Ελληνική απογραφή 2011

(Ανακατεύθυνση από Απογραφή του 2011 (Ελλάδα))

Η ελληνική απογραφή του 2011, επισήμως «Γενικές Απογραφές Κτηρίων και Πληθυσµού - Κατοικιών 2011», διενεργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και αποτέλεσε την τριακοστή απογραφή στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2011, ολοκληρώθηκε (στο κομμάτι της καταγραφής) τον Μάιο και είχε ως σκοπό την απογραφή τόσο του πληθυσμού όσο και των κάθε είδους κτηρίων της χώρας. Αποτέλεσε επίσης μέρος των Πανευρωπαϊκών Απογραφών 2011.[1]

Γενικές Απογραφές 2011
Γενικές πληροφορίες
Χώρα Ελλάδα
Ημερομηνία διεξαγωγήςΜάιος 2011
Σύνολο πληθυσμού10.815.197
Ποσοστιαία μεταβολήΜείωση -0,88
Ετήσια ποσοστιαία μεταβολήΜείωση -148.823
Μεγαλύτερος πληθυσμόςΠεριφέρεια Αττικής
Μικρότερος πληθυσμόςΠεριφερειακή Ενότητα Ιθάκης
← 2001
2021 →

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες απογραφές, αυτή του 2011 εστίασε στην καταγραφή του «μόνιμου» πληθυσμού της Ελλάδας, όχι του «πραγματικού» (de facto). Καταχώρισε δηλαδή τους απογραφομένους στον πίνακα της περιοχής όπου δήλωσαν ότι ζουν μόνιμα το τελευταίο δωδεκάμηνο, όχι στο σημείο που βρίσκονταν την ημέρα της απογραφής.[2] Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα αποτελέσματα της απογραφής θα είναι πολύτιμα - πέραν του προφανούς δημογραφικού ενδιαφέροντος - για τη χάραξη των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, την υλοποίηση ακαδημαϊκών/ερευνητικών προγραμμάτων, τη ρύθμιση θεμάτων όπως η κατανομή των κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ ή η κατανομή των εδρών στις εκλογικές περιφέρειες κ.ά..

Βάσει της νομοθεσίας, τα αναλυτικά στοιχεία θα έπρεπε να έχουν δημοσιοποιηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2014. Στις 22 Ιουλίου 2011 ανακοινώθηκαν κάποια πρώτα προσωρινά στοιχεία, σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός ανέρχεται σε 10.787.690 κατοίκους, είναι δηλαδή ελαφρώς μειωμένος σε σύγκριση με την προηγούμενη απογραφή.[2] Είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετές δεκαετίες που παρατηρείται μείωση του πληθυσμού της χώρας.[3] Στις 28 Ιουλίου 2011, ωστόσο, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Eurostat, ανακοίνωσε τις εκτιμήσεις της για τον πληθυσμό όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Ελλάδα εκτιμούσε πως την 1-1-2011 είχε πληθυσμό 11.329.600 κατοίκους, εκτίμηση που αποκλίνει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατά 541.910 κατοίκους. Η μεγάλη αυτή απόκλιση δείχνει πως δεν καταγράφηκαν όλοι οι κάτοικοι της χώρας. Κύριοι λόγοι για τη μη απογραφή μεγάλου αριθμού κατοίκων θεωρούνται ο μη εντοπισμός μεταναστών, η άρνηση κατοίκων να ανοίξουν τις πόρτες των σπιτιών τους στους απογραφείς υπό τον φόβο της εγκληματικότητας που βρίσκεται σε έξαρση στην Ελλάδα και η παροχή ανακριβών στοιχείων από ορισμένους για τον αριθμό ανθρώπων που κατοικούν σε κάθε σπίτι [4]

Στις 28 Δεκεμβρίου 2012 ανακοινώθηκε ότι ο πληθυσμός ανέρχεται σε 10.815.197 κατοίκους, ωστόσο με νέο Φ.Ε.Κ. στις 20 Μαρτίου 2014 η Ελληνική Στατιστική Αρχή τροποποίησε τον τελικό αριθμό του συνολικού πληθυσμού της χώρας σε 10.816.286 κατοίκους.

Διεξαγωγή

Επεξεργασία

Η απογραφή υλοποιήθηκε με τη συνήθη μέθοδο της συνέντευξης στον χώρο των απογραφομένων. Αντίθετα όμως από τις προηγούμενες, οι οποίες διαρκούσαν μόλις μια ημέρα κατά την οποία ο πληθυσμός παρακινείτο να μείνει στο σπίτι του, αυτή του 2011 πραγματοποιήθηκε σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και χωρίστηκε σε δύο φάσεις (σε παρένθεση η ημερομηνία αναφοράς):

Απογραφή Κτηρίων (Φεβρουάριος 2011)

Επεξεργασία

Καθ' όλο τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση των κτηρίων της χώρας και συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη βασική χρήση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και άλλα χαρακτηριστικά τους. Για τη συλλογή των πληροφοριών δεν ήταν απαραίτητη η άμεση επαφή των ιδιοκτητών ή ενοίκων με τους ερευνητές, αλλά αρκούσε η συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου από κάποιον που γνώριζε καλά το κτήριο (π.χ. ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή στα χωριά ένας μόνιμος κάτοικος).[5]

Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών (Μάιος 2011)

