Άνοιγμα κυρίου μενού

Αυτή είναι μια λίστα των κωδικών κλήσης στην Ελλάδα. Το πρώτο ψηφίο αντιπροσωπεύει το είδος της υπηρεσίας. Το 1 χρησιμοποιείται για σύντομους κωδικούς, το 2 για γεωγραφικούς αριθμούς, το 5 χρησιμοποιείται για σκοπούς ενδοδικτυακής δρομολόγησης και VPNs, το 6 για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, το 7 προορίζεται για αριθμούς καθολικής πρόσβασης (μη ενεργό), το 8 για υπηρεσίες (όπως το 800 χωρίς χρέωση, 801 τοπικής κλήσης, 89 dial-up και υπηρεσίες δεδομένων), το 9 χρησιμοποιείται για υπηρεσίες πρόσθετου τέλους (901 γενικής χρήσης και 909 για ενήλικες). Όλοι οι αριθμοί που μπορούν να κληθούν είναι δεκαψήφιοι.

Για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε όλη την Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιείται κλειστό δεκαψήφιο σχέδιο αριθμοδότησης. Συγκεκριμένα, το μήκος των αριθμών του σχεδίου αριθμοδότησης είναι:

α. 10 ψηφία για τους αριθμούς που ξεκινούν με τα ψηφία 2 και 5−9 με εξαίρεση εκείνους της σειράς 807 το μήκος των οποίων είναι 7 ψηφία,

β. 3 ή 4 ή 5 ή 6 ψηφία για εκείνους που ξεκινούν με το ψηφίο 1 και

γ. 5 ψηφία για εκείνους που ξεκινούν με τα ψηφία 54.[1]

Πίνακας περιεχομένων

Σειρές αριθμώνΕπεξεργασία

Χρήση Σειρές αριθμών
Διεθνής κωδικός +30
Σύντομοι κωδικοί και κωδικοί επιλογής/προεπιλογής φορέα 1xx, 1xxx, 1xxxx
Γεωγραφικοί αριθμοί 2xx xxx xxxx
Αριθμοί δεσμευμένοι για μελλοντική χρήση 3xx xxx xxxx
4xx xxx xxxx
Αριθμοί Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων και Εταιρικοί Αριθμοί 50x xxx xxxx
Σύντομοι Κωδικοί Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων 54xxx
Αριθμοί ή προθέματα δρομολόγησης 55-59
Αριθμοί σταθερών ή κινητών υπηρεσιών φωνής μέσω δορυφορικού δικτύου 600 xxx xxxx
Αριθμοί υπηρεσιών τηλεειδοποίησης 692 xxx xxxx
Αριθμοί κινητών δικτύων ψηφιακών επίγειων συγκαναλικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών 696 xxx xxxx
Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας 690 xxx xxxx, 693 xxx xxxx, 699 xxx xxxx WIND
694 xxx xxxx, 695 xxx xxxx VODAFONE
697 xxx xxxx, 698 xxx xxxx COSMOTE
Προσωπικοί αριθμοί 70x xxx xxxx
Αριθμοί ατελούς χρέωσης 800 xxx xxxx
Αριθμοί μεριζόμενου κόστους 801 xxx xxxx
Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,06 Ευρώ/λεπτό 806 xxx xxxx
Αριθμοί κλήσεων μέσω καρτών 807 xxxx
Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,12 Ευρώ/λεπτό 812 xxx xxxx
Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,25 Ευρώ/λεπτό 825 xxx xxxx
Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με ανώτατη χρέωση 0,02 Ευρώ/λεπτό 896 xxx xxxx
Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με χρέωση μεγαλύτερη των 0,02 Ευρώ/λεπτό 899 xxx xxxx
Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται σε όλους 901 xxx xxxx
Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους 909 xxx xxxx

Σύντομοι κωδικοί και κωδικοί επιλογής/προεπιλογής φορέαΕπεξεργασία

Οι σειρές αριθμών με πρώτο ψηφίο το 1 αφορούν αποκλειστικά σύντομους κωδικούς και κωδικούς επιλογής/προεπιλογής φορέα. Οι σύντομοι κωδικοί αφορούν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίες που απορρέουν από την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, υπηρεσίες ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το κοινωνικό σύνολο, υπηρεσίες δικτύου που προσφέρονται από τους παρόχους δικτύων στους συνδρομητές τους, υπηρεσίες πρόσθετης χρέωσης και υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS).

Αριθμοί κλήσης έκτακτης ανάγκηςΕπεξεργασία

Αριθμός Υπηρεσία Περιγραφή
100 Άμεση Δράση (Αστυνομία) Είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.

Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. Την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης εισόδου – εξόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα και τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, έξοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων.

108 Άμεση επέμβαση Λιμενικού Σώματος The service enables victims of crime to get emotional support in such circumstances, to be informed about their rights and about ways to claim their rights, and to be referred to the relevant organisations. In particular, it provides information about (a) local police and criminal justice proceedings; (b) possibilities of compensation and insurance matters. It also provides support in finding other sources of help relevant to the victims of crime.
112 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Xρησιμοποιείται για άμεση επικοινωνία επί 24ώρου βάσεως με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (αστυνομία, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική).
166 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Για άμεση βοήθεια και διακομιδή ασθενών.
199 Πυροσβεστική Υπηρεσία Είναι υπεύθυνο για την κατάσβεση και πρόληψη αστικών και δασικών πυρκαγιών και για την έρευνα, διάσωση και παροχή συνδρομής σε ατυχήματα και καταστροφές σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.

