Τηλεφωνικοί κωδικοί της Ελλάδας

Η τηλεφωνία στην Ελλάδα χρησιμοποιεί τηλεφωνικούς κωδικούς για να κατηγοριοποιήσει τους τηλεφωνικούς αριθμούς, η ρύθμιση των οποίων γίνεται με σχετική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), που είναι ο ρυθμιστής της αγοράς τηλεπικοινωνιών στη χώρα. Η απόφαση αυτή καλείται Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης[1], και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι κωδικοί κλήσης σταθερών τηλεφώνων κατανεμημένοι στις οκτώ γεωγραφικές ζώνες, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης της Ελλάδας

Το πρώτο ψηφίο αντιπροσωπεύει το είδος της υπηρεσίας, με το 1 να χρησιμοποιείται για σύντομους κωδικούς, το 2 για γεωγραφικούς, το 5 για σκοπούς ενδοδικτυακής δρομολόγησης και VPNs, το 6 για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, το 7 για προσωπικούς αριθμούς, το 8 για μη γεωγραφικούς αριθμούς, το 9 για αριθμούς πρόσθετης χρέωσης, ενώ το 3 και το 4 να είναι δεσμευμένα για μελλοντική χρήση.

Συγκεκριμένα, το μήκος των αριθμών του σχεδίου αριθμοδότησης ορίζεται ως ακολούθως:

  • 10 ψηφία για τους αριθμούς που ξεκινούν με τα ψηφία 2, 6, 8, 9 με εξαίρεση εκείνους της σειράς 807 το μήκος των οποίων είναι 7 ψηφία,
  • 3, 4, 5 ή 6 ψηφία για εκείνους που ξεκινούν με το ψηφίο 1 και
  • 5 ψηφία για εκείνους που ξεκινούν με τα ψηφία 54.[2]

Σειρές αριθμώνΕπεξεργασία

Χρήση Σειρές αριθμών
Διεθνής κωδικός Ελλάδος +30
Σύντομοι κωδικοί και κωδικοί επιλογής/προεπιλογής φορέα 1xx, 1xxx, 1xxxx
Γεωγραφικοί αριθμοί 2xx xxx xxxx
Αριθμοί δεσμευμένοι για μελλοντική χρήση 3xx xxx xxxx
4xx xxx xxxx
Αριθμοί Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων και Εταιρικοί Αριθμοί 50x xxx xxxx
Σύντομοι Κωδικοί Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων 54xxx
Αριθμοί ή προθέματα δρομολόγησης 55-59
Αριθμοί σταθερών ή κινητών υπηρεσιών φωνής μέσω δορυφορικού δικτύου 600 xxx xxxx
Αριθμοί υπηρεσιών τηλεειδοποίησης 692 xxx xxxx
Αριθμοί κινητών δικτύων ψηφιακών επίγειων συγκαναλικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών 696 xxx xxxx
Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας 690 xxx xxxx, 693 xxx xxxx, 699 xxx xxxx NOVA
694 xxx xxxx, 695 xxx xxxx VODAFONE
697 xxx xxxx, 698 xxx xxxx COSMOTE
Προσωπικοί αριθμοί 70x xxx xxxx
Αριθμοί ατελούς χρέωσης 800 xxx xxxx
Αριθμοί μεριζόμενου κόστους 801 xxx xxxx
Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,06 Ευρώ/λεπτό 806 xxx xxxx
Αριθμοί κλήσεων μέσω καρτών 807 xxxx
Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,12 Ευρώ/λεπτό 812 xxx xxxx
Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,25 Ευρώ/λεπτό 825 xxx xxxx
Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με ανώτατη χρέωση 0,02 Ευρώ/λεπτό 896 xxx xxxx
Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με χρέωση μεγαλύτερη των 0,02 Ευρώ/λεπτό 899 xxx xxxx
Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται σε όλους 901 xxx xxxx
Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους 909 xxx xxxx

Σύντομοι κωδικοί και κωδικοί επιλογής/προεπιλογής φορέαΕπεξεργασία

Οι σειρές αριθμών με πρώτο ψηφίο το 1 αφορούν αποκλειστικά σύντομους κωδικούς και κωδικούς επιλογής/προεπιλογής φορέα. Οι σύντομοι κωδικοί αφορούν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίες που απορρέουν από την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας, υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, υπηρεσίες ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το κοινωνικό σύνολο, υπηρεσίες δικτύου που προσφέρονται από τους παρόχους δικτύων στους συνδρομητές τους, υπηρεσίες πρόσθετης χρέωσης και υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS).

Αριθμοί κλήσης έκτακτης ανάγκης[3]Επεξεργασία

Αριθμός Υπηρεσία Περιγραφή
112 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Χρησιμοποιείται για άμεση επικοινωνία επί 24ώρου βάσεως με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (αστυνομία, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική).
100 Άμεση Δράση (Αστυνομία) Τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση αστυνομική επέμβαση σε κάθε νομό της χώρας.

Κάθε πολίτης μπορεί να επικοινωνεί με την άμεση Δράση στέλνοντας δωρεάν μήνυμα (SMS) στο 100.

108 Άμεση επέμβαση Λιμενικού Σώματος Επικοινωνία με το Λιμεναρχείο και τους Λιμενικούς Σταθμούς
166 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Για άμεση βοήθεια και διακομιδή ασθενών.
199 Πυροσβεστική Υπηρεσία Είναι υπεύθυνο για την κατάσβεση και πρόληψη αστικών και δασικών πυρκαγιών και για την έρευνα, διάσωση και παροχή συνδρομής σε ατυχήματα και καταστροφές σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.
1056 Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS Η Γραμμή 1056 διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση φαινομένων Βίας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά (Σωματική, Σεξουαλική & Ψυχολογική Κακοποίηση, Παραμέληση, Bullying, Παράνομη διακίνηση & εμπορία).
11112 Αριθμός έκτακτης Ανάγκης μέσω τηλεομοιοτυπίας Ο σύντομος κωδικός 11112 θα λειτουργεί ως αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης μέσω τηλεομοιοτυπίας υποστηρικτικά στο σύντομο κωδικό έκτακτης ανάγκης 112.
11188 Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Ελληνική Αστυνομία Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για αυτοματοποιήμενη προώθηση σε συμβουλές ασφαλείας για τις συχνότερες ερωτήσεις των πολιτών, είτε σύνδεση με εξειδικευμένους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
116000 Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή για Αγνοούμενα Παιδιά Παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε παιδιά που έχουν εξαφανιστεί, την οικογένειά τους, ενώ παράλληλα δέχεται ανώνυμα και επώνυμα πληροφορίες για περιστατικά εξαφάνισης (φυγή εφήβου, απαγωγή, γονική αρπαγή, ανησυχητική εξαφάνιση) τις οποίες και προωθεί στις αρμόδιες Αρχές.
197 Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης

Κοινωνικής Βοήθειας

Παρέχονται υπηρεσίες επείγουσας ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ψυχολογικής και κοινωνικής ανάγκης, που κινδυνεύουν από άσκηση βίας και κακοποίηση, που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, έχουν τάσεις αυτοκτονίας ή βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο σημαντικής βλάβης λόγω κοινωνικών συνθηκών.

Όλοι οι πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διασφαλίζουν τη δυνατότητα δωρεάν κλήσης των παραπάνω αριθμών.

Υπεραστικοί Αριθμοί ΚλήσηςΕπεξεργασία

Γενικά, για τους τηλεφωνικούς κωδικούς κλήσης σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ισχύουν τα παρακάτω: Η ελληνική επικράτεια είναι χωρισμένη σε οκτώ γεωγραφικές ζώνες, όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα και αναλύεται παρακάτω. Συνοπτικά:

Ιστορία των τηλεφωνικών κωδικώνΕπεξεργασία

Μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2001, όταν οι τηλεφωνικοί αριθμοί ήταν ανοικτοί και δεν απαιτούνταν πρόθεμα για αστικές κλήσεις, το πλήθος των ψηφίων του συνδρομητικού αριθμού εξαρτώταν από το μέγεθος του τηλεφωνικού κέντρου (δηλ. το μέγεθος της πόλης, που εξυπηρετούσε). Στις αρχές τις δεκαετίας του 1930, η Αθήνα εξυπηρετούνταν από πενταψήφιους τηλεφωνικούς αριθμούς, ενώ η υπόλοιπη Ελλάδα από τετραψήφιους ή και τριψήφιους αριθμούς. Λόγω της σταδιακής διάδοσης της τηλεφωνίας και της αυξανόμενης συσσώρευσης κατοίκων στην πρωτεύουσα, το μήκος των τηλεφωνικών αριθμών των Αθηνών έγινε εξαψήφιο στις αρχές της δεκαετίας του 1960, και επταψήφιο στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Στη συμπρωτεύουσα, εξαψήφιοι τηλεφωνικοί αριθμοί χρησιμοποιούνταν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, παράλληλα με τους πενταψήφιους, έως την επικράτηση των εξαψηφίων στις αρχές της δεκαετίας του 70. Έτσι, ως το τέλος του εικοστού αιώνα, ο συνδρομητικός τηλεφωνικός αριθμός στην Αθήνα ήταν επταψήφιος, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Καβάλα, στην Πάτρα, στην Τρίπολη ή στο Ηράκλειο εξαψήφιος, ενώ για τις υπόλοιπες πόλεις - περιοχές πενταψήφιος. Πριν το 2002, ο γεωγραφικός κωδικός απαιτούνταν μόνο για υπεραστικές κλήσεις, προτάσσοντας αυτού το ψηφίο "0".

