Άνοιγμα κυρίου μενού
Ο Αλέξιος Γ΄ Μέγας Κομνηνός, αριστερά η μητέρα του Ειρήνη Παλαιολογίνα και δεξιά η σύζυγός του Θεοδώρα Καντακουζηνή. Αντίγραφο τοιχογραφίας από την εκκλησία της Θεοτόκου της Τραπεζούντας, του 19ου αιώνα.

Κομνηνός (πληθυντικός: Κομνηνοί) ήταν το όνομα δυναστείας που κυβέρνησε την Ανατολική Ρωμαϊκή ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1057 έως το 1185 και αργότερα, ως Μεγαλοκομνηνοί, ίδρυσαν και κυβέρνησαν την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (1204-1461).

Γενάρχης της Δυναστείας ο Μανουήλ Κομνηνός (+1020) και ιδρυτής της Δυναστείας ο Ισαάκιος Α' ο Κομνηνός. Σύμφωνα με ιστορικούς, το όνομα Κομνηνός δηλώνει καταγωγή της οικογένειας από την Κόμνη της Θράκης[1].

Πίνακας περιεχομένων

ΠληροφορίεςΕπεξεργασία

Η Δυναστεία Κομνηνών ήταν από τις μεγαλύτερες Βυζαντινές Δυναστείες. Οι πρίγκιπες αυτής της δυναστείας ενώθηκαν με όλες σχεδόν τις ηγεμονικές δυναστείες της εποχής τους.

Σε έγγραφο του 14ου αιώνα, που διασώζεται σήμερα, αναφέρονται μέλη της οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη κτήτορες της "μονής Θεοτόκου της Βεβαίας Ελπίδος", αυτοί είναι οι[2] : Κωνσταντίνος Κομνηνός Παλαιολόγος, ο πανετυχέστατος σεβαστοκράτορ και πατήρ της κτήτορ, Ειρήνη Κομνηνή Βράνινα Παλαιολογίνα η σεβαστοκρατόρισσα, πιθανός σύζυγος του προηγούμενου. Ο Ιωάννης Κομνηνός Δούκας Συναδηνός μέγας στρατοπεδάρχης, η Θεοδώρα, ο Ιωάννης Κομνηνός Δούκας Συναδηνός μέγας κονόσταυλος γιος της κτήτορ, η Ειρήνη Λάσκαρίνα Κομνηνή Δούκαινα Παλαιολογίνα μεγάλη κονοσταύλισα σύζυγος του προηγούμενου και νύφη της κτητορίσης. Ο Μιχαήλ Κομνηνός Λάσκαρις Βρυέννης ό Φιλανθρωπος γαμβρός της κτητόρισας, η Αννα Καντακουζινή Κομνηνή Παλαιολογίνα Βρυέννα ή Φιλανθρωπινή εγγονή της κτητορίσης. Ο Μανουήλ Κομνηνός Ραούλ Ασάνης μέγας πριμικήριος και γαμπρός της κτητορίσης, ο Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας Συναδηνός πρωτοστράτωρ και γιος των κτητόρων, η σύζυγος του Ευδοκία Δούκαινα Κομνηνή Συναδηνή Παλαιολογίνα, ή πρωτοστρατόρισα. Ο 'Μιχαήλ Κομνηνός Λάσκαρης Βρυέννιος εγγονός της κτητορίσης, η Ειρήνη Κομνηνή Καντακουζινή Παλαιολογίνα εγγονή των κτητόρων, η Ευφροσύνη Κομνηνή Δούκαινα Παλαιολογίνα Ασάναινα μοναχή και κόρη των κτητόρων.

Μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας αναφέρονται κλάδος της οικογένειας, με την προσωνυμία Μόλυβδος, που δεν είναι αποδεδειγμένο ότι ανήκαν στους Κομνηνούς αφού ισχυρίζονται ότι κατάγονται από άγνωστο γιο του αυτοκράτορα Βασιλείου, τον Ισαάκιο.[3]. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή μετά την πτώση της Τραπεζούντας το 1461 οι Κομνηνοί διασκορπίστηκαν, η οικογένεια του Δαυίδ βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί ο Θεόδωρος Μόλυβδος Κομνηνός, γιος του Γεωργίου, μαζί με την σύζυγο του Μαρία Καζαβίτου πήγαν στην Ηράκλεια της Προποντίδας. το 1480, όπου εγκαταστάθηκαν μόνιμα[4]. Γιος του Θεόδωρου ήταν ο Ισαάκιος και γιος του Ισαάκιου ο Μανουήλ, γιος του Μανουήλ ήταν ο Δαυίδ και γιος αυτού ο Ισαάκιος[5]. Γιος του Ισαάκιου ήταν ο Θεόδωρος και γιος αυτού ο Αλέξιος ο οποίος έγινε ιερέας[5], ο Θεόδωρος γιος του Αλεξίου, το 1657 γεννήθηκε ο Ιωάννης γιος του Θεόδωρου [6] αυτός ήταν ο τελευταίος απόγονος της οικογένειας γνωστός σαν Ιερόθεος Μητροπολίτης Δύστρας τον 18ο αιώνα[7].

Κατάλογος Βυζαντινών Αυτοκρατόρων της ΔυναστείαςΕπεξεργασία

ΜέληΕπεξεργασία

Γενάρχης της Δυναστείας φέρεται ο Μανουήλ Ερωτικός (+1020), δεν έχει αποδειχθεί με βεβαιότητα ο τόπος καταγωγής του.[8] Το 978 βρίσκεται αμυνόμενος απέναντι από τον Σκληρό. Από το γάμο του απέκτησε τρεις γιους, το Νικηφόρο, τον Ισαάκιο ή Ισαάκ (μετέπειτα αυτοκράτορα) και τον Ιωάννη και μία κόρη.

 • α1. - Νικηφόρος Κομνηνός, στρατηγός (+1026).
 • α2. - Ισαάκιος Α' Κομνηνός, αυτοκράτορας των Ρωμαίων (1059-1059), ιδρυτής της Δυναστείας. Γεν. 1007 και πέθ. 1061. Πριν το 1057 νυμφ. την πριγκίπισσα Αικατερίνη (κόρη του ηγεμόνα της Βουλγαρίας Ιωάννη Βλαδισλάβ) με την οποία απέκτησε τον Μανουήλ και την Μαρία.
  • β1. - Μανουήλ Κομνηνός, νυμφ. την κόρη του Έλιος.
  • β2. - Μαρία Κομνηνή.
 • α3. - Ιωάννης Κομνηνός, (*1015), (+1067). Νυμφ. το 1042 την Άννα Δαλασσηνή, κόρη του Αλεξίου Χάροντος, με την οποία απέκτησε 8 παιδιά (5 γιούς και 3 κόρες), τους: Μανουήλ, Ισαάκιο, Αλέξιο Α' (μετέπειτα αυτοκράτορα), Ανδριανό, Νικηφόρο,Μαρία, Ευδοκία και Θεοδώρα.
  • β1. - Μανουήλ Κομνηνός, (+1071), το 1068 νυμφ. τη Διόγεννη με την οποία απέκτησε μία κόρη.
   • γ1. - Μία κόρη (*1069) το 1081 αρραβων. ένα συγγενή του Νικηφόρου του Βοτανειάτη.
  • β2. - Ισαάκιος Κομνηνός, σεβασοκράτωρ, Κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης *1047, + 1104/7. Το 1072/1073 νυμφ. την Ειρήνη της Αλανίας, κόρη του Δημητρίου αντιβασιλιά της Γεωργίας με την οποία απέκτησε 8 παιδιά, τους Ιωάννη, Αλέξιο, Κωνσταντίνο, Ανδριανό, Άννα, Μαρία, Σοφία και Ευδοκία.
   • γ1. - Ιωάννης Κομνηνός, Δούκας του Δυρραχίου, *1073, +1106, νυμφ. την Άννα Δούκαινα με την οποία απέκτησε 3 γιους και μία κόρη: τους Ανδρόνικο, Αλέξιο, Ανδριανό και την Ευδοκία.
    • δ1. - Ανδρόνικος Κομνηνός, νυμφ. την Ευδοκία Δούκαινα με την οποία απέκτησε μία κόρη την Άννα.
     • ε1. - Άννα Κομνηνή Δούκαινα, παντρ. τον Αλέξιο Κομνηνό Ανεμά.
    • δ2. - Αλέξιος Κομνηνός, νυμφ. την Ειρήνη Συναδινή με την οποία απέκτησε ένα γιο τον Αδριανό.
     • ε1. - Ανδριανός Κομνηνός, νυμφ. την Άννα Κοντοστέφανου.
    • δ3. - Ανδριανός Κομνηνός.
    • δ4. - Ευδοκία Κομνηνή, παντρ. τον Αλέξιο Ταρχανιώτη.
   • γ2. - Αλέξιος Κομνηνός, Δούκας του Δυρραχίου, νυμφ. τη Ζωή, πέθ. μετά από θεραπεία ενός μάγου.
   • γ3. - Κωνσταντίνος Κομνηνός, Δούκας της Βέροιας, νυμφ. μάλλον την Ευφορβινή από την Αντιόχεια με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Ιωάννη και τον Στέφανο.
    • δ1. - Ιωάννης Κομνηνός, εκάρη μοναχός.
    • δ2. - Στέφανος Κομνηνός, νυμφ. την Ευδοκία (1147/51) κόρη του Ιωάννου Αξούχ, με την οποία απέκτησε τον Κωνσταντίνο και την Ειρήνη.
     • ε1. - Κωνσταντίνος Κομνηνός (καμία άλλη πληροφορία)
     • ε2. - Ειρήνη Κομνηνή, *1115, παντρ. 1170; τον Ισαάκιο Βατάτζη.
   • γ4. - Ανδριανός Κομνηνός, μητροπολίτης Οχρίδος, νυμφ. (άγνωστη) το 1110 και απέκτησε μία κόρη, την Θεοδώρα.
    • δ1. - Θεοδώρα Κομνηνή *1110 παντρ. τον Ανδρόνικο Κοντοστέφανο.
   • γ5. - Άννα Κομνηνή, παντρ. τον Ιωάννη Δούκα.
   • γ6. - Μαρία Κομνηνή, αρραβων. τον Γρηγόριο Γαβρά τον οποίο και χώρισε από τους συγγενείς.
   • γ7. - Σοφία Κομνηνή, παντρ. τον Νικόλαο Δοκειανό.
   • γ8. - Ευδοκία Κομνηνή, παντρ. τον Νικηφόρο Βοτανειάτη.
  • β3. - Αλέξιος Α' Κομνηνός, Αυτοκράτορας των Ρωμαίων (1081-1118). Γεν. 1048/57, πέθ. 15 Αυγούστου 1118. Νυμφ. 1ο το 1075 την Αργυροπουλίνα (+1077) και 2ο το 1078 την Ειρήνη Δούκαινα (*1066, +1123/36) μικρανεψιά του Κωνσταντίνου Ι' Δούκα. Από τους δύο γάμους απέκτησε 9 παιδιά (4 γιους και 5 κόρες) τους: Ιωάννη Β' , μετέπειτα Αυτοκράτορα, Ανδρόνικο, Ισαάκιο, Μανουήλ, Άννα, Μαρία, Ευδοκία, Θεοδώρα και Ζωή.
   • γ1. - Ιωάννης Β΄ Κομνηνός Δούκας, Αυτοκράτορας των Ρωμαίων (1118-1143). Γενν. 13 Σεπτεμβρίου 1087, πέθ 8 Απριλίου 1143 Νυμφ. το 1104/5 την αγία Ειρήνη της Ουγγαρίας (Πιρόσκα) των Άρπαντ και μετέπειτα Ξένη μοναχη (+13 Αυγούστου 1134), κόρη του αγίου Λαδισλάου βασιλιά της Ουγγαρίας, με την οποία απέκτησε 8 παιδιά (4 γιούς και 4 κόρες) τους: Αλέξιο - μετέπειτα συναυτοκράτορα, Ανδρόνικο, Ισαάκιο, Μανουήλ Α' - μετέπειτα Αυτοκράτορα των Ρωμαίων, Μαρία, Άννα, Θεοδώρα και Ευδοκία.
    • δ1. - Αλέξιος Κομνηνός συναυτοκράτορας. *1106, +1142. Νυμφ. 1η την πριγκίπισσα Ευπραξία του Κιέβου (+1136) των Ρούρικ, κόρη του Βλαντιμίρ Β' μεγάλου πρίγιπα του Κιέβου και 2η την πριγκίπισσα Κάτα (Ειρήνη) των Βαγρατιδών, κόρη του Δαυίδ Δ' βασιλιά της Γεωργίας. Από τους γάμους του απέκτησε δύο κόρες, τη Μαρία και μία ακόμη.
    • δ2. - Ανδρόνικος Κομνηνός, σεβαστοκράτωρ *1108, +1142. Νυμφ. το 1124 την Ειρήνη Αινειάδασα (+1150/1) με την οποία απέκτησε 5 παιδιά, 2 γιούς και 3 κόρες, τους Ιωάννη, Αλέξιο, Μαρία, Ευδοκία και τη θεοδώρα.
     • ε1. - Ιωάννης Κομνηνός, Δούκας της Κύπρου, *1128, +1176. Νυμφ. το 1146 τη Μαρία Ταρονίτισσα με την οποία απέκτησε ένα γιο και τρεις κόρες, τους Αλέξιο, Ειρήνη, Μαρία και τη Θεοδώρα.
     • ε2. - Αλέξιος Κομνηνός, ο ευνοούμενος της Μαρίας του Πουατιέ (συζύγου του Μανουήλ Α') και αρχηγός του επί της αντιβασιλείας συμβουλίου της.*1136, +δολοφονήθηκε 1183. Νυμφ. τη Μαρία Δούκαινα με την οποία απέκτησε ένα γιο και μια κόρη, τον Ανδρόνικο και την Ευδοκία.
      • στ1. - Ανδρόνικος Κομνηνός, πεθ. σε μικρή ηλικία σε πτώση από άλογο.
      • στ2. - Ευδοκία Κομνηνή +1183. Παντρ. το 1178 ή 1179 τον Γουλιέλμο Η' του Μονπελιέ (+1218).
     • ε3. - Μαρία Κομνηνή *1126, +;. Παντρ. 1ο το 1139 τον Θεόδωρο Δασιώτη (+1143/4), 2ο το 1145/50 τον Ιωάννη Καντακουζηνό (+1176).
     • ε4. - Ευδοκία Κομνηνή. Παντρ. 1ο και διαζ.1149 τον Θόρο Β' κύριο των βουνών της Μικράς Αρμενίας και 2ο τον Μιχαήλ Γαβρά (+ μετά το 1170). Υπήρξε ερωμένη του Αυτοκράτορα Ανδρονίκου Α' και του έκανε δύο νόθα τέκνα.
     • ε5. - Θεοδώρα Κομνηνή, +1183. Παντρ. το 1148 τον Ερρίκο Β' Μπάμπενμπερκ δούκα της Αυστρίας και Βαυαρίας (*1112, +1177). Με αυτό το γάμο το αίμα της Ρωμαϊκής Δυναστείας των Κομνηνών πέρασε στους δυναστικούς Οίκους της Αυστρίας.
    • δ3. - Ισαάκιος Κομνηνός σεβαστοκράτωρ *1115, +1154/74. Νυμφ. 1ο τη Θεοδώρα Καματηρά (+1144), 2ο 1146 την Ειρήνη Διπλοσυναδινού. Από τον 1ο γάμο απέκτησε 5 παιδιά, τους: Αλέξιο, Ιωάννη, Ειρήνη, Άννα, Μαρία και από τον 2ο δύο κόρες, τις Θεοδώρα και Ευδοκία.
     • ε1. - Αλέξιος Κομνηνός (+1136).
     • ε2. - Ιωάννης Κομνηνός (+1136/7.
     • ε3. - Ειρήνη Κομνηνή. Παντρεύτηκε τον Ανδρόνικο (Δούκα) Καματηρό και υπήρξε μητέρα του Ισαακίου (Κομνηνού) Καματηρού, σφετεριστή με έδρα την Κύπρο (1184-91).
      • στ1. - Ισαάκιος Κομνηνός Καματηρός που κράτησε το επώνυμο Δούκας Κομνηνός, σφετεριστής (επί Ανδρονίκου Α') με έδρα τη Κύπρο (1184-1191), *1155/60, +δηλητηριάστηκε 1195/6. Νυμφ. 1η το 1175/6 μία κόρη του Θόρου Β΄ κυρίου των βουνών της Μικράς Αρμενίας. 2η το 1185/6 μία νόθη κόρη του Νορμανδού βασιλιά Γουλιέλμου Α΄ Ωτβίλ της Σικελίας. Από τον 1ο γάμο απέκτησε ένα γιο και μία κόρη.
       • ζ1. ένας γιος +1187.
       • ζ2. Βεατρίκη Κομνηνή "La Damsel de Chypre" *1177/8, +μετά το 1204. Παντρ. 1ο το 1200 (διαζ.1202/3) τον Κόμη Ραϋμόνδο ΣΤ' της Τουλούζης, και 2ο το 1203 τον Τιερρύ της Φλάνδρας, νόθο γιο του Φιλίππου της Λωραίνης κόμη της Φλάνδρας.
     • ε4. - Άννα Κομνηνή. Παντρ. πριν το 1166 τον Κωνσταντίνο Δούκα (+1185).
       
