Σελίδες που επεξεργάστηκα (κατ' αλφαβητική σειρά)Επεξεργασία

 1. 0 (αριθμός)
 2. 10 (αριθμός)
 3. 11 (αριθμός)
 4. 2 (αριθμός)
 5. 3 (αριθμός)
 6. 4 (αριθμός)
 7. 5 (αριθμός)
 8. 6 (αριθμός)
 9. 7 (αριθμός)
 10. 8 (αριθμός)
 11. 9 (αριθμός)
 12. C3H2
 13. C3H4
 14. C3H5F
 15. C3H6O
 16. C3H7F
 17. C3H8O
 18. C4H10
 19. C5H12
 20. C6H14
 21. C7H16
 22. SO
 23. Ααβόρα
 24. Αγριάνες
 25. Αζάνια
 26. Αζετιδίνη
 27. Αζιριδίνη
 28. Αιθανάλη
 29. Αιθανικό οξύ
 30. Αιθέρες
 31. Αιθυλομεθυλαιθέρας
 32. Αλδεΰδες
 33. Αλυσοποίηση
 34. Αμίνες
 35. Ανόργανες ενώσεις αζώτου
 36. Ανόργανες ενώσεις άνθρακα
 37. Ανόργανες ενώσεις βρωμίου
 38. Ανόργανες ενώσεις οξυγόνου
 39. Ανόργανες ενώσεις υδρογόνου
 40. Ανόργανες ενώσεις φθορίου
 41. Ανόργανες ενώσεις χλωρίου
 42. Αντίδραση παρεμβολής
 43. Αραχνοτετραβοράνιο(10)
 44. Αργιλικό νάτριο
 45. Αργυριωδιούχο ρουβίδιο
 46. Αρσενικώδες κάλιο
 47. Αρσίνη
 48. Βανάδιο
 49. Βηρύλλιο
 50. Βηρυλλιοβοριοϋδρίδιο
 51. Βινυλομεθυλαιθέρας
 52. Βοαδίκεια
 53. Βοράνιο
 54. Βόριο
 55. Βοριράνιο
 56. Βουτάνιο
 57. Βουτανικό οξύ
 58. Βρωμίδια
 59. Βρωμικό κάλιο
 60. Βρωμιούχο καίσιο
 61. Βρωμιούχο κάλιο
 62. Βρωμιούχο σκάνδιο
 63. Γαλεάσσα
 64. Γαλέρα
 65. Γρανάτης αργιλίου-υττρίου
 66. Δεσμός άνθρακα - υδρογόνου
 67. Δευτέριο
 68. Δευτεριούχο υδρογόνο
 69. 2,2-διμεθυλοβουτάνιο
 70. Διήρης
 71. Διμερές ήλιο
 72. Διοξείδιο του πυριτίου
 73. 1,2-διφθοραιθάνιο
 74. Διχλωροκαρβένιο
 75. Δυαδικά βρωμίδια
 76. Δυαδικά χλωρίδια
 77. Δωδεκαβοριούχο σκάνδιο
 78. Ενώσεις αρσενικού
 79. Ενώσεις βηρυλλίου
 80. Ενώσεις καισίου
 81. Ενώσεις καλίου
 82. Ενώσεις λιθίου
 83. Ενώσεις νατρίου
 84. Ενώσεις ρουβιδίου
 85. Ενώσεις σκανδίου
 86. Ενώσεις υττρίου
 87. Εξαβοράνιο(10)
 88. Εξανικό οξύ
 89. Εξάνιο
 90. Επτανικό οξύ
 91. Επτάνιο
 92. Ετεροκυκλικές ενώσεις
 93. Ισπανική Αρμάδα
 94. Καίσιο
 95. Κάλιο
 96. Καρβένια
 97. Καυτός Δίας
 98. Κοβάλτιο
 99. Κυανιούχο κάλιο
 100. Κυκλοεπτάνιο
 101. Λαοί της Θάλασσας
 102. Λέιζερ
 103. Μαγγάνιο
 104. Μαγνήσιο
 105. Μεθανικό οξύ
 106. Μεθυλένιο
 107. 3-μεθυλεξάνιο
 108. 3-μεθυλοπεντάνιο
 109. Μεθυλοπροπανικό οξύ
 110. Νάτριο
 111. Νέο
 112. Νερό
 113. Νιουτρόνιο
 114. Νιτρικό κάλιο
 115. Οκταθείο
 116. Οξαδιβοριράνιο
 117. Οξεπάνιο
 118. Οξυγόνο
 119. Οργανική χημεία
 120. Οργανοαλογονίδια
 121. Οργανολιθιακές ενώσεις
 122. Πενταβοράνιο(9)
 123. Πενταβοράνιο(11)
 124. Πισσώδης άμμος
 125. Πολυήρεις
 126. Προπαδιενυλιδένιο
 127. 1-προπαναμίνη
 128. Προπάνιο
 129. Προπανικό οξύ
 130. Προπενικό οξύ
 131. β-προπιολακτόνη
 132. Σιδηρικυανιούχο κάλιο
 133. Σιδηροκυανιούχο κάλιο
 134. Σίδηρος
 135. Σιλάνιο
 136. Τετραζάνιο
 137. Τετροξειδάνιο
 138. Τετραοξυγόνο
 139. Τετραφθοροϋττριούχο λίθιο
 140. Τετραχλωραργιλιούχο λίθιο
 141. Τριβοριράνιο
 142. Τριοξειδάνιο
 143. Τριοξιράνιο
 144. Τριυδρογόνο
 145. Τριφθοριούχο βόριο
 146. Τριχλωριούχο αρσενικό
 147. Τύποι πολεμικών πλοίων
 148. Υδρίδιο του καισίου
 149. Υδρίδιο του καλίου
 150. Υδρίδιο του λιθίου
 151. Υδρίδιο του νατρίου
 152. Υδρίδιο του ρουβιδίου
 153. Υδρογόνο
 154. Υδρογονάνθρακες
 155. Υδρογονάνθρακες (πρότυπο)
 156. Υδρόμελι
 157. Υδροξείδιο του καλίου
 158. Υδροφθόριο
 159. Υπερμαγγανικό κάλιο
 160. Φθόριο
 161. Φθοριούχο σκάνδιο
 162. N-φθορομεθαναμίνη
 163. Φθορομεθάνιο
 164. Φουλμινικό κάλιο
 165. Φράγκιο
 166. Φωσφοράνιο
 167. Χλωραιθανικό οξύ
 168. Χλωριούχο κάλιο
 169. Χλωριούχο σκάνδιο
 170. Χλωρομεθάνιο
 171. Χρυσιούχο καίσιο
 172. Χρυσός
 173. ω-3

ΑλυσοποίησηΕπεξεργασία

1Επεξεργασία

Bοράνιο (BH3)

Μεθάνιο (CH4)

Αζάνιο (NH3)

Οξειδάνιο (H2O)

Αλάνιο (AlH3)

Σιλάνιο (SiH4)

Φωσφάνιο (PH3)

Φωσφοράνιο (PH5)

Θειάνιο (H2S)

Γαλλάνιο (GaH3)

Γερμανάνιο (GeH4)

Αρσάνιο (AsH3)

Σελάνιο2Se)

Κασσιτεράνιο (SnH4)

Στιμπάνιο (SbH3)

Στιμποράνιο (SbH5)

Τελλάνιο (H2Te)

Βισμουθάνιο (BiH3)

2Επεξεργασία

Διβοράνιο(4) (B2H4)

Διβοράνιο(6) (B2H6)

Διβορένιο (BH=BH)

Αιθάνιο (C2H6)

Αιθένιο (CH2=CH2)

Αιθίνιο (HC≡CH)

Διαζάνιο (N2H4)

Διαζένιο (NH=NH)

Διοξειδάνιο (H2O2)

Διαλάνιο (Al2H4)

Δισιλάνιο (Si2H6)

Δισιλένιο (SiH2=SiH2)

Δισιλίνιο (HSi≡SiH)

Διφωσφάνιο (P2H4)

Διφωσφένιο (HP=PH)

Διθειάνιο (H2S2)

Διγαλλάνιο (Ga2H4)

Διγερμανάνιο (Ge2H6)

Διγερμένιο (GeH2=GeH2)

Διγερμίνιο (HGe≡GeH)

Διαρσάνιο (As2H4)

Διαρσένιο (HAs=AsH)

Δισελάνιο (H2Se2)

Δικασσιτεράνιο (Sn2H6)

Διστιμπάνιο (Sb2H4)

Διστιμπένιο (HSb=SbH)

Διτελλάνιο (H2Te2)

Διμολυβδάνιο (Pb2H6)

Διβισμουθάνιο (Bi2H4)

3Επεξεργασία

Τριβοράνιο(5) (B3H5)

Τριβοράνιο(7) (B3H7)

Προπάνιο (C3H8)

Τριαζάνιο (N3H5)

Τριοξειδάνιο (H2O3)

Τρισιλάνιο (Si3H8)

Τριφωσφάνιο (P3H5)

Τριθειάνιο (H2S3)

Τριγερμανάνιο (Ge3H8)

Τρισελάνιο (H2Se3)

4Επεξεργασία

Αραχνοτετραβοράνιο(10) (B4H10)

Βουτάνιο (C4H10)

Μεθυλοπροπάνιο [(CH3)3CH]

Τετραζάνιο4Η6)

Τετροξειδάνιο (H2O4)

Τετρασιλάνιο (Si4H10)

Σιλυλοτρισιλάνιο [(SiH3)3SiH]

Τετραθειάνιο (H2S4)

Τετραγερμανάνιο (Ge4H10)

5Επεξεργασία

Πενταβοράνιο(9) (B5H9)

Πενταβοράνιο(11) (B5H11)

Πεντάνιο (C5H12)

Μεθυλοβουτάνιο [CH3CH2CH(CH3)2]

Διμεθυλοπροπάνιο [(CH3)4C]

Πενταζάνιο (N5H7)

Πεντασιλάνιο (Si5H12)

Σιλυλοτετρασιλάνιο [SiH3SiH2SiH(SiH3)2]

Δισιλυλοτρισιλάνιο [(SiH3)4Si]

Πενταθειάνιο (H2S5)

Πενταγερμανάνιο (Ge5H12)

6Επεξεργασία

Εξαβοράνιο(10) (B6H10)

Εξαβοράνιο(12) (B6H12)

Εξάνιο (C6H14)

2-μεθυλοπεντάνιο [CH3CH2CH2CH(CH3)2]

3-μεθυλοπεντάνιο [CH3CH2CH(CH3)CH2CH3]

2,2-διμεθυλοβουτάνιο [CH3CH2C(CH3)3]

2,3-διμεθυλοβουτάνιο [(CH3)2CHCH(CH3)2]

Εξαζάνιο (N6H8)

Εξασιλάνιο (Si6H14)

Εξαθειάνιο (H2S6)

7Επεξεργασία

Επτάνιο (C7H16)

2-μεθυλεξάνιο [CH3CH2CH2CH(CH3)3]

3-μεθυλεξάνιο [CH3CH2CH2CH(CH2CH3)2]

Αιθυλοπεντάνιο [(CH3CH2)3CH]

2,2-διμεθυλοπεντάνιο [CH3(CH2)2C(CH3)3]

2,3-διμεθυλοπεντάνιο [CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)2]

2,4-διμεθυλοπεντάνιο [(CH3)2CHCH2CH(CH3)2]

Τριπτάνιο [(CH3)3CCH(CH3)2]

Επτασιλάνιο (Si7H16)

Επταθειάνιο (H2S7)

8Επεξεργασία

Οκταβοράνιο(14) (B8H14)

Οκτάνιο (C8H18)

2-μεθυλεπτάνιο [C5H11CH(CH3)2]