Επίσης, από το μέγεθος της πόλης εξαρτώταν και το μέγεθος του υπεραστικού προθέματος, έτσι ώστε τα μεγάλα αστικά κέντρα και αστικά συγκροτήματα να έχουν αφενός σύντομα υπεραστικά προθέματα (προς διευκόλυνση της πλειονότητας των υπεραστικών συνδρομητών), και αφετέρου περισσότερους διαθέσιμους συνδρομητικούς αριθμούς (για την εξυπηρέτηση περισσότερων αστικών συνδρομητών), έτσι ώστε κάθε εθνικός τηλεφωνικός αριθμός να έχει σταθερό πλήθος ψηφίων. Πράγματι, μια υπεραστική κλήση προς επταψήφιο συνδρομητικό αριθμό απαιτούσε διψήφιο πρόθεμα (δηλ. μονοψήφιο υπεραστικό κωδικό). Έτσι, για υπεραστική κλήση εσωτερικού προς την Αθήνα επιλεγόταν το 0 1, ενώ παλαιότερα ο κωδικός ήταν διψήφιος: 0 21. Παρόμοια, μια υπεραστική κλήση εσωτερικού προς εξαψήφιο συνδρομητικό αριθμό απαιτούσε τριψήφιο πρόθεμα (δηλ. διψήφιο κωδικό) και συγκεκριμένα: για τη Θεσσαλονίκη το 0 31, για τη Λάρισα το 0 41, την Καβάλα το 0 51, την Πάτρα το 0 61, την Τρίπολη το 0 71, και το Ηράκλειο το 0 81. Ακόμη, μια υπεραστική κλήση εσωτερικού προς πενταψήφιο αριθμό απαιτούσε τετραψήφιο πρόθεμα (δηλ. τριψήφιο κωδικό), ενδεικτικά: για τη Λαμία το 0 231, για την πόλη της Ρόδου το 0 241, για τη Μυτιλήνη ήταν το 0 251, για τη Χίο ήταν το 0 271, για τα Καρδάμυλα ήταν το 0 272, για τη Ραφήνα και την ευρύτερη περιοχή ήταν το 0 294, για τα Ιωάννινα ήταν το 0 651, για το Μέτσοβο ήταν το 0 656. Να σημειωθεί ακόμη, πως το "1" ως τελευταίο ψηφίο του υπεραστικού κώδικα επιλέχθηκε σκόπιμα να δίνεται στα τηλεφωνικά κέντρα των μεγαλύτερων και πυκνοκατοικημένων πόλεων ή κωμοπόλεων, έτσι ώστε -προς διευκόλυνση της πλειονότητας των υπεραστικών συνδρομητών- να συντομεύει ο χρόνος επιλογής του κωδικού, καθώς το "1" αντιστοιχούσε σε έναν κτύπο μόνο, ενώ το "0" σε μια παλμοσειρά δέκα κτύπων, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση στο τηλεφωνικό δίκτυο.

Η πρόθεση του καλούντος χρήστη να πραγματοποιήσει αυτόματη υπεραστική κλήση σηματοδοτούνταν από την αρχική επιλογή του ψηφίου "0", το οποίο δεν αποτελούσε μέρος του υπεραστικού κωδικού, που ακολουθούσε. Ομοίως, η σηματοδότηση αυτόματης διεθνούς κλήσης γινόταν (και εξακολουθεί να γίνεται μέχρι σήμερα) με τη δευτέρωση του ψηφίου "0", το οποίο δεν αποτελεί μέρος του εθνικού τηλεφωνικού κωδικού, που ακολουθεί. Προς τούτο, ο συνδρομητής εξωτερικού, που καλούσε στην Ελλάδα, μετά το χαρακτηριστικό πρόθεμα διεθνούς κλήσης της χώρας, που διέμενε (και ενδεχομένως δεν ήταν το "00"), επέλεγε τον εθνικό κωδικό Ελλάδος "30" και έπειτα το γεωγραφικό κωδικό της περιοχής, που τον ενδιέφερε, χωρίς να προτάσσει το "0", όπως θα έκανε, ένας εντός Ελλάδος συνδρομητής, που καλούσε υπεραστικά τον ίδιο αριθμό. Ακόμη, για κάποιο χρονικό διάστημα, οι κλήσεις εσωτερικού προς την Κύπρο πραγματοποιούνταν με την επιλογή του τηλεφωνικού προθέματος "0 9".

Σε έναν υπεραστικό κωδικό, ο πρώτος αριθμός αντιστοιχούσε σε ένα Πρωτεύον Κέντρο μιας μεγάλης γεωγραφικής περιφέρειας, ο δεύτερος αριθμός σε ένα Κύριο Κέντρο μιας μεγάλης επιμέρους περιοχής και ο τρίτος αριθμός σε ένα Κομβικό Κέντρο μιας μικρότερης περιοχής, ακολουθώντας ιεραρχικά την διαδρομή από τον καλούντα κόμβο προς τον καλούμενο κόμβο του υπεραστικού δικτύου. Έπειτα, ο πρώτος αριθμός του πενταψήφιου συνδρομητικού-αστικού αριθμού αντιστοιχούσε στο χαρακτηριστικό Τερματικό Κέντρο, που ήταν συνήθως το αστικό τηλεφωνικό κέντρο μιας πόλης ή κωμόπολης. Εξαίρεση σε αυτό το σχήμα αποτελούν τα μεγάλα αστικά κέντρα και στα αστικά συγκροτήματα, στα οποία είχαν δοθεί συντομευμένοι κωδικοί. Έτσι, στο Πρωτεύον Κέντρο 1 των Αθηνών, δεν μπορούσαν να συνδεθούν Κύρια Κέντρα, ενώ τα τερματικά κέντρα χαρακτηρίζονταν από τριψήφιο αριθμό. Παρόμοια, στα Κύρια Κέντρα όλων των Πρωτευόντων Κέντρων με αριθμό 1 (δηλ. 31, 41, 51, κ.τ.λ.) δεν μπορούσαν να συνδεθούν Κομβικά Κέντρα, ενώ τα τερματικά κέντρα χαρακτηρίζονταν από διψήφιο αριθμό.

Στις αρχές του 2001, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ενέκρινε το νέο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (ΕΣΑ), το οποίο περιελάμβανε τη μετάβαση από την ανοικτή στην καλυμμένη αριθμοδότηση των συνδρομητικών γραμμών, έτσι ώστε οι ισχύοντες υπεραστικοί κωδικοί να ενσωματωθούν στους καταχωρημένους συνδρομητικούς αριθμούς κλήσης, οι οποίοι πλέον έχουν σταθερό πλήθος ψηφίων για όλους τους συνδρομητές, ανεξάρτητα από την τοποθεσία των καλουμένων ή των εντός Ελλάδος καλούντων. Το νέο σχέδιο τέθηκε σε απόλυτη ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2002, ωστόσο ο Ο.Τ.Ε. επέτρεψε την παράλληλη χρήση των δύο συστημάτων ήδη από 1ης Ιουλίου του 2001. Αρχικά, όλοι οι κωδικοί σταθερής τηλεφωνίας ξεκινούσαν με το ψηφίο "0", τόσο για τις αστικές όσο και τις υπεραστικές κλήσεις, ενώ από τις 3 Νοεμβρίου 2002 και μέχρι σήμερα, όλες οι γραμμές σταθερής τηλεφωνίας ξεκινούν πλέον από "2". Επίσης, οι γραμμές κινητής τηλεφωνίας, που έως τις 19 Ιανουαρίου 2003 ξεκινούσαν από "09", πλέον ξεκινούν από "69".

Επίσης, με τη μεταρρύθμιση του 2001, προστέθηκε ένα ακόμη ψηφίο (το "0" για τις ήδη υπάρχουσες γραμμές) μεταξύ του γεωγραφικού κωδικού και του συνδρομητικού αριθμού και έτσι ο εθνικός τηλεφωνικός αριθμός προέκυψε δεκαψήφιος. Αυτό το ψηφίο, το οποίο βασικά ανήκει στον συνδρομητικό αριθμό και όχι στον υπεραστικό κωδικό, μπορεί να αντικατασταθεί από το 1 ή το 2. Τέτοια τηλέφωνα συναντώνται σε περιπτώσεις, όπου το συγκεκριμένο σταθερό τηλέφωνο ανήκει σε ιδιόκτητο δίκτυο εναλλακτικού παρόχου σταθερής τηλεφωνίας. Ακόμη, κάποιες δημόσιες υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει τηλέφωνα όπου το "0" του κωδικού κλήσης της περιοχής έχει γίνει "3". Αυτή η αλλαγή εντάσσεται στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης. Επομένως θα συναντήσετε και τηλέφωνα Δημόσιων Υπηρεσιών με κωδικούς 213, 2313, 26513 αντί για τους κλασικούς κωδικούς 210, 2310 και 26510, αντίστοιχα. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις παρόλο που διαφοροποιείται το εν λόγω ψηφίο, το πρόθεμα του κωδικού κλήσης δηλώνει την ίδια περιοχή. Για παράδειγμα, σταθερά τηλέφωνα με κωδικό κλήσης 2310 ή 2311 ή 2313 αναφέρονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Με τα σημερινά δεδομένα, ο υπεραστικός κωδικός (ο οποίος πλέον ενοποιήθηκε με τον συνδρομητικό αριθμό) για την περιοχή της Αθήνας, του Πειραιά και των περιχώρων είναι διψήφιος (21), για τις έξι προαναφερθείσες μείζονες πόλεις της Ελλάδας είναι τριψήφιοι (π.χ. για τη Θεσσαλονίκη είναι 231) και για τις υπόλοιπες πόλεις - περιοχές είναι τετραψήφιοι (π.χ. για τα Ιωάννινα είναι 2651).

Ζώνη 21 – Περιοχή ΠρωτεύουσαςΕπεξεργασία

Ο κωδικός 21 (0-9) xx xxxxx - (το τέταρτο και πέμπτο ψηφίο αλλάζει ανά περιοχή) καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, που περιλαμβάνει τις πόλεις των Αθηνών και του Πειραιώς καθώς και τα περίχωρα αυτών, όπως η Σαλαμίνα, η Ελευσίνα, η Μάνδρα, ο Ασπρόπυργος, οι Αχαρνές, η Παλλήνη, το Κορωπί, η Βάρη και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει ενδεικτικά τα προθέματα για τις επιμέρους περιοχές της Πρωτεύουσας. [6][7]

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Πρόθεμα κέντρου Περιοχές (ενδεικτικά)
2102x Βόρειο Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αχαρνές, Άνω Λιόσια & Φυλή 21020 ΑΛΥΣΙΔΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
21021 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΑΛΥΣΙΔΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ
21022 ΓΑΛΑΤΣΙ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΑΛΥΣΙΔΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
21023 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΖΕΦΥΡΙ, ΖΟΦΡΙΑ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, ΙΛΙΟΝ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21024 ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΠΑΡΝΗΘΑ, ΤΑΤΟΙ, ΦΥΛΗ, ΧΑΣΙΑ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΖΕΦΥΡΙ, ΖΟΦΡΙΑ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΙΛΙΟΝ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ
21025 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21026 ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, ΙΛΙΟΝ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΖΕΦΥΡΙ, ΖΟΦΡΙΑ
21027 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΕΥΚΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ
21028 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΕΥΚΗ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
21029 ΚΥΨΕΛΗ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΣ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΠΑΤΗΣΙΑ
2103x Κέντρο Αθηνών & Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 21032 ΑΘΗΝΑΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΓΚΑΖΙ, ΘΗΣΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ, ΚΡΑΤΙΝΟΥ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΠΛΑΚΑ, ΣΤΑΔΙΟΝ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
21033 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΓΚΥΖΗ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ
21034 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ, ΡΕΝΤΗΣ, ΡΟΥΦ, ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑΣ, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΓΚΑΖΙ, ΘΗΣΕΙΟ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΠΛΑΚΑ, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ
21035 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
21036 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΓΚΥΖΗ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ
2104x Πειραιάς & Σαλαμίνα 21040 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΝΙΚΑΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΠΕΡΑΜΑ, ΡΕΝΤΗΣ
21041 ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΦΡΕΑΤΙΔΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΡΕΝΤΗΣ
21042 ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΦΡΕΑΤΙΔΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΡΕΝΤΗΣ
21043 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣ., ΑΜΦΙΑΛΗ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΠΕΡΑΜΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
21044 ΠΕΡΑΜΑ
21045 ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΦΡΕΑΤΙΔΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΡΕΝΤΗΣ
21046 ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣ., ΑΜΦΙΑΛΗ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
21048 ΡΟΥΦ, ΤΑΥΡΟΣ, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΡΕΝΤΗΣ
21049 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΝΙΚΑΙΑ, ΑΜΦΙΑΛΗ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΡΕΝΤΗΣ
2105x Δυτικό Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Δυτικά Προάστια Αθηνών, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα & Μάνδρα 21050 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΙΛΙΟΝ
21051 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΟΛΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΡΟΥΦ
21052 ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, ΚΑΡΟΛΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΡΟΥΦ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΓΚΑΖΙ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
21053 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΜΑΝΔΡΑ, ΧΑΙΔΑΡΙ, ΣΕΠΟΛΙΑ, ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ
21054 ΧΑΙΔΑΡΙ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
21055 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΜΑΝΔΡΑ, ΧΑΙΔΑΡΙ
21056 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΙΔΑΡΙ
21057 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ, ΖΟΦΡΙΑ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ, ΙΛΙΟΝ, ΧΑΙΔΑΡΙ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΛΩΝΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΣΕΠΟΛΙΑ
21058 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΙΔΑΡΙ
21059 ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΡΟΥΦ, ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΙΔΑΡΙ, ΡΕΝΤΗΣ
2106x Βορειοανατολικό Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρεια Προάστια Αθηνών, Παλλήνη & Κορωπί 21060 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ, ΓΑΡΓΗΤΟΣ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΚΟΡΩΠΙ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΠΙΚΕΡΜΙ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
21061 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ
21062 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ, ΠΕΥΚΗ, ΑΝΟΙΞΙΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΕΚΑΛΗ, ΚΑΣΤΡΙ, ΚΗΦΙΣΣΙΑ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΠΑΛΛΑ, ΜΠΟΓΙΑΤΙ, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΡΕΑ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΤΑΤΟΙ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
21063 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ
21064 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, ΓΟΥΔΙ, ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΨΥΧΙΚΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΓΚΥΖΗ
21065 ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
21066 ΑΝΘΟΥΣΑ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΝ, ΛΙΟΠΕΣΙ, ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΠΑΤΑ, ΓΑΡΓΗΤΟΣ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΚΟΡΩΠΙ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΠΙΚΕΡΜΙ, ΣΤΑΥΡΟΣ
21067 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ, ΨΥΧΙΚΟ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
21068 ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ, ΨΥΧΙΚΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ
21069 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΨΥΧΙΚΟ, ΦΙΛΟΘΕΗ
2107x Ανατολικό τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών 21070 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
21072 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΗΛΥΣΙΑ, ΙΛΙΣΣΙΑ, ΓΟΥΔΙ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΣΤΑΔΙΟΝ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ
21074 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
21075 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΚΑΡΕΑΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
21076 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΚΑΡΕΑΣ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
21077 ΗΛΥΣΙΑ, ΙΛΙΣΣΙΑ, ΓΟΥΔΙ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
2108x Βόρεια Προάστια Αθηνών, Βορειοδυτικό τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νότιο τμήμα Νοτίων Προαστίων Αθηνών & Βάρη 21080 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΟΙΞΙΣ, ΚΑΣΤΡΙ, ΚΗΦΙΣΣΙΑ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΠΑΛΛΑ, ΜΠΟΓΙΑΤΙ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΕΥΚΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ, ΖΟΦΡΙΑ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, ΒΡΙΛΗΣΙΑ, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΡΕΑ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΤΑΤΟΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
21081 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΕΚΑΛΗ, ΑΝΟΙΞΙΣ, ΚΑΣΤΡΙ, ΚΗΦΙΣΣΙΑ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΠΑΛΛΑ, ΜΠΟΓΙΑΤΙ, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΡΕΑ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΠΕΝΤΕΛΗ, ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ
21082 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ, ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΓΚΥΖΗ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21083 ΔΑΓΚΛΗ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ, ΙΛΙΟΝ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21085 ΚΥΨΕΛΗ
21086 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21088 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΓΩΝΟ, ΓΚΥΖΗ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΜΟΥΣΕΙΟ, ΚΥΨΕΛΗ, ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, ΠΑΤΗΣΙΑ
21089 ΒΑΡΗ, ΒΑΡΚΙΖΑ, ΒΟΥΛΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΒΟΥΡΙ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ
2109x Νότιο Τμήμα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νότια Προάστια Αθηνών & Βάρη 21090 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ, ΔΑΦΝΗ, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
21092 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ, ΔΑΦΝΗ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΘΗΣΕΙΟ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ, ΠΛΑΚΑ, ΣΤΑΔΙΟΝ, ΤΑΥΡΟΣ, ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ
21093 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΜΠΡΑΧΑΜΙ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΑΛΙΜΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ
21094 ΑΜΦΙΘΕΑ, ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
21095 ΑΜΦΙΘΕΑ, ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ, ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, ΚΟΥΚΑΚΙ, ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΤΑΥΡΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
21096 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ), ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΒΑΡΚΙΖΑ, ΒΟΥΛΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ
21097 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΜΠΡΑΧΑΜΙ, ΔΑΦΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΡΕΑΣ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ, ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΥΜΗΤΤΟΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
21098 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ), ΑΛΙΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΜΦΙΘΕΑ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΜΠΡΑΧΑΜΙ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
21099 ΑΛΙΜΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΜΦΙΘΕΑ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΔΑΦΝΗ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΚΑΡΕΑΣ, ΜΠΡΑΧΑΜΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΣΟΥΡΜΕΝΑ, ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΤΡΑΧΩΝΕΣ

Ζώνη 22 – Περιοχή Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και ΝήσωνΕπεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
222x Εύβοια
2221 Χαλκίδα Χαλκίδα
2222 Κύμη & Σκύρος Κύμη, Σκύρος
2223 Αλιβέρι Αλιβέρι
2224 Κάρυστος Κάρυστος, Στύρα
2226 Αιδηψός Αιδηψός, Αγριοβότανο, Ιστιαία, Καματριάδες, Λουτρά Αιδηψού, Λιχάδα, Ωρεοί
2227 Μαντούδι Μαντούδι, Αγία Άννα,
2228 Ψαχνά Ψαχνά
2229 Ερέτρια Ερέτρια
223x Ευρυτανία & Φθιώτιδα Περιοχές (ενδεικτικά)
2231 Λαμία Λαμία, Ανθήλη, Δίβρη, Γοργοπόταμος, Δαμάστα, Θερμοπύλες, Κόμμα, Κωσταλέξης, Μονή Αντινίτσης, Ροδίτσα, Σταυρός, Υπάτη, Φραντζής
2232 Δομοκός Δομοκός, Ανάβρα Αλμυρού, Εκκάρα, Νέο Μοναστήρι, Λουτρά Καΐτσης, Ομβριακή, Ξυνιάδα
2233 Αταλάντη (Λοκρίδα) Αταλάντη, Λάρυμνα, Μαλεσίνα, Μαρτίνο
2234 Αμφίκλεια Αμφίκλεια, Ελάτεια, Κάτω Τιθορέα
2235 Καμένα Βούρλα Καμένα Βούρλα, Άγιος Κωνσταντίνος, Μώλος
2236 Σπερχειάδα Σπερχειάδα, Βίτολη, Μακρακώμη
2237 Καρπενήσι Καρπενήσι, Άγραφα, Κρίκελλο, Κερασοχώρι, Προυσός Καλύπτει ολόκληρο τον Νομό Ευρυτανίας
2238 Στυλίδα Στυλίδα, Καραβόμυλος, Ράχες
224x Δωδεκάνησα
2241 Ρόδος Ρόδος, Ιαλυσός
2242 Κως & Νίσυρος Κως
2243 Κάλυμνος & Αστυπάλαια Πόθια, Χώρα Αστυπάλαιας
2244 Αρχάγγελος Αρχάγγελος, Λίνδος
2245 Κάρπαθος & Κάσος Πηγάδια (Χώρα Καρπάθου), Απέρι Καρπάθου, Όλυμπος Καρπάθου, Φρυ Κάσου
2246 Σάλακος Καλύπτει τα νησιά Καστελόριζο, Σύμη, Τήλος, Τμήματα Ρόδου & Χάλκη
2247 Αγία Μαρίνα Καλύπτει τα νησιά Αγαθονήσι, Λέρος, Λειψοί & Πάτμος
225x Λέσβος
2251 Μυτιλήνη Μυτιλήνη
2252 Αγιάσος Αγιάσος, Μήθυμνα
2253 Καλλονή Καλλονή, Πλωμάρι
2254 Λήμνος & Άγιος Ευστράτιος Μύρινα, Άγιος Ευστράτιος, Ατσική, Θάνος, Κάσπακας, Κορνός, Μούδρος, Νέα Κούταλη, Πλάκα
226x Τμήμα Αττικής, Βοιωτία & Φωκίδα
2261 Λιβαδειά Λιβαδειά, Ορχομενός,
2262 Θήβα Θήβα, Τανάγρα
2263 Δερβενοχώρια & Βίλια Ερυθρές, Πράσινο, Σκούρτα, Πόρτο Γερμενό
2264 Θίσβη Δομβραίνα, Ελλοπία, Θίσβη, Ξηρονομή
2265 Άμφισσα Άμφισσα, Αγία Ευθυμία, Δελφοί, Δεσφίνα, Ιτέα
2266 Λιδωρίκι Λιδωρίκι, Γαλαξίδι, Τολοφώνα
2267 Αράχωβα Αράχωβα, Αντίκυρα, Άσπρα Σπίτια, Δίστομο
2268 Αλίαρτος Αλίαρτος, Ακραίφνιο, Κάστρο, Κόκκινο, Λούτσι, Ορχομενός, Σκροπονέρια
227x Σάμος & Χίος
2271 Χίος Χίος
2272 Καρδάμυλα Καρδάμυλα, Οινούσσες
2273 Σάμος Σάμος, Βαθύ, Πυθαγόρειο
2274 Βολισσός & Ψαρά Βολισσός
2275 Ικαρία & Φούρνοι Άγιος Κήρυκος, Εύδηλος, Ράχες, Φούρνοι
228x Κυκλάδες Περιοχές (ενδεικτικά)
2281 Σύρος, Κύθνος & Σέριφος Ερμούπολη, Άνω Σύρος, Μεσαριά, Κίνι Σύρου, Λιβάδι Σερίφου, Χώρα Σερίφου
2282 Άνδρος Χώρα, Γαύριο, Μπατσί
2283 Τήνος Χώρα, Βώλακας, Καλλονή, Καρδιανή, Κούμαρος, Κώμη, Ξινάρα, Πάνορμος, Πύργος, Υστέρνια
2284 Πάρος & Σίφνος Παροικιά, Αντίπαρος, Νάουσα Πάρου, Παράσπορος, Σίφνος
2285 Αμοργός & Νάξος Χώρα Νάξου, Χώρα Αμοργού,
2286 Σαντορίνη, Ανάφη, Ίος, Σίκινος & Φολέγανδρος Φηρά Θήρας, Χώρα Ίου,
2287 Μήλος & Κίμωλος Πλάκα Μήλου
2288 Κέα Ιουλίδα,
2289 Μύκονος Χώρα, Άγιος Ιωάννης Διακόφτης, Άνω Μερά, Άγιος Στέφανος, Δήλος, Καλαφάτη, Κλουβάς, Ορνός, Πλατύς Γιαλός, Πλιντρί, Τούρλος, Φάρος Αρμενιστής, Ψαρρού
229x Αττική Περιοχές (ενδεικτικά)
2291 Λαγονήσι Λαγονήσι
2292 Λαύριο Λάυριο
2293 Άγιος Σωτήρας Άγιος Σωτήρας
2294 Ραφήνα Ραφήνα, Αρτέμιδα, Μαραθώνας, Μάτι, Νέα Μάκρη
2295 Αφίδνες Αφίδνες, Αυλώνα, Κάλαμος, Μήλεσι, Μαλακάσα, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Νέα Παλάτια, Ωρωπός
2296 Μέγαρα Μέγαρα, Νέα Πέραμος
2297 Αίγινα Αίγινα, Αγκίστρι, Σούβαλα
2298 Τροιζήνα Καλύπτει τα νησιά Πόρος, Σπέτσες, Τροιζηνία & Ύδρα
2299 Μαρκόπουλο Μεσογαίας Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Ζώνη 23 – Περιοχή Κεντρικής ΜακεδονίαςΕπεξεργασία

Ο κωδικός 231 (0-9) x xxxxx - (το πέμπτο ψηφίο αλλάζει ανά περιοχή) καλύπτει αποκλειστικά και μόνο περιοχές της πόλης της Θεσσαλονίκης (Καλύπτει τις εξής περιοχές: Κέντρο Θεσσαλονίκης, Τριανδρία, Καλαμαριά, Συκιές, Άγιος Παύλος, Νεάπολη, Πεύκα, Σταυρούπολη, Νέα Ευκαρπία, Πολίχνη, Εύοσμος, Ελευθέριο - Κορδελιό, Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Πανόραμα, Πυλαία, Χορτιάτης, Ασβεστοχώρι, Εξοχή, Σίνδος, Χαλάστρα, Θέρμη & Ωραιόκαστρο). Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει ενδεικτικά τα προθέματα, που χρησιμοποιήθηκαν για τις επιμέρους περιοχές της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές που καλύπτει ο κωδικός
231 Θεσσαλονίκη & Περίχωρα Περιοχές (ενδεικτικά)
2310 2 Θεσσαλονίκη Κέντρο Θεσσαλονίκη
2310 3 Χαριλάου Χαριλάου
2310 4 Καλαμαριά Καλαμαριά
2310 5 Βαρδάρι Βαρδάρι
2310 6 Νεάπολη Νεάπολη
2310 7 Εύοσμος Εύοσμος, Αγχίαλος, Ελευθέριο Κορδελιό
2310 8 Αγία Τριάδα Αγία Τριάδα
2310 9 Τούμπα Τούμπα
232x Σέρρες Περιοχές (ενδεικτικά)
2321 Σέρρες Σέρρες, Εμμανουήλ Παππάς, Λευκώνας, Νέος Σκοπός, Σκούταρι
2322 Νιγρίτα (Βισαλτία) Νιγρίτα, Αχινός, Αμφίπολη, Μαυροθάλασσα
2323 Σιδηρόκαστρο (Σιντική) Σιδηρόκαστρο, Αχλαδοχώρι, Άγγιστρο, Βαμβακόφυτο, Νέο Πετρίτσι, Προμαχώνας
2324 Νέα Ζίχνη Νέα Ζίχνη, Αλιστράτη, Γάζωρος, Ροδολίβος
2325 Ηράκλεια Ηράκλεια, Λιθότοπος, Σκοτούσσα
2327 Ροδόπολη (Σιντική) Ροδόπολη, Άνω Πορόια, Κερκίνη
233x Ημαθία Περιοχές (ενδεικτικά)
2331 Βέροια Βέροια, Αγία Βαρβάρα, Αγία Τριάδα, Άγιος Γεώργιος, Αγκαθιά, Βεργίνα, Γεωργιανοί, Καστανιά, Κάτω Βέρμιο, Κουλούρα, Κουμαριά, Κυψέλη, Μακροχώρι, Μεγάλη Γέφυρα, Μελίκη, Νέα Νικομήδεια, Πολύδενδρο, Ριζώματα, Σταυρός, Συκιά, Τρίλοφο
2332 Νάουσα Νάουσα, Άγιος Παύλος, Αγγελοχώρι, Γιαννακοχώρι, Ειρηνούπολη, Επισκοπή, Κοπανός, Λευκάδια, Μαρίνα, Ροδοχώρι, Στενήμαχος, Χαρίεσσα
2333 Αλεξάνδρεια Αλεξάνδρεια, Καμποχώρι, Κορυφή, Λουτρός, Νησί, Νησέλι, Πλάτανος, Πλατύ, Τρίκαλα
234x Κιλκίς Περιοχές (ενδεικτικά)
2341 Κιλκίς Κιλκίς, Ακροποταμιά, Βάθη, Βαφιοχώρι, Δροσάτο, Ευκαρπία, Ίσωμα, Κεντρικό, Κορωνούδα, Μάνδρες, Μαυρονέρι, Μεγάλη Βρύση, Μελισσουργειό, Μεσιανό, Μικρόκαμπος, Νέα Σάντα, Νέο Αγιονέρι, Νέο Γυναικόκαστρο, Πεδινό, Πλαγιά, Σταθμός Μουριών, Τέρπυλλος, Χέρσο, Χωρύγι
2343 Πολύκαστρο (Παιονία) Πολύκαστρο, Αξιούπολη, Άσπρος, Γουμένισσα, Εύζωνοι, Ευρωπός, Πλάγια, Ποντοηράκλεια, Ρύζια, Σιταριά
235x Πιερία Περιοχές (ενδεικτικά)
2351 Κατερίνη Κατερίνη, Άγιος Δημήτριος, Βροντού, Γανόχωρα, Έλαφος, Κάτω Άγιος Ιωάννης, Κάτω Μηλιά, Καρίτσα, Κορινός, Κίτρος, Λαγόρραχη, Λόφος, Νέα Έφεσος, Παλαιόστανη, Παραλία Κατερίνης, Ρητίνη, Σφενδάμι, Τρίλοφος
2352 Λιτόχωρο Λιτόχωρο, Λεπτοκαρυά, Λιμένας Λιτοχώρου, Πλάκα Λιτοχώρου, Πλαταμώνας, Σκοτίνα
2353 Αιγίνιο Αιγίνιο, Κολινδρός, Μακρύγιαλος, Μεθώνη
237x Χαλκιδική Περιοχές (ενδεικτικά)
2371 Πολύγυρος Πολύγυρος, Άγιος Πρόδρομος, Βάβδος, Βατοπέδι, Βράσταμα, Γαλάτιστα, Γερακινή, Δουμπιά, Κρήμνη, Ορμύλια, Ριζά, Ταξιάρχης
2372 Αρναία Αρναία, Βαρβάρα, Μεγάλη Παναγία, Παλαιοχώρι, Στανός
2373 Νέα Μουδανιά Νέα Μουδανιά, Άγιος Μάμας, Ελαιοχώρια, Νέα Πλάγια, Νέα Ποτίδαια, Νέα Τρίγλια, Σήμαντρα, Σωζόπολη, Φλογητά
2374 Κασσάνδρεια (Κασσάνδρα) Κασσάνδρεια, Άφυτος, Καλάνδρα, Νέα Σκιώνη, Νέα Φώκαια, Παλιούρι, Πευκοχώρι, Πολύχρονο, Σανή
2375 Νικήτη (Σιθωνία) Νικήτη, Άγιος Νικόλαος, Βουρβουρού, Μεταγκίτσι, Μεταμόρφωση, Νέος Μαρμαράς, Πλανά, Πυργαδίκια, Σάρτη, Συκιά, Τορώνη
2376 Στρατώνι Στρατώνι, Ολυμπιάδα, Στρατονίκη
2377 Ιερισσός & Άγιο Όρος Ιερισσός, Άγιο Όρος, Αμμουλιανή, Δάφνη, Καρυές, Νέα Ρόδα, Ουρανούπολη
238x Πέλλα & Φλώρινα Περιοχές (ενδεικτικά)
2381 Έδεσσα Έδεσσα, Άγιος Αθανάσιος, Αγία Φωτεινή, Άγρας, Άρνισσα, Βρυτά, Δροσερό, Καλή, Καλλίπολη, Καλύβια, Καρυδιά, Λάκκα, Μάνδαλο, Παναγίτσα, Περαία, Πετραία, Προφήτης Ηλίας, Ριζάρι, Σεβαστιανά, Σκύδρα, Σωτήρα, Φλαμουριά
2382 Γιαννιτσά (Πέλλα) Γιαννιτσά, Αγροσυκιά, Αραβησσός, Ελευθεροχώρι, Εσώβαλτα, Καρυώτισσα, Κρύα Βρύση, Νέα Πέλλα, Νέος Μυλότοπος, Μελίσσι, Πέλλα
2384 Αριδαία (Αλμωπία) Αριδαία, Άψαλος, Βορεινό, Γαρέφειο, Εξαπλάτανος, Θεοδωράκι, Κωνσταντία, Κρανέα, Λουτράκι, Λουτρά Λουτρακίου, Μεγαπλάτανος, Ξιφιανή, Περίκλεια, Πολυκάρπι, Προμάχοι, Τσάκοι, Υδραία, Φούστανη
2385 Φλώρινα Φλώρινα, Άγιος Γερμανός Πρεσπών, Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών, Αχλάδα, Αρμενοχώρι, Βεύη, Κάτω Κλείνες, Κρυσταλλοπηγή, Λαιμός, Μελίτη, Μεσονήσι, Νίκη, Νέος Καύκασος, Παπαγιάννης, Πέρασμα, Πισοδέρι, Τριανταφυλλιά, Ψαράδες
2386 Αμύνταιο Αμύνταιο, Άγιος Παντελεήμονας, Αετός, Ασπρόγεια, Βέγορα, Κέλλη, Λέχοβο, Λιμνοχώρι, Νυμφαίο, Ξινό Νερό, Πεδινό, Πέτρες, Σκλήθρο
239x Θεσσαλονίκη & Τμήμα Νομού Χαλκιδικής Περιοχές (ενδεικτικά)
2391 Χαλκηδόνα Χαλκηδόνα, Άθυρα, Άδενδρο, Βαλτοχώρι, Ελεούσα, Κουφάλια, Λουδίας, Μικρό Μοναστήρι, Παρθένι, Ραχώνα
2392 Περαία Περαία, Αγγελοχώρι, Επανομή, Καρδία, Μεσημέρι, Νέα Μηχανιώνα, Νέοι Επιβάτες, Νέο Ρύσιο, Ταγαράδες, Τρίλοφος
2393 Λαγκαδίκια Λαγκαδίκια, Αρδαμέρι, Ζαγκλιβέρι, Νέα Απολλωνία, Πετροκέρασα, Προφήτης
2394 Λαγκαδάς Λαγκαδάς, Άσσηρος, Λαγυνά
2395 Σοχός Σοχός, Αρέθουσα, Λαχανάς, Ξυλόπολη
2396 Βασιλικά Βασιλικά, Αγία Παρασκευή, Άγιος Αντώνιος, Μονοπήγαδο, Περιστερά, Σουρωτή
2397 Ασπροβάλτα Ασπροβάλτα, Βρασνά, Νέα Μάδυτος, Μεγάλη Βόλβη, Ρεντίνα, Σταυρός
2399 Νέα Καλλικράτεια Νέα Καλλικράτεια, Άγιος Παύλος, Λάκκωμα

Ζώνη 24 – Περιοχή Δυτικής Μακεδονίας & ΘεσσαλίαςΕπεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
241 Λάρισα & Περίχωρα Περιοχές (ενδεικτικά)
241 (0-7) xxxxxx Λάρισα Λάρισα, Γιάννουλη, Κιλελέρ, Κοιλάδα, Κραννώνας, Κυπάρισσος, Ψυχικό
242x Μαγνησία Περιοχές (ενδεικτικά)
2421 Βόλος Βόλος
2422 Αλμυρός Αλμυρός, Αερινό, Πτελεός
2423 Αργαλαστή
2424 Αλόννησος & Σκόπελος
2425 Βελεστίνο Βελεστίνο
2426 Ζαγορά Ζαγορά
2427 Σκιάθος Σκιάθος
2428 Βόλος Κεραμίδι, Νέα Ιωνία
243x Τρίκαλα Περιοχές (ενδεικτικά)
2431 Τρίκαλα Τρίκαλα, Μεγάλο Κεφαλόβρυσο
2432 Καλαμπάκα Καλαμπάκα, Αγιόφυλλο, Βασιλική, Καστράκι
2433 Φαρκαδόνα Φαρκαδόνα
2434 Πύλη Πύλη, Ελάτη, Νεραιδοχώρι, Περτούλι
244x Καρδίτσα Περιοχές (ενδεικτικά)
2441 Καρδίτσα Καρδίτσα, Άρνη, Καρδιτσομάγουλα, Προάστιο
2443 Σοφάδες Σοφάδες
2444 Παλαμάς Παλαμάς, Ορφανά, Συκιές
2445 Μουζάκι Μουζάκι, Αργιθέα, Ανθηρό, Λίμνη Πλαστήρα
246x Δυτική Μακεδονία Περιοχές (ενδεικτικά)
2461 Κοζάνη Κοζάνη, Άγιος Δημήτριος, Αλωνάκια, Αιανή, Εξοχή, Κρόκος, Κοιλάδα, Λυγερή, Μαυροδένδρι, Νέα Χαραυγή, Πολύμυλος, Ποντοκώμη, Σιδεράς
2462 Γρεβενά Γρεβενά, Αβδέλλα, Άγιος Κοσμάς, Δοτσικό, Δεσκάτη, Κνίδη, Κηπουρείο, Μαυραναίοι, Μεσολούρι, Οροπέδιο, Περιβόλι, Σμίξη, Σαμαρίνα, Φιλιππαίοι
2463 Πτολεμαΐδα (Εορδαία) Πτολεμαΐδα, Ανατολικό, Αντίγονος, Άρδασσα, Βλάστη, Δροσερό, Εμπόριο, Ερμακιά, Κομνηνά, Λεβαία, Μηλοχώρι, Πεντάβρυσος, Πύργοι, Προάστιο, Σπηλιά, Φαράγγι, Φιλώτας, Φούφας
2464 Σέρβια Σέρβια, Βελβεντό, Ελάτη, Λάβα, Νεραΐδα, Πλατανόρρεμα
2465 Σιάτιστα Σιάτιστα, Γαλατινή, Νάματα, Σισάνι
2467 Καστοριά Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Αρρένες, Βογατσικό, Γάβρος, Δισπηλιό, Ιεροπηγή, Κορησός, Κλεισούρα, Μαυροχώρι, Νεστόριο, Τοιχιό
2468 Νεάπολη Βοίου Νεάπολη, Δραγασιά, Πεντάλοφος, Τσοτύλι
249x Λάρισα Περιοχές (ενδεικτικά)
2491 Φάρσαλα Φάρσαλα
2492 Τύρναβος Τύρναβος
2493 Ελασσόνα Ελασσόνα, Ευαγγελισμός, Κρανέα, Σαραντάπορο
2494 Αγιά Αγιά, Αγίοκαμπος
2495 Μακρυχώρι Μακρυχώρι, Αιγάνη, Γόννοι, Ευαγγελισμός Τεμπών, Νέα Μεσάγκαλα, Τέμπη

Ζώνη 25 – Περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας & ΘράκηςΕπεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
251 Καβάλα & Περίχωρα
251 xxxxxxx Καβάλα Καβάλα
252x Νομός Δράμας
2521 Δράμα Δράμα, Δοξάτο
2522 Προσοτσάνη Προσοτσάνη
2523 Νευροκόπι Νευροκόπι
2524 Παρανέστι Παρανέστι
253x Νομός Ροδόπης
2531 Κομοτηνή Κομοτηνή
2532 Σάπες Σάπες
2533 Ξυλαγανή Ξυλαγανή
2534 Ίασμος Ίασμος
2535 Νέα Καλλίστη Νέα Καλλίστη
254x Νομός Ξάνθης
2541 Ξάνθη Ξάνθη, Άβδηρα, Πόρτο Λάγος
2542 Σταυρούπολη Σταυρούπολη
2544 Εχίνος Εχίνος, Θέρμες, Μύκη
255x Νομός Έβρου
2551 Αλεξανδρούπολη & Σαμοθράκη Αλεξανδρούπολη, Αβάς,
2552 Ορεστιάδα Ορεστιάδα
2553 Διδυμότειχο Διδυμότειχο
2554 Σουφλί Σουφλί
2555 Φέρες Φέρες
2556 Κυπρίνος Κυπρίνος, Ορμένιο
259x Νομός Καβάλας
2591 Χρυσούπολη Χρυσούπολη, Κεραμωτή
2592 Ελευθερούπολη Ελευθερούπολη, Ορφάνι
2593 Θάσος Λιμένας Θάσου, Θεολόγος, Καλλιράχη, Κοίνυρα, Λιμενάρια, Παναγία, Ποταμιά, Ποτός, Πρίνος, Σκάλα Καλλιράχης, Σκάλα Μαριών, Σκάλα Ραχωνίου, Σκάλα Σωτήρος
2594 Νέα Πέραμος Νέα Πέραμος, Κάριανη

Ζώνη 26 – Περιοχή Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου & Ιονίων ΝήσωνΕπεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
261 Πάτρα & Περίχωρα
261 xxxxxxx Πάτρα Πάτρα, Ρίο
262x Νομός Ηλείας
2621 Πύργος Πύργος
2622 Αμαλιάδα Αμαλιάδα
2623 Λεχαινά Λεχαινά
2624 Αρχαία Ολυμπία Αρχαία Ολυμπία
2625 Κρέστενα Κρέστενα
2626 Ανδρίτσαινα Ανδρίτσαινα
263x Νομός Αιτωλοακαρνανίας
2631 Μεσολόγγι Μεσολόγγι
2632 Αιτωλικό Αιτωλικό
2634 Ναύπακτος Ναύπακτος, Ευπάλιο
2635 Παππαδάτες
264x Νομός Αιτωλοακαρνανίας & Νομός Λευκάδας
2641 Αγρίνιο Αγρίνιο, Αγγελόκαστρο,
2642 Αμφιλοχία Αμφιλοχία
2643 Βόνιτσα Βόνιτσα
2644 Θέρμο Θέρμο
2645 Λευκάδα & Μεγανήσι Λευκάδα, Βασιλική, Εγκλουβή, Νικιάνα, Μεγανήσι, Νυδρί
2646 Αστακός Καλύπτει και τα νησιά Κάλαμος & Καστός Λευκάδας
2647 Νέο Χαλκιόπουλο Νέο Χαλκιόπουλο
265x Νομός Ιωαννίνων
2651 Ιωάννινα Ιωάννινα, Ανατολή, Κατσικάς
2653 Ζαγοροχώρια Ασπράγγελοι, Βίτσα, Δίκορφο, Δίλοφο, Διπόταμο, Ελάτη, Ελαφότοπος, Καλουτάς, Κάτω Πεδινά, Μανασσής, Μεσοβούνι, Μονοδένδρι, Βραδέτο, Βρυσοχώρι, Ηλιοχώρι, Καπέσοβο, Κήποι, Κουκούλι, Λαίστα, Λεπτοκαρυά, Νεγάδες, Σκαμνέλι, Τσεπέλοβο, Φραγκάδες
2654 Πέρδικα Πέρδικα
2655 Κόνιτσα Κόνιτσα, Αετομιλίτσα
2656 Μέτσοβο Μέτσοβο, Ανήλιο, Ανθοχώρι, Βοτονόσι, Μηλιά, Μπαλτούμα, Ταμπούρια, Χρυσοβίτσα
2657 Δελβινάκι Δελβινάκι
2658 Ζίτσα Ζίτσα, Ελεούσα
2659 Κατσανοχώρια Καλέντζι, Καλλαρύτες, Σύρρακο
266x Νομός Θεσπρωτίας & Νομός Κέρκυρας
2661 Κέρκυρα Καλύπτει το κεντρικό κομμάτι της Κέρκυρας
2662 Λευκίμμη Καλύπτει το νότιο κομμάτι της Κέρκυρας και τους Παξούς
2663 Παλαιοκαστρίτσα & Διαπόντιοι νήσοι Παλιοκαστρίτσα, Αχαράβη, Ερεικούσσα, Μαθράκι, Οθωνοί, Σκριπερό, Καλύπτει το βόρειο κομμάτι της Κέρκυρας
2664 Φιλιάτες Φιλιάτες, Μαυρομάτι, Σαγιάδα
2665 Ηγουμενίτσα Ηγουμενίτσα, Καλοδίκι, Μαργαρίτι, Νέα Σελεύκεια, Σύβοτα
2666 Παραμυθιά Παραμυθιά
267x Νομός Κεφαλληνίας
2671 Αργοστόλι Αργοστόλι, Αγία Θέκλη Πάλης, Ληξούρι Καλύπτει το δυτικό και κεντρικό κομμάτι της Κεφαλλονιάς
2674 Σάμη Σάμη, Αγία Ευφημία, Βαθύ Ιθάκης Καλύπτει το ανατολικό κομμάτι της Κεφαλλονιάς και το νησί της Ιθάκης
268x Νομός Άρτας & Νομός Πρέβεζας
2681 Άρτα Άρτα, Μενίδι, Πέτα
2682 Πρέβεζα Πρέβεζα
2683 Φιλιππιάδα Φιλιππιάδα, Αμμότοπος
2684 Καναλλάκι Καναλλάκι, Πάργα
2685 Βουργαρέλι Βουργαρέλι
269x Νομός Αχαΐας & Νομός Ζακύνθου
2691 Αίγιο Αίγιο, Λαμπίρι
2692 Καλάβρυτα Καλάβρυτα, Κέρτεζη
2693 Κάτω Αχαΐα Κάτω Αχαΐα
2694 Χαλανδρίτσα Χαλανδρίτσα
2695 Ζάκυνθος Ζάκυνθος, Αργάσι, Λαγανάς Καλύπτει ολόκληρο τον Νομό Ζακύνθου
2696 Ακράτα Ακράτα

Ζώνη 27 – Περιοχή ΠελοποννήσουΕπεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
271 Τρίπολη & Περίχωρα
271 xxxxxxx Τρίπολη Τρίπολη
272x Νομός Μεσσηνίας
2721 Καλαμάτα Καλαμάτα, Αβία,
2722 Μεσσήνη Μεσσήνη, Αβράμιο,
2723 Πύλος Πύλος
2724 Μελιγαλάς Μελιγαλάς
2725 Κορώνη Κορώνη
273x Νομός Λακωνίας & Κύθηρα
2731 Σπάρτη Σπάρτη, Αγία Ειρήνη,
2732 Μονεμβασιά Μονεμβασιά
2733 Γύθειο Γύθειο
2734 Νεάπολη Νεάπολη
2735 Σκάλα Σκάλα
2736 Κύθηρα Κύθηρα
274x Νομός Κορινθίας
2741 Κόρινθος Κόρινθος, Αγγελόκαστρο, Ισθμία
2742 Κιάτο Κιάτο
2743 Ξυλόκαστρο Ξυλόκαστρο, Τρίκαλα
2744 Λουτράκι Λουτράκι
2746 Νεμέα Νεμέα
2747 Καλιάνοι
275x Νομός Αργολίδας & Νομός Αρκαδίας (Κυνουρία)
2751 Άργος Άργος
2752 Ναύπλιο Νάυπλιο
2753 Λυγουριό Λυγουριό
2754 Κρανίδι Κρανίδι
2755 Άστρος Άστρος Κυνουρίας
2757 Λεωνίδιο Λεωνίδιο
276x Νομός Μεσσηνίας (Τριφυλία)
2761 Κυπαρισσία Κυπαρισσία, Αγία Κυριακή
2763 Γαργαλιάνοι Γαργαλιάνοι
2765 Κοπανάκι Κοπανάκι
279x Νομός Αρκαδίας
2791 Μεγαλόπολη Μεγαλόπολη
2792 Καστρί Κυνουρίας Καστρί
2795 Βυτίνα Βυτίνα, Δημητσάνα
2796 Λεβίδι Λεβίδι
2797 Τρόπαια Τρόπαια

Ζώνη 28 – Περιοχή ΚρήτηςΕπεξεργασία

Πρόθεμα ευρύτερης περιοχής Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Περιοχές (ενδεικτικά)
281 Ηράκλειο & Περίχωρα
281 xxxxxxx Ηράκλειο Ηράκλειο
282x Νομός Χανίων
2821 Χανιά Χανιά
2822 Κίσσαμος Κίσσαμος
2823 Κάντανος Κάντανος
2824 Κολυμβάρι Κολυμβάρι
2825 Βάμος Βάμος
283x Νομός Ρεθύμνης
2831 Ρέθυμνο Ρέθυμνο, Άση Γωνία
2832 Σπήλι Σπήλι, Αγία Γαλήνη,
2833 Αμάρι Αμάρι
2834 Πέραμα Μυλοποτάμου Πέραμα
284x Νομός Λασιθίου
2841 Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος
2842 Ιεράπετρα Ιεράπετρα
2843 Σητεία Σητεία
2844 Τζερμιάδο Τζερμιάδο
289x Νομός Ηρακλείου
2891 Αρκαλοχώρι Αρκαλοχώρι
2892 Μοίρες Μοίρες
2893 Πύργος Πύργος Μονοφατσίου
2894 Αγία Βαρβάρα Μονοφατσίου Αγία Βαρβάρα Μονοφατσίου,
2895 Άνω Βιάννος Άνω Βιάννος
2897 Λιμένας Χερσονήσου Λιμένας Χερσονήσου, Αβδού,

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης πολιτώνΕπεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία
100 Ελληνική Αστυνομία
101x έως μέχρι 103x
105x έως μέχρι 107x
102xx έως μέχρι 107xx
108 Λιμενικό
109 Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών
112 Πανευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης
116xxx Ευρωπαϊκές γραμμές βοήθειας για παιδιά και ενήλικες σε κατάσταση ανάγκης
118xx Πληροφορίες Τηλεφωνικών Καταλόγων Εσωτερικού & Εξωτερικού
12x, 12xx, 13x, 13xx Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών
137xx Δωρεάν Τεχνική Υποστήριξη διαφόρων εταιρειών (δωρεάν πρόσβαση από όλους του παρόχους)
138xx Κέντρα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης τηλεφωνικών εταιρειών
14xx Φωνητικές πύλες μουσικής τηλεφωνικών εταιρειών
142xx up to 149xx Υπηρεσίες πληροφόρησης (καιρός, νέα κ.λπ.)
15xx Δημόσιες υπηρεσίες (αριθμοί του δημόσιου τομέα)
166 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
170 Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία
171 Τουριστική Αστυνομία
181xx, 182xx, 183xx Σύντομοι αριθμοί για ιδιωτικές εταιρείες
188xx Σύντομοι αριθμοί για ιδιωτικές εταιρείες
191 Κέντρο Δασοπυρόσβεσης
196x Δημόσιες υπηρεσίες (αριθμοί του δημόσιου τομέα)
197 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας
199 Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
110xx
111xx
110x, 111x
113xx up to 116xx
113x up to 118x
117xx
119
140xx
151xx up to 156xx
159xx
186x up to 189x
190xx up to 195xx

Τηλεφωνικοί κωδικοί για ΥπηρεσίεςΕπεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία
50x xxx xxxx Αριθμοί Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων και Εταιρικοί Αριθμοί
54xxx Σύντομοι Κωδικοί Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων
559xx Αριθμοί ή προθέματα δρομολόγησης

Αριθμοί κινητής τηλεφωνίαςΕπεξεργασία

Φάσμα Πάροχος κινητής τηλεφωνίας Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
685 185 xxxx Δίκτυο MVNO (διάφορες εταιρίες) Εικονικοί πάροχοί υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών (συνεργάζονται με τα δίκτυα των κύριων τριών εταιρειών κινητής Cosmote, Vodafone και Nova, οι οποίες τους παρέχουν κάλυψη). Παλαιότερα σε χρήση από τις άλλοτε εταιρείες Cyta Hellas, Hellas on Line και Vivodi.
685 19x xxxx
685 500 xxxx
685 505 xxxx
685 550 xxxx
685 555 xxxx
685 585 xxxx
690 000 xxxx BWS
690 002 xxxx Nova
690 003 xxxx
690 069 xxxx
690 100 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 200 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 300 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 400 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 500 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
690 555 xxxx AMD Telecom S.A.
690 6xx xxxx μέχρι
690 9xx xxxx
Nova Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί απαραίτητα στο δίκτυο της Nova, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
691 000 xxxx BWS
691 111 xxxx Interconnect
691 200 xxxx Yuboto LTD
691 234 xxxx M-Stat
691 300 xxxx δεν χρησιμοποιείται στην κινητή τηλεφωνία Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα από την εταιρεία Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε. αποκλειστικά για δικές της υπηρεσίες (ηλεκτρονικά εισιτήρια, πληρωμές μέσω τηλεφώνου κ.α.).
691 345 xxxx δεν χρησιμοποιείται στην κινητή τηλεφωνία Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα από την μητρική εταιρεία της Nova, την United Group αποκλειστικά για υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης της Nova (πιθανόν μελλοντικά η εταιρεία να το εγκαταλείψει και να το παραχωρήσει το φάσμα σε άλλον πάροχο, διότι πλέον κληρονόμησε μετά την εξαγορά της από την άλλοτε Wind, μεγάλο εύρος φάσματος στο εύρος 690, 693 και 699, και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά το συγκεκριμένο εύρος φάσματος).
691 400 xxxx AMD Telecom S.A.
691 500 xxxx My Company Projects
691 600 xxxx Compatel Limited
691 691 xxxx Mobile Media
691 700 xxxx Inter Telecom
691 888 xxxx δεν χρησιμοποιείται στην κινητή τηλεφωνία Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα από τον Όμιλο της Hellenic Train, αποκλειστικά για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ
692 000 xxxx μέχρι
692 098 xxxx
δεν χρησιμοποιείται στην κινητή τηλεφωνία Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα από τον Όμιλο του ΟΤΕ, αποκλειστικά για υπηρεσίες τηλεειδοποίησης
693 xxx xxxx Nova Δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί απαραίτητα στο δίκτυο της Nova, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
694 xxx xxxx Vodafone Δεν ανήκουν απαραίτητα όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο της Vodafone, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
695 000 xxxx μέχρι
695 199 xxxx
695 200 xxxx Compatel Limited
695 210 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 290 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 299 xxxx BWS
695 30x xxxx Vodafone Δεν ανήκουν απαραίτητα όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο της Vodafone, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
695 310 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 330 xxxx Apifon
695 340 xxxx AMD Telecom S.A.
695 400 xxxx AMD Telecom S.A.
695 410 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 423 xxxx Infobip
695 490 xxxx MI CARRIER SERVICES AB
695 500 xxxx μέχρι
695 999 xxxx
Vodafone Δεν ανήκουν απαραίτητα όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο της Vodafone, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
696 01x xxxx δεν χρησιμοποιείται στην κινητή τηλεφωνία Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα από τον Όμιλο του ΟΤΕ, για μελλοντικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (το εκμεταλλεύεται η θυγατρική του OTE, η Cosmote)
696 91x xxxx δεν χρησιμοποιείται στην κινητή τηλεφωνία Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα από το ΥΠ.ΕΘ.Α, αποκλειστικά για τις δικές του τηλεπικοινωνιακές ανάγκες, εκτός από το φάσμα στο εύρος 696 920 0000 - 696 920 9999
696 921 xxxx μέχρι
696 928 xxxx
Είναι κατοχυρωμένο το φάσμα, αποκλειστικά για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
697 xxx xxxx Cosmote Δεν ανήκουν απαραίτητα όλοι οι αριθμοί στο δίκτυο της Cosmote, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
698 xxx xxxx
699 00x xxxx Nova Νομικά Κατοχυρωμένο φάσμα κινητής τηλεφωνίας για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της καρτοκινητής Q-Telecom. Ωστόσο δεν ανήκουν όλοι οι αριθμοί απαραίτητα στο δίκτυο της Nova, λόγω φορητότητας αριθμού στις άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε ορισμένους συνδρομητές
699 1xx xxxx μέχρι
699 8xx xxxx
699 990 xxxx ACS Courier έχουν εκχωρηθεί στην ACS Courier, για υπηρεσίες ταχυμεταφορών
699 999 xxxx Quest Holdings

Προσωπικοί αριθμοίΕπεξεργασία

Οι Προσωπικοί Αριθμοί (αριθμοί της σειράς 70) είναι τηλεφωνικά νούμερα που προορίζονται κυρίως για χρήση VoIP. Είναι δεκαψήφιοι όπως και οι υπόλοιπες σειρές σταθερών και κινητών, και διατίθενται από την ΕΕΤΤ σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που με τη σειρά τους τους παρέχουν στους συνδρομητές τους.

Η έναρξη της λειτουργίας τους έγινε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στην τελευταία έκδοση του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης κατά τα πρότυπα των "personal numbers" του εξωτερικού.

Η σειρά 70 προορίζεται κυρίως για χρήση VoIP και επιτρέπει τη νομαδικότητα, τη δυνατότητα δηλαδή να παίρνεις μαζί σου το νούμερο σου όπου και αν βρίσκεσαι (κάτι που τυπικά δεν επιτρέπεται για γεωγραφικούς αριθμούς 211, 231 κλπ).

Επίσης οι αριθμοί της σειράς 70 έχουν αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα, σαν τους μη γεωγραφικούς αριθμούς 801 που προορίζονται κυρίως για επιχειρήσεις.

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία
70x xxx xxxx Προσωπικοί αριθμοί

Αριθμοί παροχής υπηρεσιώνΕπεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία
800 xxx xxxx Αριθμοί ατελούς χρέωσης
801 xxx xxxx Αριθμοί μεριζόμενου κόστους
806 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,06 Ευρώ/λεπτό
807 xxxx Αριθμοί κλήσεων μέσω καρτών
812 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,12 Ευρώ/λεπτό
825 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,25 Ευρώ/λεπτό
850 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,50 Ευρώ/λεπτό
875 xxx xxxx Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,75 Ευρώ/λεπτό

Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένωνΕπεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία
896 xxx xxxx Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με ανώτατη χρέωση 0,02 Ευρώ/λεπτό
899 xxx xxxx Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με χρέωση μεγαλύτερη των 0,02 Ευρώ/λεπτό

Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσηςΕπεξεργασία

Πρόθεμα υπηρεσίας Υπηρεσία
901 xxx xxxx Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται σε όλους
909 xxx xxxx Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους

Δείτε ΕπίσηςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία