Συμμετοχή της Ιρλανδίας στη Eurovision - Άλλες γλώσσες