      Το Βυζάντιο στο τέλος της βασιλείας του Μανουήλ Α' Κομνηνού (1180)
     • ε5. - Μαρία Κομνηνή. Παντρ. το 1156 το βασιλιά Στέφανο Δ' Αρπάντ της Ουγγαρίας (+1165.
     • ε6. - Θεοδώρα Καλουσινή Κομνηνή, *1145/6, +μετά το 1184. Παντρ. το 1158 τον Βαλδουίνο Γ' Ανζού, βασιλιά της Ιερουσαλήμ (+1163). Υπήρξε ερωμένη του Αυτοκράτορα Ανδρονίκου Α΄ και του έκανε δύο νόθα τέκνα.
     • ε7. - Ευδοκία Κομνηνή. Παντρ. 1ο το 1170 τον Όδωνα Φραντζιπάνη και 2ο το 1179 τον Γκουέλφο ντι Πορκάρια.
    • δ4. - Μανουήλ Α' Κομνηνός, Αυτοκράτορας των Ρωμαίων (1143-1180). Γενν.28 Νοεμβρίου 1118, πέθ. 24 Σεπτεμβρίου 1180. Νυμφ. 1ο το 1146 την πριγκίπισσα Βέρθα (Ειρήνη) του Ζούλτσμπαχ (+1159/60), 2ο το 1161 τη Μαρία του Πουατιέ, πριγκίπισσα Αντιοχείας (*1145, +27 Αυγούστου 1182). Από τον 1ο γάμο απέκτησε δύο κόρες τις Μαρία και Άννα, από το 2ο τον Αλέξιο μετέπειτα Αυτοκράτορα, και επίσης τον μάλλον νόθο Αλέξιο.
    • δ5. - Μαρία Κομνηνή, *1106, +1144/51. Παντρ. τον Ιωάννη Δαλασσινό Ρογήρο.
    • δ6. - Άννα Κομνηνή, *110. Παντρ. το 1125 τον Στέφανο Κοντοστέφανο (ή Κοντεστέφανο), (+1149).
    • δ7. - Θεοδώρα Κομνηνή, *1116. Παντρ. τον Μανουήλ Ανεμά (+1146/7).
    • δ8. - Ευδοκία Κομνηνή, *1119,(+1176. Παντρ. τον Θεόδωρο Βατάτζη.
   • γ2. - Ανδρόνικος Κομνηνός σεβαστοκράτωρ, *18 Σεπτεμβρίου 1090, +1130/31. Νυμφ. το 1104 την Ειρήνη Ρούρικ του Νόβγκοροντ, κόρη του Βολοντάρ πρίγκιπα του Περτζέμισλ.
   • γ3. - Ισαάκιος Κομνηνός σεβαστοκράτωρ, *μετά τις 16-1-1093, +μετά το 1152. Νυμφ. το 1112/16 την Κάτα (Ειρήνη) των Βαγρατιδών, κόρη του Δαυίδ Δ' βασιλιά Γεωργίας, με την οποία απέκτησε 7 παιδιά, τους Ιωάννη, Ανδρόνικο μετέπειτα αυτοκράτορα, Μαρία, Άννα, Ευδοκία, Ελένη και ένα νόθο τον Αλέξιο.
    • δ1. - Ιωάννης Κομνηνός ο λεγόμενος Τζελέπης (=ευγενής) ένας Μωαμεθανός διάσημος με ειδικές σπουδές. Νυμφ. 1η το 1131 την κόρη του Λέοντος Α' κυρίου των βουνών της Μικράς Αρμενίας και 2η 1140 την κόρη του σουλτάνου των Σελτζούκων Μεσούντ του Ικονίου. Από τον 1ο γ. απέκτησε τον Ισαάκιο και από το 2ο τον Σουλεϊμάν Σαχ.
     • ε1. - Ισαάκιος Κομνηνός, πέθ. από βασανιστήρια.
     • ε2. - Σουλεϊμάν Σαχ οι απόγονοί του ήταν μουσουλμάνοι.
    • δ2. - Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός, Αυτοκράτορας των Ρωμαίων (1183-1185) Γεν.1123, πέθ. από το πλήθος στην Κωνσταντινούπολη 12 Σεπτεμβρίου 1185, που εξαγριώθηκε με την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς. Νυμφ. 1η μια Παλαιολογίνα και 2η το 1183 την Αγνή (Άννα) Καπέτων (*1171 +1240), κόρη του Λουδοβίκου Ζ' βασιλιά της Γαλλίας. Από τους γάμους του αυτούς απέκτησε δύο γιους και μία κόρη (Μανουήλ, Ιωάννη και Μαρία), αλλά και άλλα πέντε παιδιά από μη νόμιμους γάμους (Αλέξιο, Ειρήνη, Αλέξιο, Ειρήνη και μία ακόμη κόρη).
     • ε1. - Μανουήλ Κομνηνός. *πριν το 1152, τυφλώθηκε και φυλακίστηκε το 1185. Νυμφ. την πριγκίπισσα Ρουσουντάν ή Ρουσντάνα των Βαγρατιδών, κόρη του Γεωργίου Γ' βασιλιά της Γεωργίας. Παιδιά: Αλέξιος και Δαυίδ. Η αδελφή της Ρουσουντάν, βασίλισσα της Γεωργίας Θαμάρ, βοήθησε τα δύο παιδιά.
     • ε2. - Ιωάννης Κομνηνός. *1158, +1185 δολοφονήθηκε.
     • ε3. - Μαρία Κομνηνή. *πριν1160, +μετά το 1184. Παντρ. τον Θεόδωρο Συναδηνό.
     • ε4. - (νόθο από την Ευδοκία Κομνηνή (βλ.α3-β3-γ1-δ2-ε4), κόρη του Ανδρονίκου Κομνηνού (γιου του Ιωάννη Β')): Αλέξιος Κομνηνός. Εξαφανίστηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1185.
     • ε5. - (νόθο από την ίδια): Ειρήνη Κομνηνή. Παντρ. τον Νικηφόρο Παλαιολόγο.
     • ε6. - (νόθο από τη Θεοδώρα Κομνην΄κ (βλ.α3-β3-γ1-δ3-ε6), κόρη του Ισαακίου Κομνηνού (γιου του Ιωάννη Β΄)): Αλέξιος Κομνηνός. *1170.
     • ε7. - (νόθο από τη ίδια): Ειρήνη Κομνηνή. *μετά το 1168. Παντρ. το 1183 τον Αλέξιο Κομνηνό (βλ.α3-β3-γ1-δ4-ε4), νόθο γιο του Μανουήλ Α'. +μετά το 1188 και
       