Όλοι οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διασφαλίζουν τη δυνατότητα δωρεάν κλήσης των παραπάνω αριθμών

Υπεραστικοί Αριθμοί ΚλήσηςΕπεξεργασία

 
Οι κωδικοί κλήσης σταθερών τηλεφώνων κατανεμημένοι στις οκτώ γεωγραφικές ζώνες, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης της Ελλάδος

Γενικά, για τους τηλεφωνικούς κωδικούς κλήσης σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ισχύουν τα παρακάτω: Η ελληνική επικράτεια είναι χωρισμένη σε οκτώ γεωγραφικές ζώνες, όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα και αναλύεται παρακάτω. Συνοπτικά:

  • η Ζώνη 21 περιλαμβάνει τη Μητροπολιτική Περιοχή Αθήνας – Πειραιά,
  • η Ζώνη 22 περιλαμβάνει την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, το υπόλοιπο της Αττικής και τα Νησιά του Αιγαίου,
  • η Ζώνη 23 περιλαμβάνει την Κεντρική Μακεδονία,
  • η Ζώνη 24 περιλαμβάνει τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία,
  • η Ζώνη 25 περιλαμβάνει τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία,
  • η Ζώνη 26 περιλαμβάνει την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, τη Δυτική Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά,
  • η Ζώνη 27 περιλαμβάνει την Ανατολική Πελοπόννησο και τα Κύθηρα, ενώ τέλος
  • η Ζώνη 28 περιλαμβάνει την Κρήτη.

Από το 2002, όλοι οι κωδικοί σταθερής τηλεφωνίας ξεκινούν από 2 (πριν το 2002 ξεκινούσαν από 0 για αστικές και υπεραστικές κλήσεις, ενώ πριν το 2001, ο κωδικός απαιτούνταν μόνο για υπεραστικές κλήσεις).

Επίσης, από το 2001 -όταν ο εθνικός τηλεφωνικός αριθμός έγινε δεκαψήφιος- προστέθηκε στο τέλος του κωδικού ένα ακόμη ψηφίο (το 0 για τις ήδη υπάρχουσες γραμμές), το οποίο βασικά ανήκει στον συνδρομητικό αριθμό και όχι στον υπεραστικό κωδικό. Αυτό το ψηφίο μπορεί να αντικατασταθεί από το 1 ή το 2. Τέτοια τηλέφωνα θα συναντήσετε σε περιπτώσεις όπου το συγκεκριμένο σταθερό τηλέφωνο ανήκει σε ιδιόκτητο δίκτυο εναλλακτικού παρόχου σταθερής τηλεφωνίας. Επίσης, Κάποιες δημόσιες υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει τηλέφωνα όπου το 0 του κωδικού κλήσης της περιοχής έχει γίνει 3. Αυτή η αλλαγή εντάσσεται στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης. Επομένως θα συναντήσετε και τηλέφωνα Δημόσιων Υπηρεσιών με κωδικούς 213, 2313, 26513 αντί για τους κλασικούς κωδικούς 210, 2310, 26510. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις παρόλο που αλλάζει το 0 το πρόθεμα του κωδικού κλήσης δηλώνει την ίδια περιοχή. Για παράδειγμα, σταθερά τηλέφωνα με κωδικό κλήσης 2310 ή 2311 ή 2313 αναφέρονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πριν, το 2001, όταν οι τηλεφωνικοί αριθμοί ήταν ανοικτοί και δεν απαιτούνταν πρόθεμα για αστικές κλήσεις, το πλήθος των ψηφίων του συνδρομητικού αριθμού εξαρτώταν από το μέγεθος του τηλεφωνικού κέντρου (δηλ. το μέγεθος της πόλης, που εξυπηρετούσε). Έτσι, ο συνδρομητικός τηλεφωνικός αριθμός στην Αθήνα ήταν επταψήφιος, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Καβάλα, στην Πάτρα, στην Τρίπολη ή στο Ηράκλειο εξαψήφιος, ενώ για τις υπόλοιπες πόλεις - περιοχές πενταψήφιος.

Επίσης, από το μέγεθος της πόλης εξαρτώταν και μέγεθος του υπεραστικού προθέματος, έτσι ώστε τα μεγάλα αστικά κέντρα -προς διευκόλυνση της πλειοψηφίας των υπεραστικών συνδρομητών- να έχουν σύντομα υπεραστικά προθέματα και έτσι κάθε εθνικός τηλεφωνικός αριθμός να έχει σταθερό πλήθος ψηφίων. Πράγματι, μια υπεραστική κλήση προς επταψήφιο αριθμό απαιτούσε διψήφιο πρόθεμα (για την Αθήνα το 01), μια υπεραστική κλήση προς εξαψήφιο αριθμό απαιτούσε τριψήφιο πρόθεμα (για την Θεσσαλονίκη το 031, για τη Λάρισα το 041, την Καβάλα το 051, την Πάτρα το 061 και το Ηράκλειο το 081), ενώ μια υπεραστική κλήση προς πενταψήφιο αριθμό απαιτούσε τετραψήφιο πρόθεμα (π.χ. για τα Ιωάννινα είναι 0651). Να σημειωθεί ακόμη, πως το "1" ως τελευταίο ψηφίο του υπεραστικού κώδικα επιλέχθηκε σκόπιμα να δίνεται στα τηλεφωνικά κέντρα των μεγαλύτερων πόλεων ή κωμοπόλεων, έτσι ώστε -προς διευκόλυνση της πλειοψηφίας των υπεραστικών συνδρομητών- να συντομεύει ο χρόνος επιλογής του κωδικού (αφού το "1" αντιστοιχούσε σε έναν κτύπο μόνο, ενώ το "0" σε μια παλμοσειρά δέκα κτύπων) και άρα να διευκολύνεται η κίνηση στο τηλεφωνικό δίκτυο.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο υπεραστικός κωδικός (ο οποίος πλέον ενοποιήθηκε με τον συνδρομητικό αριθμό) για την περιοχή της Αθήνας, του Πειραιά και των περιχώρων είναι διψήφιος (21), για τις έξι προαναφερθείσες μείζονες πόλεις της Ελλάδας είναι τριψήφιοι (π.χ. για τη Θεσσαλονίκη είναι 231) και για τις υπόλοιπες πόλεις - περιοχές είναι τετραψήφιοι (π.χ. για τα Ιωάννινα είναι 2651).


Ζώνη 21 – Περιοχή ΠρωτεύουσαςΕπεξεργασία

Ο κωδικός 21 (0-9) xx xxxxx - (το τέταρτο και πέμπτο ψηφίο αλλάζει ανά περιοχή) καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, που περιλαμβάνει τις πόλεις των Αθηνών και του Πειραιώς καθώς και τα περίχωρα αυτών, όπως η Σαλαμίνα, η Ελευσίνα, η Μάνδρα, ο Ασπρόπυργος, οι Αχαρνές, η Παλλήνη, το Κορωπί, η Βάρη και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει ενδεικτικά τα προθέματα, που χρησιμοποιήθηκαν για τις επιμέρους περιοχές της Πρωτεύουσας.

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Πρόθεμα κέντρου Περιοχές (ενδεικτικά)
2102x Βόρειο Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αχαρνές, Άνω Λιόσια & Φυλή 21020 ΑΛΥΣΙΔΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
21021 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΑΛΥΣΙΔΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ
21022 ΓΑΛΑΤΣΙ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΑΛΥΣΙΔΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
21023 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΖΕΦΥΡΙ, ΖΟΦΡΙΑ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΜΕΝΙΔΙ, ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21024 ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΠΑΡΝΗΘΑ, ΤΑΤΟΙ, ΦΥΛΗ, ΧΑΣΙΑ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΖΕΦΥΡΙ, ΖΟΦΡΙΑ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΜΕΝΙΔΙ, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ
21025 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21026 ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΜΕΝΙΔΙ, ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΖΕΦΥΡΙ, ΖΟΦΡΙΑ
21027 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΕΥΚΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ
21028 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΕΥΚΗ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
21029 ΚΥΨΕΛΗ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΠΑΤΗΣΙΑ
2103x Κέντρο Αθηνών & Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 21032 ΑΘΗΝΑΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΓΚΑΖΙ, ΘΗΣΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ, ΚΡΑΤΙΝΟΥ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΠΛΑΚΑ, ΣΤΑΔΙΟΝ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
21033 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΓΚΥΖΗ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ
21034 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ, ΡΕΝΤΗΣ, ΡΟΥΦ, ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑΣ, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΓΚΑΖΙ, ΘΗΣΕΙΟ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΠΛΑΚΑ, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ
21035 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
21036 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΓΚΥΖΗ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ
2104x Πειραιάς & Σαλαμίνα 21040 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΝΙΚΑΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΠΕΡΑΜΑ, ΡΕΝΤΗΣ
21041 ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΦΡΕΑΤΙΔΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΡΕΝΤΗΣ
21042 ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΦΡΕΑΤΙΔΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΡΕΝΤΗΣ
21043 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣ., ΑΜΦΙΑΛΗ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΠΕΡΑΜΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
21044 ΠΕΡΑΜΑ
21045 ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΦΡΕΑΤΙΔΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΡΕΝΤΗΣ
21046 ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣ., ΑΜΦΙΑΛΗ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
21048 ΡΟΥΦ, ΤΑΥΡΟΣ, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΡΕΝΤΗΣ
21049 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΝΙΚΑΙΑ, ΑΜΦΙΑΛΗ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΡΕΝΤΗΣ
2105x Δυτικό Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Δυτικά Προάστια Αθηνών, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα & Μάνδρα 21050 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ
21051 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΟΛΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΡΟΥΦ
21052 ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, ΚΑΡΟΛΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΡΟΥΦ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΓΚΑΖΙ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
21053 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΜΑΝΔΡΑ, ΧΑΙΔΑΡΙ, ΣΕΠΟΛΙΑ, ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ
21054 ΧΑΙΔΑΡΙ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
21055 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΜΑΝΔΡΑ, ΧΑΙΔΑΡΙ
21056 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΙΔΑΡΙ
21057 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΖΟΦΡΙΑ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ, ΧΑΙΔΑΡΙ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΣΕΠΟΛΙΑ
21058 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΙΔΑΡΙ
21059 ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΡΟΥΦ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΙΔΑΡΙ, ΡΕΝΤΗΣ
2106x Βορειοανατολικό Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρεια Προάστια Αθηνών, Παλλήνη & Κορωπί 21060 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ, ΓΑΡΓΗΤΟΣ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΚΟΡΩΠΙ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΠΙΚΕΡΜΙ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
21061 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ
21062 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ, ΠΕΥΚΗ, ΜΕΝΙΔΙ, ΑΝΟΙΞΙΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΕΚΑΛΗ, ΚΑΣΤΡΙ, ΚΗΦΙΣΣΙΑ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΠΑΛΛΑ, ΜΠΟΓΙΑΤΙ, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΡΕΑ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΤΑΤΟΙ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
21063 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ
21064 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, ΓΟΥΔΙ, ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΨΥΧΙΚΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΓΚΥΖΗ
21065 ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
21066 ΑΝΘΟΥΣΑ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΝ, ΛΙΟΠΕΣΙ, ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΠΑΤΑ, ΓΑΡΓΗΤΟΣ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΚΟΡΩΠΙ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΠΙΚΕΡΜΙ, ΣΤΑΥΡΟΣ
21067 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ, ΨΥΧΙΚΟ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
21068 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ, ΨΥΧΙΚΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ
21069 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΨΥΧΙΚΟ, ΦΙΛΟΘΕΗ
2107x Ανατολικό τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών 21070 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
21072 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΗΛΥΣΙΑ, ΙΛΙΣΣΙΑ, ΓΟΥΔΙ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΣΤΑΔΙΟΝ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ
21074 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
21075 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΚΑΡΕΑΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
21076 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΚΑΡΕΑΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
21077 ΗΛΥΣΙΑ, ΙΛΙΣΣΙΑ, ΓΟΥΔΙ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
2108x Βόρεια Προάστια Αθηνών, Βορειοδυτικό τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νότιο τμήμα Νοτίων Προαστίων Αθηνών & Βάρη 21080 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΟΙΞΙΣ, ΚΑΣΤΡΙ, ΚΗΦΙΣΣΙΑ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΠΑΛΛΑ, ΜΠΟΓΙΑΤΙ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΕΥΚΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ, ΖΟΦΡΙΑ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΡΕΑ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΤΑΤΟΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
21081 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΕΚΑΛΗ, ΑΝΟΙΞΙΣ, ΚΑΣΤΡΙ, ΚΗΦΙΣΣΙΑ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΠΑΛΛΑ, ΜΠΟΓΙΑΤΙ, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΡΕΑ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ
21082 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ, ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΓΚΥΖΗ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21083 ΔΑΓΚΛΗ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21085 ΚΥΨΕΛΗ
21086 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21088 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΓΚΥΖΗ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21089 ΒΑΡΗ, ΒΑΡΚΙΖΑ, ΒΟΥΛΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΒΟΥΡΙ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ
2109x Νότιο Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νότια Προάστια Αθηνών & Βάρη 21090 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ, ΔΑΦΝΗ, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
21092 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ, ΔΑΦΝΗ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΘΗΣΕΙΟ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΠΛΑΚΑ, ΣΤΑΔΙΟΝ, ΤΑΥΡΟΣ, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
21093 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΜΠΡΑΧΑΜΙ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΛΙΜΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ
21094 ΑΜΦΙΘΕΑ, ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
21095 ΑΜΦΙΘΕΑ, ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
21096 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ), ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΒΑΡΚΙΖΑ, ΒΟΥΛΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ
21097 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΜΠΡΑΧΑΜΙ, ΔΑΦΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΡΕΑΣ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
21098 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ), ΑΛΙΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΜΦΙΘΕΑ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΜΠΡΑΧΑΜΙ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
21099 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΜΦΙΘΕΑ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΔΑΦΝΗ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΚΑΡΕΑΣ, ΜΠΡΑΧΑΜΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ

Ζώνη 22 – Περιοχή Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και ΝήσωνΕπεξεργασία

222x — Νομός ΕυβοίαςΕπεξεργασία

2221Χαλκίδα
2222Κύμη & Σκύρος
2223Αλιβέρι
2224 — Στύρα
2224Κάρυστος
2226Αιδηψός
2227Μαντούδι
2228Ψαχνά
2229Ερέτρια

223x — Νομός Ευρυτανίας & Νομός ΦθιώτιδαςΕπεξεργασία

2231Λαμία
2232Δομοκός
2233Αταλάντη
2234Αμφίκλεια
2235Καμένα Βούρλα
2236Σπερχειάδα
2237Καρπενήσι (Καλύπτει ολόκληρο τον Νομό Ευρυτανίας)
2238Στυλίδα

224x — Νομός ΔωδεκανήσουΕπεξεργασία

2241Ρόδος
2242Κως (Καλύπτει τα νησιά Κως & Νίσυρος)
2243Πόθια (Καλύπτει τα νησιά Κάλυμνος & Αστυπάλαια)
2244Αρχάγγελος
2245Πηγάδια (Καλύπτει τα νησιά Κάρπαθος & Κάσος)
2246Σάλακος (Καλύπτει τα νησιά Καστελόριζο, Σύμη, Τήλος, Τμήματα Ρόδου & Χάλκη)
2247Αγία Μαρίνα (Καλύπτει τα νησιά Αγαθονήσι, Λέρος, Λειψοί & Πάτμος)

225x — Νομός ΛέσβουΕπεξεργασία

2251Μυτιλήνη
2252Αγιάσος
2253Καλλονή
2254Μύρινα (Καλύπτει τα νησιά Άγιος Ευστράτιος & Λήμνος)

226x — Τμήμα Αττικής, Νομός Βοιωτίας & Νομός ΦωκίδαςΕπεξεργασία

2261Λιβαδειά
2262Θήβα
2263Δερβενοχώρια & Βίλια
2264Θίσβη
2265Άμφισσα
2266Λιδωρίκι
2267Αράχωβα
2268Αλίαρτος

227x — Νομός Σάμου & Νομός ΧίουΕπεξεργασία

2271Χίος
2272Καρδάμυλα
2273Βαθύ
2274Βολισσός & Ψαρά
2275Άγιος Κήρυκος (Καλύπτει τα νησιά Ικαρία & Φούρνοι)

228x — Νομός ΚυκλάδωνΕπεξεργασία

2281Ερμούπολη (Καλύπτει τα νησιά Σύρος, Κύθνος & Σέριφος)
2282Άνδρος
2283Τήνος
2284Παροικιά (Καλύπτει τα νησιά Πάρος & Σίφνος)
2285Νάξος (Καλύπτει τα νησιά Αμοργός & Νάξος)
2286Φηρά Θήρας (Καλύπτει τα νησιά Ανάφη, Ίος, Σαντορίνη, Σίκινος & Φολέγανδρος)
2287Μήλος & Κίμωλος
2288Κέα
2289Μύκονος

229x — Νομός ΑττικήςΕπεξεργασία

2291Λαγονήσι
2292Λαύριο
2293Άγιος Σωτήρας
2294Αρτέμιδα, Ραφήνα & Μαραθώνας
2295Αφίδνες
2296Μέγαρα
2297Αίγινα
2298Τροιζήνα (Καλύπτει τα νησιά Πόρος, Σπέτσες, Τροιζηνία & Ύδρα)
2299Μαρκόπουλο

Ζώνη 23 – Περιοχή Κεντρικής ΜακεδονίαςΕπεξεργασία

231 — Θεσσαλονίκη & ΠερίχωραΕπεξεργασία

Ο κωδικός 231 (0-9) x xxxxx - (το πέμπτο ψηφίο αλλάζει ανά περιοχή) καλύπτει αποκλειστικά και μόνο περιοχές της πόλης της Θεσσαλονίκης (Καλύπτει τις εξής περιοχές: Κέντρο Θεσσαλονίκης, Τριανδρία, Καλαμαριά, Συκιές, Άγιος Παύλος, Νεάπολη, Πεύκα, Σταυρούπολη, Νέα Ευκαρπία, Πολίχνη, Εύοσμος, Ελευθέριο - Κορδελιό, Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Πανόραμα, Πυλαία, Χορτιάτης, Ασβεστοχώρι, Εξοχή, Σίνδος, Χαλάστρα, Θέρμη & Ωραιόκαστρο). Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει ενδεικτικά τα προθέματα, που χρησιμοποιήθηκαν για τις επιμέρους περιοχές της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Πρόθεμα κέντρου Περιοχή (ενδεικτικά)
23102 Κέντρο Θεσσαλονίκης
23103 Χαριλάου
23104 Καλαμαριά
23105 Βαρδάρι
23106 Νεάπολη
23107 Έυοσμος
23108 Αγία Τριάδα
23109 Τούμπα

232x — Νομός ΣερρώνΕπεξεργασία

2321Σέρρες
2322Νιγρίτα
2323Σιδηρόκαστρο
2324Νέα Ζίχνη & Ροδολίβος
2325Ηράκλεια
2327Ροδόπολη

233x — Νομός ΗμαθίαςΕπεξεργασία

2331Βέροια
2332Νάουσα
2333Αλεξάνδρεια

234x — Νομός ΚιλκίςΕπεξεργασία

2341Κιλκίς
2343Πολύκαστρο

235x — Νομός ΠιερίαςΕπεξεργασία

2351Κατερίνη
2352Λιτόχωρο
2353Αιγίνιο

237x — Νομός ΧαλκιδικήςΕπεξεργασία

2371Πολύγυρος
2372Αρναία
2373Νέα Μουδανιά
2374Κασσάνδρεια
2375Νικήτη
2376Στρατώνι
2377Ιερισσός & Άγιο Όρος

238x — Νομός Πέλλας & Νομός ΦλώριναςΕπεξεργασία

2381Έδεσσα
2382Γιαννιτσά
2384Αριδαία
2385Φλώρινα
2386Αμύνταιο

239x — Νομός Θεσσαλονίκης & Τμήμα Νομού ΧαλκιδικήςΕπεξεργασία

2391Χαλκηδόνα
2392Περαία
2393Λαγκαδίκια
2394Λαγκαδάς
2395Σοχός
2396Βασιλικά
2397Ασπροβάλτα
2399Νέα Καλλικράτεια

Ζώνη 24 – Περιοχή Δυτικής Μακεδονίας & ΘεσσαλίαςΕπεξεργασία

241 — Λάρισα & ΠερίχωραΕπεξεργασία

241 (0-7) xxxxxxΛάρισα

242x — Νομός ΜαγνησίαςΕπεξεργασία

2421Βόλος
2422Αλμυρός
2423Αργαλαστή
2424Αλόννησος & Σκόπελος
2425Βελεστίνο
2426Ζαγορά
2427Σκιάθος
2428Κεραμίδι

243x — Νομός ΤρικάλωνΕπεξεργασία

2431Τρίκαλα
2432Καλαμπάκα
2433Φαρκαδόνα
2434Πύλη

244x — Νομός ΚαρδίτσαςΕπεξεργασία

2441Καρδίτσα
2443Σοφάδες
2444Παλαμάς
2445Μουζάκι

246x — Νομός Γρεβενών, Νομός Καστοριάς, Νομός Κοζάνης & Τμήματα Νομού ΦλώριναςΕπεξεργασία

2461Κοζάνη
2462Γρεβενά (Καλύπτει ολόκληρο τον Νομό Γρεβενών)
2463Πτολεμαΐδα
2464Σέρβια
2465Σιάτιστα
2467Καστοριά (Καλύπτει ολόκληρο τον Νομό Καστοριάς)
2468Νεάπολη

249x — Νομός ΛάρισαςΕπεξεργασία

2491Φάρσαλα
2492Τύρναβος
2493Ελασσόνα
2494Αγιά
2495Μακρυχώρι / Γόννοι

Ζώνη 25 – Περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας & ΘράκηςΕπεξεργασία

251 — Καβάλα & ΠερίχωραΕπεξεργασία

251 xxxxxxxΚαβάλα

252x — Νομός ΔράμαςΕπεξεργασία

2521Δράμα
2522Προσοτσάνη
2523Νευροκόπι
2524Παρανέστι

253x — Νομός ΡοδόπηςΕπεξεργασία

2531Κομοτηνή
2532Σάπες
2533Ξυλαγανή
2534Ίασμος
2535Νέα Καλλίστη

254x — Νομός ΞάνθηςΕπεξεργασία

2541Ξάνθη
2542Σταυρούπολη
2544Μύκη

255x — Νομός ΈβρουΕπεξεργασία

2551Αλεξανδρούπολη & Σαμοθράκη
2552Ορεστιάδα
2553Διδυμότειχο
2554Σουφλί
2555Φέρες
2556Κυπρίνος

259x — Νομός ΚαβάλαςΕπεξεργασία

2591Χρυσούπολη
2592Ελευθερούπολη
2593Θάσος
2594Νέα Πέραμος

Ζώνη 26 – Περιοχή Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου & Ιονίων ΝήσωνΕπεξεργασία

261 — Πάτρα & ΠερίχωραΕπεξεργασία

261 xxxxxxxΠάτρα

262x — Νομός ΗλείαςΕπεξεργασία

2621Πύργος
2622Αμαλιάδα
2623Λεχαινά
2624Αρχαία Ολυμπία
2625Κρέστενα
2626Ανδρίτσαινα

263x — Νομός ΑιτωλοακαρνανίαςΕπεξεργασία

2631Μεσολόγγι
2632Αιτωλικό
2634Ναύπακτος
2635Παππαδάτες

264x — Νομός Αιτωλοακαρνανίας & Νομός ΛευκάδαςΕπεξεργασία

2641Αγρίνιο
2642Αμφιλοχία
2643Βόνιτσα
2644Θέρμο
2645Λευκάδα (Καλύπτει ολόκληρο το νησί της Λευκάδας)
2646Αστακός (Καλύπτει και τα νησιά Κάλαμος & Καστός)
2647Νέο Χαλκιόπουλο

265x — Νομός ΙωαννίνωνΕπεξεργασία

2651Ιωάννινα
2653Ζαγοροχώρια
2654Πέρδικα
2655Κόνιτσα
2656Μέτσοβο
2657Δελβινάκι
2658Ζίτσα
2659Κατσανοχώρια

266x — Νομός Θεσπρωτίας & Νομός ΚέρκυραςΕπεξεργασία

2661Κέρκυρα (Καλύπτει το κεντρικό κομμάτι της Κέρκυρας)
2662Λευκίμμη (Καλύπτει το νότιο κομμάτι της Κέρκυρας και τους Παξούς)
2663Παλαιοκαστρίτσα (Καλύπτει το βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας και τους Διαπόντιους νήσους)
2664Φιλιάτες
2665Ηγουμενίτσα
2666Παραμυθιά

267x — Νομός ΚεφαλληνίαςΕπεξεργασία

2671Αργοστόλι (Καλύπτει το δυτικό και κεντρικό κομμάτι της Κεφαλλονιάς)
2674Σάμη (Καλύπτει το ανατολικό κομμάτι της Κεφαλλονιάς και το νησί της Ιθάκης)

268x — Νομός Άρτας & Νομός ΠρέβεζαςΕπεξεργασία

2681Άρτα
2682Πρέβεζα
2683Φιλιππιάδα
2684Καναλλάκι
2685Βουργαρέλι

269x — Νομός Αχαΐας & Νομός ΖακύνθουΕπεξεργασία

2691Αίγιο
2692Καλάβρυτα
2693Κάτω Αχαΐα
2694Χαλανδρίτσα
2695Ζάκυνθος (Καλύπτει ολόκληρο τον Νομό Ζακύνθου)
2696Ακράτα

Ζώνη 27 – Περιοχή ΠελοποννήσουΕπεξεργασία

271 — Τρίπολη & ΠερίχωραΕπεξεργασία

271 xxxxxxxΤρίπολη

272x — Νομός ΜεσσηνίαςΕπεξεργασία

2721Καλαμάτα
2722Μεσσήνη
2723Πύλος
2724Μελιγαλάς
2725Κορώνη

273x — Νομός Λακωνίας & ΚύθηραΕπεξεργασία

2731Σπάρτη
2732Μονεμβασιά
2733Γύθειο
2734Νεάπολη
2735Σκάλα
2736Κύθηρα

274x — Νομός ΚορινθίαςΕπεξεργασία

2741Κόρινθος
2742Κιάτο
2743Ξυλόκαστρο
2744Λουτράκι
2746Νεμέα
2747Καλιάνοι

275x — Νομός Αργολίδας & Νομός Αρκαδίας (Κυνουρία)Επεξεργασία

2751Άργος
2752Ναύπλιο
2753Λυγουριό
2754Κρανίδι
2755Άστρος
2757Λεωνίδιο

276x — Νομός Μεσσηνίας (Τριφυλία)Επεξεργασία

2761Κυπαρισσία
2763Γαργαλιάνοι
2765Κοπανάκι

279x — Νομός ΑρκαδίαςΕπεξεργασία

2791Μεγαλόπολη
2792Καστρί Κυνουρίας
2795Βυτίνα
2796Λεβίδι
2797Τρόπαια

Ζώνη 28 – Περιοχή ΚρήτηςΕπεξεργασία

281 — Ηράκλειο & ΠερίχωραΕπεξεργασία

281 xxxxxxxΗράκλειο

282x — Νομός ΧανίωνΕπεξεργασία

2821Χανιά
2822Κίσσαμος
2823Κάντανος
2824Κολυμβάρι
2825Βάμος

283x — Νομός ΡεθύμνηςΕπεξεργασία

2831Ρέθυμνο
2832Σπήλι
2833Αμάρι
2834Πέραμα Μυλοποτάμου

284x — Νομός ΛασιθίουΕπεξεργασία

2841Άγιος Νικόλαος
2842Ιεράπετρα
2843Σητεία
2844Τζερμιάδο

289x — Νομός ΗρακλείουΕπεξεργασία

2891Αρκαλοχώρι
2892Μοίρες
2893Πύργος
2894Αγία Βαρβάρα
2895Άνω Βιάννος
2897Λιμένας Χερσονήσου

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης πολιτώνΕπεξεργασία

100Άμεση Επέμβαση Αστυνομίας
101x έως μέχρι 103x
105x έως μέχρι 107x
102xx έως μέχρι 107xx
108Άμεση Επέμβαση Λιμενικού Σώματος
109Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών
110xx
111xx
110x, 111x
112Πανευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης
113xx up to 116xx
113x up to 118x
116xxxΕυρωπαϊκές γραμμές βοήθειας για παιδιά και ενήλικες σε κατάσταση ανάγκης
117xx
118xxΠληροφορίες Τηλεφωνικών Καταλόγων Εσωτερικού & Εξωτερικού
119
12x, 12xx, 13x, 13xxΚέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών
137xxΔωρεάν Τεχνική Υποστήριξη (δωρεάν πρόσβαση από όλους του παρόχους)
138xxΚέντρα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
14xxΦωνητικές πύλες μουσικής τηλεφωνικών εταιρειών
140xx
142xx up to 149xxΥπηρεσίες πληροφόρησης (καιρός, νέα κ.λπ.)
15xxΔημόσιες υπηρεσίες (αριθμοί του δημόσιου τομέα)
151xx up to 156xx
159xx
166Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
170Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία
171Τουριστική Αστυνομία
186x up to 189x
181xx, 182xx, 183xxΣύντομοι αριθμοί για ιδιωτικές εταιρείες
188xxΣύντομοι αριθμοί για ιδιωτικές εταιρείες
196xΔημόσιες υπηρεσίες (αριθμοί του δημόσιου τομέα)
190xx up to 195xx
191Κέντρο Δασοπυρόσβεσης
197Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας
199Πυροσβεστική Υπηρεσία

Τηλεφωνικοί κωδικοί για ΥπηρεσίεςΕπεξεργασία

50x xxx xxxxΑριθμοί Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων και Εταιρικοί Αριθμοί
54xxxΣύντομοι Κωδικοί Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων
559xxΑριθμοί ή προθέματα δρομολόγησης

68 Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας CytaΕπεξεργασία

(Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο, λόγω φορητότητας)

685 185 xxxxCYTA Hellas (Εικονικός Πάροχος)
685 19x xxxxCYTA Hellas
685 500 xxxxCYTA Hellas
685 505 xxxxCYTA Hellas
685 550 xxxxCYTA Hellas
685 555 xxxxCYTA Hellas
685 585 xxxxCYTA Hellas

690 Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας που έχουν εκχωρηθείΕπεξεργασία

690 000 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην BWS)
690 100 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην MI CARRIER SERVICES AB)
690 200 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην MI CARRIER SERVICES AB)
690 300 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην MI CARRIER SERVICES AB)
690 400 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην MI CARRIER SERVICES AB)
690 500 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην MI CARRIER SERVICES AB)
690 555 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην AMD Telecom S.A.)

690 Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας WIND HellasΕπεξεργασία

(Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο, λόγω φορητότητας)

690 6xx xxxx - 690 9xx xxxxWIND

691 Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας που έχουν εκχωρηθείΕπεξεργασία

691 000 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην BWS)
691 111 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην Interconnect)
691 200 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην Yuboto LTD)
691 234 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην M-Stat)
691 300 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε.)
691 345 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην Nova - Forthnet Α.Ε.)
691 400 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην AMD Telecom S.A.)
691 500 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην My Company Projects)
691 600 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην Compatel Limited)
691 691 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην Mobile Media)
691 700 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην Inter Telecom)
691 888 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στον ΟΣΕ)

692 Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας που έχουν εκχωρηθείΕπεξεργασία

692 000 xxxx μέχρι 692 098 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στον ΟΤΕ για υπηρεσίες τηλεειδοποίησης)

693 Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας WIND HellasΕπεξεργασία

693 xxx xxxxWIND (Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο, λόγω φορητότητας)

694 Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας Vodafone GreeceΕπεξεργασία

694 xxx xxxxVodafone (Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο, λόγω φορητότητας)

695 Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας Vodafone GreeceΕπεξεργασία

695 000 xxxx μέχρι 695 199 xxxxVodafone (Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο, λόγω φορητότητας)

695 Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας που έχουν εκχωρηθείΕπεξεργασία

695 200 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην Compatel Limited)
695 210 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην MI CARRIER SERVICES AB)
695 290 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην MI CARRIER SERVICES AB)
695 299 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην BWS)
695 30x xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην CYTA Hellas)
695 310 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην MI CARRIER SERVICES AB)
695 330 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην Apifon)
695 340 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην AMD Telecom S.A.)
695 400 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην AMD Telecom S.A.)
695 410 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην MI CARRIER SERVICES AB)
695 423 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην Infobip)
695 490 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην MI CARRIER SERVICES AB)

6955 Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας Vodafone GreeceΕπεξεργασία

695 500 xxxx μέχρι 695 999 xxxxVodafone (Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο, λόγω φορητότητας)

696 Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας που έχουν εκχωρηθείΕπεξεργασία

696 01x xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στον ΟΤΕ για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας).
696 91x xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (πλην των αριθμών στο εύρος 696 920 0000 - 696 920 9999)
696 921 xxxx μέχρι 696 928 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)

697-698 Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας CosmoteΕπεξεργασία

(Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο, λόγω φορητότητας)

697 xxx xxxxCOSMOTE
698 xxx xxxxCOSMOTE

699 Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας WIND HellasΕπεξεργασία

(Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο, λόγω φορητότητας)

699 00x xxxxWIND (Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της καρτοκινητής)
699 1xx xxxx μέχρι 699 8xx xxxxWIND (Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της καρτοκινητής)

699 9 Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας που έχουν εκχωρηθείΕπεξεργασία

699 990 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην ACS).
699 999 xxxx — (έχουν εκχωρηθεί στην Quest Holdings).

Προσωπικοί αριθμοίΕπεξεργασία

70x xxx xxxx — Προσωπικοί αριθμοί

Αριθμοί παροχής υπηρεσιώνΕπεξεργασία

800 xxx xxxx — Αριθμοί ατελούς χρέωσης
801 xxx xxxx — Αριθμοί μεριζόμενου κόστους
806 xxx xxxx — Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,06 Ευρώ/λεπτό
807 xxxx — Αριθμοί κλήσεων μέσω καρτών
812 xxx xxxx — Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,12 Ευρώ/λεπτό
825 xxx xxxx — Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,25 Ευρώ/λεπτό
850 xxx xxxx — Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,50 Ευρώ/λεπτό
875 xxx xxxx — Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,75 Ευρώ/λεπτό

Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένωνΕπεξεργασία

896 xxx xxxxΑριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με ανώτατη χρέωση 0,02 Ευρώ/λεπτό
899 xxx xxxxΑριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με χρέωση μεγαλύτερη των 0,02 Ευρώ/λεπτό

Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσηςΕπεξεργασία

901 xxx xxxxΑριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται σε όλους
909 xxx xxxxΑριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους

Δείτε ΕπίσηςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. [1]Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 768 (15 Μαΐου 2007)