3-μεθυλεπτάνιο [C4H9CHCH(CH3)CH2CH3]

4-μεθυλεπτάνιο [(C3H7)2CHCH3]

Aιθυλεξάνιο [C3H7CH(CH2CH3)2]

2,2-διμεθυλεξάνιο [C4H9C(CH3)3]

2,3-διμεθυλεξάνιο [C3H7CH(CH3)CH(CH3)2]

2,4-διμεθυλεξάνιο [C2H5CH(CH3)CH2CH(CH3)2]

2,5-διμεθυλεξάνιο [(CH3)2CH(CH2)2CH(CH3)2]

3,3-διμεθυλεξάνιο [C3H7C(CH3)2C2H5]

3,4-διμεθυλεξάνιο {[C2H5CH(CH3)]2}

Αιθυλο-2-μεθυλοπεντάνιο [(C2H5)2CHCH(CH3)2]

Αιθυλο-3-μεθυλοπεντάνιο [(C2H5)3CCH3]

2,2,3-τριμεθυλοπεντάνιο [C2H5CH(CH3)C(CH3)3]

2,2,4-τριμεθυλοπεντάνιο [(CH3)2CHCH2CH(CH3)2]

2,3,3-τριμεθυλοπεντάνιο [C2H5C(CH3)2CH(CH3)2]

2,3,4-τριμεθυλοπεντάνιο [(CH3)2CHCH(CH3)CH(CH3)2]

Τετραμεθυλοβουτάνιο {[(CH3)3C]2}

Οκτασιλάνιο (Si8H18)

Οκταθειάνιο (H2S8)

ΚυκλοποίησηΕπεξεργασία

Επεξεργασία

 1. Τριυδριράνιο (H-H-H) = (1-1-1) = 3
 2. Τριβηριράνιο (Be-Be-Be) = (4-4-4) = 12, NoCAS Υποθετική ένωση
 3. Βοραδιβηριράνιο (Be-Be-B) = (4-4-5) = 13, NoCAS Υποθετική ένωση
 4. Διβηριράνιο (Be-Be-C) = (4-4-6) = 14, NoCAS Υποθετική ένωση
 5. Διβοραβηριράνιο(Be-B-B) = (4-5-5) = 14, NoCAS Υποθετική ένωση
 6. Βοραβηριράνιο (Be-B-C) = (4-5-6) = 15, NoCAS Υποθετική ένωση
 7. Τριβοριράνιο (B-B-B) = (5-5-5) = 15
 8. Αζαβοραβηριράνιο (Be-B-N) = (4-5-7) = 16, NoCAS Υποθετική ένωση
 9. Οξαδιβηριράνιο(Be-Be-O) = (4-4-8) = 16, NoCAS Υποθετική ένωση
 10. Βηριράνιο (Be-C-C) = (4-6-6) = 16, NoCAS Υποθετική ένωση
 11. Διβοριράνιο (B-B-C) = (5-5-6) = 16, NoCAS Υποθετική ένωση
 12. Οξαβοραβοριράνιο (Be-B-O) = (4-5-8) = 17, NoCAS Υποθετική ένωση
 13. Αζαβηριριδίνη (Be-C-N) = (4-6-7) = 17, NoCAS Υποθετική ένωση
 14. Βοριράνιο (B-C-C) = (5-6-6) = 17
 15. Αζαδιβοριδίνη (B-B-N) = (5-5-7) = 17, NoCAS Υποθετική ένωση
 16. Οξαβηριράνιο (Be-C-O) = (4-6-8) = 18, NoCAS Υποθετική ένωση
 17. Διαζαβηριρίνη (Be-N-N) = (4-7-7) = 18, NoCAS Υποθετική ένωση
 18. Οξαδιβοριράνιο (B-B-O) = (5-5-8) = 18
 19. Κυκλοπροπάνιο (C-C-C) = (6-6-6) = 18
 20. Αζαβοριριδίνη (B-C-N) = (5-6-7) = 18
 21. Οξαζαβηριδίνη (Be-N-O) = (4-7-8) = 19, NoCAS Υποθετική ένωση
 22. Οξαβοριράνιο (B-C-O) = (5-6-8) = 19, NoCAS Υποθετική ένωση
 23. Διαζαβοριριδίνη (B-N-N) = (5-7-7) = 19
 24. Αζιριδίνη (C-C-N) = (6-6-7) = 19
 25. Διβηραμαγνιράνιο (Be-Be-Mg) = (4-4-12) = 20, NoCAS Υποθετική ένωση
 26. Διοξαβηριράνιο (Be-O-O) = (4-8-8) = 20, NoCAS Υποθετική ένωση
 27. Οξαζαβοριριδίνη (B-N-O) = (5-7-8) = 20, NoCAS Υποθετική ένωση
 28. Οξιράνιο (C-C-O) = (6-6-8) = 20
 29. Διαζιριδίνη (C-N-N) = (6-7-7) = 20
 30. Αλαδιβεριράνιο (Be-Be-Al) = (4-4-13) = 21, NoCAS Υποθετική ένωση
 31. Βοραβηραμαγνιράνιο (Be-B-Mg) = (4-5-12) = 21, NoCAS Υποθετική ένωση
 32. Διοξαβοριράνιο (B-O-O) = (5-8-8) = 21, NoCAS Υποθετική ένωση
 33. Οξαζιριδίνη (C-N-O) = (6-7-8) = 21
 34. Τριαζιριδίνη (N-N-N) = (7-7-7) = 21
 35. Σιλαδιβηριράνιο (Be-Be-Si) = (4-4-14) = 22, NoCAS Υποθετική ένωση
 36. Βοραλαβηριράνιο (Be-B-Al) = (4-5-13) = 22, NoCAS Υποθετική ένωση
 37. Βεραμαγνιράνιο (Be-C-Mg) = (4-6-12) = 22, NoCAS Υποθετική ένωση
 38. Διβοραμαγνιράνιο (B-B-Mg) = (5-5-12) = 22, NoCAS Υποθετική ένωση
 39. Διοξιράνιο (C-O-O) = (6-8-8) = 22
 40. Οξαδιαζιριδίνη (N-N-O) = (7-7-8) = 22
 41. Φωσφαδιβηριράνιο (Be-Be-P) = (4-4-15) = 23, NoCAS Υποθετική ένωση
 42. Σιλαβοραβηριράνιο (Be-B-Si) = (4-5-14) 23, NoCAS Υποθετική ένωση
 43. Αλαβηριράνιο (Be-C-Al) = (4-6-13) = 23, NoCAS Υποθετική ένωση
 44. Αζαβηραμαγνιριδίνη (Be-N-Mg) = (4-7-12) = 23, NoCAS Υποθετική ένωση
 45. Βοραμαγνιράνιο (B-C-Mg) = (5-6-12) = 23, NoCAS Υποθετική ένωση
 46. Διοξαζιριδίνη (N-O-O) = (7-8-8) = 23
 47. Θειαδιβηριράνιο (Be-Be-S) = (4-4-16) = 24, NoCAS Υποθετική ένωση
 48. Φωσφαβοραβηριράνιο (Be-B-P) = (4-5-15) = 24, NoCAS Υποθετική ένωση
 49. Σιλαβηριράνιο (Be-C-Si) = (4-6-14) = 24, NoCAS Υποθετική ένωση
 50. Αζαλαβηριδίνη (Be-N-Al) = (4-7-13) = 24, NoCAS Υποθετική ένωση
 51. Οξαβηραμαγνιράνιο (Be-O-Mg) = (4-8-12) = 24, NoCAS Υποθετική ένωση
 52. Διβορασιλιράνιο (B-B-Si) = (5-5-14) = 24, NoCAS Υποθετική ένωση
 53. Αζαβοραμαγνιριδίνη (B-N-Mg) = (5-7-12) = 24, NoCAS Υποθετική ένωση
 54. Μαγνιράνιο (C-C-Mg) = (6-6-12) = 24, NoCAS Υποθετική ένωση
 55. Τριοξιράνιο (O-O-O)= (8-8-8) = 24
 56. Θειαβοραβηριράνιο (Be-B-S) = (4-5-16) = 25, NoCAS Υποθετική ένωση
 57. Φωσφαβηριράνιο (Be-C-P) = (4-6-15) = 25, NoCAS Υποθετική ένωση
 58. Αζασιλαβηριράνιο (Be-N-Si) = (4-7-14) = 25, NoCAS Υποθετική ένωση
 59. Οξαλαβηριράνιο (Be-O-Al) = (4-8-13) = 25, NoCAS Υποθετική ένωση
 60. Φωσφαδιβοριράνιο (B-B-P) = (5-5-15) = 25, NoCAS Υποθετική ένωση
 61. Βορασιλιράνιο (B-C-Si) = (5-6-14) = 25, NoCAS Υποθετική ένωση
 62. Οξαβοραγνιράνιο (B-O-Mg) = (5-8-12) 25, NoCAS Υποθετική ένωση
 63. Αλιράνιο (C-C-Al) = (6-6-13) = 25, NoCAS Υποθετική ένωση
 64. Αζαμαγνιριδίνη (C-N-Mg) = (6-7-12) = 25, NoCAS Υποθετική ένωση
 65. Θειαβηριράνιο (Be-C-S) = (4-6-16) = 26, NoCAS Υποθετική ένωση
 66. Αζαφωσφαβηριριδίνη (Be-N-P) = (4-7-15) = 26, NoCAS Υποθετική ένωση
 67. Οξασιλαβηριράνιο (Be-O-Si) = (4-8-14) = 26, NoCAS Υποθετική ένωση
 68. Θειαδιβοριράνιο (B-B-S) = (5-5-16) = 26, NoCAS Υποθετική ένωση
 69. (Φωσφαβοριράνιο (B-C-P) = (5-6-15) = 26, NoCAS Υποθετική ένωση
 70. Αζασιλαβοριδίνη (B-N-Si) = (5-7-14) = 26, NoCAS Υποθετική ένωση
 71. Αζαλιριδίνη (C-N-Al) = (6-7-13) = 26, NoCAS Υποθετική ένωση
 72. Οξαμαγνιράνιο(C-O-Mg) = (6-8-12) = 26, NoCAS Υποθετική ένωση
 73. Διαζαμαγνιριδίνη (N-N-Mg) = (7-7-12) = 26, NoCAS Υποθετική ένωση
 74. Θειαζαβηριριδίνη (Be-N-S) = (4-7-16) = 27, NoCAS Υποθετική ένωση
 75. Οξαφωσφαβηριράνιο (Be-O-P) = (4-8-15) = 27, NoCAS Υποθετική ένωση
 76. Θειαβοριράνιο (B-C-S) = (5-6-16) = 27, NoCAS Υποθετική ένωση
 77. Αζαφωσφαβοριριδίνη (B-N-P) = (5-7-15) = 27
 78. Οξασιλαβοράνιο (B-O-Si) = (5-8-14) = 27, NoCAS Υποθετική ένωση
 79. Φωσφιράνιο (C-C-P) = (6-6-15) = 27
 80. Οξαλιράνιο (C-O-Al) = (6-8-13) 27, NoCAS Υποθετική ένωση
 81. Διαζαλιριδίνη (N-N-Al) = (7-7-13) = 27, NoCAS Υποθετική ένωση
 82. Οξαζαμαγνιριδίνη (N-O-Mg) = (7-8-12) = 27, NoCAS Υποθετική ένωση
 83. Οξαθειαβηριράνιο (Be-O-S) = (4-8-16) = 28, NoCAS Υποθετική ένωση
 84. Βηραδιμαγνιράνιο (Be-Mg-Mg) = (4-12-12) = 28, NoCAS Υποθετική ένωση
 85. Αζαβοραθειιριδίνη (B-N-S) = (5-7-16) = 28, NoCAS Υποθετική ένωση
 86. Οξαφωσφαβοριράνιο (B-O-P) = (5-8-15) = 28, NoCAS Υποθετική ένωση
 87. Σιλιράνιο (C-C-Si) = (6-6-14) = 28
 88. Αζαφωσφιριδίνη (C-N-P) = (6-7-15) = 28
 89. Διαζασιλιριδίνη (N-N-Si) = (7-7-14) = 28
 90. Οξαζαλιριδίνη (N-O-Al) = (7-8-13) = 28, NoCAS Υποθετική ένωση
 91. Διοξαμαγνιράνιο (O-O-Mg) = (8-8-12) = 28, NoCAS Υποθετική ένωση
 92. Αλαβεραμαγνιράνιο (Be-Mg-Al) = (4-12-13) = 29, NoCAS Υποθετική ένωση
 93. Οξαθειαβοριράνιο (B-O-S) = (5-8-16) = 29, NoCAS Υποθετική ένωση
 94. Βοραδιμαγνιράνιο (B-Mg-Mg) = (5-12-12) = 29, NoCAS Υποθετική ένωση
 95. Αζασιλιριδίνη (C-N-Si) = (6-7-14) = 29
 96. Οξαφωσφιράνιο (C-O-P) = (6-8-15) = 29
 97. Διαζαφωσφιριδίνη (N-N-P) = (7-7-15) = 29, NoCAS Υποθετική ένωση
 98. Οξαζασιλιριδίνη (N-O-Si) = (7-8-14) = 29, NoCAS Υποθετική ένωση
 99. Διοξαλιράνιο (O-O-Al) = (8-8-13) = 29, NoCAS Υποθετική ένωση
 100. Σιλαβηραμαγνιράνιο (Be-Mg-Si) = (4-12-14) = 30, NoCAS Υποθετική ένωση
 101. Διαλαβηριράνιο (Be-Al-Al) = (4-13-13) = 30, NoCAS Υποθετική ένωση
 102. Οξασιλιράνιο (C-O-Si) = (6-8-14) = 30
 103. Διμαγνιριδίνη (C-Mg-Mg) = (6-12-12) = 30, NoCAS Υποθετική ένωση
 104. Οξαζαφωσφιριδίνη (N-O-P) = (7-8-15) = 30, NoCAS Υποθετική ένωση
 105. Διοξεσιλιράνιο (O-O-Si) = (8-8-14) = 30, NoCAS Υποθετική ένωση
 106. Φωσφαβηραμαγνιράνιο (Be-Mg-P) = (4-12-15) = 31, NoCAS Υποθετική ένωση
 107. Σιλαλαβηριράνιο (Be-Al-Si) = (4-13-14) = 31, NoCAS Υποθετική ένωση
 108. Σιλαβοραμαγνιράνιο (B-Mg-Si) = (5-12-14) = 31, NoCAS Υποθετική ένωση
 109. Αλαμαγνιράνιο (C-Mg-Al) = (6-12-13) = 31, NoCAS Υποθετική ένωση
 110. Αζαδιμαγνιριδίνη (N-Mg-Mg) = (7-12-12) = 31, NoCAS Υποθετική ένωση
 111. Διοξαφωσφιράνιο (O-O-P) = (8-8-15) = 31, NoCAS Υποθετική ένωση
 112. Θειαβηραμαγνιράνιο (Be-Mg-S) = (4-12-16) = 32, NoCAS Υποθετική ένωση
 113. Φωσφαλαβηριράνιο (Be-Al-P) = (4-13-15) = 32, NoCAS Υποθετική ένωση
 114. Δισιλαβηριράνιο (Be-Si-Si) = (4-14-14) = 32, NoCAS Υποθετική ένωση
 115. Φωσφαβοραμαγνιράνιο (B-Mg-P) = (5-12-15) = 32, NoCAS Υποθετική ένωση
 116. Σιλαβοραλιράνιο (B-Al-Si) = (5-13-14) = 32, NoCAS Υποθετική ένωση
 117. Οξασιλαμαγνιράνιο(C-Mg-Si) = (6-12-14) = 32, NoCAS Υποθετική ένωση
 118. Διαλιράνιο (C-Al-Al) = (6-13-13) = 32, NoCAS Υποθετική ένωση
 119. Οξαδιαγνιράνιο (O-Mg-Mg) = (8-12-12) = 32, NoCAS Υποθετική ένωση
 120. Αζαλαμαγνιριδίνη (N-Mg-Al) = (7-12-13) = 32, NoCAS Υποθετική ένωση
 121. Θειαλαμαγνιράνιο (Be-Al-S) = (4-13-16) = 33, NoCAS Υποθετική ένωση
 122. Φωσφασιλαβηριράνιο (Be-Si-P) = (4-14-15) = 33, NoCAS Υποθετική ένωση
 123. Φωσφαβοραλιράνιο (B-Al-P) = (5-13-15) = 33, NoCAS Υποθετική ένωση
 124. Δισιλαβοριράνιο (B-Si-Si) = (5-14-14) = 33, NoCAS Υποθετική ένωση
 125. Φωσφαμαγνιράνιο (C-Mg-P) = (6-12-15) = 33, NoCAS Υποθετική ένωση
 126. Σιλαλιράνιο (C-Al-Si) = (6-13-14) = 33, NoCAS Υποθετική ένωση
 127. Αζασιλαμαγνιριδίνη (N-Mg-Si) = (7-12-14) = 33, NoCAS Υποθετική ένωση
 128. Οξαλαμαγνιράνιο (O-Mg-Al) = (8-12-13) = 33, NoCAS Υποθετική ένωση
 129. Θειασιλαβηριράνιο (Be-Si-S) = (4-14-16) = 34, NoCAS Υποθετική ένωση
 130. Διφωσφαβηριράνιο (Be-P-P) = (4-15-15) = 34, NoCAS Υποθετική ένωση
 131. Φωσφασιλαβοριράνιο (B-Si-P) = (5-14-15) = 34, NoCAS Υποθετική ένωση
 132. Φωσφαλιράνιο (C-Al-P) = (6-13-15) = 34, NoCAS Υποθετική ένωση
 133. Δισιλιράνιο (C-Si-Si) = (6-14-14) = 34
 134. Αζαφωσφαμαγνιριδίνη (N-Mg-P) = (7-12-15) = 34, NoCAS Υποθετική ένωση
 135. Αζαλασιλιριδίνη (N-Al-Si) = (7-13-14) = 34, NoCAS Υποθετική ένωση
 136. Οξασιλαμαγνιράνιο (O-Mg-Si) = (8-12-14) = 34, NoCAS Υποθετική ένωση
 137. Οξαδιαλιράνιο (O-Al-Al) = (8-13-13) = 34, NoCAS Υποθετική ένωση
 138. Θειαφωσφαβηριράνιο (Be-P-S) = (4-15-16) = 35, NoCAS Υποθετική ένωση
 139. Διφωσφαβοριράνιο (B-P-P) = (5-15-15) = 35, NoCAS Υποθετική ένωση
 140. Φωσφασιλιράνιο (C-Si-P) = (6-14-15) = 35, NoCAS Υποθετική ένωση
 141. Αζαφωσφαλιριδίνη (N-Al-P) = (7-13-15) = 35, NoCAS Υποθετική ένωση
 142. Αζαδισιλιριδίνη (N-Si-Si) = (7-14-14) = 35, NoCAS Υποθετική ένωση
 143. Οξαφωσφαμαγνιράνιο (O-Mg-P) = (8-12-15) = 35, NoCAS Υποθετική ένωση
 144. Οξασιλαλιράνιο (O-Al-Si) = (8-13-14) = 35, NoCAS Υποθετική ένωση
 145. Διθειαβηριράνιο (Be-S-S) = (4-16-16) = 36, NoCAS Υποθετική ένωση
 146. Διφωσφιράνιο (C-P-P) = (6-15-15) = 36
 147. Αζαφωσφασιλιριδίνη (N-Si-P) = (7-14-15) = 36, NoCAS Υποθετική ένωση
 148. Οξαφωσφαλιράνιο (O-Al-P) = (8-13-15) = 36, NoCAS Υποθετική ένωση
 149. Οξαδισιλιράνιο (O-Si-Si) = (8-14-14) = 36
 150. Τριμαγνιράνιο (Mg-Mg-Mg) = (12-12-12) = 36, NoCAS Υποθετική ένωση
 151. Αζαδιφωσφιριδίνη (N-P-P) =(7-15-15) = 37
 152. Οξαφωσφασιλιράνιο (O-Si-P) = (8-14-15) = 37, NoCAS Υποθετική ένωση
 153. Αλαδιμαγνιράνιο (Mg-Mg-Al) = (12-12-13) = 37, NoCAS Υποθετική ένωση
 154. Οξαδιφωσφιράνιο (O-P-P) = (8-15-15) = 38
 155. Σιλαδιμαγνιράνιο (Mg-Mg-Si) = (12-12-14) = 38, NoCAS Υποθετική ένωση
 156. Διαλαμαγνιράνιο (Mg-Al-Al) = (12-13-13) = 38, NoCAS Υποθετική ένωση
 157. Φωσφαδιμαγνιράνιο (Mg-Mg-P) = (12-12-15) = 39, NoCAS Υποθετική ένωση
 158. Σιλαλαμαγνιράνιο (Mg-Al-Si) = (12-13-14) = 39, NoCAS Υποθετική ένωση
 159. Τριαλιράνιο (Al-Al-Al) = (13-13-13) = 39, NoCAS Υποθετική ένωση
 160. Φωσφαλαμαγνιράνιο (Mg-Al-P) = (12-13-15) = 40, NoCAS Υποθετική ένωση
 161. Σιλαδιαλιράνιο (Al-Al-Si) = (13-13-14) = 40, NoCAS Υποθετική ένωση
 162. Φωσφασιλαμαγνιράνιο (Mg-Si-P) = (12-14-15) = 41, NoCAS Υποθετική ένωση
 163. Φωσφαδιαλιράνιο (Al-Al-P) = (13-13-15) = 41, NoCAS Υποθετική ένωση
 164. Δισιλαλιράνιο (Al-Si-Si) = (13-14-14) = 41, NoCAS Υποθετική ένωση
 165. Διφωσφαμαγνιράνιο (Mg-P-P) = (12-15-15) = 42, NoCAS Υποθετική ένωση
 166. Φωσφασιλαλιράνιο (Al-Si-P) = (13-14-15) = 42, NoCAS Υποθετική ένωση
 167. Τρισιλιράνιο (Si-Si-Si) = (14-14-14) = 42
 168. Διφωσφαλιράνιο (Al-P-P) = (13-15-15) = 43, NoCAS Υποθετική ένωση
 169. Φωσφαδισιλιράνιο (Si-Si-P) = (14-14-15) = 43, NoCAS Υποθετική ένωση
 170. Διφωσφασιλιράνιο (Si-P-P) = (14-15-15) = 44, NoCAS Υποθετική ένωση
 171. Τριφωσφιράνιο (P-P-P) = (15-15-15) = 45

Επεξεργασία

 1. Τετραβορετάνιο (B-B-B-B) = (5-5-5-5) = 20
 2. Τριβορετάνιο (B-B-B-C) = (5-5-5-6) = 21, NoCAS Υποθετική ένωση
 3. 1,2-διβορετάνιο (B-B-C-C) = (5-5-6-6) = 22
 4. Αζατριβορετιδίνη (Β-Β-Β-Ν) = (5-5-5-7) 22, NoCAS Υποθετική ένωση
 5. 1,3-διβορετάνιο (B-C-B-C) = (5-6-5-6) = 22
 6. Βορετάνιο (B-C-C-C) = (5-6-6-6) = 23
 7. Κυκλοβουτάνιο (C-C-C-C) = (6-6-6-6) = 24
 8. Αζετιδίνη (C-C-C-N) = (6-6-6-7) = 25
 9. Οξετάνιο (C-C-C-O) = (6-6-6-8) = 26

Επεξεργασία

 1. Πενταβορολάνιο (B-B-B-B-B) = (5-5-5-5-5) = 25, NoCAS Υποθετική ένωση
 2. Τετραβορολάνιο (B-B-B-B-C) = (5-5-5-5-6) = 26, NoCAS Υποθετική ένωση
 3. 1,2,3-τριβορολάνιο (B-B-B-C-C) = (5-5-5-6-6) = 27
 4. Αζατετραβορολιδίνη (Β-Β-Β-Β-Ν) = (5-5-5-5-7) = 27, NoCAS Υποθετική ένωση
 5. 1,2,4-τριβορολάνιο (B-B-C-B-C) = (5-5-6-5-6) = 27, NoCAS Υποθετική ένωση
 6. 1,2-διβορολάνιο (B-B-C-C-C) = (5-5-6-6-6) = 28, NoCAS Υποθετική ένωση
 7. 1,3-διβορολάνιο (B-C-B-C-C) = (5-6-5-6-6) = 28
 8. Βορολάνιο (B-C-C-C-C) = (5-6-6-6-6) = 29
 9. Κυκλοπεντάνιο (C-C-C-C-C) = (6-6-6-6-6) = 30
 10. Αζολιδίνη (C-C-C-C-N) = (6-6-6-6-7) = 31
 11. Οξολάνιο (C-C-C-C-O) = (6-6-6-6-8) = 32

Επεξεργασία

 1. Εξαβορινάνιο (B-B-B-B-B-B) = (5-5-5-5-5-5) = 30, NoCAS Υποθετική ένωση
 2. Πενταβορινάνιο (B-B-B-B-B-C) = (5-5-5-5-5-6) = 31, NoCAS Υποθετική ένωση
 3. 1,2,3,4-τετραβορινάνιο (Β-Β-Β-Β-C-C) = (5-5-5-5-6-6) = 32, NoCAS Υποθετική ένωση
 4. 1,2,3,5-τετραβορινάνιο (Β-Β-Β-C-B-C) = (5-5-5-6-5-6) = 32, NoCAS Υποθετική ένωση

Διατομικές ενώσεις, αλλομορφές και διαϊσοτοπικά χημικά είδηΕπεξεργασία

Διυδρογόνο2): MB = 2.

Δευτεριούχο υδρογόνο (HD): MB = 3.

Διδευτέριο (D2): ΜΒ = 4.

Τριτιούχο υδρογόνο (HT): MB = 4.

Τριτιούχο δευτέριο (DT): MB = 5.

Διτρίτιο (T2): MB = 6.

Διμερές ήλιο (He2): MB = 8.

Υδρίδιο του λιθίου (LiH): MB = 8.

Διλίθιο (Li2): MB = 14.

Αζωτούχο βόριο (BN) : MB = 25.

Διάζωτο (N2): MB = 28.

Οξείδιο του βηρυλλίου (BeO): MB = 25.

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): MB = 28.

Διοξυγόνο (O2): MB = 32.

Υδροφθόριο (HF): MB = 20.

Φθοριούχο λίθιο (LiF): ΜΒ = 26.

Διφθόριο (F2): MB = 38.

Υδρίδιο του νατρίου (NaH): MB = 24.

Φθοριούχο νάτριο (NaF): MB = 42.

Αζωτούχο αργίλιο (AlN): MB = 41.

Φωσφορούχο βόριο (BP): MB = 42.

Φωσφορούχο αργίλιο (AlP): MB = 58.

Αζωτούχος φωσφόρος (PN):

Διφωσφόρος (P2): ΜΒ = 62.

Οξείδιο του μαγνησίου (MgO): MB = 40.

Θειούχο βηρύλλιο (BeS): MB = 41.

Θειούχο μαγνήσιο (MgS): MB = 66.

Μονοξείδιο του πυριτίου (SiO): MB = 44.

Μονοθειάνθρακας (CS): MB = 44.

Μονοθειούχο πυρίτιο (SiS): MB = 60.

Μονοξείδιο του θείου (SO):

Διθείο (S2): MB = 64.

Υδροχλώριο (HCl): MB = 36,5.

Χλωριούχο λίθιο (LiCl): MB = 42,5.

Φθοριούχο χλώριο (ClF): MB = 54.5.

Χλωριούχο νάτριο (NaCl): ΜΒ = 58,5.

Διχλώριο (Cl2): ΜΒ = 70.

Υδρίδιο του καλίου (KH): MB = 40.

Φθοριούχο κάλιο (KF): MB = 58.

Χλωριούχο κάλιο (KCl): MB = 74.5.

Οξείδιο του ασβεστίου (CaO): MB = 56.

Θειούχο ασβέστιο (CaS): MB = 72.

Αζωτούχο σκάνδιο (ScN):

Φωσφορούχο σκάνδιο (ScP):

Αζωτούχο τιτάνιο (TiN):

Οξείδιο του τιτανίου (TiO):

Φωσφορούχο τιτάνιο (TiP):

Θειούχο τιτάνιο (TiS):

Αζωτούχο βανάδιο (VN):

Οξείδιο του βαναδίου (VO):

Φωσφορούχο βανάδιο (VP):

Θειούχο βανάδιο (VS):

Αζωτούχο χρώμιο (CrN):

Οξείδιο του χρωμίου (CrO):

Φωσφορούχο χρώμιο (CrP):

Θειούχο χρώμιο (CrS):

Οξείδιο του μαγγανίου (MnO):

Θειούχο μαγγάνιο (MnS):

Αζωτούχος σίδηρος (FeN):

Οξείδιο του σιδήρου (FeO):

Φωσφορούχος σίδηρος (FeP):

Θειούχος σίδηρος (FeS):

Αζωτούχο κοβάλτιο (CoN):

Οξείδιο του κοβαλτίου (CoO);

Φωσφορούχο κοβάλτιο (CoP):

Θειούχο κοβάλτιο (CoS):

Αζωτούχο νικέλιο (NiN):

Οξείδιο του νικελίου (NiO):

Φωσφορούχο νικέλιο (NiP):

Θειούχο νικέλιο (NiS):

Υδρίδιο του χαλκού (CuH): MB = 64,5.

Οξείδιο του χαλκού (CuO):

Φθοριούχος χαλκός (CuF): MB = 82,5.

Θειούχος χαλκός (CuS):

Χλωριούχος χαλκός (CuCl): MB = 99.

Οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO):

Θειούχος ψευδάργυρος (ZnS):

Αζωτούχο γάλλιο (GaN):

Φωσφορούχο γάλλιο (GaP):

Μονοξείδιο του γερμανίου (GeO):

Μονοθειογερμάνιο (GeS):

Αρσενικούχο βόριο (BAs):

Υδροβρώμιο (HBr): MB = 81.

Βρωμιούχο λίθιο (LiBr): MB = 87.

Φθοριούχο βρώμιο (BrF): MB = 99.

Βρωμιούχο νάτριο (NaBr): MB = 103.

Χλωριούχο βρώμιο (BrCl): MB = 115,5.

Βρωμιούχο κάλιο (KBr): MB = 119.

Βρωμιούχος χαλκός (CuBr): MB = 143,5.

Διβρώμιο (Br2): MB = 160.

Υδρίδιο του ρουβιδίου (RbH): MB = 86,5.

Φθοριούχο ρουβίδιο (RbF): MB = 104,5.

Χλωριούχο ρουβίδιο (RbCl): MB = 121.

Βρωμιούχο ρουβίδιο (RbBr): MB = 165.5.

Φθοριούχος άργυρος (AgF): MB = 127.

Χλωριούχος άργυρος (AgCl): MB = 143,5.

Βρωμιούχος άργυρος (AgBr): MB = 188.

Υδροϊώδιο (HI): MB = 128.

Ιωδιούχο λίθιο (LiI): ΜΒ = 134.

Φθοριούχο ιώδιο (IF): MB = 146.

Ιωδιούχο νάτριο (NaI): MB = 150.

Χλωριούχο ιώδιο (ICl): MB = 162,5.

Ιωδιούχο κάλιο (KI): MB = 166.

Ιωδιούχος χαλκός (CuI): MB = 190,5.

Βρωμιούχο ιώδιο (IBr): MB = 207.

Ιωδιούχο ρουβίδιο (RbI): MB = 212,5.

Ιωδιούχος άργυρος (AgI): MB = 235.

Διιώδιο (I2): MB = 254.

Υδρίδιο του καισίου (CsH): MB = 134.

Φθοριούχο καίσιο (CsF): ΜΒ = 152.

Χλωριούχο καίσιο (CsCl): MB = 168,5.

Βρωμιούχο καίσιο (CsBr): MB = 213.

Ιωδιούχο καίσιο (CsI): MB = 260.

Φθοριούχος χρυσός (AuF): MB = 216.

Χλωριούχος χρυσός (AuCl): MB = 232,5.

Βρωμιούχος χρυσός (AuBr): MB = 277.

Ιωδιούχος χρυσός (AuI): MB = 324.

Χρυσιούχο καίσιο (CsAu): MB = 330.

Φθοριούχο θάλλιο (TlF): MB = 223,5.

Χλωριούχο θάλλιο (TlCl): MB = 240.

Βρωμιούχο θάλλιο (TlBr): MB = 284.

Ιωδιούχο θάλλιο (TlI): MB = 331.

Υδροαστάτιο (HAt): ΜΒ = 211.

Αστατιούχο λίθιο (LiAt): ΜΒ =217.

Φθοριούχο αστάτιο (AtF): MB = 229.

Αστατιούχο νάτριο (NaAt): MB = 234.

Χλωριούχο αστάτιο (AtCl): MB = 245,5.

Αστατιούχο κάλιο (KAt): MB = 249.

Βρωμιούχο αστάτιο (AtBr): MB = 290.

Αστατιούχο ρουβίδιο (RbAt): MB = 295,5.

Αστατιούχος άργυρος (AgAt): MB = 318.

Ιωδιούχο αστάτιο (IAt): ΜΒ = 337.

Αστατιούχο καίσιο (CsAt): ΜΒ = 343.

Χρυσιούχο αστάτιο (AtAu): ΜΒ = 407.

Αστατιούχο θάλλιο (TlAt): MB = 414.

Διαστάτιο (At2): MB = 420.

Τριατομικές ενώσεις και αλλομορφέςΕπεξεργασία

Τριυδρογόνο (H3): MB = 3.

Διυδροδευτέριο (H2D): ΜΒ = 4.

Διυδροτρίτιο (H2T): MB = 5.

Υδροδιδευτέριο (HD2): MB = 5.

Υδροδευτεριοτρίτιο (HDT): MB = 6.

Υδροδιτρίτιο (HT2): MB = 7.

Τριδευτέριο (D3): MB = 6.

Διδευτεριοτρίτιο (D2T): MB = 7.

Δευτεριοδιτρίτιο (DT2): MB = 8.

Τριτρίτιο (T3): ΜΒ = 9.

Υδρίδιο του βηρυλλίου (BeH2): MB = 11.

Φθοριούχο βηρύλλιο (BeF2): MB = 47.

Υδρίδιο του μαγνησίου (MgH2): MB = 26.

Φθοροχλωριούχο βηρύλλιο (BeClF): MB = 63,5.

Χλωριούχο βηρύλλιο (BeCl2): MB = 79.

Φθοροχλωριούχο μαγνήσιο (MgClF): MB = 78,5.