      Μανουήλ Α' Κομνηνός
     • ε8. - μία κόρη. Παντρ. τον Ρωμανό, Δούκα του Δυρραχίου.
    • δ3. - Μαρία. Παντρ. πριν το 1166 τον Ιωσήφ Βρυέννιο.
    • δ4. - Άννα Κομνηνή. Παντρ. τον Ιωάννη Αρ(α)βαντινό.
    • δ5. - Ευδοκία Κομνηνή. Παντρ. μάλλον τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
    • δ6. - Ελένη Κομνηνή. *1183, +1258 Παντρ. τον Γιούρι Α' τον μακρόχειρα (=dolgorukiy) των Ρούρικ, μεγάλο πρίγκιπα του Κιέβου.
    • δ7. - (νόθο) Αλέξιος Κομνηνός.
   • γ4. - Μανουήλ Κομνηνός. * Φεβρουάριος 1097
   • γ5. - Άννα Κομνηνή. H διάσημη συγγραφέας της Αλεξιάδος, γενν. 2 Δεκεμβρίου 1083, +1149/54. Παντρ. τον Νικηφόρο Βρυέννιο τον νεότερο (+1136/7).
   • γ6. - Μαρία Κομνηνή. * 19 Σεπτεμβρίου 1085, +μετά το 1136. Παντρ. 1ο τον Γρηγόριο Γαβρά, 2ο τον Νικηφόρο Κατακαλώνα Ευφορβηνό.
   • γ7. - Ευδοκία Κομνηνή *1094. Παντρ. τον Ιασίτη.
   • γ8. - Θεοδώρα Κομνηνή. *1096. Παντρ. τον Κωνσταντίνο Άγγελο (+1166). Παιδιά τους είναι ο Ιωάννης Άγγελος (πατέρας των Μιχαήλ Α' και Θεοδώρου δεσποτών της Ηπείρου) και ο Ανδρόνικος Άγγελος (πατέρας των Ισαακίου Β' και Αλεξίου Γ' Αυτοκρατόρων των Ρωμαίων).
   • γ9. - Ζωή Κομνηνή.(* Μάρτιος 1098).
  • β4. - Αδριανός Κομνηνός. +1105. Νυμφ. τη Ζωή Δούκαινα (*1062, +1136) κόρη του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ι' Δούκα, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά: τον Αλέξιο και την Αλεξία.
   • γ1. - Αλέξιος Κομνηνός, σεβαστός. Νυμφ. την Ειρήνη Συναδινή και είχε μία κόρη.
    • δ1. - Άννα Κομνηνή. Παντρ. τον Αλέξιο Παλαιολόγο.
   • γ2. - Αλεξία ή Αλεξέια Κομνηνή. +1105. Παντρ. τον Γκριμάλντο της Λομβαρδίας.
  • β5. - Νικηφόρος Κομνηνός. *1060, +1136/43. Άφησε ένα γιο Αλέξιο και μία κόρη.
   • γ1. - Αλέξιος Κομνηνός.
   • γ2. - μία κόρη . Παντρ. τον Γρηγόριο Πακουριανό.
  • β6. - Μαρία Κομνηνή. *1045. Παντρ. το 1062 τον Μιχαήλ Ταρωνίτη. (εξαφαν.1093).
  • β7. - Ευδοκία Κομνηνή. *1050. Παντρ. το 1067 Νικηφόρο Μελισσηνό.
  • β8. - Θεοδώρα Κομνηνή. *1053. Παντρ. τον Κωνσταντίνο Διογένη.
 • α4. - Μία κόρη. *1012. Παντρ. το 1031 τον Μιχαήλ Δοκειανό, κατεπάνω Ιταλίας.

ΓενεαλογίαΕπεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Ι΄ Δούκας
Αυτ. των Ρωμαίων (1059-1067)
 
Σοφία Δούκαινα
ΟΙΚΟΣ ΔΟΥΚΩΝ
 
Μανουήλ Ερωτικός εκ Κόμνης
ΟΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισαάκιος Α΄
Αυτ. των Ρωμαίων (1057-1059)
σύζ. Αικατερίνη της Βουλγαρίας
 
Ιωάννης
σύζ.Άννα Δαλασσηνή Χάροντος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μανουήλ
κουροπαλάτης
 
Μαρία
σύζ. Μιχαήλ Ταρωνίτης
πανυπερσέβαστος
 
Ισαάκιος
δούκας της Αντιόχειας
σύζ. Ειρήνη των Αλανών
 
Ευδοκία
σύζ. Νικηφόρος Μελισσηνός
στρατηγός
 
Θεοδώρα
σύζ. Κωνσταντίνος Διογένης
κουροπαλάτης
 
 
Αλέξιος Α΄
Αυτ. των Ρωμαίων
1081-1118)
σύζ. Ειρήνη Δούκαινα
 
Αδριανός
δομέστικος των Σχολών της Δύσης
σύζ. Ζωή Δούκαινα
(κόρη Κωνσταντίνου Ι΄ Δούκα
 
Νικηφόρος σεβαστός
μέγας δρουγγάριος του στόλου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης
δούκας του Δυρραχίου
 
Άννα Κομνηνή
ιστορικός
σύζ. Νικηφόρος Βρυέννιος ο νεότερος
ιστορικός
 
Μαρία
σύζ. Νικηφόρος Κατακαλών
πανυπερσέβαστος
 
 
Ιωάννης Β΄
Αυτ. των Ρωμαίων
(1118-1143)
 
Ανδρόνικος
σεβαστοκράτορας
 
Ισαάκιος
σεβαστοκράτωρ
 
Θεοδώρα
σύζ. Κωνσταντίνος Άγγελος
κατεπάνω της Σικελίας
 
Ευδοκία
σύζ. Μιχαήλ Ιασίτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος
συναυτοκράτορας
σύζ. 1.Ντομπρόντεια του Κιέβου
2.Κάτα της Γεωργίας
 
Μαρία
σύζ. Ιωάννης Ρογέριος Δαλασσηνός
καίσαρας
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος
σεβαστοκράτωρ
 
Άννα
σύζ. Στέφανος Κοντοστέφανος
μέγας δούκας
 
 
 
 
 
Ισαάκιος
σεβαστοκράτωρ
σύζ. 1.Θεοδώρα Καματηρά
2.Ειρήνη Διπλοσυναδινή
 
Θεοδώρα
σύζ. Μανουήλ Ανεμάς
στρατηγός
 
 
 
 
 
Ευδοκία
Θεόδωρος Βατάτζης
στρατηγός
 
 
Μανουήλ Α΄
Αυτ. των Ρωμαίων
(1143-1180)
1. Βέρθα του Ζούλτσμπαχ
2.Μαρία της Αντιόχειας
 
Ιωάννης ο τζελέπης
σύζ. 1.(κόρη Λέοντα Α΄ της Αρμενίας)
2.(κόρη Μεσούντ Α΄ σουλτάνου του Ικονίου)
 
 
Ανδρόνικος Α΄
Αυτ. των Ρωμαίων
(1183-1185)
σύζ. 2.Αγνή (Άννα) των Καπετιδών
 
Ανδρόνικος Άγγελος
στρατηγός
ΟΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρία
σύζ. Αλέξιος Αξούχος
πανσεβαστός, πρωτοστράτορας,
δούκας της Κιλικίας
 
Μαρία
1.Ιωάννης Δασιώτης
2.Ιωάννης Καντακουζηνός
σεβαστός
 
Ιωάννης
δούκας της Κύπρου
σύζ. Μαρία Ταρωνίτισσα
 
Θεοδώρα
σύζ. Ερρίκος Β΄ Μπάμπενμπερκ
δούκας της Αυστρίας
 
Ευδοκία
2.Ιωάννης Γαβράς
 
Αλέξιος
πρωτοσεβαστός
σύζ. Μαρία Δούκαινα
 
(1) Ειρήνη
σύζ.Δούκας Καματηρός
 
(1) Μαρία
σύζ. Στέφανος Δ΄ Άρπαντ
βασ. της Ουγγαρίας
 
(2) Θεοδώρα
σύζ. Βαλδουίνος Γ΄ Ανζού
βασ. της Ιερουσαλήμ
 
(2) Ευδοκία
σύζ. Γουλιέλμος Η΄ του Μονπελιέ
 
Μαρία Πορφυρογέννητη
σύζ. Ρενιέ του Μομφερράτου
καίσαρ
 
 
Αλέξιος Β΄
Αυτ. των Ρωμαίων
(1180-1183)
σύζ. Αγνή (Άννα) Καπέτων
 
(1) Μανουήλ
σύζ. Ρουσουδάν
Μπαγκρατιόνι Γεωργίας
 
Ιωάννης
(;)σεβαστός
 
(νόθος) Αλέξιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κομνηνός Αξούχος ο παχύς
σφετεριστής
 
 
 
 
 
Μαρία
σύζ.1.Αμαλρίκ Ανζού
βασ. της Ιερουσαλήμ
2.Μπαλιάν του Ιμπελέν
κύριος του Ναμπλούς
 
Θεοδώρα
σύζ. Βοϊμόνδος Γ΄ Πουατιέ
πρίγκιπας της Αντιόχειας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισαάκιος Κομνηνός Καματηρός
σφετεριστής της Κύπρου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρία του Μονπελιέ
σύζ. Πέτρος Β΄ Βαρκελώνης
βασ. της Αραγωνίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Α΄ Μέγας Κομνηνός
αυτ. της Τραπεζούντας
ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
σύζ. (;)Θεοδώρα Αξούχαινα
 
Δαυίδ
άρχων Ηρακλείας & Παφλαγονίας,
συναυτοκράτορας

Κλάδος Μεγάλων Κομνηνών ΤραπεζούνταςΕπεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Α΄ Μέγας Κομνηνός
αυτ. της Τραπεζούντας (1204-22)
σύζ. Θεοδώρα Αξούχαινα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(κόρη)
 
σύζ. Ανδρόνικος Α΄ Γίδος
αυτ. της Τραπεζούντας (1222-35)
 
 
Ιωάννης Α΄
αυτ. της Τραπεζούντας (1235-38)
 
 
Μανουήλ Α΄
αυτ. της Τραπεζούντας (1238-63)
σύζ.1.Άννα Ξυλαλόη
2.Ρουσουδάν Βαγρατιδών
3.Ειρήνη Συρίκαινα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Β΄
αυτ. της Τραπεζούντας (1263-66)
 
 
Θεοδώρα
αυτ. της Τραπεζούντας 1284-85
 
 
Γεώργιος
αυτ. της Τραπεζούντας (1266-80)
 
 
Ιωάννης Β΄
αυτ. της Τραπεζούντας (1280-84, 85-97)
σύζ. Ευδοκία Παλαιολογίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Β΄
αυτ. της Τραπεζούντας (1297-1330)
σύζ. Ζιζιάκ Ζακέλι
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ
αυτ. της Τραπεζούντας (1344-49)
σύζ. Ακροπολίτισσα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Γ΄
αυτ. της Τραπεζούντας (1330-32)
 
 
Άννα Αναχουτλού
αυτ. της Τραπεζούντας (1341-42)
 
1.Ειρήνη Παλαιολογίνα
αυτ. της Τραπεζούντας (1340-41)
 
 
Βασίλειος
αυτ. της Τραπεζούντας (1332-40)
 
2.Ειρήνη
 
 
Ιωάννης Γ΄
αυτ. της Τραπεζούντας (1342-44)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μανουήλ Β΄
αυτ. της Τραπεζούντας (1332)
 
 
 
 
 
 
(2) Αλέξιος Γ΄
αυτ. της Τραπεζούντας (1349-90)
σύζ. Θεοδώρα Καντακουζηνή
κόρη Νικηφόρου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άννα
σύζ. Βαγράτ Ε΄ της Γεωργίας
 
 
Μανουήλ Γ΄
αυτ. της Τραπεζούντας (1390-1417)
σύζ.1.Ευδοκία των Βαγρατιδών
2.Άννα Φιλανθρωπηνή
 
Ευδοκία Μεγάλη Κομνηνή
σύζ.1.Ταντζεντίν πασά της Σινώπης
εμίρης στα Λίμνια
2.Κονσταντίν Ντράγκας Ντεγιάνοβιτς
πρίγκιπας της Ανατ. Μακεδονίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Δ΄
αυτ. της Τραπεζούντας (1417-29)
σύζ. Θεοδώρα Καντακουζηνή
κόρη Θεοδώρου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Δ΄
αυτ. της Τραπεζούντας (1429-60)
σύζ.1.κόρη Αλεξάνδρου Α΄ της Γεωργίας
2.κόρη Νταβλάτ Μπερντί Χαν
των Τούρκων της Κριμαίας
 
Μαρία
σύζ. Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος
Αυτ. των Ρωμαίων
 
Αλέξανδρος
συν-αυτοκράτορας (1429, 51-59)
σύζ. Μαρία Γκαττιλούζιο
(κόρη Ντορίνου Α΄ της Λέσβου
 
 
Δαυίδ
αυτ. της Τραπεζούντας (1460-61)
σύζ.1.Μαρία της Γοτθίας
2.Ελένη Καντακουζηνή
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Βασίλειος
πρίγκιπας
 
(2) Μανουήλ
πρίγκιπας
 
(2) Γεώργιος<βρ>πρίγκιπας

Οι Κομνηνοί ως κτήτορεςΕπεξεργασία

 • Ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός (1204-1222) έκτισε ναό και μοναστήρι προς τιμήν του Αγίου Ευγενίου, του προστάτη και πολιούχου της Τραπεζούντας και ολόκληρης της αυτοκρατορίας στον οποίον και φυλάσσονταν τα λείψανα του Αγίου. Στη μονή επί Αλεξίου Β΄ (1297-1330) ιδρύθηκε μαθηματική και αστρονομική σχολή, στην οποία δίδαξε ο αστρονόμος Γρηγόριος Χιονιάδης, ο πρεσβύτερος Μανουήλ και ο πρωτονοτάριος και πρωτοβεστιάριος Κωνσταντίνος Λουκίτης. Η σχολή μετά την πυρπόληση της μονής το 1340 μεταφέρθηκε στη μονή της Αγίας Σοφίας.
 • Ο Ανδρόνικος ο Γίδος (1222-1243), γαμπρός επί θυγατρί του Αλεξίου Α' Μεγάλου Κομνηνού, έχτισε στην περιοχή της Ματσούκας ναό προς τιμήν του Αγίου Ευγενίου για την εκεί νίκη του εναντίον του Μελίκ, σουλτάνου του Ικονίου.
 • Ο Μανουήλ Α΄ ο Μέγας Κομνηνός, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζούντα έχτισε το 1243 τον περίφημο ναό της Αγίας Σοφίας της Τραπεζούντας που διασώζεται έως σήμερα και βρίσκεται στα δυτικά παράλια της πόλης. Ο Ιωάννης Β΄ Μέγας Κομνηνός (1280-1297) και η σύζυγός του Ευδοκία Παλαιολογίνα έχτισαν ένα νέο ναό προς τιμήν του Αγίου Ευγενίου, ο οποίος βρισκόταν στην ακρόπολη της πόλης. Επίσης έχτισαν το ναό του Αγίου Γρηγορίου της Νύσσης, τη μετέπειτα μητρόπολη της Τραπεζούντας.
 • Η κόρη του Μανουήλ Β΄, Ευδοκία η Μεγάλη Κομνηνή, έχτισε το 1332 το παρεκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
 • Ο Αλέξιος Γ΄ ο Μέγας Κομνηνός (1349-1390) ίδρυσε το 1365 τη Μονή Αγίου Γεωργίου κοντά στην Αργυρούπολη, στην οποία αφιέρωσε την επικαρπία των γύρω χωριών. Επίσης το ίδιο έτος ίδρυσε και τη Μονή Αγίου Γεωργίου του Χαλιναρά στην περιοχή της Χαλδίας. Ο Αλέξιος Γ΄ συνέβαλε στο να χτιστεί στο Άγιο Όρος το 1374 η Μονή του Αγίου Διονυσίου με τη συμβολή του μητροπολίτη Τραπεζούντας Θεοδοσίου (1370-1391). Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή του στις ανακαινίσεις και στις επισκευές και άλλων ναών όπως της Ιεράς Μονής της Παναγίας της Σουμελάς στην τελευταία της μορφή. Η κόρη του Αλεξίου είχε ιδρύσει το ναό του Αγίου Φιλίππου, που ήταν μητροπολιτικός ναός της Τραπεζούντας ως την κατάληψή της από τους Τούρκους το 1665. Η μητέρα του Αλεξίου, Ειρήνη η Τραπεζούντια έκτισε την εκκλησία της Παναγίας της Θεοσκεπάστου και η ίδια συνέβαλε αποφασιστικά στο να ξαναχτιστεί η εκκλησία του Αγίου Φωκά στην Κορδύλη, την οποία έκανε μοναστήρι. Στην ανακαίνιση αυτή της Μονής συμμετείχαν ο Αλέξιος και ο Ιωάννης Δ΄ ο Μέγας Κομνηνός ο Καλογιάννης.
 • Η Άννα η Μεγάλη Κομνηνή, κόρη του Δαυίδ του τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας επισκεύασε έναν παλιό ναό των Ταξιαρχών.
 • Ο Αλέξιος Δ΄ ο Μέγας Κομνηνός επισκεύασε τη Μονή του Αγίου Γεωργίου του Περιστερά, που βρισκόταν κάτω από το βουνό Πύργι και σε υψηλό βράχο, μπροστά από ένα βαθύ γκρεμό, το οποίο ήταν κτίσμα των Μεγάλων Κομνηνών.

Σημαντικότερα γεγονότα επί της Δυναστείας ΚομνηνώνΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

3. ↑Οι σχέσεις των Μεγάλων Κομηνών με την Εκκλησία της Τραπεζούντας (1204-1461) ISBN 960-343-797-2 4. ↑Η Εκκλησία της Τραπεζούντας

ΠηγέςΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία