Ιωάννινα είναι 0651). Να σημειωθεί ακόμη, πως το "1" ως τελευταίο ψηφίο του υπεραστικού κώδικα επιλέχθηκε σκόπιμα να δίνεται στα τηλεφωνικά κέντρα των μεγαλύτερων πόλεων ή κωμοπόλεων, έτσι ώστε -προς διευκόλυνση της πλειοψηφίας των υπεραστικών συνδρομητών- να συντομεύει ο χρόνος επιλογής του κωδικού (αφού το "1" αντιστοιχούσε σε έναν κτύπο μόνο, ενώ το "0" σε μια παλμοσειρά δέκα κτύπων) και άρα να διευκολύνεται η κίνηση στο τηλεφωνικό δίκτυο.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο υπεραστικός κωδικός (ο οποίος πλέον ενοποιήθηκε με τον συνδρομητικό αριθμό) για την περιοχή της Αθήνας, του Πειραιά και των περιχώρων είναι διψήφιος (21), για τις έξι προαναφερθείσες μείζονες πόλεις της Ελλάδας είναι τριψήφιοι (π.χ. για τη Θεσσαλονίκη είναι 231) και για τις υπόλοιπες πόλεις - περιοχές είναι τετραψήφιοι (π.χ. για τα Ιωάννινα είναι 2651).


Ζώνη 21 – Περιοχή ΠρωτεύουσαςΕπεξεργασία

Ο κωδικός 21 (0-9) xx xxxxx - (το τέταρτο και πέμπτο ψηφίο αλλάζει ανά περιοχή) καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, που περιλαμβάνει τις πόλεις των Αθηνών και του Πειραιώς καθώς και τα περίχωρα αυτών, όπως η Σαλαμίνα, η Ελευσίνα, η Μάνδρα, ο Ασπρόπυργος, οι Αχαρνές, η Παλλήνη, το Κορωπί, η Βάρη και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει ενδεικτικά τα προθέματα, που χρησιμοποιήθηκαν για τις επιμέρους περιοχές της Πρωτεύουσας.

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Πρόθεμα κέντρου Περιοχές (ενδεικτικά)
2102x Βόρειο Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αχαρνές, Άνω Λιόσια & Φυλή 21020 ΑΛΥΣΙΔΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
21021 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΑΛΥΣΙΔΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ
21022 ΓΑΛΑΤΣΙ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΑΛΥΣΙΔΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
21023 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΖΕΦΥΡΙ, ΖΟΦΡΙΑ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21024 ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΠΑΡΝΗΘΑ, ΤΑΤΟΙ, ΦΥΛΗ, ΧΑΣΙΑ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΖΕΦΥΡΙ, ΖΟΦΡΙΑ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ
21025 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21026 ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΖΕΦΥΡΙ, ΖΟΦΡΙΑ
21027 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΕΥΚΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ
21028 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΕΥΚΗ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
21029 ΚΥΨΕΛΗ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΠΑΤΗΣΙΑ
2103x Κέντρο Αθηνών & Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 21032 ΑΘΗΝΑΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΓΚΑΖΙ, ΘΗΣΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ, ΚΡΑΤΙΝΟΥ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΠΛΑΚΑ, ΣΤΑΔΙΟΝ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
21033 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΓΚΥΖΗ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ
21034 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ, ΡΕΝΤΗΣ, ΡΟΥΦ, ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑΣ, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΓΚΑΖΙ, ΘΗΣΕΙΟ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΠΛΑΚΑ, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ
21035 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
21036 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΓΚΥΖΗ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ
2104x Πειραιάς & Σαλαμίνα 21040 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΝΙΚΑΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΠΕΡΑΜΑ, ΡΕΝΤΗΣ
21041 ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΦΡΕΑΤΙΔΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΡΕΝΤΗΣ
21042 ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΦΡΕΑΤΙΔΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΡΕΝΤΗΣ
21043 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣ., ΑΜΦΙΑΛΗ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΠΕΡΑΜΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
21044 ΠΕΡΑΜΑ
21045 ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΦΡΕΑΤΙΔΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΡΕΝΤΗΣ
21046 ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣ., ΑΜΦΙΑΛΗ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
21048 ΡΟΥΦ, ΤΑΥΡΟΣ, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΡΕΝΤΗΣ
21049 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΝΙΚΑΙΑ, ΑΜΦΙΑΛΗ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΡΕΝΤΗΣ
2105x Δυτικό Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Δυτικά Προάστια Αθηνών, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα & Μάνδρα 21050 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ
21051 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΟΛΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΡΟΥΦ
21052 ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, ΚΑΡΟΛΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΡΟΥΦ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΓΚΑΖΙ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
21053 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΜΑΝΔΡΑ, ΧΑΙΔΑΡΙ, ΣΕΠΟΛΙΑ, ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ
21054 ΧΑΙΔΑΡΙ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
21055 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΜΑΝΔΡΑ, ΧΑΙΔΑΡΙ
21056 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΙΔΑΡΙ
21057 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΖΟΦΡΙΑ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ, ΧΑΙΔΑΡΙ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΣΕΠΟΛΙΑ
21058 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΙΔΑΡΙ
21059 ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΡΟΥΦ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΙΔΑΡΙ, ΡΕΝΤΗΣ
2106x Βορειοανατολικό Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρεια Προάστια Αθηνών, Παλλήνη & Κορωπί 21060 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ, ΓΑΡΓΗΤΟΣ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΚΟΡΩΠΙ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΠΙΚΕΡΜΙ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
21061 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ
21062 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ, ΠΕΥΚΗ, ΑΝΟΙΞΙΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΕΚΑΛΗ, ΚΑΣΤΡΙ, ΚΗΦΙΣΣΙΑ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΠΑΛΛΑ, ΜΠΟΓΙΑΤΙ, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΡΕΑ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΤΑΤΟΙ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
21063 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ
21064 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, ΓΟΥΔΙ, ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΨΥΧΙΚΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΓΚΥΖΗ
21065 ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
21066 ΑΝΘΟΥΣΑ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΝ, ΛΙΟΠΕΣΙ, ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΠΑΤΑ, ΓΑΡΓΗΤΟΣ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΚΟΡΩΠΙ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΠΙΚΕΡΜΙ, ΣΤΑΥΡΟΣ
21067 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ, ΨΥΧΙΚΟ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
21068 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ, ΨΥΧΙΚΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ
21069 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΨΥΧΙΚΟ, ΦΙΛΟΘΕΗ
2107x Ανατολικό τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών 21070 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
21072 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΗΛΥΣΙΑ, ΙΛΙΣΣΙΑ, ΓΟΥΔΙ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΣΤΑΔΙΟΝ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ
21074 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
21075 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΚΑΡΕΑΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
21076 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΚΑΡΕΑΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
21077 ΗΛΥΣΙΑ, ΙΛΙΣΣΙΑ, ΓΟΥΔΙ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
2108x Βόρεια Προάστια Αθηνών, Βορειοδυτικό τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νότιο τμήμα Νοτίων Προαστίων Αθηνών & Βάρη 21080 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΟΙΞΙΣ, ΚΑΣΤΡΙ, ΚΗΦΙΣΣΙΑ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΠΑΛΛΑ, ΜΠΟΓΙΑΤΙ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΕΥΚΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ, ΖΟΦΡΙΑ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΡΕΑ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΤΑΤΟΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
21081 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΕΚΑΛΗ, ΑΝΟΙΞΙΣ, ΚΑΣΤΡΙ, ΚΗΦΙΣΣΙΑ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΠΑΛΛΑ, ΜΠΟΓΙΑΤΙ, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΡΕΑ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ
21082 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ, ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΓΚΥΖΗ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21083 ΔΑΓΚΛΗ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21085 ΚΥΨΕΛΗ
21086 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21088 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΓΚΥΖΗ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21089 ΒΑΡΗ, ΒΑΡΚΙΖΑ, ΒΟΥΛΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΒΟΥΡΙ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ
2109x Νότιο Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νότια Προάστια Αθηνών & Βάρη 21090 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ, ΔΑΦΝΗ, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
21092 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ, ΔΑΦΝΗ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΘΗΣΕΙΟ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΠΛΑΚΑ, ΣΤΑΔΙΟΝ, ΤΑΥΡΟΣ, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
21093 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΜΠΡΑΧΑΜΙ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΛΙΜΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ
21094 ΑΜΦΙΘΕΑ, ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
21095 ΑΜΦΙΘΕΑ, ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
21096 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ), ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΒΑΡΚΙΖΑ, ΒΟΥΛΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ
21097 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΜΠΡΑΧΑΜΙ, ΔΑΦΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΡΕΑΣ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
21098 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ), ΑΛΙΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΜΦΙΘΕΑ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΜΠΡΑΧΑΜΙ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
21099 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΜΦΙΘΕΑ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΔΑΦΝΗ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΚΑΡΕΑΣ, ΜΠΡΑΧΑΜΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ

Ζώνη 22 – Περιοχή Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και ΝήσωνΕπεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
222x Εύβοια
2221 Χαλκίδα Χαλκίδα
2222 Κύμη & Σκύρος Κύμη, Σκύρος
2223 Αλιβέρι Αλιβέρι
2224 Κάρυστος Κάρυστος, Στύρα
2226 Αιδηψός Αιδηψός
2227 Μαντούδι Μαντούδι
2228 Ψαχνά Ψαχνά
2229 Ερέτρια Ερέτρια
223x Ευρυτανία & Φθιώτιδα
2231 Λαμία Λαμία
2232 Δομοκός Δομοκός
2233 Αταλάντη Αταλάντη
2234 Αμφίκλεια Αμφίκλεια
2235 Καμένα Βούρλα Καμένα Βούρλα
2236 Σπερχειάδα Σπερχειάδα
2237 Καρπενήσι Καλύπτει ολόκληρο τον Νομό Ευρυτανίας
2238 Στυλίδα Στυλίδα
224x Δωδεκάνησα
2241 Ρόδος Ρόδος
2242 Κως Καλύπτει τα νησιά Κως & Νίσυρος
2243 Πόθια Καλύπτει τα νησιά Κάλυμνος & Αστυπάλαια
2244 Αρχάγγελος Αρχάγγελος
2245 Πηγάδια Καλύπτει τα νησιά Κάρπαθος & Κάσος
2246 Σάλακος Καλύπτει τα νησιά Καστελόριζο, Σύμη, Τήλος, Τμήματα Ρόδου & Χάλκη
2247 Αγία Μαρίνα Καλύπτει τα νησιά Αγαθονήσι, Λέρος, Λειψοί & Πάτμος
225x Λέσβος
2251 Μυτιλήνη Μυτιλήνη
2252 Αγιάσος Αγιάσος
2253 Καλλονή Καλλονή
2254 Μύρινα Καλύπτει τα νησιά Άγιος Ευστράτιος & Λήμνος
226x Τμήμα Αττικής, Βοιωτία & Φωκίδα
2261 Λιβαδειά Λιβαδειά
2262 Θήβα Θήβα
2263 Δερβενοχώρια & Βίλια
2264 Θίσβη
2265 Άμφισσα
2266 Λιδωρίκι
2267 Αράχωβα
2268 Αλίαρτος
227x Σάμος & Χίος
2271 Χίος
2272 Καρδάμυλα
2273 Βαθύ
2274 Βολισσός & Ψαρά
2275 Άγιος Κήρυκος Καλύπτει τα νησιά Ικαρία & Φούρνοι
228x Κυκλάδες
2281 Ερμούπολη Καλύπτει τα νησιά Σύρος, Κύθνος & Σέριφος
2282 Άνδρος
2283 Τήνος
2284 Παροικιά Καλύπτει τα νησιά Πάρος & Σίφνος
2285 Νάξος Καλύπτει τα νησιά Αμοργός & Νάξος
2286 Φηρά Θήρας Καλύπτει τα νησιά Ανάφη, Ίος, Σαντορίνη, Σίκινος & Φολέγανδρος
2287 Μήλος & Κίμωλος
2288 Κέα
2289 Μύκονος
229x Αττική
2291 Λαγονήσι
2292 Λαύριο
2293 Άγιος Σωτήρας
2294 Αρτέμιδα, Ραφήνα & Μαραθώνας
2295 Αφίδνες
2296 Μέγαρα Καλύπτει επίσης τη Νέα Πέραμο & τις συνοικίες της
2297 Αίγινα
2298 Τροιζήνα Καλύπτει τα νησιά Πόρος, Σπέτσες, Τροιζηνία & Ύδρα
2299 Μαρκόπουλο

Ζώνη 23 – Περιοχή Κεντρικής ΜακεδονίαςΕπεξεργασία

Ο κωδικός 231 (0-9) x xxxxx - (το πέμπτο ψηφίο αλλάζει ανά περιοχή) καλύπτει αποκλειστικά και μόνο περιοχές της πόλης της Θεσσαλονίκης (Καλύπτει τις εξής περιοχές: Κέντρο Θεσσαλονίκης, Τριανδρία, Καλαμαριά, Συκιές, Άγιος Παύλος, Νεάπολη, Πεύκα, Σταυρούπολη, Νέα Ευκαρπία, Πολίχνη, Εύοσμος, Ελευθέριο - Κορδελιό, Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Πανόραμα, Πυλαία, Χορτιάτης, Ασβεστοχώρι, Εξοχή, Σίνδος, Χαλάστρα, Θέρμη & Ωραιόκαστρο). Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει ενδεικτικά τα προθέματα, που χρησιμοποιήθηκαν για τις επιμέρους περιοχές της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές που καλύπτει ο κωδικός
231 Θεσσαλονίκη & Περίχωρα Περιοχές (ενδεικτικά)
2310 2 Θεσσαλονίκη Κέντρο
2310 3 Χαριλάου
2310 4 Καλαμαριά
2310 5 Βαρδάρι
2310 6 Νεάπολη
2310 7 Έυοσμος
2310 8 Αγία Τριάδα
2310 9 Τούμπα
232x Σέρρες Περιοχές (ενδεικτικά)
2321 Σέρρες Σέρρες
2322 Νιγρίτα Νιγρίτα
2323 Σιδηρόκαστρο Σιδηρόκαστρο
2324 Νέα Ζίχνη Νέα Ζίχνη, Ροδολίβος
2325 Ηράκλεια Ηράκλεια
2327 Ροδόπολη Ροδόπολη
233x Ημαθία Περιοχές (ενδεικτικά)
2331 Βέροια Βέροια, Αγία Βαρβάρα, Αγία Τριάδα, Άγιος Γεώργιος, Αγκαθιά, Βεργίνα, Γεωργιανοί, Καστανιά, Κάτω Βέρμιο, Κουλούρα, Μακροχώρι, Μεγάλη Γέφυρα, Μελίκη, Νέα Νικομήδεια, Πολύδενδρο, Ριζώματα, Σταυρός, Συκιά, Τρίλοφο
2332 Νάουσα Νάουσα, Γιαννακοχώρι, Ειρηνούπολη, Επισκοπή, Κοπανός, Λευκάδια, Μαρίνα, Ροδοχώρι, Στενήμαχος, Χαρίεσσα
2333 Αλεξάνδρεια Αλεξάνδρεια, Καμποχώρι, Κορυφή, Λουτρός, Νησί, Νησέλι, Πλάτανος, Πλατύ, Τρίκαλα
234x Κιλκίς Περιοχές (ενδεικτικά)
2341 Κιλκίς Κιλκίς, Ακροποταμιά, Βάθη, Βαφιοχώρι, Δροσάτο, Ευκαρπία, Κεντρικό, Κορωνούδα, Μάνδρες, Μαυρονέρι, Μεγάλη Βρύση, Μελισσουργειό, Μεσιανό, Μικρόκαμπος, Νέα Σάντα, Νέο Αγιονέρι, Νέο Γυναικόκαστρο, Πεδινό, Πλαγιά, Σταθμός Μουριών, Τέρπυλλος, Χέρσο, Χωρύγι
2343 Πολύκαστρο Πολύκαστρο, Αξιούπολη, Άσπρος, Γουμένισσα, Εύζωνοι, Ευρωπός, Πλάγια, Ποντοηράκλεια, Ρύζια, Σιταριά
235x Πιερία Περιοχές (ενδεικτικά)
2351 Κατερίνη Κατερίνη, Άγιος Δημήτριος, Βροντού, Γανόχωρα, Έλαφος, Κάτω Άγιος Ιωάννης, Κάτω Μηλιά, Καρίτσα, Κορινός, Κίτρος, Λαγόρραχη, Λόφος, Νέα Έφεσος, Παλαιόστανη, Παραλία Κατερίνης, Ρητίνη, Σφενδάμι, Τρίλοφος
2352 Λιτόχωρο Λιτόχωρο, Λεπτοκαρυά, Λιμένας Λιτοχώρου, Πλάκα Λιτοχώρου, Πλαταμώνας, Σκοτίνα
2353 Αιγίνιο Αιγίνιο, Κολινδρός, Μακρύγιαλος, Μεθώνη
237x Χαλκιδική Περιοχές (ενδεικτικά)
2371 Πολύγυρος Πολύγυρος, Άγιος Πρόδρομος, Βάβδος, Βατοπέδι, Βράσταμα, Γαλάτιστα, Γερακινή, Δουμπιά, Κρήμνη, Ορμύλια, Ριζά, Ταξιάρχης
2372 Αρναία Αρναία, Βαρβάρα, Μεγάλη Παναγία, Παλαιοχώρι, Στανός
2373 Νέα Μουδανιά Νέα Μουδανιά, Άγιος Μάμας, Ελαιοχώρια, Νέα Πλάγια, Νέα Ποτίδαια, Νέα Τρίγλια, Σήμαντρα, Σωζόπολη
2374 Κασσάνδρεια Κασσάνδρεια, Άφυτος, Καλάνδρα, Νέα Σκιώνη, Νέα Φώκαια, Παλιούρι, Πευκοχώρι, Πολύχρονο, Σανή
2375 Νικήτη Νικήτη, Άγιος Νικόλαος, Βουρβουρού, Μεταγκίτσι, Μεταμόρφωση, Νέος Μαρμαράς, Πλανά, Πυργαδίκια, Σάρτη, Συκιά, Τορώνη
2376 Στρατώνι Στρατώνι, Ολυμπιάδα, Στρατονίκη
2377 Ιερισσός & Άγιο Όρος Ιερισσός, Άγιο Όρος, Αμμουλιανή, Δάφνη, Καρυές, Νέα Ρόδα, Ουρανούπολη
238x Πέλλα & Φλώρινα Περιοχές (ενδεικτικά)
2381 Έδεσσα Έδεσσα, Άγιος Αθανάσιος, Αγία Φωτεινή, Άγρας, Άρνισσα, Βρυτά, Δροσερό, Καλλίπολη, Καλύβια, Καρυδιά, Λάκκα, Μάνδαλο, Παναγίτσα, Περαία, Πετραία, Προφήτης Ηλίας, Ριζάρι, Σεβαστιανά, Σκύδρα, Σωτήρα, Φλαμουριά
2382 Γιαννιτσά Γιαννιτσά, Αγροσυκιά, Αραβησσός, Ελευθεροχώρι, Εσώβαλτα, Καρυώτισσα, Κρύα Βρύση, Νέα Πέλλα, Νέος Μυλότοπος, Μελίσσι, Πέλλα
2384 Αριδαία Αριδαία, Άψαλος, Βορεινό, Γαρέφειο, Εξαπλάτανος, Θεοδωράκι, Κωνσταντία, Κρανέα, Λουτράκι, Λουτρά Λουτρακίου, Μεγαπλάτανος, Ξιφιανή, Περίκλεια, Πολυκάρπι, Προμάχοι, Τσάκοι, Φούστανη
2385 Φλώρινα Φλώρινα, Άγιος Γερμανός Πρεσπών, Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών, Αχλάδα, Αρμενοχώρι, Βεύη, Κρυσταλλοπηγή, Λαιμός, Μελίτη, Νίκη, Νέος Καύκασος, Παπαγιάννης, Πέρασμα, Πισοδέρι, Τριανταφυλλιά, Ψαράδες
2386 Αμύνταιο Αμύνταιο, Άγιος Παντελεήμονας, Αετός, Ασπρόγεια, Κέλλη, Λέχοβο, Λιμνοχώρι, Νυμφαίο, Ξινό Νερό, Πεδινό, Πέτρες, Σκλήθρο
239x Θεσσαλονίκη & Τμήμα Νομού Χαλκιδικής Περιοχές (ενδεικτικά)
2391 Χαλκηδόνα Χαλκηδόνα, Άθυρα, Άδενδρο, Κουφάλια, Ραχώνα
2392 Περαία Περαία, Νέα Μηχανιώνα, Νέοι Επιβάτες
2393 Λαγκαδίκια Λαγκαδίκια, Αρδαμέρι, Ζαγκλιβέρι
2394 Λαγκαδάς Λαγκαδάς, Λαγυνά
2395 Σοχός Σοχός
2396 Βασιλικά Βασιλικά
2397 Ασπροβάλτα Ασπροβάλτα, Βρασνά, Νέα Μάδυτος, Ρεντίνα, Σταυρός
2399 Νέα Καλλικράτεια Νέα Καλλικράτεια, Άγιος Παύλος

Ζώνη 24 – Περιοχή Δυτικής Μακεδονίας & ΘεσσαλίαςΕπεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
241 Λάρισα & Περίχωρα
241 (0-7) xxxxxx Λάρισα Λάρισα, Γιάννουλη, Κιλελέρ, Κοιλάδα
242x Μαγνησία
2421 Βόλος
2422 Αλμυρός
2423 Αργαλαστή
2424 Αλόννησος & Σκόπελος
2425 Βελεστίνο
2426 Ζαγορά
2427 Σκιάθος
2428 Κεραμίδι
243x Τρίκαλα
2431 Τρίκαλα
2432 Καλαμπάκα
2433 Φαρκαδόνα
2434 Πύλη
244x Καρδίτσα
2441 Καρδίτσα
2443 Σοφάδες
2444 Παλαμάς
2445 Μουζάκι
246x Δυτική Μακεδονία
2461 Κοζάνη Κοζάνη, Άγιος Δημήτριος, Αλωνάκια, Αιανή, Εξοχή, Κρόκος, Κοιλάδα, Μαυροδένδρι, Νέα Χαραυγή, Πολύμυλος, Ποντοκώμη, Σιδεράς
2462 Γρεβενά Καλύπτει ολόκληρο τον Νομό Γρεβενών
2463 Πτολεμαΐδα Πτολεμαΐδα, Ανατολικό, Αντίγονος, Άρδασσα, Βλάστη, Βέγορα, Ερμακιά, Κομνηνά, Λεβαία, Μηλοχώρι, Πεντάβρυσος, Πύργοι, Προάστιο, Σπηλιά, Φαράγγι, Φιλώτας, Φούφας
2464 Σέρβια Σέρβια, Βελβεντό, Λάβα, Νεράϊδα, Πλατανόρρεμα
2465 Σιάτιστα Σιάτιστα
2467 Καστοριά Καλύπτει ολόκληρο τον Νομό Καστοριάς
2468 Νεάπολη Νεάπολη, Πεντάλοφος, Τσοτύλι
249x Λάρισα
2491 Φάρσαλα
2492 Τύρναβος
2493 Ελασσόνα Ελασσόνα, Κρανέα, Σαραντάπορο
2494 Αγιά
2495 Μακρυχώρι Μακρυχώρι, Γόννοι, Τέμπη

Ζώνη 25 – Περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας & ΘράκηςΕπεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
251 Καβάλα & Περίχωρα
251 xxxxxxx Καβάλα
252x Νομός Δράμας
2521 Δράμα Δράμα, Δοξάτο
2522 Προσοτσάνη
2523 Νευροκόπι
2524 Παρανέστι
253x Νομός Ροδόπης
2531 Κομοτηνή
2532 Σάπες
2533 Ξυλαγανή
2534 Ίασμος
2535 Νέα Καλλίστη
254x Νομός Ξάνθης
2541 Ξάνθη
2542 Σταυρούπολη
2544 Μύκη
255x Νομός Έβρου
2551 Αλεξανδρούπολη & Σαμοθράκη
2552 Ορεστιάδα
2553 Διδυμότειχο
2554 Σουφλί
2555 Φέρες
2556 Κυπρίνος
259x Νομός Καβάλας
2591 Χρυσούπολη
2592 Ελευθερούπολη
2593 Θάσος Καλύπτει όλο το νησί
2594 Νέα Πέραμος Νέα Πέραμος, Κάριανη

Ζώνη 26 – Περιοχή Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου & Ιονίων ΝήσωνΕπεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
261 Πάτρα & Περίχωρα
261 xxxxxxx Πάτρα Πάτρα, Ρίο
262x Νομός Ηλείας
2621 Πύργος
2622 Αμαλιάδα
2623 Λεχαινά
2624 Αρχαία Ολυμπία
2625 Κρέστενα
2626 Ανδρίτσαινα
263x Νομός Αιτωλοακαρνανίας
2631 Μεσολόγγι
2632 Αιτωλικό
2634 Ναύπακτος
2635 Παππαδάτες
264x Νομός Αιτωλοακαρνανίας & Νομός Λευκάδας
2641 Αγρίνιο
2642 Αμφιλοχία
2643 Βόνιτσα
2644 Θέρμο
2645 Λευκάδα Καλύπτει ολόκληρο το νησί της Λευκάδας και το Μεγανήσι
2646 Αστακός Καλύπτει και τα νησιά Κάλαμος & Καστός Λευκάδας
2647 Νέο Χαλκιόπουλο
265x Νομός Ιωαννίνων
2651 Ιωάννινα Ιωάννινα, Ανατολή, Κατσικάς
2653 Ζαγοροχώρια Ασπράγγελοι, Βίτσα, Δίκορφο, Δίλοφο, Διπόταμο, Ελάτη, Ελαφότοπος, Καλουτάς, Κάτω Πεδινά, Μανασσής, Μεσοβούνι, Μονοδένδρι, Βραδέτο, Βρυσοχώρι, Ηλιοχώρι, Καπέσοβο, Κήποι, Κουκούλι, Λαίστα, Λεπτοκαρυά, Νεγάδες, Σκαμνέλι, Τσεπέλοβο, Φραγκάδες
2654 Πέρδικα
2655 Κόνιτσα
2656 Μέτσοβο Μέτσοβο, Ανήλιο, Ανθοχώρι, Βοτονόσι, Μηλιά, Μπαλτούμα, Ταμπούρια, Χρυσοβίτσα
2657 Δελβινάκι
2658 Ζίτσα
2659 Κατσανοχώρια
266x Νομός Θεσπρωτίας & Νομός Κέρκυρας
2661 Κέρκυρα Καλύπτει το κεντρικό κομμάτι της Κέρκυρας
2662 Λευκίμμη Καλύπτει το νότιο κομμάτι της Κέρκυρας και τους Παξούς
2663 Παλαιοκαστρίτσα Καλύπτει το βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας και τους Διαπόντιους νήσους
2664 Φιλιάτες Φιλιάτες, Σαγιάδα
2665 Ηγουμενίτσα Ηγουμενίτσα, Καλοδίκι, Μαργαρίτι, Σύβοτα
2666 Παραμυθιά
267x Νομός Κεφαλληνίας
2671 Αργοστόλι Καλύπτει το δυτικό και κεντρικό κομμάτι της Κεφαλλονιάς
2674 Σάμη Καλύπτει το ανατολικό κομμάτι της Κεφαλλονιάς και το νησί της Ιθάκης
268x Νομός Άρτας & Νομός Πρέβεζας
2681 Άρτα Άρτα, Πέτα
2682 Πρέβεζα
2683 Φιλιππιάδα Φιλιππιάδα, Αμμότοπος
2684 Καναλλάκι Καναλλάκι, Πάργα
2685 Βουργαρέλι
269x Νομός Αχαΐας & Νομός Ζακύνθου
2691 Αίγιο Αίγιο, Λαμπίρι
2692 Καλάβρυτα
2693 Κάτω Αχαΐα
2694 Χαλανδρίτσα
2695 Ζάκυνθος Καλύπτει ολόκληρο τον Νομό Ζακύνθου
2696 Ακράτα

Ζώνη 27 – Περιοχή ΠελοποννήσουΕπεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
271 Τρίπολη & Περίχωρα
271 xxxxxxx Τρίπολη
272x Νομός Μεσσηνίας
2721 Καλαμάτα
2722 Μεσσήνη
2723 Πύλος
2724 Μελιγαλάς
2725 Κορώνη
273x Νομός Λακωνίας & Κύθηρα
2731 Σπάρτη
2732 Μονεμβασιά
2733 Γύθειο
2734 Νεάπολη
2735 Σκάλα
2736 Κύθηρα
274x Νομός Κορινθίας
2741 Κόρινθος
2742 Κιάτο
2743 Ξυλόκαστρο
2744 Λουτράκι
2746 Νεμέα
2747 Καλιάνοι
275x Νομός Αργολίδας & Νομός Αρκαδίας (Κυνουρία)
2751 Άργος
2752 Ναύπλιο
2753 Λυγουριό
2754 Κρανίδι
2755 Άστρος
2757 Λεωνίδιο
276x Νομός Μεσσηνίας (Τριφυλία)
2761 Κυπαρισσία
2763 Γαργαλιάνοι
2765 Κοπανάκι
279x Νομός Αρκαδίας
2791 Μεγαλόπολη
2792 Καστρί Κυνουρίας
2795 Βυτίνα
2796 Λεβίδι
2797 Τρόπαια

Ζώνη 28 – Περιοχή ΚρήτηςΕπεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
281 Ηράκλειο & Περίχωρα
281 xxxxxxx Ηράκλειο
282x Νομός Χανίων
2821 Χανιά
2822 Κίσσαμος
2823 Κάντανος
2824 Κολυμβάρι
2825 Βάμος
283x Νομός Ρεθύμνης
2831 Ρέθυμνο
2832 Σπήλι
2833 Αμάρι
2834 Πέραμα Μυλοποτάμου
284x Νομός Λασιθίου
2841 Άγιος Νικόλαος
2842 Ιεράπετρα
2843 Σητεία
2844 Τζερμιάδο
289x Νομός Ηρακλείου
2891 Αρκαλοχώρι
2892 Μοίρες
2893 Πύργος
2894 Αγία Βαρβάρα
2895 Άνω Βιάννος
2897 Λιμένας Χερσονήσου

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης πολιτώνΕπεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία
100 Αστυνομία
101x έως μέχρι 103x '
105x έως μέχρι 107x '
102xx έως μέχρι 107xx '
108 Λιμενικό
109 Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών
112 Πανευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης
116xxx Ευρωπαϊκές γραμμές βοήθειας για παιδιά και ενήλικες σε κατάσταση ανάγκης
118xx Πληροφορίες Τηλεφωνικών Καταλόγων Εσωτερικού & Εξωτερικού
12x, 12xx, 13x, 13xx Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών
137xx Δωρεάν Τεχνική Υποστήριξη (δωρεάν πρόσβαση από όλους του παρόχους)
138xx Κέντρα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
14xx Φωνητικές πύλες μουσικής τηλεφωνικών εταιρειών
142xx up to 149xx Υπηρεσίες πληροφόρησης (καιρός, νέα κ.λπ.)
15xx Δημόσιες υπηρεσίες (αριθμοί του δημόσιου τομέα)
166 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
170 Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία
171 Τουριστική Αστυνομία
181xx, 182xx, 183xx Σύντομοι αριθμοί για ιδιωτικές εταιρείες
188xx Σύντομοι αριθμοί για ιδιωτικές εταιρείες
191 Κέντρο Δασοπυρόσβεσης
196x Δημόσιες υπηρεσίες (αριθμοί του δημόσιου τομέα)
197 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας
199 Πυροσβεστική


110xx
111xx
110x, 111x
113xx up to 116xx
113x up to 118x
117xx
119
140xx
151xx up to 156xx
159xx
186x up to 189x
190xx up to 195xx

Τηλεφωνικοί κωδικοί για ΥπηρεσίεςΕπεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία
50x xxx xxxx Αριθμοί Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων και Εταιρικοί Αριθμοί
54xxx Σύντομοι Κωδικοί Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων
559xx Αριθμοί ή προθέματα δρομολόγησης

Αριθμοί κινητής τηλεφωνίαςΕπεξεργασία

Φάσμα Πάροχος κινητής τηλεφωνίας Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
685 185 xxxx Vodafone
685 19x xxxx
685 500 xxxx
685 505 xxxx
685 550 xxxx
685 555 xxxx
685 585 xxxx
690 000 xxxx BWS
690 002 xxxx Nova Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της Forthnet, και συνδρομητικής τηλεόρασης της NOVA
690 003 xxxx Nova Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της Forthnet, και συνδρομητικής τηλεόρασης της NOVA
690 069 xxxx Nova Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της Forthnet, και συνδρομητικής τηλεόρασης της NOVA
690 100 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 200 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 300 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 400 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 500 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 555 xxxx AMD Telecom S.A.
690 6xx xxxx μέχρι
690 9xx xxxx
Wind Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο της Wind, λόγω φορητότητας αριθμού σε ορισμένους συνδρομητές
691 000 xxxx BWS
691 111 xxxx Interconnect
691 200 xxxx Yuboto LTD
691 234 xxxx M-Stat
691 300 xxxx Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε.
691 345 xxxx Nova Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της Forthnet, και συνδρομητικής τηλεόρασης της NOVA
691 400 xxxx AMD Telecom S.A.
691 500 xxxx My Company Projects
691 600 xxxx Compatel Limited
691 691 xxxx Mobile Media
691 700 xxxx Inter Telecom
691 888 xxxx ΟΣΕ έχουν εκχωρηθεί στον ΟΣΕ
692 000 xxxx μέχρι
692 098 xxxx
ΟΤΕ έχουν εκχωρηθεί στον ΟΤΕ, για υπηρεσίες τηλεειδοποίησης
693 xxx xxxx WIND GR Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο της Wind, λόγω φορητότητας αριθμού σε ορισμένους συνδρομητές
694 xxx xxxx Vodafone Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο της Vodafone, λόγω φορητότητας αριθμού σε ορισμένους συνδρομητές
695 000 xxxx μέχρι
695 199 xxxx
695 200 xxxx Compatel Limited
695 210 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 290 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 299 xxxx BWS
695 30x xxxx VODAFONE GR
695 310 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 330 xxxx Apifon
695 340 xxxx AMD Telecom S.A.
695 400 xxxx AMD Telecom S.A.
695 410 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 423 xxxx Infobip
695 490 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 500 xxxx μέχρι
695 999 xxxx
Vodafone Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο της Vodafone, λόγω φορητότητας αριθμού σε ορισμένους συνδρομητές
696 01x xxxx ΟΤΕ έχουν εκχωρηθεί στον ΟΤΕ, για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
696 91x xxxx ΥΠ.ΕΘ.Α έχουν εκχωρηθεί, για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκτός από το φάσμα στο εύρος 696 920 0000 - 696 920 9999
696 921 xxxx μέχρι
696 928 xxxx
έχουν εκχωρηθεί, για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
697 xxx xxxx Cosmote (ΟΤΕ) Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο της Cosmote, λόγω φορητότητας αριθμού σε ορισμένους συνδρομητές
698 xxx xxxx
699 00x xxxx Wind Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της καρτοκινητής Q-Telecom
699 1xx xxxx μέχρι
699 8xx xxxx
699 990 xxxx ACS Courier έχουν εκχωρηθεί στην ACS Courier, για υπηρεσίες ταχυμεταφορών
699 999 xxxx Quest Holdings

Προσωπικοί αριθμοίΕπεξεργασία

Οι Προσωπικοί Αριθμοί (αριθμοί της σειράς 70) είναι τηλεφωνικά νούμερα που προορίζονται κυρίως για χρήση VoIP. Είναι δεκαψήφιοι όπως και οι υπόλοιπες σειρές σταθερών και κινητών, και διατίθενται από την ΕΕΤΤ σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που με την σειρά τους τους παρέχουν στους συνδρομητές τους.

Η έναρξη της λειτουργίας τους έγινε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στην τελευταία έκδοση του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης κατά τα πρότυπα των "personal numbers" του εξωτερικού.

Η σειρά 70 προορίζεται κυρίως για χρήση VoIP και επιτρέπει την νομαδικότητα, την δυνατότητα δηλαδή να παίρνεις μαζί σου το νούμερο σου όπου και αν βρίσκεσαι (κάτι που τυπικά δεν επιτρέπεται για γεωγραφικούς αριθμούς 211, 231 κλπ).

Επίσης οι αριθμοί της σειράς 70 έχουν αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα, σαν τους μη γεωγραφικούς αριθμούς 801 που προορίζονται κυρίως για επιχειρήσεις.

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία
70x xxx xxxx Προσωπικοί αριθμοί

Αριθμοί παροχής υπηρεσιώνΕπεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία
800 xxx xxxx Αριθμοί ατελούς χρέωσης
801 xxx xxxx Αριθμοί μεριζόμενου κόστους
806 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,06 Ευρώ/λεπτό
807 xxxx Αριθμοί κλήσεων μέσω καρτών
812 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,12 Ευρώ/λεπτό
825 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,25 Ευρώ/λεπτό
850 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,50 Ευρώ/λεπτό
875 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,75 Ευρώ/λεπτό

Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένωνΕπεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία
896 xxx xxxx Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με ανώτατη χρέωση 0,02 Ευρώ/λεπτό
899 xxx xxxx Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με χρέωση μεγαλύτερη των 0,02 Ευρώ/λεπτό

Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσηςΕπεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία
901 xxx xxxx Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται σε όλους
909 xxx xxxx Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους

Δείτε ΕπίσηςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (PDF). 
  2. [1]Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 768 (15 Μαΐου 2007)
  3. «Απόφαση ΦΕΚ ορισμού αριθμών έκτακτης ανάγκης» (PDF). [νεκρός σύνδεσμος]