Επεξεργασία

Από 10 έως 24 Μαΐου[6] καταμετρήθηκε ο πληθυσμός στον χώρο μόνιμης κατοικίας του, εκεί δηλαδή όπου συνήθως διαμένει, ασχέτως εάν είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια άλλης περιοχής ή δεν είναι καν Έλληνας πολίτης. Συλλέχθηκαν επίσης στοιχεία για τα κοινωνικά, μορφωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των απογραφομένων, καθώς και για την κατάσταση του νοικοκυριού τους. Εν αντιθέσει με την απογραφή κτηρίων που προηγήθηκε, στην απογραφή πληθυσμού ήταν απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία των απογραφομένων ή τουλάχιστον ενός μέλους κάθε νοικοκυριού. Μετά το πέρας της απογραφής, ανακοινώθηκε από τη Στατιστική Αρχή ότι σε περίπτωση που κάποιος κάτοικος δεν κατάφερε να απογραφεί μπορεί να προσέλθει σε γραφείο της Γενικής Απογραφής που αντιστοιχεί στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, μέσα σε διάστημα τριών ημερών από το τέλος της απογραφής, ώστε να απογραφεί.[7][8]

Νομικά ζητήματα

Επεξεργασία

Η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους κατοίκους της χώρας. Ειδικά για την απογραφή πληθυσμού, εάν δεν είναι παρόντες κατά την πρώτη επίσκεψη του ερευνητή, προβλέπεται νέα επίσκεψη κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.[9]

Οι απαντήσεις των απογραφομένων διέπονται από το απόρρητο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (Ν. 3832/2010). Αυτό ορίζει ότι τα στοιχεία που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την κατάρτιση της στατιστικής και απαγορεύεται να διαβιβαστούν σε άλλες κρατικές αρχές ή ιδιώτες. Επιπλέον, ο αρμόδιος φορέας (επί του προκειμένου η ΕΛΣΤΑΤ) είναι υποχρεωμένος να λάβει προληπτικά μέτρα που θα καθιστούν αδύνατη ακόμα και την έμμεση αναγνώριση.[10] Το απόρρητο διασφαλίζεται επίσης από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 233/2009, σύμφωνα με τον οποίο η χρήση απορρήτων στοιχείων για σκοπούς που δεν είναι αποκλειστικά στατιστικοί όπως οι διοικητικοί, νομικοί ή φορολογικοί σκοποί (...) θα πρέπει να απαγορεύεται αυστηρά.[11]

Τηρώντας τον Κανονισμό 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η απογραφή εστίασε στην καταγραφή του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σε αντίθεση με τις προηγούμενες απογραφές, οι οποίες είχαν σκοπό την καταγραφή του de facto πληθυσμού (με παλαιότερη ορολογία πραγματικού πληθυσμού).[2]

Αποτελέσματα

Επεξεργασία

Στις 22 Ιουλίου 2011 δόθηκαν στη δημοσιότητα τα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα σχετικά με τον αριθμό των κατοίκων σε επίπεδο δήμου, περιφερειακής ενότητας και περιφέρειας. Οι οριστικοί πίνακες της απογραφής πληθυσμού σε επίπεδο οικισμών δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 28 Δεκεμβρίου 2012, ενώ τα αναλυτικά αποτελέσματα του συνόλου της απογραφής θα γίνονται διαθέσιμα σταδιακά από το τέλος του 2012 και εντός του 2013.[2]

Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 10.815.197 κατοίκους, εκ των οποίων 49,2% είναι άνδρες και 50,8% γυναίκες. Σε σύγκριση με την απογραφή του 2001, αυτό σημαίνει μείωση κατά 148.823 άτομα. Όλες οι περιφέρειες παρουσίασαν μείωση ή σταθερότητα, με εξαίρεση την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, όπου καταγράφηκε αξιοσημείωτη αύξηση. Επίσης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, 190 δήμοι παρουσιάζουν μείωση πληθυσμού και 135 αύξηση.[12]

Περιφέρεια
Πληθυσμός 2011α
Κατανομήα
Πυκνότηταα
Πληθυσμός 2001β
Μεταβολή
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 608.182 5,62% 42,96 607.162 +0,16%
Κεντρικής Μακεδονίας 1.880.058 17,38% 99,95 1.874.597 0,00%
Δυτικής Μακεδονίας 283.689 2,62% 30,02 294.317 -4,14%
Ηπείρου 336.856 3,11% 36,60 336.392 0,08%
Θεσσαλίας 732.762 6,78% 52,20 740.115 -1,27%
Ιονίων Νήσων 207.855 1,92% 90,10 209.608 -1,50%
Δυτικής Ελλάδας 679.796 6,28% 59,89 721.541 -5,73%
Στερεάς Ελλάδας 547.390 5,06% 35,20 558.144 -2,02%
Αττικής 3.827.624 35,35% 1.005,13 3.894.573 -2,11%
Πελοποννήσου 577.903 5,34% 37,31 597.622 -2,62%
Βορείου Αιγαίου 199.231 1,84% 51,94 205.235 -3,62%
Νοτίου Αιγαίου 308.975 2,85% 58,45 298.462 +3,40%
Κρήτης 623.065 5,76% 74,74 594.368 +4,54%
Άγιο Όρος (αυτοδιοίκητο) 1.811 0,02% 5,40 1.961 -6,68%
Σύνολο επικράτειας 10.815.197 100,00% 81,96 10.934.097 -1,34%
α Στοιχεία (πηγή: Δελτίο Τύπου 28-12-2012, ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιάς). Ως πληθυσμός αναγράφεται ο «μόνιμος». Κατανομή είναι το ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Η πυκνότητα υπολογίζεται σε κατοίκους ανά τ.χλμ.
β Αναγράφεται ο «μόνιμος» πληθυσμός της απογραφής 2001 (πηγή: e-Demography, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αρχειοθετήθηκε 2011-09-05 στο Wayback Machine.), ώστε να συγκρίνονται ομοειδή ευρήματα, και όχι ο «πραγματικός» που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον τη δεκαετία του 2000.

Οι 25 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Επεξεργασία

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού για τις 25 μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις. Εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που έχουν θεσμοθετημένα και οροθετημένα πολεοδομικά συγκροτήματα, οι υπόλοιπες πόλεις αναφέρονται σε επίπεδο οικισμού με έναν μοναδικό γεωγραφικό κωδικό. Κατά συνέπεια, δεν περιλαμβάνονται πληθυσμιακά στοιχεία εκτός των ορίων των οικισμών-πόλεων αυτών.

Θέση

(Πρ.απογρ.)

Πόλη (ή ΠΣ) Πληθυσμός Πόλης Δήμος ή Περιφερειακές Ενότητες
1 (1) Αθήνα (ΜΠ) 3.753.783 ΠΕ κεντρικού, βόρειου, δυτικού και νότιου τομέα Αθηνών, Πειραιώς (δήμοι Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας-Ρέντη, Περάματος)

ΠΕ Κεντρικού Τομέα: 1.029.520 Αθήνα: 664.046

2 (2) Θεσσαλονίκη (ΜΠ) 1.012.013 ΠΣ Θεσσαλονίκης (Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Καλαμαριάς, Κορδελιού-Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά, Δημοτική Ενότητα Πυλαίας από Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη)

Θεσσαλονίκη: 325.182

3 (3) Πάτρα (ΠΣ) 205.445 ΠΣ Πατρών (Οικισμός Πατρών 168.034 + Ρίο 14.622 + Παραλία 6.366 + Βραχνέικα 2.571 + Μεσσάτιδα 13.852)

Πάτρα: 168.034

4 (4) Ηράκλειο (ΠΣ) 174.366 ΠΣ Ηρακλείου (Οικισμός Ηρακλείου 140.730 + Νέα Αλικαρνασσός 13.030 + Γάζι 20.606)

Ηράκλειο: 140.730

5 (5) Λάρισα 144.651 Δήμος Λαρισαίων
6 (6) Βόλος (ΠΣ) 130.380 ΠΣ Βόλου (Βόλος 86.046 + Νέα Ιωνία 32.611 + Ανακασία 1.012 + Άγιος Ονούφριος 475 + Άνω Βόλος 539+Αισωνια 2954+Αγρια 6693[σ 1] )

Βολος: 86.046

7 (8) Ιωάννινα (ΠΣ) 82.138 ΠΣ Ιωαννίνων (Ιωάννινα 65.574 + Ανατολή 9.798 + Κατσικάς 3.885 + Τσιφλικόπουλο 1.571 + Βελισσάριος 717 + Πεντέλη 593[σ 2])

Ιωάννινα: 65.574

8 (16) Τρίκαλα 61.653 Δήμος Τρικκαίων
9 (9) Χαλκίδα 59.125 Δήμος Χαλκιδέων
10 (14) Σέρρες 58.287 Δήμος Σερρών
11 (18) Αλεξανδρούπολη 57.812 Δήμος Αλεξανδρούπολης
12 (19) Ξάνθη 56.122 Δήμος Ξάνθης
13 (15) Κατερίνη 55.997 Δήμος Κατερίνης
14 (12) Καλαμάτα 54.100 Δήμος Καλαμάτας
15 (11) Καβάλα 54.027 Δήμος Καβάλας
16 (7) Χανιά 53.910 Δήμος Χανίων
17 (13) Αγρίνιο (ΠΣ) 53.433 ΠΣ Αγρινίου (Αγρίνιο 46.899 + Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 6.534[σ 3] )

Κεντρικός οικισμός Αγρίνιο: 46.899

18 (10) Λαμία 52.006 Δήμος Λαμιέων
19 (20) Κομοτηνή 50.990 Δήμος Κομοτηνής
20 (17) Ρόδος 49.541 Δήμος Ρόδου
21 (21) Δράμα 44.823 Δήμος Δράμας
22 (22) Βέροια 43.158 Δήμος Βέροιας
23 (23) Κοζάνη 41.066 Δήμος Κοζάνης
24 (24) Καρδίτσα 38.554 Δήμος Καρδίτσας
25 (25) Ρέθυμνο 32.468 Δήμος Ρεθύμνης

Σημειώνεται ότι αναφέρονται οι πληθυσμοί των πόλεων από τα αναλυτικά αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού για κάθε διοικητική διαίρεση της χώρας μέχρι το επίπεδο του οικισμού. Ο αναφερόμενος δήμος δίπλα στην κάθε πόλη αφορά τον οικείο διευρυμένο δήμο, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και απομακρυσμένοι οικισμοί, αποκομμένοι από το πολεοδομικό συγκρότημα των παραπάνω πόλεων και ο πληθυσμός του κάθε δήμου μπορεί να διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τον πληθυσμό της κάθε πόλης. Παρακάτω ακολουθεί κατάλογος με τους δήμους της χώρας από τον μεγαλύτερο σε μόνιμο πληθυσμό μέχρι το μικρότερο.

Οι 325 δήμοι της χώρας

Επεξεργασία
Θέση Πόλη (ή ΠΣ) Πληθυσμός Δήμου Δήμος
1 Αθήνα 664.046 Δήμος Αθηναίων
2 Θεσσαλονίκη 325.182 Δήμος Θεσσαλονίκης
3 Πάτρα 213.984 Δήμος Πατρέων
4 Ηράκλειο 173.993 Δήμος Ηρακλείου
5 Πειραιάς 163.688 Δήμος Πειραιώς
6 Λάρισα 162.591 Δήμος Λαρισαίων
7 Βόλος 144.449 Δήμος Βόλου
8 Περιστέρι 139.981 Δήμος Περιστερίου
9 Ρόδος 115.490 Δήμος Ρόδου
10 Ιωάννινα 112.486 Δήμος Ιωαννιτών
11 Χανιά 108.642 Δήμος Χανίων
12 Αχαρνές 106.943 Δήμος Αχαρνών
13 Νίκαια 105.430 Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη
14 Χαλκίδα 102.223 Δήμος Χαλκιδέων
15 Κέρκυρα 102.071 Δήμος Κερκυραίων
16 Εύοσμος 101.753 Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
17 Καλλιθέα 100.641 Δήμος Καλλιθέας
18 Σταυρούπολη 99.245 Δήμος Παύλου Μελά
19 Αγρίνιο 94.181 Δήμος Αγρινίου
20 Καλαμαριά 91.279 Δήμος Καλαμαριάς
21 Κερατσίνι 91.045 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας
22 Γλυφάδα 87.305 Δήμος Γλυφάδας
23 Μυτιλήνη 86.436 Δήμος Λέσβου
24 Κατερίνη 85.851 Δήμος Κατερίνης
25 Ίλιον 84.793 Δήμος Ιλίου
26 Συκιές 84.741 Δήμος Νεάπολης-Συκεών
27 Τρίκαλα 81.355 Δήμος Τρικκαίων
28 Ηλιούπολη 78.153 Δήμος Ηλιουπόλεως
29 Σέρρες 76.817 Δήμος Σερρών
30 Λαμία 75.315 Δήμος Λαμιέων
31 Χαλάνδρι 74.192 Δήμος Χαλανδρίου
32 Νέα Σμύρνη 73.076 Δήμος Νέας Σμύρνης
33 Αλεξανδρούπολη 72.959 Δήμος Αλεξανδρούπολης
34 Μαρούσι 72.333 Δήμος Αμαρουσίου
35 Κοζάνη 71.388 Δήμος Κοζάνης
36 Άγιος Δημήτριος 71.294 Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής
38 Ζωγράφου 71.026 Δήμος Ζωγράφου
39 Κηφισιά 70.600 Δήμος Κηφισιάς
40 Καβάλα 70.501 Δήμος Καβάλας
41 Πανόραμα 70.110 Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη
42 Αιγάλεω 69.946 Δήμος Αιγάλεω
43 Καλαμάτα 69.849 Δήμος Καλαμάτας
44 Νέα Ιωνία 67.134 Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής
45 Κομοτηνή 66.919 Δήμος Κομοτηνής
46 Βέροια 66.547 Δήμος Βέροιας
47 Ξάνθη 65.133 Δήμος Ξάνθης
48 Παλαιό Φάληρο 64.021 Δήμος Παλαιού Φαλήρου
49 Κορυδαλλός 63.445 Δήμος Κορυδαλλού
50 Γιαννιτσά 63.122 Δήμος Πέλλας
51 Άγιοι Αναργύροι 62.529 Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού
52 Βύρωνας 61.308 Δήμος Βύρωνα
53 Αγία Παρασκευή 59.704 Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής
54 Γαλάτσι 59.345 Δήμος Γαλατσίου
55 Πετρούπολη 58.979 Δήμος Πετρουπόλεως
56 Δράμα 58.944 Δήμος Δράμας
57 Κόρινθος 58.192 Δήμος Κορινθίων
58 Καρδίτσα 56.747 Δήμος Καρδίτσας
59 Ρέθυμνο 55.525 Δήμος Ρεθύμνης
60 Παλλήνη 54.415 Δήμος Παλλήνης
61 Θέρμη 53.201 Δήμος Θέρμης
62 Αμπελόκηποι 52.127 Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
63 Κιλκίς 51.926 Δήμος Κιλκίς
64 Χίος 51.390 Δήμος Χίου
65 Αργυρούπολη 51.356 Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
66 Περαία 50.264 Δήμος Θερμαϊκού
67 Αίγιο 49.872 Δήμος Αιγιαλείας
68 Ηράκλειο Αττικής 49.642 Δήμος Ηρακλείου Αττικής
69 Βούλα 48.399 Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
70 Πύργος 47.995 Δήμος Πύργου
71 Τρίπολη 47.254 Δήμος Τρίπολης
72 Χαϊδάρι 46.897 Δήμος Χαϊδαρίου
73 Φυλή 45.965 Δήμος Φυλής
74 Σίνδος 45.839 Δήμος Δέλτα
75 Πτολεμαΐδα 45.592 Δήμος Εορδαίας
76 Χολαργός 44.539 Δήμος Παπάγου-Χολαργού
77 Άρτα 43.166 Δήμος Αρταίων
78 Άργος 42.022 Δήμος Άργους - Μυκηνών
79 Άλιμος 41.720 Δήμος Αλίμου
80 Αλεξάνδρεια 41.570 Δήμος Αλεξανδρείας
81 Λαγκαδάς 41.103 Δήμος Λαγκαδά
82 Ζάκυνθος 40.759 Δήμος Ζακυνθίων
83 Μοσχάτο 40.413 Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου
84 Διόνυσος 40.193 Δήμος Διονύσου
85 Σαλαμίνα 39.283 Δήμος Σαλαμίνος
86 Ωραιόκαστρο 38.317 Δήμος Ωραιοκάστρου
87 Ορεστιάδα 37.695 Δήμος Ορεστιάδας
88 Μέγαρα 36.924 Δήμος Μεγαρέων
89 Νέα Μουδανιά 36.500 Δήμος Νέας Προποντίδας
90 Θήβα 36.477 Δήμος Θηβαίων
91 Καστοριά 35.874 Δήμος Καστοριάς
92 Αργοστόλι 35.801 Δήμος Κεφαλλονιάς
93 Νέα Φιλαδέλφεια 35.556 Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας
94 Σπάρτη 35.259 Δήμος Σπάρτης
95 Μελίσσια 34.934 Δήμος Πεντέλης
96 Μεσολόγγι 34.416 Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
97 Σπάτα 33.821 Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος
98 Ωρωπός 33.769 Δήμος Ωρωπού
99 Κουφάλια 33.673 Δήμος Χαλκηδόνος
100 Δάφνη 33.628 Δήμος Δάφνης-Υμηττού
101 Μαραθώνας 33.423 Δήμος Μαραθώνος
102 Κως 33.388 Δήμος Κω
103 Ναύπλιο 33.356 Δήμος Ναυπλιέων
104 Σάμος 32.977 Δήμος Σάμου
105 Φλώρινα 32.881 Δήμος Φλώρινας
106 Νάουσα 32.494 Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας
107 Αμαλιάδα 32.219 Δήμος Ήλιδας
108 Ελασσόνα 32.121 Δήμος Ελασσόνας
109 Ελευθερούπολη 32.085 Δήμος Παγγαίου
110 Πρέβεζα 31.733 Δήμος Πρέβεζας
111 Λειβαδιά 31.315 Δήμος Λεβαδέων
112 Πεύκη 31.002 Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης
113 Βριλήσσια 30.741 Δήμος Βριλησσίων
114 Κορωπί 30.307 Δήμος Κρωπίας
115 Ασπρόπυργος 30.251 Δήμος Ασπροπύργου
116 Ελευσίνα 29.902 Δήμος Ελευσίνας
117 Μεταμόρφωση 29.891 Δήμος Μεταμορφώσεως
118 Καλύβια Θορικού 29.002 Δήμος Σαρωνικού Αττικής
119 Έδεσσα 28.814 Δήμος Έδεσσας
120 Πολύκαστρο 28.493 Δήμος Παιονίας
121 Αλιβέρι 28.437 Δήμος Κύμης - Αλιβερίου
122 Ναύπακτος 27.800 Δήμος Ναυπακτίας
123 Ιεράπετρα 27.602 Δήμος Ιεράπετρας
124 Αριδαία 27.556 Δήμος Αλμωπίας
125 Κυπαρισσία 27.373 Δήμος Τριφυλίας
126 Άγιος Νικόλαος 27.074 Δήμος Αγίου Νικολάου
127 Ψυχικό 26.968 Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
128 Γούρνες 26.717 Δήμος Χερσονήσου
129 Άμφισσα 26.716 Δήμος Δελφών
130 Παιανία 26.668 Δήμος Παιανίας
131 Αγία Βαρβάρα 26.550 Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής
132 Καισαριανή 26.458 Δήμος Καισαριανής
133 Κάτω Αχαΐα 25.916 Δήμος Δυτικής Αχαΐας
134 Γρεβενά 25.905 Δήμος Γρεβενών
135 Ηγουμενίτσα 25.814 Δήμος Ηγουμενίτσας
136 Λιτόχωρο 25.668 Δήμος Δίου - Ολύμπου
137 Πέραμα 25.389 Δήμος Περάματος Αττικής
138 Λαύριο 25.102 Δήμος Λαυρεωτικής
139 Τύρναβος 25.032 Δήμος Τυρνάβου
140 Γάζι 24.864 Δήμος Μαλεβιζίου
141 Μοίρες 24.466 Δήμος Φαιστού
142 Μεσσήνη 23.482 Δήμος Μεσσήνης
143 Σταυρός 23.478 Δήμος Βόλβης
144 Κιάτο 22.794 Δήμος Σικυωνίων
145 Λευκάδα 22.652 Δήμος Λευκάδας
146 Χρυσούπολη 22.331 Δήμος Νέστου
147 Σιδηρόκαστρο 22.195 Δήμος Σιντικής
148 Πολύγυρος 22.048 Δήμος Πολυγύρου
149 Καλαμπάκα 21.991 Δήμος Καλαμπάκας
150 Μονεμβασιά 21.942 Δήμος Μονεμβασιάς
151 Λεχαινά 21.581 Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης
152 Λουτράκι 21.221 Δήμος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων
153 Ηράκλεια 21.145 Δήμος Ηρακλείας
154 Ιστιαία 21.083 Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
155 Πύλος 21.077 Δήμος Πύλου - Νέστορος
156 Γαστούνη 21.034 Δήμος Πηνειού
157 Καλαμπάκα 20.854 Δήμος Καλαμπάκας
158 Ραφήνα 20.266 Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου
159 Σκύδρα 20.188 Δήμος Σκύδρας
160 Μαρκόπουλο Μεσογαίας 20.040 Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
161 Νιγρίτα 20.030 Δήμος Βισαλτίας
162 Αταλάντη 19.623 Δήμος Λοκρών
163 Διδυμότειχο 19.493 Δήμος Διδυμοτείχου
164 Τανάγρα 19.432 Δήμος Τανάγρας
165 Ζευγολατειό 19.027 Δήμος Βέλου - Βόχας
166 Γενισέα 19.005 Δήμος Αβδήρων
167 Σοφάδες 18.864 Δήμος Σοφάδων
168 Νάξος 18.864 Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 1
169 Ψαχνά 18.800 Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων 1
170 Αλμυρός 18.614 Δήμος Αλμυρού 1
171 Φάρσαλα 18.545 Δήμος Φαρσάλων 1
172 Σιάτιστα 18.386 Δήμος Βοΐου 1
173 Σητεία 18.318 Δήμος Σητείας 1
174 Ιερισσός 18.294 Δήμος Αριστοτέλη 1
175 Σκάλα 17.891 Δήμος Ευρώτα 1
176 Μάνδρα 17.885 Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας 1
177 Ευαγγελισμός 17.563 Δήμος Μινώα Πεδιάδας 1
178 Βόνιτσα 17.370 Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας 1
179 Ξυλόκαστρο 17.365 Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
180 Αμφιλοχία 17.056 Δήμος Αμφιλοχίας
181 Μύρινα 16.992 Δήμος Λήμνου
182 Αμύνταιο 16.973 Δήμος Αμυνταίου
183 Γεράνι 16.874 Δήμος Πλατανιά
184 Παλαμάς 16.726 Δήμος Παλαμά
185 Πεζά 16.692 Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων
186 Κασσάνδρεια 16.672 Δήμος Κασσάνδρας
187 Φιλλύρα 16.577 Δήμος Αρριανών
188 Πόθια 16.179 Δήμος Καλυμνίων
189 Σπερχειάδα 16.036 Δήμος Μακρακώμης
190 Άγιοι Δέκα 15.632 Δήμος Γόρτυνας
191 Φηρά 15.550 Δήμος Θήρας
192 Σμίνθη 15.540 Δήμος Μύκης
193 Αιγίνιο 15.179 Δήμος Πύδνας - Κολινδρού
194 Σουφλί 14.941 Δήμος Σουφλίου
195 Σέρβια 14.830 Δήμος Σερβίων - Βελβεντού
196 Ελεούσα 14.766 Δήμος Ζίτσας
197 Σάπες 14.733 Δήμος Μαρωνείας - Σαπών
198 Χρυσό 14.664 Δήμος Εμμανουήλ Παππά
199 Δοξάτο 14.516 Δήμος Δοξάτου
200 Πέραμα 14.363 Δήμος Μυλοποτάμου
201 Πύλη 14.343 Δήμος Πύλης
202 Κρέστενα 14.109 Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων
203 Φιλιππιάδα 13.892 Δήμος Ζηρού
204 Ίασμος 13.810 Δήμος Ιάσμου
205 Λιμένας 13.770 Δήμος Θάσου
206 Παροικιά 13.715 Δήμος Πάρου
207 Μακρυχώρι 13.712 Δήμος Τεμπών
208 Λιδωρίκι 13.627 Δήμος Δωρίδος
209 Κρανίδα 13.551 Δήμος Ερμιονίδας
210 Αρχαία Ολυμπία 13.409 Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
211 Φαρκαδόνα 13.396 Δήμος Φαρκαδόνας
212 Μουζάκι 13.122 Δήμος Μουζακίου
213 Καρπενήσι 13.105 Δήμος Καρπενησίου
214 Προσοτσάνη 13.066 Δήμος Προσοτσάνης
215 Αίγινα 13.056 Δήμος Αίγινας
216 Ερέτρια 13.053 Δήμος Ερέτριας
217 Γύθειο 13.005 Δήμος Ανατολικής Μάνης
218 Βρύσες 12.807 Δήμος Αποκορώνου
219 Πέτα 12.753 Δήμος Νικολάου Σκουφά
220 Στυλίδα 12.750 Δήμος Στυλίδος
221 Νικήτη 12.394 Δήμος Σιθωνίας
222 Νέα Ζίχνη 12.397 Δήμος Νέας Ζίχνης
223 Κάρυστος 12.180 Δήμος Καρύστου
224 Καμένα Βούρλα 12.090 Δήμος Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου
225 Λίμνη 12.045 Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
226 Πάργα 11.866 Δήμος Πάργας
227 Άργος Ορεστικό 11.802 Δήμος Ορεστίδος
228 Αστακός 11.737 Δήμος Ξηρομέρου
229 Ορχομενός 11.621 Δήμος Ορχομενού
230 Εύλαλο 11.544 Δήμος Τοπείρου
231 Δομοκός 11.495 Δήμος Δομοκού
232 Αγιά 11.470 Δήμος Αγιάς
233 Μελιγαλάς 11.228 Δήμος Οιχαλίας
234 Καλάβρυτα 11.045 Δήμος Καλαβρύτων
235 Κάτω Τιθορέα 10.922 Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
236 Βελεστίνο 10.922 Δήμος Ρήγα Φεραίου
237 Αλίαρτος 10.887 Δήμος Αλιάρτου
238 Κίσσαμος 10.790 Δήμος Κισσάμου
239 Μεγαλόπολη 10.687 Δήμος Μεγαλόπολης
240 Άστρος 10.341 Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
241 Αργαλαστή 10.216 Δήμος Νοτίου Πηλίου
242 Μύκονος 10.134 Δήμος Μυκόνου
243 Δημητσάνα 10.109 Δήμος Γορτυνίας
244 Παραμυθιά 10.063 Δήμος Σουλίου
245 Αγία Κυριακή 9.693 Δήμος Δωδώνης
246 Άνδρος 9.221 Δήμος Άνδρου
247 Ροδολίβος 9.182 Δήμος Αμφίπολης
248 Καλπάκι 8.960 Δήμος Πωγωνίου
249 Ζαχάρω 8.953 Δήμος Ζαχάρως
250 Χαλανδρίτσα 8.877 Δήμος Ερυμάνθου
251 Τήνος 8.636 Δήμος Τήνου
252 Άγιος Κήρυκος 8.423 Δήμος Ικαρίας
253 Λεωνίδιο 8.294 Δήμος Νότιας Κυνουρίας
254 Θέρμο 8.242 Δήμος Θέρμου
255 Δίστομο 8.188 Δήμος Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας
256 Λυγουριό 8.115 Δήμος Επιδαύρου
257 Λέρος 7.917 Δήμος Λέρου
258 Κάτω Νευροκόπι 7.860 Δήμος Κάτω Νευροκοπίου
259 Φιλιάτες 7.710 Δήμος Φιλιατών
260 Σπήλι 7.427 Δήμος Αγίου Βασιλείου
261 Γαλατάς 7.143 Δήμος Τροιζηνίας
262 Κερασοχώρι 6.976 Δήμος Αγράφων
263 Καρδαμύλη 6.945 Δήμος Δυτικής Μάνης
264 Νεμέα 6.483 Δήμος Νεμέας
265 Κόνιτσα 6.362 Δήμος Κόνιτσας
266 Πηγάδια 6.226 Δήμος Καρπάθου
267 Μέτσοβο 6.196 Δήμος Μετσόβου
268 Βουργαρέλι 6.178 Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων
269 Σκιάθος 6.088 Δήμος Σκιάθου
270 Αγία Φωτεινή 5.915 Δήμος Αμαρίου
271 Δεσκάτη 5.852 Δήμος Δεσκάτης
272 Ζαγορά 5.809 Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου
273 Άνω Καλεντίνη 5.780 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη
274 Πράμαντα 5.714 Δήμος Βορείων Τζουμέρκων
275 Άνω Βιάννος 5.563 Δήμος Βιάννου
276 Παλαιοχώρα 5.431 Δήμος Καντάνου - Σελίνου
277 Πλάκα 4.977 Δήμος Μήλου
278 Σκόπελος 4.960 Δήμος Σκοπέλου
279 Μορφοβούνι 4.635 Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
280 Κύθηρα 4.041 Δήμος Κυθήρων
281 Σπέτσες 4.027 Δήμος Σπετσών
282 Πόρος 3.993 Δήμος Πόρου
283 Παρανέστι 3.901 Δήμος Παρανεστίου
284 Ασπράγγελοι 3.724 Δήμος Ζαγορίου
285 Ανθηρό 3.450 Δήμος Αργιθέας
286 Βαθύ 3.231 Δήμος Ιθάκης
287 Πάτμος 3.047 Δήμος Πάτμου
288 Σκύρος 2.994 Δήμος Σκύρου
289 Σαμοθράκη 2.859 Δήμος Σαμοθράκης
290 Πατητήρι 2.750 Δήμος Αλοννήσου
291 Σύμη 2.590 Δήμος Σύμης
292 Ανώγεια 2.379 Δήμος Ανωγείων
293 Νεστόριο 2.646 Δήμος Νεστορίου
294 Απολλωνία 2.625 Δήμος Σίφνου
295 Ιουλίδα 2.455 Δήμος Κέας
296 Τζερμιάδο 2.387 Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
297 Γάιος 2.300 Δήμος Παξών
298 Ίος 2.024 Δήμος Ιητών
299 Αμοργός 1.973 Δήμος Αμοργού
300 Ύδρα 1.966 Δήμος Ύδρας
301 Σφακιά 1.889 Δήμος Σφακίων
302 Λαιμός 1.560 Δήμος Πρεσπών
303 Φούρνοι 1.459 Δήμος Φούρνων Κορσεών
304 Κύθνος 1.456 Δήμος Κύθνου
305 Σέριφος 1.420 Δήμος Σερίφου
306 Αστυπάλαια 1.334 Δήμος Αστυπάλαιας
307 Αντίπαρος 1.211 Δήμος Αντιπάρου
308 Μεγαλοχώρι 1.142 Δήμος Αγκιστρίου
309 Φρυ 1.084 Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου
310 Κατωμέρι 1.041 Δήμος Μεγανησίου
311 Ελαφόνησος 1.041 Δήμος Ελαφονήσου
312 Μανδράκι 1.008 Δήμος Νισύρου
313 Κίμωλος 910 Δήμος Κιμώλου
314 Αιγνούσα 826 Δήμος Οινουσσών
315 Λειψοί 790 Δήμος Λειψών
316 Μεγάλο Χωριό 780 Δήμος Τήλου
317 Φολέγανδρος 765 Δήμος Φολεγάνδρου
318 Καστελλόριζο 492 Δήμος Μεγίστης
319 Χάλκη 478 Δήμος Χάλκης
320 Ψαρά 458 Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών
321 Σίκινος 273 Δήμος Σικίνου
322 Ανάφη 271 Δήμος Ανάφης
323 Άγιος Ευστράτιος 270 Δήμος Αγίου Ευστρατίου
324 Μεγάλο Χωριό 185 Δήμος Αγαθονησίου
325 Καστρί 152 Δήμος Γαύδου

Οι 74 Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας και το Άγιον Όρος

Επεξεργασία
Θέση Περιφερειακή Ενότητα Πληθυσμός Έδρα
1 Θεσσαλονίκης 1.110.312 Θεσσαλονίκη
2 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1.029.520 Αθήνα
3 Βορείου Τομέα Αθηνών 591.680 Κηφισιά
4 Νοτίου Τομέα Αθηνών 529.826 Άλιμος
5 Δυτικού Τομέα Αθηνών 489.675 Περιστέρι
6 Ανατολικής Αττικής 502.348 Παλλήνη
7 Πειραιώς 448.997 Πειραιάς
8 Αχαΐας 309.694 Πάτρα
9 Ηρακλείου 305.490 Ηράκλειο
10 Λάρισας 284.325 Λάρισα
11 Ευβοίας 210.815 Χαλκίδα
12 Αιτωλοακαρνανίας 210.802 Μεσολόγγι
13 Μαγνησίας 190.010 Βόλος
14 Σερρών 176.430 Σέρρες
15 Ιωαννίνων 167.901 Ιωάννινα
16 Δυτικής Αττικής 160.927 Ελευσίνα
17 Μεσσηνίας 159.954 Καλαμάτα
18 Ηλείας 159.300 Πύργος
19 Φθιώτιδας 158.231 Λαμία
20 Χανίων 156.585 Χανιά
21 Κοζάνης 150.196 Κοζάνη
22 Έβρου 147.947 Αλεξανδρούπολη
23 Κορινθίας 145.082 Κόρινθος
24 Ημαθίας 140.611 Βέροια
25 Πέλλης 139.680 Έδεσσα
26 Τρικάλων 131.085 Τρίκαλα
27 Πιερίας 126.698 Κατερίνη
28 Καβάλας 124.917 Καβάλα
29 Ρόδου 119.830 Ρόδος
30 Βοιωτίας 117.920 Λιβαδειά
31 Καρδίτσης 113.544 Καρδίτσα
32 Κερκύρας 104.371 Κέρκυρα
33 Ροδόπης 112.039 Κομοτηνή
34 Ξάνθης 111.222 Ξάνθη
35 Χαλκιδικής 105.908 Πολύγυρος
36 Δράμας 98.287 Δράμα
37 Αργολίδος 97.044 Ναύπλιο
38 Λακωνίας 89.138 Σπάρτη
39 Αρκαδίας 86.685 Τρίπολη
40 Λέσβου 86.436 Μυτιλήνη
41 Ρεθύμνης 85.609 Ρέθυμνο
42 Κιλκίς 80.419 Κιλκίς
43 Λασιθίου 75.381 Άγιος Νικόλαος
44 Νήσων 74.651 Πειραιάς
45 Άρτας 67.877 Άρτα
46 Πρεβέζας 57.491 Πρέβεζα
47 Χίου 52.674 Χίος
48 Φλωρίνης 51.414 Φλώρινα
49 Καστοριάς 50.322 Καστοριά
50 Θεσπρωτίας 43.587 Ηγουμενίτσα
51 Ζακύνθου 40.759 Ζάκυνθος
52 Φωκίδας 40.343 Άμφισσα
53 Κεφαλληνίας 35.801 Αργοστόλι
54 Κω 34.396 Κως
55 Σάμου 32.977 Σάμος
56 Γρεβενών 31.757 Γρεβενά
57 Καλύμνου 29.452 Κάλυμνος
58 Λευκάδας 23.693 Λευκάδα
59 Σύρου 21.507 Ερμούπολη
60 Νάξου 20.837 Νάξος
61 Ευρυτανίας 20.081 Καρπενήσι
62 Θήρας 18.883 Θήρα
63 Λήμνου 17.262 Λήμνος
64 Πάρου 14.926 Πάρος
65 Σποράδων 13.798 Σκόπελος
66 Θάσου 13.770 Θάσος
67 Μυκόνου 10.134 Μύκονος
68 Ικαρίας 9.882 Ικαρία
69 Άνδρου 9.221 Άνδρος
70 Τήνου 8.636 Τήνος
71 Μήλου 9.932 Μήλος
72 Καρπάθου-Κάσου 7.310 Κάρπαθος
73 Κέας-Κύθνου 3.911 Κέα
74 Ιθάκης 3.231 Ιθάκη
- Άγιον Όρος 1.811 Καρυές
- Ελλάδα 10.815.197 Αθήνα

Η περιφέρεια Αττικής

Επεξεργασία

Η περιφέρεια Αττικής με τη νέα διοικητική διαίρεση του 2011, κατά την οποία καταργήθηκαν τα τέσσερα νομαρχιακά διαμερίσματα, διαιρέθηκε σε οκτώ περιφερειακές ενότητες. Αυτές είναι οι περιφερειακές ενότητες του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής. Η Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

Περιφερειακή ενότητα Πληθυσμός
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1.029.520
Βορείου Τομέα Αθηνών 591.680
Δυτικού Τομέα Αθηνών 489.675
Νοτίου Τομέα Αθηνών 529.826
Ανατολικής Αττικής 502.348
Δυτικής Αττικής 160.927
Πειραιώς 448.997
Νήσων 74.651

Σημειώσεις

Επεξεργασία
 1. Ο Βόλος ανήκει και αποτελεί τη Δημοτική Κοινότητα Βόλου, της Δημοτικής Ενότητας Βόλου. Η Νέα Ιωνία ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην Δημοτική Ενότητα Ιωλκού.
 2. Τα Ιωάννινα ανήκουν και αποτελούν τη Δημοτική Ενότητα Ιωαννιτών. Ο Βελισσάριος, η Πεντέλη, το Τσιφλικόπουλο, ανήκουν στη Δημοτική Κοινότητα Σταυρακίου. Όλα τα παραπάνω μέχρι εδώ ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων. Ο Κατσικάς ανήκει και αποτελεί τη Δημοτική Κοινότητα Κατσικά, η οποία ανήκει στη Δημοτική Ενώτιτα Παμβώτιδος.
 3. Ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Αγρινίου

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. EU legislation on the 2011 Population and Housing Censuses - Eurostat 2011 edition
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 «Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011» (PDF). ΕΛΣΤΑΤ (δελτίο τύπου). 28 Δεκεμβρίου 2012. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 23 Ιανουαρίου 2013. 
 3. «Η Ελλάδα μίκρυνε». Ελευθεροτυπία. 25 Ιουλίου 2011. 
 4. «Ποιος είναι ο πραγματικός πληθυσμός της χώρας;». Ελευθεροτυπία. 6 Αυγούστου 2011. 
 5. «Απογραφή Κτιρίων 2011» (PDF). ΕΛΣΤΑΤ (δελτίο τύπου). 18 Φεβρουαρίου 2011. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 4 Μαρτίου 2011. Ανακτήθηκε στις 9 Μαρτίου 2011. 
 6. «Ανακοίνωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. «Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ανακοινώνεται ότι η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 θα διεξαχθεί το δεκαπενθήμερο από 10 έως και 24 Μαΐου 2011»» (PDF). 11 Μαρτίου 2011. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 9 Απριλίου 2011. Ανακτήθηκε στις 23 Απριλίου 2011. 
 7. «Η Απογραφή τελείωσε. Τι πρέπει να κάνω αν δεν έχω απογραφεί;». επίσημη ιστοσελίδα των Γενικών Απογραφών 2011. 25 Μαΐου 2011. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 1 Ιουνίου 2011. Ανακτήθηκε στις 29 Μαΐου 2011. 
 8. «Ολοκληρώθηκε η Γενική Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011» (PDF). ΕΛΣΤΑΤ (δελτίο τύπου). 25 Μαΐου 2011. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 26 Ιουνίου 2011. Ανακτήθηκε στις 25 Μαΐου 2011. 
 9. «Όλο το Φεβρουάριο και το μισό Απρίλιο θα απογραφόμαστε». Ελευθεροτυπία. 28 Ιανουαρίου 2011. 
 10. Άρθρο 7 του Ν. 3832/2010, ΦΕΚ 38 Α΄ - 9/3/2010
 11. Εδάφιο 27 του ΕΚ 233/2009 - Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 87/164 - 31/3/2009 Αρχειοθετήθηκε 2013-11-26 στο Wayback Machine.
 12. «Μείωση πληθυσμού σε 190 δήμους της χώρας». ΤΟ ΒΗΜΑ. 26 Ιουλίου 2011. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία